maanantai 31. toukokuuta 2010

Eurooppalaista monikulttuurisuutta


Patricia Kaas, sukujuuriltaan hollantilais-saksalais-ranskalainen

Koop Arponen
, suomalais-hollantilais-brittiläinen

Mikko Ellilä, suomalais-suomenruotsalais-saksalainen


Daniel Cohn-Bendit, saksalais-ranskalais-juutalainen

Leonardo Di Caprio, saksalais-italialais-venäläinen

William Mountbatten-Windsor, saksalais-brittiläinen
Miksi moraalinen sädekehä päänsä päällä poseeraavat kaikensuvaitsijat eivät koskaan tarkoita "monikulttuurisuudella" tällaista eurooppalaista monikulttuurisuutta?

Mikä pakko on tuoda kymmeniä miljoonia ihmisiä Afrikasta ja Lähi-idästä Eurooppaan "rikastuttamaan" kulttuuriamme?

Mikä on se lisäarvo, jonka afrikkalaiset, arabit, turkkilaiset, kurdit, iranilaiset, afgaanit, pakistanilaiset jne. tuovat Eurooppaan?

Mitä hyvää heillä on, jota länsimaissa ei ole?

lauantai 29. toukokuuta 2010

Afrikkalainen nainen kritisoi somaleita ja suomalaisia multikultifanaatikkoja

HS - Mielipide - 25.1.1998 - 6468 merkkiä - 1. painos

Tutkitaan rasismin syitä - ei seurausilmiöitä
"Maassa maan tavalla vaiko maasta pois?"

Helsingin Sanomat julkaisi 17. 1. erinomaisen kirjoituksen pakolaisten ja maahanmuuttajien ongelmista pääkaupunkiseudulla. Taustalla oli ilmeisesti paheneva rasismi ja halu hillitä sitä, mikä sinänsä on aivan oikein ja paikallaan. Mutta nyt esiteltiin vain ulkomaalaisten asenteita ja kokemuksia. Rasismi versoaa kuitenkin suomalaisissa. Ja miksi? Laaja tutkimus antaisi varmaankin vastauksia myös politiikantekijiöille, ja sen perustamiseksi eräitä väitteitä - kokemusperäisiä - ja johtopäätöksiä niistä.

Rasismi alkoi, kun ensimmäiset somaliryhmät tulivat maahan. Virosta laivalastillinen, joka repi passinsa ja huuhteli ne, mikäli lehtitietoihin on luottamista, käymälöitten kautta mereen. Miksi? Miksi he halusivat salata henkilöllisyytensä? Keitä he todellisuudessa olivat? Ja kuinka he olivat löytäneet tiensä kaukaiseen Suomeen lähes toiselta puolelta maailmaa? Ihmissalakuljettajien toimestako, runsaalla rahalla? Kaipa suomalaisilla on oikeus tietää, keitä tänne oikein tulee ja miksi!

Se jatkui, kun todettiin, että valtaosa heistä ei ole työssä vaan elää suomalaisen varsin runsaskätisen sosiaaliturvan varassa. Kun maamiehemme vuosisadan vaihteessa muuttivat Yhdysvaltoihin tai Kanadaan, he menivät tekemään kovaa työtä. Erään uutisen mukaan viisi vuotta Suomessa olleista somaleista 83 prosenttia oli edelleen vailla työtä. Lainsäädännöstäkö johtuen, joka estää, vaiko haluttomuudesta? Kuitenkin ympäristömme rappeutuu, kadut ovat talvisin liukkaat ja nurkat likaiset, vanhukset vailla hoitoa. Eikö tuen vastapainoksi voida edellyttää yhteiskuntapalvelua? Työssä oleviin suhtaudutaan toisin kuin siivellä eläjiin.

Jatkui se silloinkin, keskustelu, kun käsite paluumuuttajat luotiin ja sen lavean tulkinnan turvin maahan tuli kummipojan serkun kaimoja täällä sotavuosina olleiden mukana. Sitä nostattivat ohi asuntojonojen menot, jotka olivat monien syntyperäissuomalaisten nuorten silmätikkuina.

Entä sitten julkiset vaatimukset siitä, että meidän on hyväksyttävä täysin vieraat kulttuurit ympärileikkauksineen, rituaaliteurastuksineen jne. sen sijaan, että olisi edellytetty tulijoitten hieman sopeutuvan sen maan kulttuuriin, johon ovat tulleet? Juuri erilaisten kulttuurien törmäyksethän ongelmia lisäävät.

HS:n kirjoitus kertoi tulijoihin kohdistuneista rikoksista ja väkivallasta. Me sen sijaan pimitämme tietoa siitä, mikä on eräitten maahan tulleiden kansalaisryhmien rikollisuusprosentti keskivertoihin verrattuna. Eivät kaikki ole puhtaita pulmusia, vaan joukossa on jo omissa maissaan vastoin lakeja toimineita, jotka etsivät uusia asuinsijoja juuri siksi. Kun ei kerrota, yleistetään ja liioitellaan. Ilmiselvien rikollisten nopea palauttaminen olisi paikallaan - omien kansalaisten turvallisuuden vuoksi!

Suomalainen perusluonne on epäilevä. Kun alavirtaan tuli jokea pitkin tuore lastu, muinainen mies otti kirveen ja lähti häätämään tulijaa vihollisena pois. Naapuruus syntyi vaivojen kautta. Se kannattaisi muistaa nytkin. Sopeutuminen uuteen kotimaahan, sen tapoihin ja kulttuuriin on keskeistä. Nyt monet vaativat päinvastaista. Meidän on sopeuduttava heihin.

Kuinka on? Olemme joutuneet lukemaan Joensuun skinien hyökkäyksistä muunmaalaisia kohtaan. Siinä ei ole mitään puolustettavaa. Mutta olemme myös joutuneet toteamaan, kuinka poliisin tehtäviin on kuulunut järjestyksen ylläpito ja siinä samalla joutuminen kriittisten väitteiden kohteeksi järjestystä puolustaessaan.

Sisäministeri Jan-Erik Enestam vaati jopa rasistisiksi väitettyjen poliisien erottamista tehtävistään. Kuinka monta sellaista todellisuudessa on? Kun muistaa Mikkelin ja Hirsalan ja monien muitten tapahtumien yhteydessä sattuneet vastaavat mielipideilmaisut, joutuu kysymään, mihin välikäteen järjestysvalta on joutunut.

Onko kuultu molempia osapuolia, onko tuomittu ennen kuin on tiedetty? Onko otettu kantaa vieraitten puolesta omia vastaan, jotta yleinen tai yleisenä pidetty mielipide tyydytettäisiin? Vai ollaanko juoksemassa äänekkään vähemmistön tahdon mukaan?

Viimeisessä uudenvuoden puheessani kaupunginjohtajana korostin, että meidän on kannettava huolta kriisialueilta tulevista todellisista pakolaisista, mutta asetettava ns. elintasopakolaiset omaan luokkaansa. Ehkä sananvalintani ei ollut paras mahdollinen, mutta ajatus on paikallaan nytkin, tuon hetken jälkeisen tapahtumavirran todistamana.

Me tarvitsemme järkevää pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaa sekä avointa keskustelua sen sisällöstä. Me emme tarvitse eräitten höyrypäitten hellimää ajatusta siitä, että jokainen pakolaiskysymyksistä suunsa avaava kriittinen henkilö on rasisti. Juuri sen takia rasismi on lisääntynyt, mikä ei ole kunniaksi maalle ja kansalle.

Avataan siis asiallisen keskustelun palstat. Puhutaan avoimesti omista ongelmistamme, vertaillaan meidän politiikkamme linjoja muitten maitten noudattamiin.

Tulva voimistuu ja meidän omana asianamme on päättää, minkälaisen Suomen ja minkälaisen väestökokonaisuuden me haluamme. Se ei saa olla ulkomaalaisten bisnestä tekevien ihmissalakuljettajien eikä meikäläistä hyväntahtoisuutta hyväksikäyttämään pyrkivien asia. Muutoin saatamme joutua samanlaisiin vaikeuksiin, joissa nyt jo ovat eräät Keski-Euroopan maat. Tarkastellaan asioita kriittisesti, asiallisesti ja avoimesti. Tukahdutettu keskustelu on paras rasismin lietsoja.

Paljonko kiintiöpakolaisia ja mistä? Miten suhtautua sieltä tai täältä tuleviin turvapaikan anojiin ja heidän taustatietoihinsa? Työhön vaiko sosiaaliturvan varaan ja jos viimeksi mainittuun, kuinka suomalaisten vastaavaan suhtautettuun? Paljonko paluumuuttajia; kuinka tarkoin määritettyjä tai kuinka vapaasti tuleviksi sallittuja? Maassa maan tavalla vaiko maasta pois?

Minulla ei ole kaikkiin vastauksia. Olen vain pohdiskellut; taustana keskustelut ja yhteydenotot. Olen kysynyt sitäkin, pitäisikö tämänkaltaisessa asiassa kuulla kansaa ja sen mielipidettä; ellei nyt ainakin mielipidemittauksen niin jopa neuvoa-antavan kansanäänestyksen puitteissa. On viimeksi mainittuja pienemmistäkin kysymyksistä ehdotettu - miksi ei sitten kysymyksestä, joka koskee suomalaisen yhteiskunnan muotoutumista tulevina vuosina ja vuosikymmeninä: tulevia sukupolvia ja heidän elämänympäristöään ajatellen!

RAIMO ILASKIVI

Helsinki
HS - Mielipide - 5.2.1998 - 2627 merkkiä - 1. painos

Ilaskivi ei ole rasisti

Olen Suomessa asuva mustaihoinen nainen. Olen täysin samaa mieltä Raimo Ilaskiven (HS 25. 1.) kanssa Suomen ulkomaalaispolitiikasta. Mikäli Suomi on todella demokraattinen maa, pakolaiskysymyksestä tulee käydä kaikille avointa julkista keskustelua. Suomalaisilla on oikeus tietää pakolaisia koskevista asioista ja halutessaan myös oikeus ilmaista itseään vaikka kansanäänestyksellä sen suhteen, haluavatko jatkaa heidän ylläpitoaan. Ei ole normaalia, että poliitikkojen ja virkamiesten vähemmistö päättää pakolaisten vastaanottamisesta ja jäämisestä Suomeen, kun kansa kuitenkin kokonaisuudessaan kantaa päätösten rahoitukselliset ja yhteiskunnalliset seuraukset.

Pakolaisten ylläpito tulee vuosittain kalliiksi jokaiselle suomalaiselle. Ehkäpä he käyttäisivät mieluummin rahansa torjuakseen työttömyyttä?

Jos somalipakolaiset todella ovat liikkeellä poliittisista syistä eli sotaa paeten, kuinka on mahdollista, että eräät heistä käyvät lomailemassa kotimaassaan? Lisäksi he lähettävät sinne lapsiaan, jotta nämä avioituisivat siellä.

Suomalaispoliitikot ja -virkamiehet sallivat itsensä harjoittaa nykyistä pakolaispolitiikkaa, koska he tietävät erinomaisen hyvin, etteivät suomalaiset valita helposti. Itse asiassa suomalaiset ovat kriittisiä vain kotonaan, eivätkä järjestä mielenosoituksia tai esimerkiksi mene helposti lakkoon. Samat poliitikot käyttävät psykologiaa kansaa vastaan. Pakolaispolitiikkaansa oikeuttaakseen he syyllistävät suomalaisia väittäen näitä - joukkotiedotusvälineiden säestyksellä - suvaitsemattomiksi, tietämättömiksi ja rasisteiksi.

Suomessa asuvana mustana naisena uskon voivani sanoa, etteivät suomalaiset ole rasisteja. He ovat kyllästyneitä pakolaisiin, jotka käyttävät heitä hyväkseen nauttien suuremmista etuisuuksista kuin he itse maassaan. Heiltä vaaditaan suvaitsevaisuutta, mutta sen ei pitäisi oikeuttaa vaatimaan maastaan ja kulttuuristaan luopumista tänne tulevien ehdoilla.

Monikulttuurinen yhteiskunta on nykyaikaa ja tulevaisuutta, mutta sen ei pidä kehittyä kansan tahtoa vastaan, muutoin rasismi juurtuu ja lisääntyy modernin kehityksen edetessä. Suomessa ulkomaalaiset ja erityisesti pakolaiset omaavat oikeuksia, mutta heillä on myös velvoitteita: velvollisuus kunnioittaa suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Raimo Ilaskivi ei ole rasisti. En havaitse mitään sellaiseen viittaavaa hänen kirjoituksessaan. Hän toivonee ainoastaan, että demokratiaa kunnioitetaan ja että Suomen kansa päättää oman yhteiskuntansa kehittämisestä.

HAWA DIABATÉ

Helsinki


torstai 27. toukokuuta 2010

Monikulttuurisuuskeskustelua Hbl:n yleisöpalstalla

maahanmuuttoministeri Astrid Thors


Jatkokeskustelua artikkelin Huvudduk en självklarhet yleisöpalstalla:


Hans 25.5 2010 kl. 21.20

Det är värkligen intressant, att människor inte förstår att mångkulturism är en politisk ideologi. Denna ideologi gör Finland mindre effektiv och svårt att förutse. At the end of the day där ska bli olika regler inom olika grupper. Och alla är glada?


sarah 26.5 2010 kl. 1.00

"Nej det handlar om religiös symbol i deras fall huvudduk, i vårt fall kors".
Nej, huvudduken och deras långa kjolar är för att kvinnan inte får inleda nån man i frestelse och de får inte visa sitt hår eller någon bar kroppsdel för männen. SJUKT!!!Namnlös 26.5 2010 kl. 8.23

I.S 25.5 2010 kl. 18.58

I.S. himlar sig och undrar vad för fel det är med en huvudduk. Huvudduken är irrelevat i sig. Problemet är att man inför olika regler för elever på basen av den tro deras föräldrar representerar. Detta leder inte till integration, utan till ökad segregation och i slutändan konflikter. Samtidigt ges religionen en större roll i vårt samhälle, än vad den tidigare haft. Religionen var på god väg att förpassas helt och hållet till marginalerna. Nu är den på väg tillbaka. Tyvärr.


Namnlös 26.5 2010 kl. 8.33

Multikulturism

Precis som Hans konstaterar, är multikulturism en ideologi. Samtidigt som Afrikas misär och konflikter anses förorsakade av multietniska samhällen, skapade av europeer som drog gränser hur de tyckte, så skall multietninska samhällen i Europa vara en källa till rikedom. I tidningarna får vi läsa om hur invandrargrupper slåss sinsemellan på flyktingförläggningar, även om multikulturism per defition skall medföra lycka. Ingenting tycks tala för multietniska samhällen. Ändå vill man aktivt göra ett av Finland?Vakna upp gott folk. 26.5 2010 kl. 10.20

Det är dags att dra en gräns någonstans.

Ultraliberalerna & feministerna sågar av grenen de själva sitter på i sin toleransiver. De religiösa fundamentalisternas krav kommer ju att eskalera i proportion till hur många som importeras.
Huvudduk är en självklarhet? När kommer kraven på att slippa vissa skolämnen (ex. religions- & sexualundervisning)?
Detta är ju en "självklarhet": http://politisktinkorrekt.wordpress.com/2009/12/02/skolk-i-islams-namn-%E2%80%93-vad-ska-skolan-gora/

ICA-kuriren har i nummer 46 (9 november) ett reportage med rubriken: Skolk i islams namn – vad ska skolan göra? Man berättar om Vattudalsskolan i det lilla Strömsund i norra Jämtland som fått ett tillskott av 70 uzbekiska invandrarbarn. Många av dessa kommer från islamskt troende familjer som nu motsätter sig sexualundervisning, religionsundervisning, idrott, simning, bild- och musik-lektioner. Skolverkets råd till skolan är “dialog med föräldrarna”, vilket endast lett till mer och allt trassligare individuella särlösningar. Flickor i 8:an och 9:an går i nikab (endast ögonen syns). Skolans rektor Lars Rönnerstrand säger att de nu nått vägs ände.

Vissa segregerar ju ut sig själva. Detta är olyckligt då utbildning behövs - i Borlänge kommun var t.ex. 53% av de nyanlända vuxna analfabeter [http://tinyurl.com/39v4ljh]!


Truth hurts my dear 26.5 2010 kl. 10.21

Läsvärt om mångkultur! http://snaphanen.dk/2010/05/23/s%C3%B8ndagskronik-flykten-fran-mangkulturen/

"Utflyttningen från de mångkulturberikade kommunerna bildar ett mönster som borde göra kommunpolitikerna iskalla av fasa. Det är skatteunderlaget som flyttar, det vill säga de skötsamma, arbetande människorna, barnfamiljer och andra som bär upp vårt land. Kvar blir de som inte har något val – de som är för gamla, för sjuka eller för fattiga och rädda för att flytta. Och kvar blir bidragstagarna och svartjobbarna som inte bidrar med en skattekrona till de gemensamma utgifterna."


Namnlös 26.5 2010 kl. 10.47

53% analfabeter

Vad är nu det. 80-90% av somalierna som kommer hit som en följd av familjeåterföreningar är analfabeter (källa Jorma Vuorio, invandringsverkets överdirektör http://ohjelmat.yle.fi/mot/arkisto/mot_maahanmuuton_hinta/kasikirjoitus). Hur kan någon inbilla sig att dessa någonsin kommer att integreras och bli skattebetalare?CA 26.5 2010 kl. 11.12

Tolerans?

I min mors hemstad Malmö vågar ingen jude bära varken kippa eller Davidsstjärna pga hot från muslimer, varken på gatan eller ännu mindre i skolan. Vill vi också ha det så?
Islam är ingen tolerant religion det finns många suror i koranen som är direkt hotfulla mot Kristna och Judar.
Kristna behandlas i många muslimska länder som andra klassens medborgare.
Märk även att en muslimsk kvinna får på inga vilkor gifta sig med en kristen enl. Islam då muslimkvinnan anses vara högrestående än den Kristna mannen. Kan vi då integrera dessa personer......?


Namnlös 26.5 2010 kl. 11.23

Homo Multikulturismis

I Sovjet ville man omdana människan till en Homo Sovjetikus, som i allt skulle sätta det kommunistiska samhället främst, och först därefter tänka på sig själv, sin familj och sina närmaste. Vi vet hur det gick. Nu tycks multikulturisterna vilja skapa en Homo Multikulturismis som tolererar och accepterar samt tycker att alla sedvänjor och åsikter är lika underbara. Hur mycket skada skall man hinna ställa till med, innan denna villfarelse neutraliseras?


Namnlös 26.5 2010 kl. 12.18

VI SKA INTE TA HÄNSYN!!!

Det är invandrarna som ska lyda under finska seder och bruk när dom kommer hit. BASTA!!!


peppe 26.5 2010 kl. 13.16

CA 26.5 2010 kl. 11.12
I stort håller jag med dig. Vad jag inte håller med dig om är orden "ingen jude etc" eller "får på inga villkor gifta sig etc" - det är inte sant, det är en generalisering.
Är det just inte de intoleranta vi skall försöka integrera?

Till sist - den ena intoleransen/tokigheten rättfärdigar väl inte den andra.


CA 26.5 2010 kl. 13.43

peppe

Att medlemmar i Malmö Judiska försammling känner sig tvingade att tom. lämna Malmö pga hot från muslimer är välkännt. Problemet med islam är att endel suror i koranen styr muslimen i dennes vardag, detta regelverk säger direkt tex vem som får gifta sig med vem. Tex en muslimsk man får gifta sig med en kristen, men det tas för givet att mannen uppfostrar barnen som muslimer. Detta förklarar varför många barn i blandäktenskap förs mot sin vilja till muslim-mannens hemland.
Speciellt de intoleranta vill inte blanda sig med ursprungsbefolkningen.


Lina 26.5 2010 kl. 21.22

Till Truth hurts my dear

Snaphanen är mycket klarsynt, varför är inte våra politiker det?

Om detta är det nya spännande Finland, vill inte jag vara med längre, jag vet vad som blir nästa steg allt för att bryta ned motståndet mot dessa influenser.....


höken 26.5 2010 kl. 23.35

Huvudduk

Snart är väl hedersmord o könstympning också en självklarhet?Namnlös 27.5 2010 kl. 13.36

Varför skall det finska jämställda samhället anpassa sig till EN religion? En rligion som inte värdesätter flickoer alls. Ps. Det blir faktiskt farligt då kr aven blir allt mer. Ensidigt. För det finska samhället måste alltid ge efter...Max 27.5 2010 kl. 14.20

inte bara en duk...

Det är ledsamt att vissa inte inser hur illa det kommer att bli om denna acceptans fortgår. Om det var en "förlåtande" religions sedvänja det gällde, men nu handlar det om en religion vars kvinnosyn är något vi under lång tid frångått dvs ägandet av dottern/kvinnan vilken man markerar genom att dessa inte ens får visa så mycket som ögonen. HUR SKALL EN SÅDAN PERSON KUNNA INTEGRERAS???? Det känns nog som om politikerna är ute och tassar på minerad mark... Sätt er in i detta femomen ordentligt, facit kan man utläsa vid utblick i övriga europaHbl:n toimituksessa dhimmit kusevat housuunsa lukiessaan näitä kommentteja.

Mahtaa multikulti-propagandan saarnaajia vituttaa, kun kansa ei olekaan täysin aivopestyä.

Ennen internetiä sanomalehtien propagandisteilla helpompaa, koska lukijoiden mielipiteet eivät tulleet vapaasti esille. Ylläolevista kommenteista yli 90 % olisi jätetty julkaisematta paperilehden yleisönosastossa.

Nykyään ihmisten mielipiteet tulevat vapaasti esille internetissä.

Siksi Tuija Brax, Mika Illman, Astrid Thors, Stefan Wallin, Anne Holmlund, Ritva Viljanen jne. haluavat kieltää politiikasta keskustelemisen internetissä. He vastustavat demokratiaa ja haluavat siksi estää kansaa tuomasta esille todellisia mielipiteitään.

Jos kansalaiset saavat sanoa mielipiteensä vapaasti, silloin nykyisen hallituksen harjoittama fanaattinen monikulttuuristamispolitiikka osoittautuu selvästi kansan tahdon vastaiseksi. Koska monikulttuurisuusfanaatikot haluavat kuitenkin harjoittaa tätä kansan valtaenemmistön tahdon vastaista, länsimaisen yhteiskunnan tuhoutumiseen johtavaa sairasta politiikkaansa, he kieltävät kansalaiskeskustelun.

oikeusministeri Tuija Brax


Seuraavaksi he kieltävät vapaat vaalit. Tämä on jo nähtävissä siitä, että Brax ja hänen koplansa ovat ehdottamassa poliittisten puolueiden sakottamista hallituksen linjan vastaisten mielipiteiden esittämisestä. Tämähän tarkoittaisi sitä, että hallituksen harjoittamaa politiikkaa ei lainkaan voitaisi vaaleissa vastustaa.

Hallitus yrittää betonoida oman asemansa kieltämällä oppositiopuolueita osallistumasta vaaleihin. Brax ja hänen koplansa ovat demokratian vastustajia. He haluavat monikulttuuristaa Suomen vastoin kansan tahtoa tuhotakseen länsimaisen yhteiskuntajärjestyksen tässä maassa. Siksi he haluavat lakkauttaa demokratian voidakseen toteuttaa tämän tuhoamisprojektinsa kansalaisten voimatta vaikuttaa asiaan vaihtamalla hallitusta vaalien kautta.


tiistai 25. toukokuuta 2010

Keskustelua muslimien hunnuista Hbl:ssa


Hbl:Huvudduk en självklarhet

Publicerad: 25/05 07:39 ›uppdaterad: 25/05 07:49
Alltid duk. Ayan Egal, Nimo Sharmerke och Qamar Ali har inte ens tänkt tanken att inte få bära huvudduk i skolan.

I Helsingforsskolorna gör man inget problem av att muslimska flickor bär huvudduk. I Raseborg ville man gå till grunden med frågan sedan en skola ville förbjuda huvudduk.


Hakarinneskolan i Ekenäs har som princip att inte tilllåta huvudbonader inomhus. Förut har det inte varit något problem för invandrarbarn som snällt tagit av sig huvuduken, men i våras kom en irakisk familj från Syrien som inte kunde tänka sig att låta sina döttrar, 13 och 7 år gamla, vistas barhuvade i skolan.

– Det var ingenting dramatiskt. Vi förde intressanta diskussioner med familjen som är mycket religiös och tillsammans med pappan åkte jag till Helsingfors och träffade imamerna för att höra om det i Koranen fanns något som man kunde stödja sig på för att inte vara tvungen att bära duk. Men imamerna, som tog frågan mycket på allvar, skakade på huvudet, säger invandringskoordinator Börje Mattsson i Raseborg.

Han beredde frågan för bildningsnämnden som fattade beslut om att det skall vara tillåtet med huvudduk.

– Det är jag mycket glad över. Det är bra att Raseborg gjorde en positiv linjedragning i en fråga som är ganska laddad på många håll i Europa. Att respektera andras tro och kultur innebär inget hot mot oss, utan handlar om verklig multikulturalism..

I Hakarinne skola säger rektor Matti Piirainen att man kommer att följa bildningsnämndens beslut.

– För övrigt har jag inga kommentarer.

Alltid duk

På bollplanen vid lågstadieskolan i Havs-Rastböle i Helsingfors spelar femmorna boboll. Förutom finska barn finns det många andra nationaliteter i klassen, bland annat fyra somaliska flickor.

– Det är självklart för mig att bära huvudduk, fast ibland är det besvärligt när jag skall springa, säger Nimo Sharmerke , som prickar bollen med träet perfekt.

Hon och hennes kompisar började bära duk i 10-11-års åldern.

– Vi pratar inte ens om det hemma, det är så självklart.

Rektor Ritva Tyyskä anser inte att huvuddukarna är något problem och att koppla ihop dem med frågan om pojkarna i så fall skall få bära mössa eller keps inomhus tycker hon att är fånigt.

– Det är två helt olika saker. Flickorna bär huvudduk av religiösa skäl, mössan har pojkarna på sig för att utmana lite.

Hon säger att det i en skola med 32 nationaliteter finns en hel del att ta hänsyn till.

– Vi har 183 elever och 55 procent av dem har finskt ursprung. I gympan kan det bli lite svårt att springa med långa kjolar och de större flickorna kommer inte och simmar med de andra.

Enligt Ritva Tyyskä förekommer det mobbning också i den här skolan, liksom i alla andra.

– Men den har inte rasistiska förtecken, utan handlar om enskilda elever.

Med elever från så olika bakgrunder har lärarna en speciellt utmanande uppgift.

– Det är jobbigt att undervisa i en klass där eleverna kan vara på väldigt olika nivå.

Till det positiva hör att man tar fasta på de olika kulturerna och lär eleverna att umgås med varandra.

– Det som är främmande upplevs ofta som farligt, men hos oss lär sig barnen snabbt att de som kommer från andra kulturer är likadana som de själva. Det är färggrant, högljutt och temperamentsfullt i vår skola.

Tua Ranninen

tua.ranninen@hbl.fiKoska Hbl tunnetusti sensuroi lukijoidensa kirjoittamia kommentteja niiden osoittautuessa maahanmuuttokriittisiksi ja siten Hbl:n toimituksen oman fanaattisen monikulttuurisuusideologian vastaisiksi, kopioin tähän muutamia kommentteja ylläolevaan juttuun.


Realist 25.5 2010 kl. 8.03

Har inget emot att muslimska kvinnor använder huvudduk, men heltäckande slöja bör däremot förbjudas på allmän plats. Nog går ju sikherna i London med sina turbaner också. Som sagt, har inget emot enskilda individer som använder huvudduk. Det som stör mej är det gigantiska antalet slöjanvändare i metron, på tåget, i spårvagnen. Främst i centrum och de östra stadsdelarna. Jag vill känna att Helsingfors är en finländsk stad, icke en afrikansk eller orientalisk.Namnlös 25.5 2010 kl. 8.13

Dårskap

Det är dårskap att tillåta särbehandling på religiösa grunder. Och att tillåta att man på religiösa grunder inte tar del i tex. simundervisning, som ger en i Finland nödvänding färdighet, är ännu värre. Finns det andra exempel där vidskepelse tillåts köra över verkligheten. Har alla blivit galna?


Kristen 25.5 2010 kl. 8.18

Så blir det med tiden här...

Med tiden kommer säkert huvudduk att bli en självklarhet för alla kvinnor i Finland. Annars kommer den islamska religiösa polisen och piskar dem. Det tar bara några årtionden...utmattad 25.5 2010 kl. 9.18

Utmana lite, utmana mycket

– "Det är två helt olika saker. Flickorna bär huvudduk av religiösa skäl, mössan har pojkarna på sig för att utmana lite."
- Det är två lika saker. Pojkarna har mössan på sig för att utmana lite, flickorna bär huvudduk för att deras pappor vill utmana det finska sekulära systemet.


Arkimedes 25.5 2010 kl. 9.24

Så skönlitteratur som koranen står över Finlands lag/regler om imanerna skakar på huvudet ?


Namnlös 25.5 2010 kl. 9.58

Religionsneutral

Om det nu faktiskt är nödvändigt att ge efter för religiöst virriga människor, så gör nu då ett religionsneutralt beslut; tillåt elever att ha huvudbonad på sig i klassen om föräldrarna ger lov. Likaså skall då alla få ha fast hurudana tygsjok på sig i gymnastiken. Den nu valda linjen kommer att leda till katastrof.
paju 25.5 2010 kl. 10.21

Namnlös 25.5 2010 kl. 8.13
Om det nu bara är simkunskapen som är problemet kan jag upplysa dig om att det går bra att lära sig simma utan skola. Det handlar ej heller om att inte delta i simmandet utan att delta tillsammans med pojkar, sedan kan man tycka vad man vill om det men håll er till saken. Nu är denna religiösa "dårskap" om särbehandling inget nytt, har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Att det skulle vara bättre med ateism som allena rådande - titta bara hur det var i dessa sk ateistiska länder - bättre? knappast.
Namnlös 25.5 2010 kl. 10.51

Till Paju

Om man har tidigare hållit på med galenskaper, så betyder det inte att man är tvungen att fortsätta med det. Och om du med ateistiska länder hänvisar till det forna östblocket, så var de länderna baserade på dogma; inte religiös visserligen, utan politisk. I Finland har beslutsfattande i stort styrts av rationalitet, nu i takt med ökad invandring tycks dogman komma tillbaka. Det kan inte vara i någons interesse.


tonårspappa 25.5 2010 kl. 12.22

religionsfrihet

Eftersom vi har religionsfrihet i det här landet stör det mig inte att de bär sina huvuddukar etc på platser där andra får bära huvudbonader. Min son kommer hem varann dag med lapp från läraren att han haft lippis på under prov/andra timmar. Och straff får han förstås. Likaså om han väljer att lämna gympakläderna hemma. Han får heller ingen specialhjälp med matte eftersom specialhjälpklassen är smockfull av invandrare. Är finländare mindre värda än invandrare?
Var kan jag skriva in mig som muslim?

Molly 25.5 2010 kl. 12.41

Borde endast vara tillåtet i en lågstadieskola under påsken.
Det är inte tillåtet att sitta med keps på under lektionerna, så varför då duk. Finland är inget muslimskt land.


Namnlös 25.5 2010 kl. 13.17

skolor

Namnlös 25.5 2010 kl. 13.11
Har du sett stödklasserna i skolorna nån gång?Skolorna har inte möjlighet att ge stödklasser åt nån annan än invandrare som går där från 1-9 och sedan börjar jobba på pizzerian....Klasse 25.5 2010 kl. 13.31

medeltiden åter....och vi står bara och ser på

Om jag hade varit intresserad av att se dessa håldukar flaxa omkring i tid och otid hade jag flyttat till ett sådant land där det är normen. Nu är det emellertid inte så. Jag vill bl.a att min gamla mamma skall ha möjlighet att få se ett helt oskyddat ansikte vid skötseln och inte ett par ögon i tygskynket - "i bästa fall"! VI MÅSTE KUNNA FÅ HA ÅSIKTER OM VAR GRÄNSEN SKALL DRAS!Nisse 25.5 2010 kl. 13.56

Huvudlöst

Invandrarpolitiken har skötts klantigt utan att folket fått säga sitt om besluten som gjort att vi har 200.000 invandrare i landet och mera är på kommande. Alla vackra tankar till trots har invandringen inte ökat förståelsen för främmande kulturer - utan främlingshatet har tvärtom tilltagit, nånting som de ansvariga myndigheterna får se sig i spegeln med. Information som getts till föräldrar och barn i typiska invandrarskolor har varit ytterst knapphändig. Inte att undra på att det sedan blir bråk om nästan vad som helst.


sw 25.5 2010 kl. 14.41

Ointelligent.

Flickorna på bilden har av sina föräldrar pådyvlats dårskapen som deras religion föreskriver. Mussarnas agenda är att ta över hela världen med sharia och andra hemskheter. Tack och lov hinner jag väl dö innan dess.


Namnlös 25.5 2010 kl. 15.56

Islam "skyddar" kvinnor genom symboler som döljer utseendet. Samtidigt marginaliseras kvinnorna också från samhället. Vem som helst kan ju genomskåda detta. Slöjor, huvuddukar och andra symboler som enbart påtvingas kvinnor borde förbjudas för de muslimska kvinnornas skull. De törs ju inte kräva det, så vi andra måste göra det för deras skull.

perjantai 21. toukokuuta 2010

Kirjasto somalien hengailupaikkana, osa 2

Kirjoitin äskettäin kirjastojen degeneroitumisesta somalien hengailupaikaksi:


Kirjasto somalien hengailupaikkana

Kirjasto ei ole nuorisotilana ihan tavallisin. Eikö siellä yleensä pidä olla hiljaa?

"Sen kanssa oli ongelmia alkuaikoina", sanoo osaston johtaja Robin Marcus. "Mutta kyllä kirjaston pitää peilata nykyaikaa ja kulttuuria. Ei auta itkeä, että asiat muuttuvat."

Tässä siis kirjaston musiikkiosaston johtaja Robin Marcus sanoo, että somalien ym. muslimien kovaääninen älämölö "peilaa nykyaikaa ja kulttuuria". Siis KIRJASTOSSA työskentelevän ihmisen mielestä "ei auta itkeä", että kirjasto on täynnä muslimien äbäläwäbälä-huutoa.

Tämähän on aivan sairasta. Tuolle ihmiselle pitäisi välittömästi antaa kenkää. Tuo ihminen on täysin epäpätevä työskentelemään kirjastossa.


Lähetin kyseisen kirjaston sähköpostiosoitteeseen ja muutamille eri valtuustoryhmiä edustaville kaupunginvaltuuteille tällaisen kommentin:

Leppävaaran kirjaston musiikkiosaston johtaja Robin Marcus sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa 17.5., että kirjaston asiakkaiden pitää sopeutua somalien ym. ulkomaalaisten meluamiseen:

- LAINAUS ALKAA -

Kirjasto ei ole nuorisotilana ihan tavallisin. Eikö siellä yleensä pidä olla hiljaa?

"Sen kanssa oli ongelmia alkuaikoina", sanoo osaston johtaja Robin Marcus. "Mutta kyllä kirjaston pitää peilata nykyaikaa ja kulttuuria. Ei auta itkeä, että asiat muuttuvat."

Pointti peilaa nykyaikaa myös siten, että kävijäkunta on monikulttuurinen. Erityisesti somalinuoria on paljon.

"Noin puolet kävijöistä on maahanmuuttajanuoria, puolet kantasuomalaisia", Marcus sanoo.

- LAINAUS LOPPUU -

http://www.hs.fi/verkkolehti/kulttuuri/artikkeli/Espoon+nuoret+viihtyv%C3%A4t+kirjastossa/1135256882859Tässä siis kirjaston musiikkiosaston johtaja Robin Marcus sanoo, että somalien ym. muslimien kovaääninen meluaminen "peilaa nykyaikaa ja kulttuuria". Siis KIRJASTOSSA työskentelevän ihmisen mielestä "ei auta itkeä", että kirjasto on täynnä muslimien melua.

Tuo ihminen on selvästi täysin epäpätevä työskentelemään kirjastossa.

Normaalien ihmisten mielestä kirjastoissa pitäisi olla hiljaa, mutta tämä kirjaston musiikkiosaston johtaja on toista mieltä. Hänen mielestään kirjastossa ei voi enää vaatia hiljaisuutta, koska afrikkalaisten kulttuurillisiin, ehkä peräti geneettisiin erityispiirteisiin kuuluu kovaääninen huutaminen.

Kirjaston musiikkiosaston johtaja Robin Marcuksen mielestä suomalaisten pitää sopeutua afrikkalaisten käytökseen. Hänen mielestään suomalaisilla ei ole oikeutta vaatia, että Suomessa pitäisi käyttäytyä suomalaisten sosiaalisten normien mukaisesti. Hänen mielestään se on "nykyaikaa", että kirjasto on täynnä huutavia somaleita.

Niille suomalaisille, jotka kokevat somaleiden huudon epämiellyttäväksi, kirjaston musiikkiosaston johtaja Robin Marcus haistattelee: "Ei auta itkeä, että asiat muuttuvat." Jokainen espoolainen veronmaksaja maksaa veroja tuollaisia mielipiteitä omaavan ihmisen palkan kustantamiseksi. Mielestäni ei ole millään tavalla hyväksyttävissä, että veronmaksajien rahoista palkkansa saava ihminen haistattelee veronmaksajille.

Vaadin, että Robin Marcus irtisanotaan ilmiselvän epäpätevyytensä vuoksi.


Sellon kirjaston musiikkiosaston johtaja Robin Marcus lähetti tällaisen vastauksen:


Sellon kirjaston vastaus Mikko Ellilän kritiikkiin


Mikko Ellilä, mielestäni siteeraat minua kuten piru lukee raamattua. Yhdistelemällä lauseita oman maun mukaan saa tietysti sellaisen tulkinnan kun haluaa. Fakta on kuitenkin se etten missään vaiheessa sano niin kuin väität: "Tässä siis kirjaston musiikkiosaston johtaja Robin Marcus sanoo, että somalien ym. muslimien kovaääninen meluaminen peilaa nykyaikaa ja kulttuuria". Sen sijaan sanoin "ettei kannata itkeä Breshnevin aikaisen pysähtyneisyyden kulttuurin ja kirjaston perään - se aika on ollutta ja mennyttä ja paluuta ei onneksi ole". Sen leikkasi Hesarin toimittaja pois, en tiedä pelkääkö hän tai hänen esimiehensä noottia Tehtaankadun suunnalta. Fakta on myös että viikoittain joudun huomauttamaan koväänisille lukutaidottomille kantasuomalaisille miehille jotka toilottavat kännykkään kirjaston hiljaisiksi merkityillä alueilla.

Se asenne somaleja ja muslimeja kohtaan joka huokuu tekstistäsi loukkaa minua ja somaliystäviäni.

Robin Marcus
toimistopääll.
Musiikki/Pointti
Sellon kirjasto

Sunniva Drake
aluekirjastonjohtaja
Leppävaaran alue

Tämäkin kuvastaa Robin Marcuksen asennetta: hänen mielestään kriittinen asenne somalien muslimien käytöstä kohtaan "loukkaa" häntä ja hänen "somaliystäviään".

Vastasin näin:


Se asenne suomalaisia veronmaksajia kohtaan, joka huokuu Robin Marcuksen lausunnoista, loukkaa minua ja suomalaisia ystäviäni.

Väitän, että selvä enemmistö espoolaisista ja yleensäkin suomalaisista on samaa mieltä.

Kirjastossa on oltava hiljaa. On pöyristyttävää, että kirjaston toimistopäällikkö sanoo pitävänsä hiljaista, rauhallista kirjastoa "Brezhnevin aikaisena pysähtyneisyyden kulttuurina". Robin Marcuksen mukaan "se aika on ollutta ja mennyttä ja paluuta ei onneksi ole". Hiljaisuus ja rauhallisuus on siis menneisyyttä ja somalien kovaääninen meluaminen nykyaikaa. Suomalaisten täytyy vain sopeutua tähän somalien meluamiseen eikä "itkeä" menneisyyden ajan hiljaisten, rauhallisten kirjastojen perään. Tuollaisella asenteella varustettu ihminen ei missään nimessä sovellu kirjastotyöhön.

Robin Marcuksen on aivan turha sanoa loukkaantuvansa "somaliystäviensä" puolesta. Somalien meluaminen ko. kirjastossa ei ole minun tulkintani, vaan Helsingin Sanomien artikkelista ilmenevä asia. Edellä siteeraamani artikkelin mukaan ko. kirjaston asiakkaista puolet on ulkomaalaistaustaisia, enimmäkseen somaleja. Nimenomaan tämä asiakaskunnan "monikulttuurisuus" on kirjaston henkilökunnankin mukaan syynä kirjaston nykyiseen meluisuuteen, johon Robin Marcuksen mukaan suomalaisten täytyy vain sopeutua, "itkemättä" vanhojen hiljaisten, rauhallisten kirjastojen perään.

Ko. kirjastossa (Sello) on HS:n artikkelin mukaan vahtimestareina kaksi somalia ja lisäksi kolmas somali koulutettavana kirjastotyöntekijäksi. HS:n haastatteli näitä somaleita. Haastattelun yhteydessä esitetään ilmeisesti näiltä somaleilta peräisin oleva toteamus: "Kurinpidossa auttaa, että työntekijä osaa nuorten äidinkieltä." Tämähän tarkoittaa nimenomaan sitä, että kirjastossa työskentelevät somalit itsekin kertovat kurinpitoa tarvitsevien, kirjastossa meluavien nuorten olevan nimenomaan somaleita. Eihän näillä somalityöntekijöillä muuten olisi yhteinen äidinkieli näiden häiriköivien, meluavien nuorten kanssa.

Koska kyseisessä kirjastossa työskentelevät somalit itse sanovat kirjastossa meluavien häiriköiden olevan somaleita, kirjaston toimistopäälliköllä Robin Marcuksella ei ole mitään asiallista syytä sanoa "loukkaantuvansa" näiden "somaliystäviensä" puolesta.

Robin Marcuksen puhe minun "asenteestani" somaleita ja muslimeja kohtaan on siis täysin asiaankuulumatonta ja harhaanjohtavaa. Robin Marcus yrittää torjua kaiken häneen kohdistuneen kritiikin valittamalla siitä, että kritiikin esittäjällä on negatiivinen "asenne" somaleita ja muita muslimeja kohtaan. Fakta on, että valtaenemmistö suomalaisista suhtautuu äärimmäisen negatiivisesti somalien meluamiseen kirjastoissa. Robin Marcuksen mielestä ihmiset eivät saa valittaa negatiiviseksi kokemistaan järjestyshäiriöistä, kuten metelistä. Tuolla logiikalla kukaan ei saisi koskaan valittaa mistään.

On kuitenkin olemassa ongelmia, jotka täytyy ratkaista. Meluaminen kirjastoissa on ongelma. Kirjastossa ei voi työskennellä tuollainen henkilö, jonka mielestä kirjaston asiakkaiden täytyy vain sopeutua somalinuorten kovaääniseen meluamiseen valittamatta asiasta lainkaan ja haikailematta vanhojen hyvien hiljaisten, rauhallisten kirjastojen perään.

On se kyllä kumma, että tällaiset asiat täytyy erikseen vääntää rautalangasta. Näiden asioiden pitäisi olla sanomattakin selviä.

keskiviikko 19. toukokuuta 2010

HYY haluaa Balkanin mustalaiskerjäläisiä Suomeen elelemään sosiaaliturvalla

(kuvan mustalaiset eivät liity tapaukseen)


HYY vastustaa kerjäämisen kieltämistä

Kannanotto 19.5.2010

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) paheksuu ehdotuksia kieltää kerjääminen lailla. Kerjäämisen kriminalisointi ei ratkaisisi itse ongelmaa, vaan työntäisi sen ainoastaan pois silmistä. HYY korostaa, että näin toimittaessa puututaan romanien huonon tilanteen seurauksiin varsinaisten syiden sijasta.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on esittänyt järjestyslakia muutettavaksi siten, että kunnat voisivat itse määrätä kerjäämisen kieltämisestä. Lisäksi eduskunnassa käsitellään kansanedustaja Juha Hakolan (kok.) lakialoitetta kerjäämisen kriminalisoimiseksi. Täyskiellolla pyrittäisiin puuttumaan kerjäämistä organisoivien tahojen toimintaan.

”Kerjäämisen kieltäminen ei ratkaise köyhyyteen ja syrjintään liittyviä ongelmia, vaan päinvastoin voi ajaa kerjäämisestä toimeentulonsa saavat romanit rikollisuuden pariin. Laki toimisi siis tarkoitustaan vastaan,” toteaa HYYn hallituksen puheenjohtaja Katri Korolainen-Virkajärvi.

Kerjäämisen kieltäminen kaupunkiviihtyvyyden parantamisella on kyseenalaista. On kummallista, että kaupunkitilassa esimerkiksi markkinointiin suhtaudutaan sallivasti, mutta hädän osoittaminen halutaan kieltää epämiellyttävänä. Julkinen tila kuuluu kaikille eikä sen käyttöä voi rajata kevyin perustein. Kerjääminen ei ole turvallisuusuhka eikä sen ihmisissä aiheuttama kiusaantuminen ole riittävä syy kriminalisointiin.

Ihmisten vapaa liikkuvuus Euroopan unionin alueella tarkoittaa sitä, että liikkeelle lähtevät myös köyhimmät paremman toimeentulon toivossa. Jos romanien kotimaat eivät pysty yksinään toimimaan tilanteen parantamiseksi, on EU:n puututtava tiukasti syrjintään ja muihin romaneiden kohtaamiin ongelmiin. On myös pikaisesti alettava rakentaa EU:n yhteistä minimisosiaaliturvaa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus toimeentuloon olinpaikasta riippumatta.

”Romanit ovat lähteneet kotimaistaan köyhyyden ja etnisen syrjinnän vuoksi. Heillä on EU:n kansalaisina oikeus etsiä parempaa elämää siinä missä muillakin,” summaa Korolainen-Virkajärvi.


HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Katri Korolainen-Virkajärvi, hallituksen puheenjohtaja


Lisätietoja:
Senja Laakso, HYYn hallituksen kaupunkivastaava,
050 595 0329, senja.laakso@hyy.fi


Millä perusteella Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ottaa kantaa Balkanilta kotoisin olevien mustalaiskerjäläisten Suomeen tulon puolesta?

Millä perusteella maahanmuuttopolitiikka kuuluu Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan päätösvaltaan? Miksi HYY ottaa kantaa tällaiseen asiaan, joka ei sille kuulu?

Miksi HYY ottaa kantaa nimenomaan mustalaiskerjäläisten puolesta? Miksi HYY haluaa lisää mustalaiskerjäläisiä Suomeen?

HYY:n kannanotossa paitsi vastustetaan kerjäämisen kriminalisointia, myös halutaan Balkanin mustalaiskerjäläisten voivan ryhtyä elelemään suomalaisten veronmaksajien kustantamalla sosiaaliturvalla:
On myös pikaisesti alettava rakentaa EU:n yhteistä minimisosiaaliturvaa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus toimeentuloon olinpaikasta riippumatta.


Miksi HYY:n mielestä Balkanilta kotoisin olevilla mustalaiskerjäläisillä on oltava oikeus "toimeentuloon" sosiaaliturvan muodossa suomalaisten veronmaksajien kustannuksella?

Jos Balkanilla asuville mustalaisille annetaan Suomessa sosiaaliturvaa, Balkanilta voi tulla vaikka miljoonia ihmisiä Suomeen elelemään suomalaisten veronmaksajien kustannuksella.

Pelkästään mustalaisia on Balkanilla noin miljoona.
Kyllä ne kaikki tulevat mielellään Suomeen, jos niille annetaan täällä ilmaista rahaa.

HYY haluaa siis houkutella miljoona mustalaista Suomeen.

Mitä mielipuolia siellä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa oikein on?Islamista, maahanmuutosta ja sensuurista

Hommaforumilta:


Uskontojen, eli toisin sanoen islamin, kriittisen tarkastelemisen niputtaminen rasismin piiriin on määritelmä joka tulee varmasti menemään läpi uudessa laissa, joka tulee olemaan käytössä vielä tämän vuoden puolella.

Oikeastihan Suomi ei tätä lakia tarvitsisi, koska meillä on jo olemassa uskonrauhalaki, jonka nojalla Halla-ahollekin saatiin annettua tuomio islamin kritisoimisesta.

Koska kuitenkaan suurimmassa osassa Eurooppaa ei ole enää niin sanottuja "jumalanpilkka"-lakeja, tämä uusi määritelmä on tarpeellinen niille tahoille jotka haluavat estää islamin kritisoinnin Euroopan-laajuisesti, kuka mistäkin syistä. Tästä syystä myös Suomi on EU:n velvoittama päivittämään lakinsa niin, että tämä uusi rasismin määritelmä on erikseen mainittu laissa.

Kirjoitin yli vuosi sitten sananvapautta koskevaan kirjoitukseeni että "Taktiselta kannalta ajateltuna islamin hyökkäys sananvapautta vastaan tulee paljon ymmärrettävämmäksi kuin uskonnollisen herkkänahkaisuuden kautta ajateltuna: Islamin todellisista päämääristä puhuminen on jo nyt saatu yleisellä tasolla hyvin pitkälle demonisoitua, ja seuraava askel on luonnollisesti ajaa islamille sananvapauden sisällä diplomaattista koskemattomuutta, eli toisin sanoen määritellä laillisesti mitä islamista saa sanoa julkisesti ja mitä ei."

Tuolloin ajatus on saattanut tuntua monista kaukaa haetulta, mutta Halla-ahon tuomio ja tuleva laki ovat osoittaneet, että meneillään todellakin on laajamittainen kampanja islamiin kohdistuvan kritiikin hiljentämiseksi.

Ainoa asia johon tämä tulee johtamaan on se, että Eurooppa polarisoituu ja radikalisoituu entistä enemmän.

On selvää että islamin julistaminen kritiikin yläpuolella olevaksi ideologiaksi on merkki kulttuurirelativismiin sisältyvästä piilorasismista, jossa muslimit nähdään kriittiseen ajatteluun kyvyttöminä fanaatikkoina, jotka menettävät kontrollin kohdatessaan islamiin kohdistuvaa kritiikkiä.

Myöskin on selvää että ylläoleva kuvaus on varmaankin aika täsmällinen kuvaus osasta muslimeita, mutta yhtä selvää pitäisi olla se että ylläoleva kuvaus ei kuvaa kaikkia muslimeita. Kohtelemalla kaikkia muslimeita niinkuin lapsia, pelkästään siksi että jotkut muslimit käyttäytyvät kuin pienet lapset, niin sanotut suvaitsevaiset tekevät ainoastaan palveluksen niille jotka haluavat että muutkin kuin muslimit elävät islamilaisen lain mukaan riippumatta siitä puhutaanko islamilaisesta yhteiskunnasta vai ei.

Islamin kritisoimisen rikosmääritelmän siirtäminen "jumalanpilkasta" - mistä tietenkin on todellisuudessa kyse - rasismiin, on tietenkin tarkoitusperäistä käsitteiden hämärtämistä: Todellinen rasismi, tai niin sanottu "vanhanlainen rasismi", on maailmankuva jossa oma rotu nähdään ylempiarvoisena kuin muut rodut. Toisin sanoen nähdään, että etniset tekijät vaikuttavat ihmisarvoon.

Ajatus siitä että mitkään tekijät vaikuttaisivat ihmisarvoon on naurettava. On selvää, että kaikkien ihmisten ihmisarvo on sama, aina ja kaikkialla.

Kuitenkin, saman ihmisarvon omaavat ihmiset rakentavat yhteiskuntansa ja arvomaailmansa eri tavoin eri puolilla maailmaa, ja tästähän islamin kritiikissä on kyse: Yhteiskunnat rakentuvat vallitsevan arvomaailman pohjalta, ja islamilainen arvomaailma on täydessä ristiriidassa meidän arvomaailmamme kanssa.

Koska emme halua yhteiskuntaa joka näyttää islamilaiselta yhteiskunnalta, emme myöskään halua että arvoja, joidan pohjalle islamilaiset yhteiskunnat on rakennettu, tuodaan tänne.

Kuitenkin juuri tämä on tapahtumassa ympäri Eurooppaa ja ympäri länttä, mittakaavassa jonka vaikutuksia tulevaisuuteen on vaikea arvioida.

Tämän foorumin olemassaoloaikana maahanmuuttokeskustelusta on jo tullut todellisuutta, ja se oli tietenkin ensimmäinen tavoite silloin kun mistään ei vielä puhuttu julkisuudessa.

Seuraava askel on luonnollisesti tämän keskustelun tason nostaminen. Tämänhetkinen äärikeskustelu on hyvä avaus, mutta ei ratkaise maahanmuuton ongelmia: Seuraavaksi pitää alkaa keskustelemaan siitä, mitä maita maahanmuuttokriittisyys koskettaa ja miksi. Jonka jälkeen voidaankin alkaa miettimään että tilastollisesti ongelmallisia maita näyttää yhdistävän jokin. Josta pääsemmekin tämän ketjun aiheeseen.

Tällä hetkellä maahanmuuttoa tarkastellaan tälläkin foorumilla lähinnä taloudellisesta näkökulmasta, mikä on tietenkin ihan hyväksyttävä näkökanta.

Pitkällä tähtäimellä kuitenkin nimeomaan arvot on se ratkaiseva tekijä, koska yhteiskunta on siinä asuvien ihmisten arvojen tulos.

Vaikka Euroopan talous olisikin heikompi, eurooppalaiset arvot ja sitä kautta eurooppalainen yhteiskunta säilyisivät, mutta toisaalta vaikka Euroopan talous olisi kuinka hyvä, jos Eurooppaan tulee riittävästi ihmisiä joiden arvot eivät ole yhteensovitettavissa eurooppalaisten arvojen kanssa, eurooppalaisen yhteiskunnan muutos on selviö, ja eurooppalaiset arvot saatetaan menettää.

Tästä johtuen haluan vielä kerran toistaa sen, että kaiken järkevän maahanmuuttokeskustelun tavoitteena pitäisi ehdottomasti olla arvoihin perustuva maahanmuutto.

Kyllä, juuri niin - psykologiset testit maahanmuuttajille arvomaailman tarkistamiseksi, ja sitoutuminen eurooppalaisiin arvoihin. Toimiessaan eurooppalaisten arvojen vastaisesti, vieras menettäisi oikeutensa olla Euroopassa riippumatta siitä onko kansalaisuus vai ei. Toimiakseen kunnolla, tämän pitäisi päteä myös toisen- ja kolmannen polven maahanmuuttajiin, jotka lähettäisiin... pois Euroopasta.

Jokainen joka hahmottaa maahanmuuttoa lähinnä Suomen perspektiivistä, voi lukea ylläolevan uudestaan ja yksinkertaisesti vaihtaa sanan "eurooppalainen" tilalle "suomalainen".

Kyvyttömyys tarkastella ideologioita kriittisesti yhdistettynä kovaan haluun suvaita kaikkia ideologioita tasavertaisesti, koska tiedostamattaan on sitä mieltä että ideologia määrittelee ihmisten ihmisarvon, johtaa ainoastaan siihen että ovet avataan ideologioille jotka eivät ole suvaitsevaisia.

Mikä tahansa kriittinen katsaus islamisoituviin ja islamisoituneisiin (akseli kattaa siis kaiken Euroopan ja Iranin/Saudi-Arabian välillä) yhteiskuntiin osoittaa, että islamin suvaitseminen ei johda monikulttuuriin, vaan nimenomaan suvaitsevaistenkin kammoamaan mono-kulttuuriin: Tässä tapauksessa islamilaiseen "kulttuuriin".

Länsimaisten arvojen häviäminen tarkoittaisi yksinkertaisesti sitä että maailma olisi vähemmän vapaa.

Toisin sanoen, kuten EuropeNews on hyvin summannut:

No Tolerance for Intolerance, No Apology for Being Free


Se oli siinä, tämä on viimeinen näistä kirjoituksistani tähän ketjuun.

Avaan siis ketjun niin, että voin vastailla kysymyksiinkin jos jollekin nyt jotain kysyttävää mielipiteistäni tulee - käyn toki aika-ajoin katsomassa että mitä ketjulle kuuluu.

Asiaan liittyen kuitenkaan tuskin mitään sen suurempaa sanottavaa ilmaantuu jollei tilanne muutu jotenkin radikaalisti, ja vaikka niin kävisinkin, tulen mitä luultavimmin kirjoittamaan jonnekin muualle.

Kiitokset foorumille siitä että sain formaatin jossa harjoitella kirjoittamista aiheesta.

Suosittelen kirjoittamista kaikille: On tärkeää että osaamme selittää mielipiteemme selkeästi ja kirjoittaessa informaatiota käsittelee ihan eri tavalla kuin muuten vaan lukiessa. Jos esimerkiksi päättää kirjoittaa islamista ja naisista, vastaantulevaa matskua lukee siltä kannalta että mitä voi käyttää ja mitä ei.

Massiivisen islamilaisen maahanmuuton vaiheet ovat suhteellisen selvät: Tietyt muslimit segregoituvat ja muodostavat yhteiskunnan yhteiskunnan sisälle, josta käsin aletaan sotimaan ulkopuolista yhteiskuntaa vastaan.

Ensimmäiset vaiheet ovat etnisyyteen perustuva (eli oikeasti rasistinen, vaikkei kuitenkaan, koska tämäkin perustuu oletettuun uskontoon) rikollisuus, sitten aletaan jossain vaiheessa puhumaan palavista autoista ja alueista jotka jäävät yhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle. Ruvetaan puhumaan alueista jotka eivät enää kuulu ympäröivään yhteiskuntaan ja joissa on meneillään jonkinlainen matalan intensiteetin sotatila.

Tämän ilmiön levitessä tarpeeksi aletaan puhumaan sisällissotatyyppisestä tilanteesta. Ja kun Suomessa puhutaan sisällissotattyyppisestä tilanteesta, jälki tulee olemaan rumaa. Jos yhteiskunnan polarisoituminen jatkuu nykymenoa, siinä pisteessä että demokraattinen keskustelu ja vaikuttaminen ei enää toimi, monet viattomat ja asiaan liittymättömät tulevat luultavasti saamaan osansa vahingossa ja siinä sivussa.

Koska en millään haluaisi että kyseinen skenaario realisoituu, suosittelen kaikille yleisen tietoisuuden nostamista asiaan liittyen.

Kirjoitukseni tässä ketjussa on kirjoitettu juuri tämän takia: Yleisen tietoisuuden nostamiseksi islamin suhteen.

Kiitos kaikille jotka ovat vaivautuneet ja jotka vaivautuvat näitä lukemaan.
tiistai 18. toukokuuta 2010

Kirjasto somalien hengailupaikkana

Kirjoitin kaksi vuotta sitten tällaisen jutun:

Somaleille maksetaan palkkaa tietokonepelien pelaamisesta


Espoon kaupungin tiedotuslehden uusimman numeron kannessa on nuorehkon somalimiehen pärstä, joka on varustettu otsikolla Unelmaduunissa.

Tekstistä käy ilmi, että kyseessä on kirjaston vahtimestari.

Virallisesti Yassin Mohamedin tehtävä Sellon kirjaston vahtimestarina on ylläpitää järjestystä. Käytännössä hän pelaa, juttelee ja pitää seuraa kirjastossa aikaansa viettävien nuorten kanssa.
Tällaisia siis ovat ne monikulttuuriset huippuosaajat, jotka rikastuttavat yhteiskuntaamme ja poistavat työvoimapulamme työskentelemällä julkisella sektorilla suomalaisten veronmaksajien rahoilla.


Yassin Mohamed ei ole kohdannut ennakkoluuloja työpaikallaan Sellon kirjastossa. ”Sekä työtoverit että asiakkaat ovat ottaneet minut hyvin vastaan.”

Nämä "asiakkaat" ovat toisia somaleja, jotka ottavat varmasti hyvin vastaan suomalaisten veronmaksajien kustantamia tietokonepelejä heidän kanssaan pelaavan heimoveljen.

(Tämä siis ei ole minun tulkintani, vaan näkyy selvästi ko. artikkelin kuvituksesta. Vahtimestarin vieressä sohvalla istuu kolme "nuorison" edustajaa eli n. 20-vuotiasta somalia gangstarapper-releet päällä pelaamassa pleikkarilla.)

"Työtoverit" ovat suomalaisia kukkahattutätejä, joiden mielestä kirjastossa työskentelevä yomuthafucka-ghettoblaster edustaa ihqua toiseutta.


”Työn lisäksi opiskelen oppisopimuksella nuorisonohjaajaksi. Työnantaja kertoi tällaisesta mahdollisuudesta ja esimies auttoi hakemuksenteossa. On hienoa, että sain tällaisen mahdollisuuden.”

Et siis osaa suomea edes sen vertaa, että osaisit itse täyttää oppisopimuskoulutuksen hakemuskaavakkeen.

Kauanko olet asunut Suomessa? 15 vuotta? Miksi et ole siinä ajassa oppinut suomea? Jos oppimiskapasiteettisi on noin huono, miten voit "opiskella" nuoriso-ohjaajaksi?

Mitä hyötyä Suomelle on tällaisista "huippuosaajista"?

Somalian väestöstä n. 75 % on lukutaidottomia YK:n tilastojen mukaan. Miten Somaliasta tulleiden lukutaidottomien vuohipaimenien tai kalashnikovia heiluttavien öyhöttäjien "osaamiselle" voisi olla kysyntää Suomen työmarkkinoilla?

Vastaus: ei sille tietenkään olekaan mitään kysyntää. Siksi somaleista yli 90 % onkin työmarkkinoiden ulkopuolella.

Loput somalit ovat "töissä" enimmäkseen julkisella sektorilla suomalaisten veronmaksajien rahoilla tai julkisen sektorin rahoittamissa "kansalaisjärjestöissä" niin ikään suomalaisten veronmaksajien rahoilla.

...

Qassimin ja muiden maahanmuuttajajärjestöaktiivien tekemät suoranaisesti laittomat väärinkäytökset ovat kuitenkin vain pisara meressä verrattuna täysin laillisiin suomalaisten veronmaksajien rahoilla ylläpidettyihin maahanmuuttajille räätälöityihin suojatyöpaikkoihin.

Suorastaan loistava esimerkki viimeksimainitusta on suomalaisten veronmaksajien kustantamalla palkalla tietokonepelejä toisten somalien kanssa työkseen pelaava somalialaistaustainen kirjaston vahtimestari, joka opiskelee suomalaisten veronmaksajien rahoilla nuoriso-ohjaajaksi voidakseen sittemmin saada palkkaa suomalaisten veronmaksajien rahoista somalinuorten paimentamisesta suomalaisten veronmaksajien kustantamassa nuorisotalossa.

Summa summarum: somalit tulevat Suomeen opiskelemaan suomalaisten veronmaksajien rahoilla saadakseen julkiselta sektorilta tai sen rahoittamista kansalaisjärjestöistä suomalaisten veronmaksajien rahoilla kustannettuja työpaikkoja, jossa heidän toimenkuvaansa kuuluu toisten somalien palveleminen, edelleen suomalaisten veronmaksajien rahoilla.

Täytyy olla aika helvetin tyhmä, jos luulee tällaisesta maahanmuutosta olevan jotain hyötyä Suomelle.

Todellisuudessa tällainen suomalaisten veronmaksajien rahojen tuhlaaminen somaleille ja muille maahanmuuttajille tarkoitettuihin palveluihin tietysti vähentää niitä määrärahoja, jotka ovat käytettävissä suomalaisille tarkoitettuihin julkisiin palveluihin.

Jokainen euro somaleille ilmaiseksi annettuihin tietokonepeleihin, somaleille ilmaiseksi annettuihin somaliankielisiin lastentarhoihin, somaleille ilmaiseksi annettuihin somaliankielisten kätilöiden palveluihin, somaleille ilmaiseksi annettuun islaminopetukseen kouluissa ym. maahanmuuttajille suomalaisten veronmaksajien kukkarosta kustannettuihin palveluihin on euro pois sinun julkisesta terveydenhoidostasi, sinun kirjastosi kirjavalikoimasta ja sinun lastesi kouluopetuksesta.
Nyt tämän saman kirjaston sama somalivahtimestari oli haastateltavana tällaisessa jutussa:


Espoon nuoret viihtyvät kirjastossa
Sellon kirjaston Pointti on monikulttuurinen hengailupaikka.

Noora Mattila

HELSINGIN SANOMAT

Abdi Yusuf, Nuuti Paananen, Joonatan Varjonen ja Murat Kosar pelaavat FIFA Etelä-Afrikka -peliä Sellon kirjaston Pointissa.

Murat Kosar, 14, on Sellon kirjaston nuortenosaston Pointin kanta-asiakas.

"Mä oon täällä aina. Me ollaan koneella ja pelataan korttia tai FIFAA", hän kertoo.

FIFA eli konsolilla pelattava jalkapallopeli on huomion keskipisteenä myös tänään.

Pointissa pelataan Etelä-Afrikan maailmanmestaruuskisojen välierä. Murat on Kamerunin joukkueen toinen jäsen. "Mä oon melkein jo voittanu."

Pointista on tullut suosittu ajanviettopaikka. Nuoret tulevat kirjastoon koulun jälkeen hengailemaan, pelaamaan tai käyttämään musiikkistudiota, jossa voi äänittää omia levyjä.

"Muilla paikkakunnilla on ollut vaikeuksia saada nuoria kirjastoon, täällä ei ole ollut mitään ongelmaa. Pitää vaan antaa nuorille aikaa tehdä siitä oma juttu", sanoo musiikkiosastosta vastaava Antti Nieminen.

Kirjasto ei ole nuorisotilana ihan tavallisin. Eikö siellä yleensä pidä olla hiljaa?

"Sen kanssa oli ongelmia alkuaikoina", sanoo osaston johtaja Robin Marcus. "Mutta kyllä kirjaston pitää peilata nykyaikaa ja kulttuuria. Ei auta itkeä, että asiat muuttuvat."

Pointti peilaa nykyaikaa myös siten, että kävijäkunta on monikulttuurinen. Erityisesti somalinuoria on paljon.

"Noin puolet kävijöistä on maahanmuuttajanuoria, puolet kantasuomalaisia", Marcus sanoo.

"Täällä kukaan ei jää syrjään, vaikka on eri maasta tai erivärinen. Rasistisia sanoja ei kuulu", sanoo vahtimestari Yassin Mohamed, joka on itsekin kotoisin Somaliasta. Hän on nuorille "kuin isoveli".

Myös toinen vahtimestari Mohamed Ibrahim on Somaliasta.

Kurinpidossa auttaa, että työntekijä osaa nuorten äidinkieltä. Huutaminen ja kiroilu on Pointissa kielletty.

"Ekasta kerrasta saa varoituksen, toisesta joutuu puoleksi tunniksi pihalle", Yassin Mohamed selittää.

Henkilökunnassa on muitakin maahanmuuttajia: Kirjastovirkailija Gani Neziri on syntyjään Kosovon albaani. Somalitaustainen Osman Abukar opiskelee kirjastotyöhön oppisopimuksella.

"Tämä on paras työpaikka, joka mulla on ollut. Me ollaan kaikki yhtä perhettä", Abukar sanoo.

"Ja sulla on Pohjois-Euroopan kiltein pomo", Marcus lisää. Kansainväliset ympyrät.Malliesimerkki sairaasta mokutuspropagandasta.

Se esitetään tässä hyvänä asiana, että kirjasto on "monikulttuurinen hengailupaikka". Käytännössä tämä "monikulttuurisuus" tarkoittaa somalien ym. muslimien kovaäänistä äbäläwäbälä-meininkiä. Muslimien "hengailu" eli älämölö käytännössä karkoittaa suomalaiset asiakkaat. Kirjasto lakkaa olemasta suomalaisten käytössä, koska somalit, arabit yms. ainekset ovat vallanneet sen itselleen. Suomalaisten veronmaksajien rahoilla kustannetut hyvinvointipalvelut, kuten kirjastot, eivät ole enää suomalaisten käytettävissä. Suomalaisten verorahat käytetään "hengailupaikkojen" hankkimiseen muslimeille.

Abdi Yusuf, Nuuti Paananen, Joonatan Varjonen ja Murat Kosar pelaavat FIFA Etelä-Afrikka -peliä Sellon kirjaston Pointissa.

Murat Kosar, 14, on Sellon kirjaston nuortenosaston Pointin kanta-asiakas.

"Mä oon täällä aina. Me ollaan koneella ja pelataan korttia tai FIFAA", hän kertoo.

FIFA eli konsolilla pelattava jalkapallopeli on huomion keskipisteenä myös tänään.

Miksi kirjastoon on hankittu konsolipelejä? Miksi veronmaksajien rahoja käytetään konsolipeleihin?

"Mä oon täällä aina", sanoo Murat Kosar, 14. Jos afrikkalaiset murrosikäiset pojat ovat kirjastossa aina, silloin suomalaiset naiset, lapset ja vanhukset eivät enää uskalla käydä siellä.

Pointista on tullut suosittu ajanviettopaikka. Nuoret tulevat kirjastoon koulun jälkeen hengailemaan, pelaamaan tai käyttämään musiikkistudiota, jossa voi äänittää omia levyjä.

"Muilla paikkakunnilla on ollut vaikeuksia saada nuoria kirjastoon, täällä ei ole ollut mitään ongelmaa. Pitää vaan antaa nuorille aikaa tehdä siitä oma juttu", sanoo musiikkiosastosta vastaava Antti Nieminen.

Nämä kirjastossa hengailevat "nuoret" ovat ilmeisesti enimmäkseen somaleita ym. muslimeja. Ruotsissa ja Ranskassahan "nuoriso" on tunnetusti synonyymi sanalle muslimit. Herää kysymys, miksi suomalaisten veronmaksajien rahoilla kustannetaan jotain muslimien hengailupaikkoja.

Erityisen omituista on pelien kustantaminen veronmaksajien rahoista. Kirjaston ei pitäisi olla mikään pelihalli tai nuorisotalo. Sana KIRJASTO on johdettu sanasta KIRJA. Sitä ei ole johdettu sanasta peli, sanasta tietokonepeli tai sanasta konsolipeli.

Kirjaston henkilökunnalle ei myöskään pitäisi maksaa palkkaa pelien pelaamisesta. Näin kuitenkin tehdään, kuten em. kirjoituksessani Somaleille maksetaan palkkaa tietokonepelien pelaamisesta totesin jo kaksi vuotta sitten.

(Sivumennen sanottuna: tunnettu ammatti- ja taparikollinen Ali Qassim erehtyi valehtelemaan poliisille, että minä olisin muka syyllistynyt kunnianloukkaukseen häntä, Ali Qassimia, kohtaan kirjoittamalla tuosta Sellon kirjaston somalivahtimestarista Yassin Mohamedista. Koska Ali Qassim ei tiettävästi ole sama henkilö kuin Yassin Mohamed, mitään perusteita tälle Qassimin idiosynkraattiselle juridiselle näkemykselle ei tietenkään ollut. Kyseessä oli siis perätön ilmianto ja väärä lausuma viranomaismenettelyssä. Tulen luonnollisesti vaatimaan näistä asianmukaista rangaistusta Qassimille.)


Kirjasto ei ole nuorisotilana ihan tavallisin. Eikö siellä yleensä pidä olla hiljaa?

"Sen kanssa oli ongelmia alkuaikoina", sanoo osaston johtaja Robin Marcus. "Mutta kyllä kirjaston pitää peilata nykyaikaa ja kulttuuria. Ei auta itkeä, että asiat muuttuvat."

Tässä siis kirjaston musiikkiosaston johtaja Robin Marcus sanoo, että somalien ym. muslimien kovaääninen älämölö "peilaa nykyaikaa ja kulttuuria". Siis KIRJASTOSSA työskentelevän ihmisen mielestä "ei auta itkeä", että kirjasto on täynnä muslimien äbäläwäbälä-huutoa.

Tämähän on aivan sairasta. Tuolle ihmiselle pitäisi välittömästi antaa kenkää. Tuo ihminen on täysin epäpätevä työskentelemään kirjastossa.

Tuo kirjaston musiikkiosaston johtaja Robin Marcus on samalla linjalla kuin Pravdan toimittaja Jaana Savolainen, jonka mielestä afrikkalaisten kovaääninen huutaminen ja hekottaminen rikastuttaa kulttuuriamme:

Muutama viikko myöhemmin neljä afrikkalaistaustaista nuorta miestä rupatteli kovaan ääneen lähijunassa. Ääntä pitikin käyttää, koska he istuivat ikkunapenkeillä käytävän kahta puolen.

Sitten he alkoivat nauraa. Eikä sille tullut loppua. He huojuivat ja heiluivat ja heidän kasvonsa loistivat kuin auringot. Heillä oli hervottoman hauskaa. Ajattelin, että tuollainen ilohan tarttuu.

Tässä siis toimittaja Jaana Savolainen kehuu neekeri-imbesillien kovaäänistä, hervotonta hohottamista. Pravdan toimittajan mielestä on ihqdaa, että neekerilauma nauraa. Tosi kivaa, että afrikkalaiset ovat niin iloisia. "Tuollainen ilohan tarttuu" - siis toimittajan mielestä junassa matkustaneiden suomalaisten olisi pitänyt ruveta nauramaan vain siksi, että samassa vaunussa oli nauravia neekereitä. Onpa sairasta ajattelua.


Vastapäätäni istui nuori nainen kuulokkeet korvillaan. Äkkiä hän tempaisi kuulokkeet pois, kääntyi ympäri ja mulkaisi miehiä vihaisesti. Hän huokaisi syvään ja jatkoi ikkunasta ulos katseluaan.


Tässäkin siis Pravdan toimittaja vittuilee suomalaiselle nuorelle naiselle siitä, että tämä ei sanonut niille neekereille mitään. Toimittajan mielestä suomalainen nainen toimi väärin a) olemalla yhtymättä neekereiden aivottomaan röhönauruun ja b) tuijottamalla mölyäviä neekereitä vihaisesti, saadakseen nämä hiljenemään.

Suomessa ihmisten keskimääräinen sivistystaso ja sosiaalisten normien taju on niin korkea, että epäasialliseen käytökseen riittää reaktioksi usein pelkkä paheksuva vilkaisu. Sivistynyt, sosiaaliset normit sisäistänyt ihminen ymmärtää korjata käytöstään, jos hänen huonoa käytöstään tuijotetaan halveksuvasti.

Neekereiden kohdalla tällainen sosiaalinen paheksunta ei toimi, koska neekerit eivät ymmärrä käyttäytyvänsä huonosti. Neekerit ovat afrikkalaisia eivätkä ymmärrä eurooppalaisen yhteiskunnan normeja. Niinpä pelkkä paheksuva katse ei riitä hiljentämään riehuvia neekereitä.

Tätä ei Pravdan toimittaja kuitenkaan tarkoittanut. Toimittaja ei paheksunut räyhääviä neekereitä, vaan toimittaja halusi vittuilla neekereiden räyhäämiseen nuivasti suhtautuneelle suomalaiselle naiselle. Toimittajan mielestä suomalainen nainen oli tyhmä nirppanokka, kun tuijotti mölisevää neekerilaumaa paheksuvasti.

Toimittaja itse on tietysti niin suvaitsevainen, että fanittaa kaikkea neekerien käytöstä. Toimittajahan sanoi ihailevansa neekereiden iloista hohotusta ja odotti suomalaisten kanssamatkustajien yhtyvän tähän kulttuuriamme ah niin ihanasti rikastuttavaan afrikkalaiseen riemuun.

Meidän suomalaisten pitää siis vain sopeutua siihen, että meidän maassamme, meidän kirjastoissamme, meidän junissamme, meidän kouluissamme jne. on kovaan ääneen nauravia ja huutavia afrikkalaisia yms. aineksia.

Näin ajattelee Pravdan toimittaja, joka saa palkkansa tilausmaksuista. Älkää tilatko Pravdaa, jos ette halua tukea tuollaista ajattelua.

Näin ajattelee myös kirjaston musiikkiosaston johtaja Robin Marcus, joka saa palkkansa veronmaksajien rahoista. Hänen mielestään suomalaisten pitää sopeutua siihen, että somalit mölisevät kirjastoissa kovaan ääneen.

Normaalien ihmisten mielestä kirjastoissa pitäisi olla hiljaa, mutta tämä kirjaston musiikkiosaston johtaja on toista mieltä. Hänen mielestään kirjastossa ei voi enää vaatia hiljaisuutta, koska afrikkalaisten kulttuurillisiin, ehkä peräti geneettisiin erityispiirteisiin kuuluu kovaääninen huutaminen.

Kirjaston musiikkiosaston johtaja Robin Marcuksen mielestä suomalaisten pitää sopeutua afrikkalaisten käytökseen. Hänen mielestään suomalaisilla ei ole oikeutta vaatia, että Suomessa pitäisi käyttäyä suomalaisten sosiaalisten normien mukaisesti. Hänen mielestään se on "nykyaikaa", että kirjasto on täynnä huutavia somaleita.

Niille suomalaisille, jotka kokevat somaleiden huudon epämiellyttäväksi, kirjaston musiikkiosaston johtaja Robin Marcus vittuilee: "Ei auta itkeä, että asiat muuttuvat." Jos asutte Espoossa, maksatte veroja tuollaisia mielipiteitä omaavan ihmisen palkan kustantamiseksi. Vituttaako?

Pointti peilaa nykyaikaa myös siten, että kävijäkunta on monikulttuurinen. Erityisesti somalinuoria on paljon.

"Noin puolet kävijöistä on maahanmuuttajanuoria, puolet kantasuomalaisia", Marcus sanoo.

Suomen väestöstä n. 96 % on suomalaisia ja 4 % maahanmuuttajataustaisia eli etnisesti vierasperäisiä. Miksi Suomessa on kirjastoja, joissa 50 % kävijöistä on maahanmuuttajia?


"Täällä kukaan ei jää syrjään, vaikka on eri maasta tai erivärinen. Rasistisia sanoja ei kuulu", sanoo vahtimestari Yassin Mohamed, joka on itsekin kotoisin Somaliasta. Hän on nuorille "kuin isoveli".

Myös toinen vahtimestari Mohamed Ibrahim on Somaliasta.

Somalivahtimestarit ovat somalinuorille kuin isoveljiä. Kivaa. "Rasistisia sanoja ei kuulu", koska somalit eivät ole rasistisia toisiaan kohtaan.


Kurinpidossa auttaa, että työntekijä osaa nuorten äidinkieltä.

Tämä kuvastaa jälleen sitä, millainen on ko. kirjaston asiakaskunnan etninen ja rodullinen koostumus.

Henkilökunnassa on muitakin maahanmuuttajia: Kirjastovirkailija Gani Neziri on syntyjään Kosovon albaani. Somalitaustainen Osman Abukar opiskelee kirjastotyöhön oppisopimuksella.

Ai kun kiva. Suomalaisten veronmaksajien rahoilla luodaan suojatyöpaikkoja muslimeille: kaksi somalia vahtimestareina, yksi somali kirjastotyöntekijän oppisopimuskoulutuksessa ja yksi albaani kirjastovirkailijana.


"Tämä on paras työpaikka, joka mulla on ollut. Me ollaan kaikki yhtä perhettä", Abukar sanoo.

"Ja sulla on Pohjois-Euroopan kiltein pomo", Marcus lisää. Kansainväliset ympyrät.

"Kansainväliset ympyrät" tarkoittaa siis sitä, että sekä asiakkaina että työntekijöinä on somaleita. Ai kun kiva.

"Pohjois-Euroopan kiltein pomo" tarkoittaa tätä kirjaston musiikkiosaston johtaja Robin Marcusta, jonka mielestä kirjastossa huutaminen on normaalia meininkiä. Täytyy panna tämän Robin "ei auta itkeä, että asiat muuttuvat" Marcuksen nimi muistiin. Kyseessä on ykkösluokan mokuttaja. Kuulemme vielä hänestä. Sanoisin, että hänessä on ainesta vähemmistövaltuutetuksi, sisäministeriön kansliapäälliköksi, Hesarin toimittajaksi, valtionsyyttäjäksi tai maahanmuuttoministeriksi. Ainakin tämä "suomalaisten on sopeuduttava siihen, että kirjastot ovat täynnä kovaäänisesti huutavia somaleita"-asenne vastaa noiden työpaikkojen nykyisten haltijoiden edustamaa linjaa.

maanantai 17. toukokuuta 2010

Martti Immonen, meet Barbra Streisand


Facebook-keskustelua sananvapaudesta ja sensuurista:Petri Kaivanto
Petri Kaivanto
Jos tämän ihan saatanan typerän adressin puuhastelijamiehet ja -naiset ynnä allekirjoittajat todella ovat sitä mieltä, että sensuurin harmonisoiminen myös Suomessa Kiinan tai Saudi-Arabian tasolle ("Hallituksen ja eduskunnan on ryhdyttävä riittäviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei maassamme internetin kautta levitetä vihaa lietsovaa tai väkivaltaan yllyttävää aineistoa.") on erityisen kiireellinen asia, niin eihän Suomella ole enää mitään toivoa. Sammuttakaa valot.

Itse keksisin vaikka miljoona tärkeämpää asiaa kuten:
1. Väestöräjähdyksen pysäyttäminen
2. Luonnonvarojen sosialisoiminen
3. Maailmanhallituksen perustaminen korruptoituneen YK:n tilalle
4. Vapaan markkinatalouden lisääminen
5. Tasa-arvon ja sananvapauden edistäminen
10. Tämän adressin allekirjoittajien opintoleiri (esim. 25 vuotta) Saudi-Arabiassa

Voi Suur-Muumi, kuinka tämä kiihottikaan minua vihaan ja väkivaltaan.

http://www.parempisuomi.fi/

Suomalaisuuden päivän aloite
PAREMPI SUOMI -taksvärkki

Olemme ylpeitä Suomesta ja sen parhaista piirteistä. Juhlapäivän kunniaksi olemme päättäneet tehdä taksvärkin vielä paremman Suomen puolesta. Haluamme olla mukana ratkomassa haasteita ja tarttumassa mahdollisuuksiin, joita maahanmuutto meille tuo. Kutsumme samalla kaikki halukkaat mukaan Parempi Suomi -talkoisiin. Vaadimme myös maamme päättäjiltä uusia, hyviä päätöksiä ongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Elämme suurten muuttoliikkeiden aikaa. Lisääntynyt kansainvälisyys avaa meille ja muille uusia mahdollisuuksia asua, opiskella ja työskennellä vieraissa maissa. Tuhoisat tilanteet pakottavat ihmisiä pakolaisuuteen. Taloudellisen kehityksen vinoumat ajavat ihmisiä etsimään parempaa tai edes siedettävää elämää kaukaisistakin maista. Erilaisten ihmisten kohtaamisessa on paljon mahdollisuuksia – hyvään ja pahaan.

Reilun kehityksen ja talouden edistäminen kaikkialla on paras keino ratkaista muuttoliikkeisiin liittyviä ongelmia. Pakolaisia, kodittomia ja hädässä olevia pitää tietenkin yrittää auttaa ensisijaisesti siellä missä he ovat. Se ei kuitenkaan ole aina mahdollista eikä se aina riitä.

Maahanmuutto myös Suomeen tulee monesta syystä jatkumaan. Meidän pitää siksi ottaa maahanmuuttajat hyvin vastaan. Se ei ole aina helppoa, mutta muut vaihtoehdot ovat huonompia.

Muukalaisvihan vaara on suurin taloudellisen taantuman aikoina. Paras vastalääke on todellisten epäkohtien tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen. Selviä epäkohtia näemme tänään varsinkin työelämässä, vihaa lietsovassa nettikeskustelussa sekä turvapaikan Suomesta jo saaneiden kohtelussa.

Maahanmuuttajien työllistyminen edistää onnistunutta kotoutumista Suomeen. Moni kunnollinen työnantaja työllistää jo nyt maahanmuuttajia esimerkillisesti. Kuitenkin Suomessa toimii myös yrityksiä, jotka polkevat suomalaisia työehtoja teettämällä töitä ulkomaisella halpatyövoimalla. Meidän on pidettävä huolta siitä, että työelämässä noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja toimitaan sopimusten mukaan.

Suomessa kenenkään ei pidä pelätä mielipiteidensä vuoksi. Maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista ja ratkaisuista täytyy saada puhua vapaasti ja ennakkoluulottomasti. Myös maahanmuuttoon liittyviä pelkoja, epäluuloja ja toisaalta epärealistisia toiveita pitää kuulla.

Sananvapaus ei kuitenkaan ole täysin rajaton. Laki kieltää väestöryhmien väliseen vihaan kiihottamisen sekä väkivaltaan yllyttämisen ja sillä uhkaamisen. Lain noudattamisesta olisi myös uusissa tiedotusvälineissä pidettävä tiukasti kiinni.

Sotaa tai vainoa paenneet ihmiset ovat usein Suomeenkin tultuaan hyvin haavoittuvassa asemassa. Moni ihminen, jonka kohdalla on jo todettu suojelun tarve ja jolle on myönnetty pysyvä turvapaikka Suomesta, joutuu nykyään asumaan vastaanottokeskuksissa pitkiäkin aikoja vielä päätöksen saatuaan. Se on epäinhimillistä ja typerää.

Suomi voi menestyä vain reiluna ja avoimena yhteisvastuun yhteiskuntana. Käytännöllisten ratkaisujen hakeminen on hyvä suomalainen tapa. Me allekirjoittaneet olemme päättäneet seuraavaa:

1. Ryhdymme tekoihin:
Me allekirjoittaneet teemme vähintään kerran vuodessa, taksvärkin, paremman Suomen puolesta.

Taksvärkin suoritamme osallistumalla jonkin järjestön tai kansalaisliikkeen toimintaan, jolla edistetään eri väestöryhmien yhteisymmärrystä, ehkäistään vastakkainasetteluja tai parannetaan erityisen epäreilun kohtelun kohteeksi joutuneiden suomalaisten, maahanmuuttajien tai pakolaisten asemaa. Toisena vaihtoehtona on päivän tulojen lahjoittaminen tällaisen toiminnan tueksi.

2. Kehotamme muita mukaan:
Pyydämme kaikkia Suomessa asuvia mukaan kampanjaamme paremman Suomen puolesta päivän taksvärkillä.

Voit tehdä aloitteen esimerkiksi asuinpaikallasi, työpaikallasi tai koulussasi, voit osallistua muiden käynnistämään toimintaan tai voit lahjoittaa rahaa (päivän palkan) suomalaiselle kansalaisjärjestölle, jonka toimintaa arvostat. Haasta ystäviäsi ja tuttaviasi mukaan taksvärkkiin.

3. Esitämme päättäjille ratkaisuja:
Seuraavat asiat ovat erityisen kiireellisiä.

* Työelämän hämäräperäiset käytännöt on saatava kuriin. Kaikkien työntekijöiden laillisten työehtojen puolustamiseksi sekä siirtotyövoiman ja maahanmuuttajien epäreilun hyväksikäytön estämiseksi ehdotamme työehtoja valvovien tarkastajien määrän nostamista.

* Laki kieltää vihaan ja väkivaltaan kiihottamisen lehdissä, radiossa tai muussa viestinnässä. Kirjoittelu internetin keskustelupalstoilla ei kuitenkaan aina pysy sallituissa rajoissa. Palstojen ylläpitäjien vastuu rikoksista on liian epäselvä. Hallituksen ja eduskunnan on ryhdyttävä riittäviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei maassamme internetin kautta levitetä vihaa lietsovaa tai väkivaltaan yllyttävää aineistoa.

* Vastaanottokeskus ei ole myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneille ihmisille hyvä koti ja pitkittynyt keskuksissa asuminen on yhteiskunnalle kallista. Valtion on lisättävä avustustaan kunnille, jotta pysyvän turvapaikan saaneet ihmiset pääsevät nykyistä nopeammin kotoutumaan ja kykyjensä mukaan hyödyllisiin tehtäviin.

Esko Mäkinen
Esko Mäkinen
Olet siis sitä mieltä, että kansanryhmien välisen vihan lietsominen on ihan ok? Sanavapauden nimissä?

Petri Kaivanto
Petri Kaivanto
En tietenkään, mutta mm. jo käydyt käräjät ja vireillä olevat jutut tästä kiihotuspykälästä osoittavat, että näissä asianomistajattomissa rikoksissa kiihottuvat lähinnä syyttäjät ja media. Lisäksi tämän adressin allekirjoittajat eivät ymmärrä internetin luonnetta ja lukemaansa, vaan vaativat kansallisen sensuurikoneiston pystyttämistä eräänä kiireellisimmistä asioista, mikä osoittaa täydellistä suhteellisuudentajuttomuutta.

Olen sitä mieltä, että tämä adressi on paljon järkevämpi:

http://www.sananvapaudenpuolesta.fi/adressi/


Martti Immonen
Martti Immonen
Internet ei Petri hyvä mikään vapaa temmellyskenttä, jossa mikään laki taikka sääntö olisi voimassa. Valitettavasti tässäkin kohdassa tarvitaan tiukennusta ja vain siksi, että on olemassa määrätynlaisia huuruhattuja ketään erityisesti nimeämättä, jotka tuhoavat muutoin loistavat mahdollisuudet internetissä. Rajat tulevat ja osa ilo kenties häviää, mutta se on vain kuten mainitsin käyttäjien oma vika.

Petri Kaivanto
Petri Kaivanto
Suomen hallituksella ja eduskunnalla eikä muullakaan yksittäisellä EU-maalla ole mitään valtaa internetiin.
Siksi tämän adressin muotoilu on harvinaisen typerä.
Edes tekijänoikeusteollisuus ei ole onnistunut valvomaan intressejään, tekijöistä puhumattakaan. Tuo "Parempi Suomi" on todellista orwellismia. Sota on rakkautta.

"Rajat tulevat" kuulostaa siltä kuin sinulla olisi sisäpiirin tietoa tai ennustajan lahjoja ;)...

Tai no kyllähän Sokea Reettakin jo ymmärtää, että RKP:n piirissä kaikki RKP:tä liian läheltä sivuava kritiikki lasketaan RKP:läisellä logiikalla jo vihateon suunnitteluksi ja sille vaaditaan kriminalisointia.
Koska alkavat väärinajattelijoiden kyyditykset?


Petri Kaivanto
Petri Kaivanto
Suomen hallitus, johon aina kuuluu Rasistinen KansanPuolue, on halutun tulkinnan mukaan kansanryhmä (koska siihen kuuluu RKP), jonka arvosteleminen on kaikin keinoin vaiennettava!

Tätä tehtävää alkaa omalta osaltaan nyt hoitaa ylioppilas Bidé. Suomi on hulluuden kourissa.

http://takkirauta.blogspot.com/2010/05/pateva-vaiko-sopiva.html

Kaija Irmeli Olin-Arvola
Kaija Irmeli Olin-Arvola
Olen usein huomannut, että kaikkein kiivaimmin sananvapautta haluavat rajoittaa ne ihmiset, jotka eivät ymmärrä sanoja tai antavat itse niille voimakkaita konnotaatioita, etteivät sitten enää itsekään kestä. Menee pää puhki. Se on yhden lajin sanamagiaa.


Petri Kaivanto
Petri Kaivanto
Juuri näin, Kaija. Esim. sanat "liberaali" ja "konservatiivi" tarkoittavat nykypäivänä eri ryhmille jopa täysin vastakkaisia asioita ja ovat siksi menettäneet käyttökelpoisuutensa. Vasemmistosta ja oikeistosta puhumattakaan.


Mikko Ellilä
Mikko Ellilä
Martti Immonen:

"Internet ei Petri hyvä mikään vapaa temmellyskenttä, jossa mikään laki taikka sääntö olisi voimassa. Valitettavasti tässäkin kohdassa tarvitaan tiukennusta"


Hallitus voisi esittää eduskunnalle vaikkapa sellaista sensuurilainsäädännön tiukennusta, että Martti Immonen-nimistä henkilöä kiellettäisiin kirjoittamasta internetiin koskaan mitään. Siinä olisi sitä tiukennusta ihan tarpeeksi. Silloin kenenkään ei enää tarvitsisi joutua lukemaan Martti Immosen vaatimuksia toisten ihmisten mielipiteiden sensuroimisesta.


Petri Kaivanto
Petri Kaivanto
Äläs ny Mikko, Martilla ja mulla on pitkä historia toistemme sananvapauden ja mielipiteiden puolustamisessa ;) Useimmiten osaamme myös olla sivistyneesti eri mieltä, vaikka ulkopuolisesta saattaa näyttää karmealta fleimailulta...


Martti Immonen
Martti Immonen
@Mikko Ellilä Ensinnäkin Sinun on paras poistaa tuo kirjoittamasi viesti mitä pikemmin. Se on erittäin loukkaava ja törkeä. Tuo täyttää jo nykyisen kunnianloukkausten rajan.

Juuri tuollaisten asiattomien kirjoittajien vuoksi tarvitaan lainsäädäntöä, jotta vältytään henkilökohtaisilta loukkauksilta.


Kaija Irmeli Olin-Arvola
Kaija Irmeli Olin-Arvola
Jos ihmiset eivät kykene itse kasvamaan ja kehittymään, on kaikki lainsäädäntökin turhaa. Onhan tämä nähty.

Totalitarismista pitäisi vihdoinkin päästä eroon.


Martti Immonen
Martti Immonen
@ Kaija // Tuo olisi hyvin ideaalista ja toivottavaakin. Kuitenkin tässä iässä on pakko todeta, ettei siinä unelmassa pitäytyminen ole enää mahdollista. Valitettavasti kaikkialle tulee lisää sääntöjä ja rajoituksia tismalleen samoin kuin nuo valvontakamerat ovat lisääntyneet. Siinä vain se pointti, ettei monikaan tajua niiden olemassaoloa laisinkaan.

Ja niitäkään ei olisi ollut pakko asennuttaa jollei ihmiset itse olisi siihen syytä antaneet.


Lainsäädäntö ei ole turhaa,koskapa se turvaa nimenomaisesti tämän loukatun osapuolen oikeudet. Kuten tässäkin ketjussa voidaan todeta. Jollei olisi rikosnimikkeisiin lisätty kunnianloukkausta esimerkiksi niin mihin seikkaan itse vetoaisin, jos niin haluaisin?


Häiriökäyttäytyjiä varten säännöt, lait ym. ovat luodut ja luojan kiitos sääntöjä on, nyt vain tiukennettava tuntuvasti niin saadaan tämä Suomeen pesiytynyt törkeyden ihannointi erilaisilla foorumeilla loppumaan. Asiallisesti kun voi keskustella jopa kirjallisesti täysin ketään muuta henkilökohtaisesti loukkaamatta, eikö?


Kaija Irmeli Olin-Arvola
Kaija Irmeli Olin-Arvola
Joillekin se on ihan itsetarkoitus kaikenmaailman lait ja säännöt. Ja vallanpitäjäthän ovat aina tarvinneet niitä kaikkein eniten. Kuin myös sellaiset ihmiset, jotka eivät älyä pysyä poissa esimerkiksi sellaisilta sivustoilta, missä heitä loukataan. Masokismikin on eräänlainen persoonallisuushäiriö.

Martti Immonen
Martti Immonen
@ Kaija // Vai niin! Hulluutta on kuvitella, että kaikki olisi sallittua. Odota vain Sinun vuorosi koittaa päätyä sylkykupin asemaan ja silloin tuskin allekirjoitat nykyisiä korneja rivejäsi. Vaya con Dios!


Kaija Irmeli Olin-Arvola
Kaija Irmeli Olin-Arvola
Ei minua kukaan kykene uhkailemaan. Jos minä pysyn omissa oloissani, niin tuskin kellään on otsaa iholle hypätä.


Martti Immonen
Martti Immonen
@ Kaija... // Ihan huomioksesi, niin minäkin olen pysynyt omissa oloissani ja silti tuo hemmo päätti hyppiä silmille. Asiallista se ei ole eikä hyväksyttävääkään. Sen sijaan olisi voitu ilman henkilökohtaisuuksiin menemistä keskustella asiasta ja sen vierestä. Ymmärrätkö nyt?


Mikko Ellilä
Mikko Ellilä
Martti Immonen:

"@Mikko Ellilä Ensinnäkin Sinun on paras poistaa tuo kirjoittamasi viesti mitä pikemmin. Se on erittäin loukkaava ja törkeä. Tuo täyttää jo nykyisen kunnianloukkausten rajan.
Juuri tuollaisten asiattomien kirjoittajien vuoksi tarvitaan lainsäädäntöä, jotta vältytään henkilökohtaisilta loukkauksilta."


Tässä näemme, että Martti Immonen taas vaatii sensuuria. En todellakaan poista kirjoitustani, jossa sanoin vastustavani sensuuria. Päinvastoin julkaisen tämän keskustelun omassa blogissani. Minun kirjoitukseni ei ollut millään tavalla asiaton eikä mitenkään täytä kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä. Olet siis täysin väärässä. Teet vain itsesi naurettavaksi vaatimalla sensuuria. Tervemenoa poliisilaitokselle tekemään rikosilmoitusta kunnianloukkauksesta. Silloin minulle muodostuu perusteet vaatia sinulle rangaistusta perättömästä ilmiannosta.


Kaija Irmeli Olin-Arvola
Kaija Irmeli Olin-Arvola
On asioita, jotka voi muuttaa ja asioita, joille ei voi mitään. Viisautta on oppia erottamaan nämä toisistaan. Huumori on kanssa hyvä lääke. Nauru pidentää ikää.

Martti Immonen
Martti Immonen
@ Mikko // On jo selvää, ettet ymmärrä lukemaasi. Kyse ei taaskaan ole sensuurista vaan siitä, että nimenomaisesti teet siitä henkilökohtaisen hyökkäysen. Miksiköhän? Mielipiteestäsi et kirjoittanut ja jos olisitkin, niin en olisi kuin kommentoinut sitä jos sitäkään sen puoleen. Pointti vain on edelleen se, ettei ole tarpeellista tehdä ns. vastineestasi tuon tyylistä. Et ilmeisesti tajua ja silloin taas todetaan miten tarpeellista nuo SÄÄNNÖT ja LAIT ovat, jotta keskustelua voitaisiin käydä ilman, että niitä tietentahtoen käytetään toisia ihmisiä loukaten kuten nyt teet. Outoa myös siksi, ettet tunne minua ja minä vielä vähemmän sinua ja älä pelkää mielenkiintoa EI ole todellakaan tutustuakaan. Jätä vain rauhaan näyttää olevan liikaa vaadittu!

Mikko Ellilä
Mikko Ellilä
Sanoit kannattavasi sensuurilainsäädäntöä. Minä pidän vastenmielisenä sitä, että joku haluaa sensuroida toisten ihmisten mielipiteitä. Tämän jälkeen sinä ryhdyit raivoamaan minulle ja syyttämään minua kunnianloukkauksesta. Reaktiosi ei ole millään mittapuulla adekvaatti tai normaali.


Martti Immonen, meet Barbra Streisand.

(Ks. Streisand-efekti.)