sunnuntai 29. elokuuta 2010

Aamulehti: Suomi ei voi päättää, paljonko Suomeen tulee maahanmuuttajia


Pakolaisneuvonta ry:n lakimies Husein MuhammedAamulehti väittää, että Suomeen tulijoiden turvapaikanhakijoiden määrään ei voida Suomen omilla poliittisilla päätöksillä mitenkään vaikuttaa:


Suomi ei voi laittaa rajojaan kiinni ja karkottaa kaikkia täällä olevia maahanmuuttajia. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ulkomaalaispolitiikkaa ei voi pistää kokonaan uusiksi ilman, että rikkoisimme useita kansainvälisiä sopimuksia ja joutuisimme kävelemään ovet paukkuen ulos Euroopan Unionista. Maahanmuutto on globaali ilmiö, joka on käynnissä kaikkialla.

EU ja kansainväliset sopimukset osaltaan määrittelevät sen, kuinka paljon meille tulee pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Määrään vaikuttavat kriisit eri puolilla maailmaa. Niille eivät suomalaiset voi juuri mitään. Silti monet käyttävät loputtomasti energiaa väittelyyn siitä, kuinka monta ulkomaalaista tänne saa tulla. Kokonaismäärää ei vain voi laskea.

- On valitettavaa, ettei puhuta asioista joihin voisi oikeasti vaikuttaa. Sen sijaan annetaan populistisesti ymmärtää, että ihmisiä voitaisiin merkittävästi estää tulemasta tänne, Pakolaisneuvonta ry:n lakimies Husein Muhammed sanoo.Tuollainen puhe täyttää maanpetoksen tunnusmerkit.

Itsenäinen valtio päättää itse, kuka ulkomaalainen saa muuttaa maahan ja kuka ei.

Suomi on itsenäinen valtio. Näin ollen Suomi päättää itse, paljonko Suomeen tulee maahanmuuttajia.


Aamulehti ja Pakolaisneuvonta ry:n lakimies Husein Muhammed väittävät päinvastaista. Heidän mielestään Suomi ei voi päättää, paljonko Suomeen tulee maahanmuuttajia.

Aamulehti ja Pakolaisneuvonta ry siis väittävät, että Suomi ei ole itsenäinen valtio.

Puhuminen kansainvälisistä sopimuksista on harhaanjohtavaa propagandaa. Mikään sopimus ei velvoita Suomea ottamaan vastaan nykyistä määrää turvapaikanhakijoita tai muita maahanmuuttajia. Suurin osa Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista ei täytä pakolaisstatuksen kriteereitä. Heille myönnetään oleskeluluvat tästä huolimatta, koska Suomea hallitsee monikulttuurisuusideologiaa kannattava fanaattinen klikki. Kyse ei siis ole mistään kansainvälisistä sopimuksia, vaan Suomea hallitsevien monikulttuurisuusfanaatikkojen tekemistä päätöksistä.

On silkkaa valehtelua väittää, että suomalaisten poliitikkojen ja virkamiesten viime vuosina tekemät maahanmuuttopoliittiset päätökset olisivat jotenkin peruuttamattomia ja kansainvälisiin sopimuksiin ja EU-lainsäädäntöön perustuvia.

Pääministeri Mari Kiviniemi, edellinen pääministeri Matti Vanhanen, maahanmuuttoministeri Astrid Thors, sisäministeri Anne Holmlund, sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen, poliisiylijohtaja Mikko Paatero ym. maahanmuutosta viime vuosina päättäneet poliitikot ja viranomaiset ovat monikulttuurisuusfanaatikkoja, jotka ovat tieten tahtoen PÄÄTTÄNEET rahdata Suomeen mahdollisimman paljon turvapaikanhakijoita ym. maahanmuuttajia kehitysmaissa.

Kyseessä on täysin tietoisesti VALITTU poliittinen linja, joka perustuu vain ja ainoastaan suomalaisten poliitikkojen ja virkamiesten tekemiin PÄÄTÖKSIIN. Tämä linja EI perustu kansainvälisiin sopimuksiin ja EU-lainsäädäntöön, vaan suomalaisten poliitikkojen ja virkamiesten OMIIN päätöksiin.

Suomeen on tullut poikkeuksellisen paljon esim. somalialaisia turvapaikanhakijoita, koska Suomi AINOANA MAANA MAAILMASSA maksaa turvapaikanhakijoiden perheenyhdistämislennot:

Somalialaisten perheenyhdistämishakemukset ovat ruuhkauttaneet Maahanmuuttoviraston. Hakemusten määrä on neljässä vuodessa kuusinkertaistunut.

Oleskelupäätöstä odottaa nyt lähes 5 000 somalialaisten perhesidehakemusta.

Hakemusmäärän kasvua selitetään muun muassa perheessä olevien kasvattilasten määrällä. Hakemuksista selviää, että lapsia on nykyään lähes joka perheessä, kun pari vuotta sitten heitä ei ollut juuri lainkaan, kertoo Maahanmuuttoviraston johtaja Heikki Taskinen.

Sisäministeriö epäilee, että osa hakemuksista on perusteettomia. Ministeriön mukaan hakemusruuhkaa ei voi selittää pelkästään Somalian sekasortoisella tilanteella.

Hakemuksista paljastunut sukupuolittunut ikäjakauma arveluttaa ministeriötä. Ministeriön muistiosta selviää, että hakemuksiin ilmoitetuista 13–17-vuotiaista kasvattilapsista 70 prosenttia on tyttöjä.

Raportti sanoo, että kasvattilapsijärjestelmää voidaan yrittää käyttää myös ihmiskaupan välineenä.

Perheenyhdistäminen tarkoittaa sitä, että oleskeluluvan saanut pakolainen voi hakea lupaa esimerkiksi puolisonsa tai lapsensa saamiseksi Suomeen.Tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että nimenomaan Suomen OMA politiikka on aiheuttanut tämän turvapaikanhakijoiden suunnattoman tulvan. Muissa maissa ei ole samaa ongelmaa, koska muut maat eivät harjoita samaa seinähullua politiikkaa.

Tämä politiikka siis EI, EI JA VIELÄ KERRAN EI perustu kansainvälisiin sopimuksiin tai EU-lainsäädäntöön, koska MUUT MAAT EIVÄT NOUDATA SAMAA LINJAA. Niinpä kyseessä on JOKAISEN MAAN OMA PÄÄTÖS.

Aamulehti ja Pakolaisneuvonta ry valehtelevat tästä. Aamulehti ja Pakolaisneuvonta ry valehtelevat, että Suomi ei muka voisi itse päättää omasta turvapaikkapolitiikastaan ym. maahanmuuttopolitiikastaan. Aamulehti ja Pakolaisneuvonta ry valehtelevat, että Suomi ei ole itsenäinen valtio. Aamulehti ja Pakolaisneuvonta ry haluaisivat, että Suomi ei olisi itsenäinen valtio.

Jos Husein Muhammed on Suomen kansalainen, hän syyllistyy maanpetokseen.

Jos jutun kirjoittaneet Aamulehden toimittajat Juho Maijala ja Liisa Mayow ovat Suomen kansalaisia, he syyllistyvät maanpetokseen levittämällä väärää tietoa Suomen valtion suvereenista päätösvallasta ja vastustamalla Suomen itsenäisyyttä.

Aamulehden yleisönosastokirjoittajat ymmärtävät asian hyvin:

1
"Suomi ei voi laittaa rajojaan kiinni ja karkottaa kaikkia täällä olevia maahanmuuttajia. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ulkomaalaispolitiikkaa ei voi pistää kokonaan uusiksi ilman, että rikkoisimme useita kansainvälisiä sopimuksia ja joutuisimme kävelemään ovet paukkuen ulos Euroopan Unionista. Maahanmuutto on globaali ilmiö, joka on käynnissä kaikkialla."

Suomi voi laittaa rajat kiinni passittomilta elintason perässä tulevilta "maahanmuuttajilta".

Mitä ovat nämä "kansainvälisiä sopimukset"? Niistä kuulee paljon mutta kertaakaan ei ole osunut silmiini itse sopimuksia.

"globaali ilmiö, joka on käynnissä kaikkialla."
Esimerkiksi Virossa?

"On valitettavaa, ettei puhuta asioista joihin voisi oikeasti vaikuttaa. Sen sijaan annetaan populistisesti ymmärtää, että ihmisiä voitaisiin merkittävästi estää tulemasta tänne, Pakolaisneuvonta ry:n lakimies Husein Muhammed sanoo.
Pitäisikö asia nyt sitten käsittää niin että valtio nimeltään Suomi ei ole enään olemassa? Vai tarkoittaako Husein sitä että demokratia Suomessa olisi kuollut?

Jos suomalaiset päättäjät haluaisivat niin he kyllä pystyisivät laittamaan stopin nykyiselle linjalle sanoi Husein mitä tahansa mutta ymmärrän Muhammedin epätoivon koska hän on "pakolaisneuvonta ry:n lakimies".

Enempää en jaksa ruveta tätä tekstiä ruotimaan mutta ei jeesus mitä tekstiä taas joidenkin suusta. Eipä tullut yllätyksenä että suuri osa siitäkin tulee ihmisten suusta jotka saavat elantosta maahanmuuttajien/pakolaisten/turvapaikanhakijoiden/siirtolaisten/ihansama "auttamisesta".

2
Vai pitäisi keskustelun aloittamisen edellytyksenä olla rajattoman maahanmuuton hyväksyminen! Totta kai maahanmuuttoa voidaan hallita.
Kotouttamista on yritetty Euroopan maissa jo vuosikymmenien ajan, aina samoin tuloksin. Suomessakaan tuskin gettoutumista pystytään enää pysäyttämään. Se mihin voidaan vaikuttaa on nimenomaan se, ketä tänne päästetään ja kuinka paljon. Vasta kun tämä on ratkaistu voidaan keskittyä siihen mitä pystytään tekemään vahingoille jotka on jo aiheutettu.

3
Maahanmuuttoa pitää pystyä kontrolloimaan. Mitä virkaa ylipäätään valtioilla on, jos ei valtio pysty kontrolloimaan ketä maahan tulee ja kuinka paljon. Yhteiskuntarauha tulee pystyä säilyttämään. Liiallisella avoimuudella luotaisiin äkkiä varkaiden/petollisten yrittäjien paratiisi ja tuskin suomalainen sosiaaliturva (vaikka hyvä onkin) kykenisi elättämään kaikkia "sukulaisia", jotka elintason perässä vaihtavat maata.

4
Valtiot perustuvat rajattuihin alueihin. Ellei Suomi kykene säätelemään ketä tänne tulee, Suomi ei ole enää valtio.

Suomalaisten onneksi Husein puhuu joko tarkoituksella tai tietämättään satuja. Suomi voi säädellä erittäin tarkkaan ketä tänne tulee ja millä ehdoin EU:n ulkopuolelta.

5
"Hyväksy, ettei maahanmuuttoa voi pysäyttää."

Tietääkseni kukaan ei esitä kaikkea maahanmuuttoa pysäytettäväksi. Ääritiukan maahanmuuttopolitiikan ajajaksi leimattu Jussi Halla-ahokin haluaa rajoittaa vain humanitaaris-sosiaalisperusteista maahanmuuttoa, joka tulee Suomelle erittäin kalliiksi.

Oikeasti työhön tuleminen ja verojen maksaminen on aivan eri asia.

6
Paperiversiossa on kohdassa "4. Faktoja kiitos" varsin oikeansuuntainen pyyntö että keskustelua käytäisiin oikeiden tilastojen ja faktojen pohjalta. Astrid Thorsilta on kommentti "Levitetään mukamas totuuksia naapurimaastamme Ruotsista ja siitä kuinka väkivalta on lisääntynyt siellä maahanmuuton vuoksi. Itse asiassa väkivalta on vähentynyt." Tämä lause on varsin ironisesti ilman mitään lähdettä. Niinpä googlailin omaksi ilokseni Ruotsin rikostilastoja.

Mitä löysin, oli että väkivaltarikokset ovat kolminkertaistuneet aikavälillä 1976-2006, kaikista rikoksista ulkomaalaiset tekivät 25% ja ulkomaalaisille vanhemmille syntyneet ruotsalaiset 20%. Eli melkein puolet rikollisuudesta Ruotsissa johtuu maahanmuutosta. Ottaen huomioon, että Ruotsissa asuvista ihmisistä 82% on etnisiä ruotsalaisia, voi jokainen laskea kuinka paljon enemmän rikoksia ulkomaalaisperäiset tekevät verrattuna etnisiin ruotsalaisiin.

Yliedustus on vielä suurempaa vakavissa rikoksissa, esimerkiksi pahoinpitelyissä ulkomaalaisperäiset olivat kolme kertaa useammin epäiltyinä ja raiskauksissa viisi kertaa. Lisäksi on huomattavaa, että Lähi-idästä ja Afrikasta peräisin olevat korostuvat jopa vielä enemmän.

En ole varma mistä ministeri oli omat lukunsa saanut, sillä mistään en löytänyt viitteitä rikollisuuden vähenemisestä. Eivätkä toimittajatkaan sitä ilmeisesti kokeneet kovin oleellisena tietona.

Ne lähteet:

http://www.thelocal.se/article.php?ID=2683&date=20051214
http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_Sweden

Toimittajat eivät siis viitsineet vaivautua huomaamaan, että heidän haastattelemansa maahanmuuttoministeri Astrid Thors valehtelee maahanmuuton vaikutuksesta rikollisuuteen. Random-yleisönosastokirjoittelija tietää asioista enemmän kuin toimittajat, jotka saavat palkkaa täysin asiantuntemattomasta kirjoittelustaan.

Toimittajat eivät myöskään vaivautuneet kyseenalaistamaan Pakolaisneuvonta ry:n lakimiehen Husein Muhammedin levittämää väitettä Suomen kyvyttömyydestä vaikuttaa Suomeen tulevien maahanmuuttajien määrään, mutta random-yleisönosastokirjoittelijat kykenivät heti kumoamaan tämän järjettömän väitteen. Yleisönosastokirjoittajat siis tietävät yhteiskunnallisista asioista paljon enemmän kuin toimittajat.

Suomessa journalismi on niin helvetin huonolla tasolla, että ohimennen mielipiteitään lonkalta heittelevät yleisönosastokirjoittajat kykenevät analysoimaan yhteiskunnallisia asioita paljon paremmin kuin työkseen sanomalehtijuttuja kirjoittavat toimittajat.

Mistä toimittajille maksetaan palkkaa?! Hehän eivät osaa lainkaan tehdä työtään!!

Yleisönosastoissa ja blogeissa ihmiset kirjoittavat ilman palkkaa paljon pätevämpää analyysia yhteiskunnasta kuin toimittajat palkkaa vastaan.

Toimittajat eivät tiedä mistään mitään. Toimittajat eivät ilmeisesti edes pyri antamaan realistista kuvaa yhteiskunnassa tapahtuvista asioista. Suomessa ei ole yhtäkään journalisesti pätevää, yhteiskunnallisista asioista rehellisesti raportoivaa sanoma- tai aikakauslehteä tai tv- tai radiokanavien uutis- tai ajankohtaistoimitusta.

Suomen kaikki "tiedotusvälineet" ovat vallassaolevaa monikulttuurisuusjunttaa palvelevia propagandakoneistoja eivätkä yhteiskunnallisista asioista kansalle kertovia kansan palvelijoita.

Suomen kaikki "tiedotusvälineet" käyvät propagandasotaa kansaa vastaan.

Suomen kaikki "tiedotusvälineet" pyrkivät antamaan kansalle väärän kuvan yhteiskunnallisista asioista estääkseen kansaa muodostamasta omia poliittisia mielipiteitään totuudenmukaisen yhteiskunnallisen tiedon pohjalta. Tähän on syynä se, että kansan mielipide maahanmuutosta on täysin erilainen kuin nykyisin vallassaolevien poliitiikkojen (Thors, Kiviniemi, Halonen, Holmlund, Brax jne.) ja viranomaispäättäjien (Viljanen, Paatero, Hallberg, Illman, Biaudet jne.).

Valtamedia tiettää nykyisten vallanpitäjien harjoittaman maahanmuuttopoliittisen linjan olevan täysin kansan tahdon vastainen eli epädemokraattinen. Siksi valtamedia haluaa estää kansaa saamasta tietoa maahanmuutosta. Valtamedia siis vastustaa demokratiaa pönkittämällä epädemokraattisia vallanpitäjiä salaamalla kansalta ehdottoman tärkeitä tietoja yhteiskunnallisista asioista.

Jos kansa saisi maahanmuuttoasioista totuudenmukaista tietoa, kansa ilmaisisi vaaleissa mielipiteensä äänestämällä nykylinjaa vastaan. Valtamedia yrittää estää nykyisen vallanpitäjien kannatuksen romahtamisen antamalla kansalle tahallaan väärää tietoa. Tähän kuuluu tuo Aamulehden levittämä tyystin maanpetoksellinen väite, että Suomi ei voisi muka itse lainkaan vaikuttaa Suomeen tulevien maahanmuuttajien määrään.keskiviikko 25. elokuuta 2010

Eva Biaudet: Muslimien voitava rukoilla kuntosalilla

HS:

Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet aikoo tutkia, syyllistyykö espoolainen Lady Fitness-kuntokeskus syrjintään, koska keskus kieltää musliminaisia rukoilemasta pukuhuoneessa. Biaudet aikoo pyytää Espoon keskuksessa Entresse-kauppakeskuksessa toimivalta kuntokeskukselta perusteluja kieltoon.

...

Kuntosalin omistaja P.-C. Nordensved kertoo päätyneensä kieltoon saatuaan valituksia rukoushetkistä monta vuotta. “Niitä tuli jo silloin, kun kuntokeskus oli vielä kadun toisella puolella.”

Espoon keskuksessa asuu poikkeuksellisen paljon maahanmuuttajia, ja heidän joukossaan on paljon muslimeja. Kuntosalilla on asiakkaina kymmeniä musliminaisia.

...

Ovesta pyyhältää sisään mustassa musliminaisen asussa Piia Keskinen, joka on ollut 2,5 vuotta kuntokeskuksen jäsen.

“Olen rukoillut kerran ja olen nähnyt yhden toisen rukoilevan”, hän kertoo. Pukuhuone ei ole Keskisen mielestä sovelias paikka rukoushetkeen, koska ei voi olla rauhassa. “Ymmärrän myös, että jotkut muut voivat hämmentyä.” Nuori nainen viittaa siihen, että puolen kilometrin päässä on moskeija. Kuntosaliyrittäjä toivoo, että Keskinen veisi terveisiä omaan yhteisöönsä. “Yhteisö voisi miettiä keskuudessaan asiaa ja antaa ohjeita, miten pitää käyttäytyä.”

Vähemmistövaltuutettu Biaudet puolestaan toteaa, että uskonnon harjoittaminen kuuluu ihmisoikeuksiin. Saman takaa myös Suomen perustuslaki. Lisäksi Suomessa on laki yhdenvertaisuudesta. “Se koskee yksityisten palvelujen tarjoamista. Se kieltää syrjimästä sekä välittömästi että välillisesti etnisesti eri alkuperää olevia.”


Hbl:


Gym förbjöd bönestunder för muslimer
Publicerad: 23/08 14:08 ›uppdaterad: 23/08 14:25

Ett gym för kvinnor i Esbo centrum har förbjudit bönestunder och måltider i sina lokaler.

Förbudet började i Lady Fitness Entresse förra torsdagen, skriver tidningen Vartti.

Salens ägare P.-C. Nordensved beslöt sig för ett förbud efter att ha fått klagomål om bönestunderna i flera år. Han anser inte att omklädningsrummet är rätt plats för bönestunder.

– Vi har några tiotal muslimska kunder. Bönestunderna som hållits i omklädningsrummet har väckt mycket uppmärksamhet, säger Nordensved till tidningen.

Kvinnorna har enligt honom kommit till salen för att be också då de inte kommit för att träna.

Måltiderna förbjöds, eftersom många gjort heldagsutflykter till gymmet och ätit i omklädningsrummet.

– Att äta mellanmål är förstås inte förbjudet, men det är frågan om riktiga måltider, säger Nordensved.

Det är delvis samma människor som har haft bönestunder som ätit måltider.Kommentteja Hbln yleisönosastosta:


Namnlös 23.8 2010 kl. 14.37

Finns här något problem?

Ett gym är inte en bönelokal. Obegripligt arrogant och intolerant av dessa muslimer att påtvinga andra sin egen vidskepelse.Tanten 23.8 2010 kl. 14.56

Detta måste stoppas i tid! Dessa människor har ingen gräns för vad de gör, de fattar ingenting, det räcker bara att man låter dem komma in och de ockuperar allt, åk till London, Hyde park och se på fredagsbönen där, är det en trevlig framtid? Detta är ignorans utan like, förbjud o stoppa dem i tid!!!copy/paste 23.8 2010 kl. 15.07

Citat

"Slay the unbelievers wherever you find them.” Koran 2:191
“Make war on the infidels living in your neighborhood.” Koran 9:123
“When opportunity arises, kill the infidels wherever you catch them.” Koran 9:5
“Any religion other than Islam is not acceptable.” Koran 3:85
“The Jews and the Christians are perverts; fight them.” Koran 9:30
“Maim and crucify the infidels if they criticize Islam” Koran 5:33


copy/paste 23.8 2010 kl. 15.17

Fler citat:

“Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies.” Koran 22:19
“Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them.” Koran 47:4
“The unbelievers are stupid; urge the Muslims to fight them.” Koran 8:65
“Muslims must not take the infidels as friends.” Koran 3:28
“Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the Qur’an.” Koran 8:12
“Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels.” Koran 8:60


S Eykerman 23.8 2010 kl. 15.40

I Sverige

Apropå att " islam tar over samhallet" :
I Sverige ger socialdemokraterna ut en ny tidning:
Islam och politik.
Moderaterna har på sin riksdagslista en erkänd islamist- Abdirizak Waberi.
Läs om detta på
www.politisktinkorrekt.info
Sökord moderat islamist.
Ack Sverige..


Namnlös 23.8 2010 kl. 15.42

Samma skit?

Jo, samma finns i alla monoteistiska religioner. Men medan kristendomen idag är tandlös, så är islam det inte. Vidare anses Bibeln vara skriven av människor och därmed tolkningsbar medan Koran är Allahs ord såsom den ofelbare Muhammed den nedtecknade. Därigenom kan fanatiska islamister alltid motivera sina handlingar med Koranen, utan att moderata muslimer kan säga att de har fel. Därför är Islam långt långt farligare än kristendomen. Farlig på samma sätt som alla dogmatiska ideologier.


Namnlös 23.8 2010 kl. 18.21

Så mycket off topic-smörja här inne!
Nu handlade det - kort och koncist - om att muslimska kvinnor sökt sig till ett gym i tron att det godtyckligt kan användas till vadsomhelst.
Skulle jag driva ett företag, så skulle jag inte vilja att det missbrukades på sådant vis att det skrämmer/tränger bort kunder, inte heller vill jag bedriva någon ofrivillig välgörenhet.
Socialen sköter sådant!Sanningen 23.8 2010 kl. 19.09

Sanningen

kan journalister se sig i spegeln när de bidrar till en förljugen bild av verkligheten? Känner sig jounalister duktiga, när de vaggar in folk, särskilt kvinnor, i en falsk bild av säkerhet? Ingen glömd, ingen nämnd.


Namnlös 23.8 2010 kl. 20.01

fokus på rätt?!

Rubriken är faktiskt ganska konstig. Bättre skulle varit med "muslimer använde gym som böneslokal". Om det hade handlat om finländare som t.ex. intog måltider och spelade kort skulle fokus inte ligga på förbudet utan handlingen!!!


Namnlös 23.8 2010 kl. 20.24

HBLs rubriksättning

borde inte förvåna någon. HBL driver ju konsekvent linjen att vad än en invandrare, i synnerhet en muslimsk sådan, hittar på eller kräver, så har den HBLs stöd. Eventuell opposition eller krav på rimlighet avfärdas galant som rasism eller intolerans. Läs Leif Höckerstedts insändare i dagens (23/8) HBL. HBLs redaktörer verkar alla ha en ideologisk och inte en verklig kontakt med nyfinländare.


Namnlös 24.8 2010 kl. 8.18

Arbetskraftinvandringen

är inte ett problem, bara reglerna vore klara. Tex. om en arbetskraftsinvandrare som inte hittar ett jobb på 3 månader vore tvungen att lämna landet såvida han inte kan bevisa att han har egna medel för sitt uppehälle, så skulle jag inte se några problem med att ha dörrarna på vid gavel. Problemet är den humanitära invandringen som hämtar människor utan utbildning, ofta analfabeter, som aldrig kommer att integreras. Till på köpet har de rätt att hämta hela släkten hit. Vi får ett tudelat samhälle där den ena delen betalar hela kalaset.


bara jag 24.8 2010 kl. 9.57

jag tror våra politiker nu håller på att vakna upp. Invandringen kommer antagligen bli en stor valfråga nästa vår. SDP lanserade nyligen ett förträffligt invandrarpolitiskt program med namnet "maassa maan tavalla", Heinäluomas uttalande i våras som väckte ramaskri, det nya invandringskritiska partiet Muutos 2011, sannfinländarna slår rekord efter rekord i opinionsmätningarna (även om jag inte gillar dem), Wille Rydmans uttalande förra hösten om att Finland inte får bli mångkulturrellt o.s.v. Jag tror inte vi kommer gå Sveriges väg till mötes.


bara jag 24.8 2010 kl. 10.12

och alla ni som klagar om rasism

Vilket är ett av Finlands mest rasistiska partier? Jo: Suomen islamilainen puolue! Kolla deras hemsida http://www.suomenislamilainenpuolue.fi/ Deras partiprogram går ut på särbehandling av muslimer i skolor, arbetsliv, förbjuda alkohol o.s.v., att sakta men säkert förändra samhället mot islam och införa sharialagar! Vad annat är detta än rasism och ett hån mot det finländska folket som tagit emot dem med öppna armar? Undrar när HBL ska basunera ut "Finlands muslimer vill införa sharialagar" med stora rubriker.


bara jag 24.8 2010 kl. 10.17

respekt?

Muslimer kräver att vi ska respektera dem, men de tycks inte ha någon som helst respekt för oss. Saudi-Arabien kräver och finansierar moskéer i Väst men skulle aldrig tillåta en endaste kyrka i Saudi-Arabien. Vi har en stor muslimsk invandring till Väst, vi särbehandlar dem och ger dem allt de vill ha på silverfat, men när har något muslimskt land tillåtit en stor västerländsk inflyttning, gett dem religionsfrihet och t.o.m. anpassat samhället efter västerlänningar? Helt otroligt att folk inte kan se vad som håller på att hända.


Ej-religiös 24.8 2010 kl. 11.32

bara jag> Det behövs inte undras så mycket på, se vad som hände (nyligen) i Libanon eller Jugoslavien, eller se vad som hände med högkulturerna i Persien och Egypten när Islam spred sig dit. Facit finns överallt. Det har redan börjat i Europe, se bara på kravallerna i Grenoble och Milan i år 2010, och Sveriges förorter... Däremot kommer nog inte Islam att få fäste i Europe eftersom vita europeer är väldigt bra på organiserat våld (nazisterna som praktexempel) och när kriget väl kommer så vinner vi precis som i Tours 732 eller Wien 1529.


bara jag 24.8 2010 kl. 12.14

jag hoppas verkligen du har rätt, men dessvärre verkar majoriteten av europeiska folket leva i en total illusion om att fredens religion som spreds över Asien, Arabien och Nordafrika med terror, våld och krig är en tolerant moderat religion som inte vill oss något illa (den vill bara illa i 100% av länder den dominerar). När Europa till slut reser sig upp mot islam kan muslimerna vara så många att det är för sent, eller att vi får ett blodigt europeiskt inbördeskrig som får Andra Världskriget att blekna...


Namnlös 24.8 2010 kl. 13.39

skandal

Att Suomen islamilainen puolue vill införa muslimska lagar är skandal. Ännu värre är medias upprepade brott mot befolkningen genom att inte informera.


Ville 24.8 2010 kl. 17.24

Så är det i dagens Tyskland

I tyskland är muslimerna redan i majoritet flera skolor. Eftersom muslimerna har många fler barn än tyska familjer osv. har det lett till att det är muslimerna som bestämmer i skolorna. Det förekommer hot och påtryckningar mot tyska barn och ungdomar av muslimer. De tycker att det är tyskarna som ska följa deras seder och bruk inte tvärtom.


Ej-religiös 24.8 2010 kl. 17.34

Ville> Tyvärr är det ju så på vissa ställen. Och denna dumsnällhet och white guilt som leder till att man öppnar dörrarna för alla och rättfärdiga precis allt som utlänningar hittar på så kommer endast att leda till att de etniska europerna en dag får nog. Då kommer en ny våg av "nazism" (alltså något som motsvarar NSDAP och deras ideologi, men kanske riktar sig mot t.ex. muslimer) att växa sig stark. Alltså, det man försökt undvika ("nazism") kommer oundvikligen att bli resultatet. Om man inte vore dumtolerant skulle det aldrig hända..


bara jag 24.8 2010 kl. 17.44

till Ej-religiös

dock tror jag att Finland kommer att klara sig undan allt detta eftersom vi har ett väldigt lågt antal muslimer (ca 40.000), och det kommer knappast att växa sig mycket större. Den politiska korrektheten håller på att brytas sönder, invandringskritiska vindar blåser över hela landet och politikerna har sakta men säkert börjat våga diskutera öppet. Jag tror att vi efter valet nästa år kommer att få en förnuftig icke "dumtolerant" invandringspolitik. Sverige däremot börjar jag undra om det inte ren är förlorat.


bara jag 24.8 2010 kl. 17.49

Geert Wilders parti har nyss blivit det tredje största i Holland och kommer fungera som stödparti till regeringen, och stödet växer ännu. 60% av holländarna anser att islam är det största hotet mot landet. Danmark har för länge sen infört en strikt invandringspolitik, Belgien och Frankrike med sina förbud mot burka, Frankrike är i övrigt ett rätt konservativt och patriotiskt land och skulle nog aldrig tillåta att landet blev muslimskt. Det finns hopp att vi kan vakna upp i tid och undvika ett inbördeskrig eller en ny nazism mot muslimer.


Namnlös 24.8 2010 kl. 20.25

Kom ihåg att rösta

Nästa riksdagsval är viktigare än något val på länge. Se till att rösta på personer och partier som lovar att jobba för att förnuftet skall återvända till Finlands invandringspolitik. Tyvärr, måste man väl konstatera som finlandssvensk, betyder det ett annat parti än SFP.


bara jag 24.8 2010 kl. 20.50

t.o.m. till våra kära socialdemokrater har förnuftet börjat återvända, kolla SDP:s hemsida, ett förträffligt invandrarpolitiskt program med namnet "maassa maan tavalla". Tror nog det är främst SFP, Vänsterförbundet och de Gröna som vill ha en invandringspolitik a la Sverige.


Namnlös 24.8 2010 kl. 20.57

xenofobisk våg?

Det är ju SFP och övriga tokar som manar fram den skärpta inställningen till invandringen, med sin linje som sätter Finlands fördel sist. Finlands familjeåterföreningspolitik är ju ur vilken synvinkel som helst fullständigt galen. Människor som inte bidrar med någonting alls till vårt samhälle tillåts hämta tiotals familjemedlemmar av vilka i värsta fall 80-90% är analfabeter. Mångkulturism lär berika, men exakt på vilket sätt berikar denna invandring någons vardag? Och detta var inte en retorisk fråga.


Namnlös 24.8 2010 kl. 21.08

Valmanifest

En grupp sannfinländare kom med ett valmanifest gällande invandring; en nyhet som HBL givetvis tigit ihjäl. Jag tycker manifestet - http://www.vaalimanifesti.fi/index.php/pa-svenska - är långt förnuftigare än något tex. SFP har kommit med. Utan att förenkla alltför mycket handlar det om att sätta Finlands fördel främst. Men tragist är det om jag som högt utbildad medelålders finlandssvensk är tvungen att rösta på sannfinländarna för att få slut på den galenskap SFP håller på med.


Stanley 24.8 2010 kl. 22.00

Är faktiskt trött på HBL:s gullande med islam. Är det inte redaktionen bekant att det handlar om en hyperreaktionär och rent fascistisk ideologi som klär sig i religionens kåpa, men politiskt syftar till prästvälde inom staten? Dessa nänniskor tar alla chanser att bli "kränkta" och skuldbelägga andra. Heder åt gymägaren som vågade säga nej. Även de värsta blindstyrena inom SFP borde nu se vart det barkar för dem i kommande val.


Slö 25.8 2010 kl. 8.30

SFP kommer att få högst 2% i valet om man inte ändrar sig i invandrarfrågan.Kopioin nämä tänne siltä varalta, että ne deletoidaan Hbl:n palstalta. Hbl on ennenkin sensuroinut yleisönosastokeskustelua jälkikäteen, kun ihmiset ovat esittäneet liian maahanmuuttokriittisiä, islam-kriittisiä ja RKP-kriittisiä näkemyksiä.

Suomenruotsalaisen kansan yleiset mielipiteet ovat tyystin toisenlaisia kuin RKP:n johtohahmojen, kuten RKP:n todennäköisenä presidenttiehdokkaana pidetyn Eva Biaudetin. Hbl on samanlainen multikultiregiimia palveleva propagandamedia kuin HS ja Yle, joten Hbl ei halua kansan todellisten mielipiteiden tulevan esille.torstai 19. elokuuta 2010

Suvaitsevaiston määritelmä

HS:n kolumnisti Perttu Häkkinen:
Suvaitsevaisto

Olen kuulemma suvaitsevainen. Saattaa olla. Mutta olenko suvaitsevaistolainen?

Maahanmuuttokriittiset ovat monissa yhteyksissä mäkättäneet siitä, että heidän vastustajansa ovat pelkistäneet heidän heterogeenisen sielunelämänsä yhden ideologian alle ja leimanneet heidät kaikki rasisteiksi. Saattaa pitää paikkansa.

En usko, että kaikki hommalaiset mittailevat kalloja iltapuhteekseen.

Leimaamisesta on syytetty suvaitsevaisto-nimellä kulkevaa joukkoa, jonka alkioiksi on kelvannut jokainen maahanmuuttoasioista eri mieltä oleva yksilö.

Mitä "suvaitsevaisto" tarkoittaa? Jos satoja nettikeskusteluja on uskominen, kyse on median, punavihreän eliitin ja samettitakkisten lössöhumanistien muodostamasta illuminaatista, jonka pyrkimys on Suomen pakkomonikulttuuristaminen.


Hommaforumilta:

Onko tämä termi mahdotonta määritellä?

Nähdäkseni suvaitsevaistolla voidaan tarkoittaa kaikkia niitä, jotka puheissaan antavat ymmärtää pitävänsä suvaitsevaisuutta korkeimpana mahdollisena hyveenä esimerkiksi vapauden (liberaalit) tai turvallisuuden (konservatiivit) sijaan. Suvaitsevaisto kilpailee suvaitsevaisuudessa esimerkiksi tekemällä suuren numeron siitä, että se suvaitsee kaikkia kulttuureita, koska se pitää kaikkia kulttuureita samanarvoisina. Suvaitsevaisto osoittaa suvaitsevaisuuttaan käytännössä esimerkiksi pidättäytymällä muiden kulttuurien arvostelusta jopa niiltä osin kuin se arvostelee omaa kulttuuriaan ja syyttämällä muita kulttuureita arvostelevia "kulttuurirasisteiksi".

Sanoisin, että suvaitsevaisto on terminä täysin koherentisti määriteltävissä, koska kyseessä oleva ilmiö on todellinen.
tiistai 3. elokuuta 2010

Terveisiä Jaakko Hämeen-Anttilalle, Marko Juntuselle ja Sanni Saariselle


Muslimien tekemiä murhia vähättelevä ja vain heikosti verhoiltuja turpiinvetouhkauksia esittävä "islamtutkija" Marko Juntunen ja hänen hengenheimolaisensa, THE "islamasiantuntija" Jaakko Hämeen-Anttila selittelevät aina, että islam on hieno, suvaitsevainen, sivistynyt, rauhanomainen uskonto ja upea kulttuuri jne. jne. jne.

Haluaisin Hämeen-Anttilan ja Juntusen selittävän tämän:
  • Matti Särkisilta
    Mietinpä vain mitä tapahtuu muslimimaassa naiselle joka -ei- pidä huntua/huivia/niqabia/mitälie.


No tätä:


The Plight of Afghan Women: A Disturbing Picture


Aisha, 18, was dragged from her home by the Taliban after running away from her husband. Despite her pleas that her in-laws had been abusive, that they had treated her like a slave, that she had no choice but to escape, a Taliban commander said she must be punished, lest other girls in the village try to do the same thing. Aisha's family members carried out the punishment: her brother-in-law held her down while her husband sliced off her ears and nose, then left her to die.


Miten te, Jaakko Hämeen-Anttila ja Marko Juntunen, selitätte tämän?

Aiotteko taas puhua paskaa rasismista, islamofobiasta, kolonialismista, USA:n imperialismista jne. jne. jne., kuten teillä on tapana?

Jaakko Hämeen-Anttila ja Marko Juntunen: miksi muslimit käyttäytyvät sillä tavalla kuin tuosta kuvasta näkyy?

Miksi?

Älkää kierrelkö ja kaarrelko. Yrittäkää kerrankin elämässänne olla valehtelematta. Yrittäkää vastata.

Miksi te,
Jaakko Hämeen-Anttila ja Marko Juntunen, tuette tuollaista uskontoa? Miksi? Miksi? Miksi?

Samalla lähetän terveisiä Sanni Saarinen-nimiselle Helsingin yliopiston "maailman kulttuurien laitoksessa" tohtorikoulutettavalle henkilölle, jonka mielestä länsimainen naiskuva ei ole ainoa oikea:

Muslimifeministien käytössä huivi muuttuu tasa-arvoisen islamin symboliksi ja samalla vastalauseeksi yksipuoliselle länsimaiselle naiskuvalle, joka kauneutta ja seksikkyyttä korostaessaan on naisia alistava.

Euroopassa käyty keskustelu musliminaisten pukeutumisesta täyttää kaikki klassisen etnosentrismin tunnuspiirteet: omaa kulttuuria, sen arvoja sekä sille ominaisia ajattelu- ja toimintatapoja pidetään ainoina oikeina.


Länsimaisesta naiskuvasta poikkeavaa islamilaista naiskuvaa voit, rakas Sanni, tarkastella ylläolevasta kuvasta. Se on kohta sinunkin kuvasi, Sanni, jos muslimit pääsevät valtaan Euroopassa.

Miksi sinä Sanni siis tuet muslimeja?

Miksi sinä,
Sanni Saarinen, tuet tuollaista uskontoa?

Miksi? Miksi? Miksi?