torstai 28. huhtikuuta 2016

Naisasialiitto Unioni kannattaa muslimien harjoittamaa naisten alistamista


Naisasialiitto Unioni 27.4. 2016:

Käsi sydämelle
Naisasialiitto Unionilta on viimeisen vuoden aikana pyydetty usein kannanottoja liittyen islamin ja feminismin suhteeseen. Nyt viime päivinä Unionin kantaa on toivottu islaminuskon mukaisiin tervehtimistapoihin. Aihe on esillä, koska feministinäkin tunnettu ruotsalaispoliitikko Yasri Khan tervehti naistoimittajaa viemällä käden sydämelleen sen sijaan että olisi kätellyt häntä.
Unioni ei ole tekemässä asiasta kannanottoa, mutta suosittelen lukemaan tämän ruotsalaisten muslimifeministien kannanoton sekä tämän artikkelin koskien islamin ja feminismin suhdetta. Sen sijaan pidän aihetta pidemmän käsittelyn arvoisena muista syistä.
Ei ole tietenkään sattumaa, että islamia ja feminismiä koskevat kannanottopyynnöt ovat lisääntyneet. Radikaali oikeistopopulismi ruokkii islamofobiaa Euroopassa ja väkivaltainen Isis hyödyntää tuota pelkoa oman terrorisotansa välineenä. Samaan aikaan media kirjoittaa turvapaikanhakijoiden “tulvasta”, jonka väitetään uhkaavan yhteiskuntiemme kantokykyä – narratiivin keskiössä se, että tulijoita yhdistää kulttuuri ja uskonto, joihin liitämme suuria ennakkoluuloja. Islam on yhä länsimaiden toinen – vieras ja vieroksuttu.
On ollut tuskallista seurata valkoisen länsimaisen yhteisön reaktioita Lähi-idän yhteiskunnissa tapahtuneisiin muutoksiin, joissa se on itse ollut osallisena. Eurooppa on sulkenut rajansa, hylännyt ihmisoikeusperiaatteensa ja antanut pelolle tilaa kasvaa. Välimerellä on kuollut yli 5000 ihmistä, heistä suurin osa muslimeja. Ja jokainen muslimeihin liittyvä poikkeama länsimaisesta normista raportoidaan uutisissa isoin otsikoin – kuten juuri ”kättelykohu”. Kohu!
Keskustelu on toiseuttavaa ja siinä islam ja feminismi on nostettu toistensa vastapareiksi. Kaksinaismoralistisena tai vähintään ironisena voi pitää sitä, että feminismi, jota usein vieroksutaan, onkin äkkiä kelvannut edustamaan länsimaisia arvoja.
Tätä asetelmaa ei ole rakentanut feministinen liike itse. Valkoinen länsimainen feminismi saattaa kompastella yrityksissään muuttua ja moninaistua, mutta se on silti sinnikkäästi uskollinen yhdenvertaisuuden periaatteelle. Pienin askelin se on onnistunut uudistumaan liikkeeksi, jonka keskiössä ei ole enää aina ja vain valkoinen nainen – eikä vähiten siksi, että rodullistetut feministit ovat tehneet pioneerityötä vanhojen asetelmien haastamiseksi.
Kulttuurirasistiselle kansanosalle feminismin haluttomuus lähteä mukaan islaminvastaiseen retoriikkaan on edustanut maanpetosta. Feministinen yritys keskinäiseen solidaarisuuteen tulkitaan merkiksi siitä, että todellisuudessa feministejä ei kiinnosta kunnollisten suomalaisten naisten saati keskustelussa uhreiksi määriteltyjen musliminaisten asema. Julkisessa keskustelussa toistuu nyt säännöllisesti ajatus siitä, että rasismin pelko estää kritisoimasta islamia tai muslimivetoista maahanmuuttoa ja erityisen pelokkaita olisivat juuri feministit. Asioista olisi puhuttava suoraan!
“Suoran puheen” ongelma kuitenkin on, että se on lähes aina yksisuuntaista julistamista, joka rajaa keskustelun ja ymmärtämisen vaatimaa tilaa yhä kapeammaksi.
Merkillepantavaa niin sanotussa kättelykohussa onkin mielestäni ollut kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että suurin osa keskustelijoista ei tunne juuri lainkaan islamilaisten tervehtimistapojen merkitystä tai taustaa. Ja toisaalta, ainoa syy, miksi asiasta edes puhutaan on, että se tarjoaa jälleen yhden välineen, jolla lyödä eroa “meidän” ja niiden “toisten” välille.
En itse tunne syvällisesti islamin tai muiden kulttuurien tervehtimistapoja. Tiedän, että erilaiset koskettamisen kiellot ovat yleisiä useissa eri kulttuureissa. Tiedän, että vastakkaista sukupuolta ei sovi kätellä hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa tai ortodoksijuutalaisuudessa ja että tapa koskee sekä miehiä että naisia. Toisaalta maailman suurimmassa muslimivaltiossa Indonesiassa kyllä kätellään. Ylipäänsä kättely on koko maailmassa verrattain moderni tapa ja sen tilalla on suurimmassa osassa kulttuureita jokin muu tervehdys.
Tiedän, että käsien koskettamista pidetään monissa kulttuureissa ja uskonnoissa hyvin intiiminä asiana. Osaan ehkä pienesti kuvitella miltä se tuntuu. Olenhan kuitenkin kasvanut tyypillisessä suomalaisessa ympäristössä, jossa ylimääräinen halailu ja koskettelu tai keskusteleminen noin metriä lähempää tuntuu intiimiltä – ja vastakkaisen sukupuolen kanssa jo flirttailulta.
Mutta siinä missä sosiaalisten rajojen ylittäminen on kiusallista, fyysisten rajojen ylittäminen on toisen yksityisalueelle tunkeutumista, hänen koskemattomuutensa loukkaamista. Yasri Khan perusteli omaa kättelemättömyyttään sillä, että pitää käsien koskettamista intiiminä.
Ei ole sattumaa, että eri tervehdyksistä juuri islamilainen tervehdys on se, joka herättää keskustelua. Kättelemättömyyteen liittämämme merkitykset sopivat stereotypiaamme islamista. Kun emme tunne tapoja ja kunnioita tavan sosiaalisia ja uskonnollisia merkityksiä, näemme helposti vain omaan tarinaamme sopivan tulkinnan. Pienestä eleestä rakennetaan yhtäkkiä symbolinen todiste kulttuurien yhteensovittamattomuudesta.
Olisi kuitenkin väärin sanoa, että sukupuolella ei ole asiassa merkitystä. Tervehtimistavat ovat usein sukupuolittuneita ja sukupuolierojen kyseenalaistaminen on keskeinen osa feminismiä. Ja lähes kaikella on sukupuolittunut historia. Yksi vetää jalkaan korkokengät, toinen joutuu tappeluun nakkikioskilla, kolmas ottaa avioliitossa miehen sukunimen. Olennaista on, mikä merkitys arkiseksi muuttuneilla asioilla on sukupuolten tasa-arvon kannalta. Tasa-arvoinen yhteiskunta ei tarkoita minulle kategorista luopumista kaikesta sukupuolihistoriaa kantavasta. Se tarkoittaa vapautta määritellä itse, mitä nuo asiat minulle merkitsevät.
Jos muslimifeministiystäväni sanoo, että hänelle kättelemättömyys ei ole sukupuolta arvottavaa, uskon häntä. Jos kymmenen ruotsalaista muslimifeministiä sanoo samaa, voin jo tehdä siitä yleistyksen. Tehtäväni ei ole arvailla heidän kokemuksensa aitoutta. Tehtäväni on kuunnella niitä, joita asia koskee ja yrittää haastaa omia ajatuksiani. Se millä tavalla käytän puhe- ja määrittelyvaltaani asiassa merkitsee, koska olen asemassa, jossa saan näkemykseni esille.
Itselle vieraan tervehtimistilanteen voi toki silti kokea syrjivänä ja loukkaavana. Tämä ei ole uutinen niissä uskonnollisissa tai muissa yhteisöissä, joissa kättelemisestä pidättäydytään. Sekä juutalainen että islamilainen verkkomaailma on täynnä pohdintaa ja vinkkejä siitä, miten välttää ei-uskonnollisen vastapuolen loukkaantuminen tervehtimistilanteissa. Se saa miettimään, että kun itse kuulun pohjoismaissa kättelevään valtaväestöön, niin voisinko minä osaltani huomioida vastapuolen tunteet asiassa. Koska onhan kestämätön ajatus, että toisen tulisi rikkoa oman intimiteettinsä ja koskemattomuutensa rajat, jotta minulle ei tulisi paha mieli.
Yhdessä kannanottopyynnössä todettiin: ovathan nämä isoja asioita. Mutta käsi sydämelle, eivät ne ole.
Ruotsissa kättelemisestä kieltäytynyt muslimipoliitikko Yasri Khan joutui luopumaan poliittisesta urastaan tapauksesta syntyneen kohun vuoksi.
Suomessa istuu hallituksessa katolinen ministeri, joka vastustaa aborttia ja europarlamentissa kristillisen kasvatuksen saanut tapaluterilainen mies, jonka mielestä feministien sietää tulla raiskatuiksi niin oppivat siitä. Suomen yhteiskunnallinen ilmapiiri on ajautunut henkiseen taantumaan, jossa sukupuolieroa ja epätasa-arvoa tuotetaan uudelleen ennennäkemättömällä voimalla. Minusta ennemminkin nämä ovat isoja asioita, mutta ne eivät liity jo syrjityn vähemmistön tapakulttuuriin. Katju Aro Kirjoittaja on Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja


"Radikaali oikeistopopulismi ruokkii islamofobiaa Euroopassa ja väkivaltainen Isis hyödyntää tuota pelkoa oman terrorisotansa välineenä."
Ikään islamofobiaa ei olisi, elleivät "oikeistopopulistit" lietsoisi sitä. Ja ikään kuin terroristit "hyödyntäisivät" islam-pelkoa, eli ikään kuin se ei olisi niin päin, että terrorismi AIHEUTTAA islam-pelkoa.
"Samaan aikaan media kirjoittaa turvapaikanhakijoiden “tulvasta”, jonka väitetään uhkaavan yhteiskuntiemme kantokykyä"
Ikään kuin tämä olisi vain perusteeton väite
Ikään kuin mitään uhkaa ei olisi.
"Narratiivin keskiössä se, että tulijoita yhdistää kulttuuri ja uskonto, joihin liitämme suuria ennakkoluuloja."
Ikään kuin kyseessä olisi vain "narratiivi" eli tarina.
Ja ikään kuin kaikki islam-kriittisyys perustuisi vain ennakkoluuloihin, eikä faktoihin.
"Keskustelu on toiseuttavaa"
Ikään kuin islam ei oikeasti olisi erilaista kuin länsimainen kulttuuri.
"ja siinä islam ja feminismi on nostettu toistensa vastapareiksi."
Ikään kuin islam ei oikeasti olisi ristiriidassa naisten oikeuksien kanssa.
Tästä tulee mieleen tämä:

Hyödylliset idiootit islamismin asialla

Tuleeko meidän suvaita suvaitsemattomuutta? Lenin ivasi aikanaan niitä "hyödyllisisiä idiootteja", jotka ylistivät kommunismia ja asettivat proletariaatin diktatuurin demokratian edelle. Hitlerillä oli omat ihailijansa, joihin hän suhtautui yhtä halveksivasti. Meillä on nyt pilvin pimein omat arvonsa kavaltamaan valmiita "monikulturisteja". Jäljet pelottavat.
Kun paavi Benediktus XVI siteerasi muslimeista 1300-luvulla kirjoitettua realistista arviota ja rohkeni edellyttää, että islaminuskoiset osoittaisivat vastavuoroisuutta kristittyjen suvaitsemisessa, hänen oli puoliksi pyörrettävä sanansa. Kun tasapuolisuudellaan ylpeilevä BBC laati uutisten taustaa nuorille selostavan katsauksen islamismiin, sen kirjoittaja totesi varovasti, että Al-Qaida -järjestöä "on epäilty osallisuudesta terroritekoihin". Hän ei viittaa sanallakaan islamistien tavoitteisiin eli maailmanlaajuisen kalifaatin perustamiseen ja demokratian korvaamiseen koraaniin ja sen lakeihin perustuvalla yhteiskuntamuodolla.
Suomessa Yleisradio olisi ollut valmis sensuroimaan Tanskan pilapiirrosjupakkaa käsittelevän tv-ohjelman ja taipui esittämään sen saatuaan niskaansa vastalauseryöpyn. Kun osa Suomen muslimeista ilmoitti toivovansa sharia-lakien korvaavan muslimien kohdalla Suomen lait, reaktio oli säyseä. Demokratiamme ehdoton perusta on kuitenkin jokaisen kansalaisen yhdenvertainen asema kaikille saman lain edessä. Väärin ymmärretty "yhteisöllisyys" - eli erioikeuksien myöntäminen etnisille tai uskonnollisille ryhmille - merkitsee demokratian loppua.
Leninin lanseeraama termi hyödylliset idiootit tarkoittaa nimenomaan sellaisia idiootteja, jotka palvelevat ideologiaa josta eivät tiedä mitään, niin että ko. ideologian todelliset edustajat nauravat heidän väärille käsityksilleen, mutta ovat tyytyväisiä siihen, että nämä idiootit edustavat ko. ideologian intressejä.
Kommentteja facebookissa:

Jussi Hippi Kyllähän koraanissa sanotaan hyvin selvästi, että nainen on alempiarvoinen kuin mies. Ihan perusislamiahan se sukupuolien eriarvoisuus on. Olisi mielenkiintoista tietää, että miten Katju Aro suhtautuisi valkoiseen, länsimaalaiseen mieheen, joka kieltäytyisi häntä kättelemästä, koska hän on nainen? Oletan, että suhtautuisit häneen hyvin vihamielisesti, tai olisit vähintäänkin loukkaantunut siitä, että sinut asetetaan eriarvoiseen asemaan.
Jussi Hippi Vaikka kirjoituksesi on ilmeisesti tarkoitus höpistä jotain triviaalia kättelyistä, niin seuraava lause kiinnitti huomioni erityisesti: "Samaan aikaan media kirjoittaa turvapaikanhakijoiden “tulvasta”, jonka väitetään uhkaavan yhteiskuntiemme kantokykyä" Väitätkö, että tämä turvapaikanhakijoiden "tulva" ei uhkaa yhteiskuntamme kantokykyä? Mielestäni se aivan selvästi uhkaa sitä. Se raha (ei ole muuten pieni summa), joka käytetään turvapaikanhakijoiden elättämiseen on selkeästi pois jostain muusta. Ikävästi se tuntuu olevan poissa nimeomaan sellaisilta ihmisiltä, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat.

EPpu Saarela Jussi Hippi, se liittyy rahalla argumentointiin. Meillä menee rahaa paljon muuhunkin: infrastruktuuriin, koulutukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, yritystukiin jne ja kaikki ne ovat logiikallasi pois jostain muusta. Kuitenkin nämä asiat olemme nähneet sen verran tärkeiksi, että niihin kannattaa laittaa rahaa.
Samoin turvapaikanhakijoiden kohdalla. Olemme nähneet tärkeäksi auttaa heitä ja se maksaa rahaa. Jos sinusta turvapaikanhakijoita ei kannata auttaa mistä tahansa syystä, argumenttisi on tämä, ei se että tärkeät asiat maksaa - eikä niitä siksi kannat tehdä"
Aku Antman Eppu, listaamasi asiat ovat menoeriä jotka tuottavat kansalaisille(ja myös ei kansalaisille) hyötyä. Koulutus, infra, terveydenhuolto ovat ehdottoman tärkeitä asioita jotka eivät ole vertailukelpoisia turvapaikanhakijoiden kulujen kanssa(koska turvapaikanhakijat eivät ole yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömiä). Turvapaikanhakijoihin käytetty raha ei ole näistä pois mutta valitettavasti se pakottaa lisäämään rahan lainaamista. Meillä kun ei tällä hetkellä rahat riitä hyvinvointivaltiomme ylläpitoon muutenkaan ilman velanottoa. Siksi edellämainituista leikataan. Jotkut saattavat ajatella että kansalaisille tarkoitetuista palveluista leikatut rahat käytetään turvapaikanhakijoihin vaikka näin ei varsinaisesti olekaan. Se tietysti pitää paikkansa että lisääntyneet kulut turvapaikanhakijoista tekevät tyhjäksi muualta saatuja säästöjä.
Terho Karhunen Eli siis mikäli mies kättelee miestä mutta kieltäytyy kättelemästä naista, on asia ok koska islam?
Terho Karhunen Tarkennan: unionin päätehtävä on sukupuolisen eriarvoisuuden vähentäminen? Right? Eli siis eriarvoisuutta ei ole se, jos kohtelen naisia ja miehiä eri tavalla -mikäli uskontoni on islam? Mikäli olen kristitty, minulta vaaditaan tasapuolista suhtautumista kaikkiin sukupuoliin ja ihmisiin?
Tellervo Kianto Minä vankkana femisnistinä olen sitä mieltä, että jos islaminuskoinen mies ei kättele minua sen vuoksi, että olen nainen, hän syrjii minua sukupuoleni vuoksi. Ei sitä voi mitenkään selittää muuksi. Toivoisin Naisasialiitolta rohkeaa kannanottoa naisten puolesta, tasa-arvon puolesta.
Tatu Virta Yksityishenkilön kommentti: Kannanottonne on kokonaisuudessaan hyvä, mutta tietynlainen ongelma tässä on nyt mielestäni, että tekstin seassa on tämä kommentti: "Kun emme tunne tapoja ja kunnioita tavan sosiaalisia ja uskonnollisia merkityksiä, näemme helposti vain omaan tarinaamme sopivan tulkinnan. Pienestä eleestä rakennetaan yhtäkkiä symbolinen todiste kulttuurien yhteensovittamattomuudesta."
Tämä kommentti huokuu jonkinlaista sosiaalisten ja uskonnollisten tapojen ikeestä irtautumista, ja antaa sen mielikuvan, että Unioni ja Unionin edustama maailma toimii itse jonkinlaisessa sosiaalisten ja uskonnollisten tapojen tyhjiössä. Se heikentää "oman tarinan" arvon joksikin välineelliseksi ilmiöksi, joka on vain olemassa siksi, että sitä voidaan käyttää vääränä perusteluna kulttuurierojen myötä syntyvään ikävään tunnereaktioon. Tämä voidaan tulkita "oman tarinan", tässä tapauksessa suomalaiseksi itseksi tuntevan ja suomalaisessa tapakulttuurissa läsnäolevan ihmisen tunnereaktion väheksymisenä. Vaikka allekirjoitankin sen, että pienistä eleistä tuotetaan liikaa todisteita ilmiöille, jotka eivät ole todellisia. Pienet eleet saavat silti suuren merkityksen kulttuurin määrittelyssä tapakulttuurin yhteydessä, ja teemasta keskusteltaessa pitää pitää kieli keskellä suuta.
Tekstissänne on mielestäni se riski, että ei tarpeeksi anna anteeksi suomalaisille sitä, että heidän on OK tuntea hämmennyksen tunteita silloin, kun heidän omaa tapakulttuuriaan vastaisia tapoja tulee vastaan enenevissä määrin. Siteeraamanne juutalaisen ja islamilaisten verkkomaailman pohdinnan mukaisesti, tulisi suomalaisessa verkkomaailman pohdinnassa käyttää myös pohjatasona suomalaisia käytäntöjä. Jos ulkoisia vaikutteita peilataan keskustelussa joka tapauksessa sisäisiin vaikutteisiin, eivätkä suomalaisen tapakulttuurin vaikutteet saa keskustelussa hyväksyntää ja elintilaa, on itse lähtötila monien mielestä epäreilu.
Markku Tilli Onpa taas nähty melkoisesti vaivaa, että näitä täysin päivänselvästi kivikautisia ja patriarkaalisia tapoja puolustellaan ja selitellään parhain päin.
Sini Penttinen Uskomatonta, että Naisasialiitto Unioni puolustaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää.
Suvi Saarialho Minusta tämä nyt ei eroa siitä, että kieltäytyisi esim. koulussa tai työpaikalla istumasta vastakkaisen sukupuolen vieressä. Kaksinaismoralismia liittyen sukupuoliin ja syitä niihin kyllä keksitään, jos sille annetaan hyväksyntä. Julkisissa tilaisuuksissa, työpaikalla ym. tulisi tervehtiä kaikkia samalla tavalla eikä syrjiä henkilön sukupuolen/uskonnon/seksuaalisen suuntautumisen tms. perusteella. Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen, eli ratkaisu tässä on tervehtiä sekä miehiä että naisia käsi sydämellä eikä kätellä vain miehiä. Tämä menee samanlaiseen "suvaitsevaisuuden harhakuplaan" kuin musliminaisten erillisten uimavuorojen kannattaminen samaan aikaan kun muslimimiehet voisivat/voivat käydä sekavuoroilla uimassa. Tämä on nyt lyhytnäköinen kannanotto teiltä ja patriarkaalisuutta ja tiukkoja sukupuolirooleja puolustavaa. Minä en ainakaan ymmärtäisi tai hyväksyisi, jos suomalaiset kristitytkään alkaisivat toteuttamaan samaa.
Halla Vaara Ymmärräthän, että erilliset uimavuorot nimenomaan edistävät sieltä kotoa pois lähtemistä? Lisäksi uimahallivuoroja riittää kyllä kaikille uimahalukkaille.
Markku Tilli Ymmärräthän itse, että erilliset uintivuorot ylläpitävät naisia alistavia asenteita ja rakenteita. Nyrkin ja hellan välissä eläviä naisia pitää auttaa muuten kuin alistumalla heidän meisten tahtoon eli tässä tapauksessa järjestämällä erillisiä uintivuoroja.
Suvi Saarialho Se on Halla kaksipiippuinen asia. Helsingissä on joissain paikoissa kyseiset vuorot lopetettu. Jo nyt on rasistien osalta toivottu "muslimivapaita" uimavuoroja, eli tuo herkästi johtaa siihen, että ihmiset kuvittelevat voivansa valikoida uimaseuransa. Lisäksi liiallisessa sukupuolierottelussa on varjopuolensa. Ei ole aina selkeää, onko erillisten vuorojen toive loppujen lopuksi miesten vai naisten.
Markku Tilli Ja vaikka se olisikin naisten toive, niin ei se ole mikään peruste. Yhtä lailla tämä tämän pitää mennä niin päin etteivät naiset voi valita uivansa vaa naisten kanssa, vaikka se kuinka olisi omien tapojen mukaista.
Walopää Tusentack Björkfelt Miksi ei voi mennä niin?
Mikko Ellilä Siksi, että uimahallit ovat julkisia paikkoja, joita ylläpidetään veronmaksajien rahoilla. Lipputulot eivät kata uimahallien ylläpitokustannuksia, vaan uimahalleja subventoidaan verovaroista. Jos yhteiskunta varaa julkisen tilan vain toisen sukupuolen käyttöön, se on yhteiskunnalta tukea sukupuolisyrjinnälle. Naisten erilliset uimahallivuorot ovat sama asia kuin se, että Etelä-Afrikassa apartheidin aikana oli erilliset uimahallit valkoisille ja mustille.
Sini Penttinen Katsotaanpa tätä "merkityksetöntä kättelyasiaa" vähän toisesta vinkkelistä. Itse en kättele tummaihoisia. Se on minulle liian intiimiä, ja niin minut on kasvatettu. Kun olen etelä-Afrikassa työreissulla, kättelen vaaleaihoiset, mutta tummaihoisille nyökkään. Pystynkö Unionin mukaan näin toimiessani edustamaan suomalaisen hallituspuolueen johtoa ja puolueen arvoja? En koe, että minun tarvitsee pahoitella aiheuttamaani mielipahaa, kysehän on itsemääräämisoikeudestani, minä päätän ketä kättelen ja missä menevät kehoni rajat, riippumatta missä kulttuurissa oleskelen. Ja miten tämä tummaihoisten kättelemättä jättäminen nyt edes voi olla niin iso asia?
Suvi Saarialho Mä en muuten ymmärrä enkä hyväksy sitä kun Helsingissä sallitaan nykyisin kasvot peittävä huivi päiväkotityössä. Kasvojen peittäminen pelottaa monia lapsia ja lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu olennaisilta osin ilmeet, eleet ja katsekontakti. Eihän kukaan varmaan peitä kasvojaan kotonakaan lasten kanssa ollessa. Nasima Razmyarkin oli samaa mieltä kanssani tästä. Kaikkea ei tarvitse hyväksyä.
Jaana Inberg Järkyttävän aliarvioiva muistiinpano (kenelle?). Odotinkin milloin saatte helpon mediahälyn mihin tarttua. Mm Egyptiläis-Amerikkalaisen kirjailijan Eltahawyn haastattelu islamin naisten kohtelusta oli liian haastava. Tämä unioni ei edusta minua. Islamin uskon naisten kättelemättömyys on ko uskonnon naisiin kohdistuvan vihan, mitätöinnin, alistamisen ja väkivallan jälkeen ehkä sijalla 30+. Olisin kuvitellut että tällä sivustolla ajetaan tinkimättömästi naisen asiaa - uskonnosta riippumatta. Sen sijaan korulauseilette ja harhautette toisaalle. Jos tällainen muistiinpano edustaa feminismiä, se ei todellakaan kelpaa minulle. Naisena en hyväksy islamin naisten alistamista, millään verukkeella. Ja hävettää mahdollisesti koskaan tulla virheellisesti yhdistetyksi tämän unionin muistiinpanoon.
Markku Tilli Se on nähtävästi joillekin liian kova paikka myöntää, että jotkut kultuurit ovat tasa-arvo ja ihmisoikeusasioissa valovuoden Suomea jäljessä. Kyseessä on ilmeisesti liian vahva ristiriita oman maailmankatsomuksen kanssa ja siksi asiat halutaan kieltää.
Philosophy and Science of Existence, Self-consciousness and the Brain Olisi mielenkiintoista tietää, mitä Naisasialiitto Unioni ajattelee Ayaan Hirsi Alin islamia koskevasta kritiikistä.
Why Ayaan Hirsi Ali’s Criticism of Islam Angers Western Liberals She courageously battles the Left's comfortable narrative of the Muslim world
"But as Ms. Hirsi Ali works to combat those challenges, she finds herself battling the stubborn, unrelenting forces that would have her censored. The efforts to tar her with the tried-and-true epithet of “Islamophobic” come both from powerful Muslim enterprises that would like to squash her like a bug and some on the left, for whom a narrative of the Muslim world as victims and the West as victimizers is precious and comfortable. They regard Ms. Hirsi Ali as trouble. She is, after all, a Muslim-born woman who personally experienced the very abuse that she criticizes."
Christina Lubutini En ennusta suurta menestystä muslimeille työelämässä, jos he eivät voi kätellä vastakkaista sukupuolta. He ovat tulleet länsimaahan ja maassa maan tavalla tai maasta pois. Yksinkertaista. Enpä olisi uskonut, että feministinen järjestö on valmis orjailemaan islamin edessä. Nyt meni teiltä uskottavuus feminismin puolestapuhujana.
Markku Tilli Tässä huomaa hyvin, miten naisten oikeudet ja/tai sukupuolten tasa-arvo eivät ole Unionin toimintaa määritteleviä arvoja. Sen sijaan ylimmät arvot ovat joku merkillinen monikulttuurisuusideologia, jonka perusteella esimerkiksi maahanmuutossa tai arabien tavoissa ei voi olla mitään negatiivista tai ainakaan sen negatiivisempaa kuin suomalaisten tavoissa. Jos tapahtuu poikkeuksellisia joukkoraiskauksia ja häirintää tai arabi on sitä mieltä ettei naisia ole soveliasta kätellä vaikka eletään Suomessa, niin takuuvarmasti alkaa selittely ja puolustelu kuinka suomalaisetkin sitä ja tätä jne.
Kannanotosta myös huomaa, että kirjoittaja ei oikeasti ymmärrä vieraista kulttuureista juuri yhtään mitään. Saattaa siis olla että oikeasti kuvitellaan kaikkien kulttuurien olevan ihan samanlaisia, mitä nyt vaan tervehtimistavat vähän eroavat. Jotkut eivät tosissaan taida ymmärtää, että mitä tulee esim. tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin, niin monet maat ovat valovuoden Suomea perässä ja se tottakai näkyy ko. maasta tulevien ihmisten asenteissa ja käytöksessä.
Tervetuloa opintomatkalle vaikka tänne Pakistaniin, mielelläni esittelen paikallista elämänmenoa ja hommataan mahdollisuuksien mukaan myös rohkeita naisia kertomaan elämästään. Josko se maailmakuva siitä edes vähän avartuisi.

tiistai 22. maaliskuuta 2016

Kokoomus on islamilaisten terroristien puolellaHS:


Ainakin 34 kuollut terrori-iskuissa Brysselissä
 

Ainakin 34 on kuollut ja kymmeniä on loukkaantunut tiistaiaamulla kello kahdeksan aikaan tapahtuneissa terrori-iskuissa Brysselin kansainvälisellä lentokentällä ja metroasemalla.
Tarkat tiedot loukkaantuneiden määrästä vaihtelevat. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n tietojen mukaan loukkaantuneita olisi ainakin 81.
Kansainvälisellä lentokentällä kuultiin aamulla kaksi räjähdystä. Niissä kuoli ainakin 14 ihmistä. Aiemmin kerrottiin, että lentokentällä olisi kuollut 13 ihmistä.
Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa valokuvissa näkyi, kuinka lentokenttärakennuksesta nousi savua ja ihmiset juoksivat pois kentältä. Kentän lattialla näkyi verta vuotavia ihmisiä.
Belgian syyttäjänvirasto vahvisti, että kentän isku oli itsemurhaisku.
Iskun tekijöistä ei ole kuitenkaan vielä tietoa. Poliisi on löytänyt kentältä Kalašnikov-rynnäkkökiväärin, joka oli ilmeisesti hyökkääjän käytössä. Lisäksi kentältä on löytynyt räjähtämätön räjähdevyö, kertoo belgialainen VMT-kanava.
Belgian armeija räjäytti päivällä kentällä olleen epäilyttävän paketin.
Myös Maalbeekin metroasemalla lähellä EU-rakennuksia räjähti aamulla.
VRT-kanavan mukaan metroaseman iskussa kuoli ainakin 20 ihmistä. Kymmeniä ihmisiä oli loukkaantunut, osa heistä vakavasti. Tiedot metroiskun uhrien määrästä olivat aiemmin ristiriitaisia.
Koko Brysselin joukkoliikenne oli tiistaina päivällä suljettu. Viranomaiset kehottivat ihmisiä pysyttelemään siellä missä he ovat.
Kännykkäverkot eivät toimineet kunnolla, ja ihmisiä pyydettiin käyttämään tekstiviestejä eikä soittamaan.
EU:n komissio kehotti henkilökuntaansa pysyttelemään sisätiloissa tai jäämään kotiin.
Twitterissä julkaistussa kuvassa näkyi, miten matkustajia evakuoitiin pysäytetystä junavaunusta hämärässä metrotunnelissa Arts-Loin ja Maalbeekin metropysäkkien välillä.
Belgia ilmoitti nostavansa terrorismin uhkatason korkeimmalle tasolle. Tätä ennen uhkataso on ollut toiseksi korkeimmalla tasolla.
Räjähdykset lentokentällä tapahtuivat lähtöhallissa vähän kello kahdeksan jälkeen aamulla, kertoi belgialainen sanomalehti Le Soir.
Belgialaisen uutistoimisto Belgan mukaan lentokentällä olisi huudettu arabiankielisiä iskulauseita ja ammuttu ennen räjähdyksiä.
Brysselissä tapahtuu nyt kauheita, mutta samalla on muistettava se rasismi, jota tapahtuu Suomessa joka päivä. Syrjintä, kiusaaminen ja vihapuhe ovat arkea liian monelle.
Puheiden lisäksi tarvitaan nyt konkreettisia tekoja. Kerätään yhdessä ideoita arkipäivän syrjinnän ratkaisemiseksi. Otamme parhaat edistääksemme. Kirjoita ajatuksesi alle tai jaa somessa tunnisteella‪#‎ratkaisujarasismiin‬.Kun islamilaiset terroristit tappavat ihmisiä, Kokoomuksen mielestä on tärkeämpää kauhistella sitä, että joku suomalainen on joskus sanonut jotakuta neekeriä neekeriksi.
Kokoomus vähättelee terrorismia. Kokoomus on islamilaisten terroristien puolella. Kokoomus on sodassa Suomen kansaa vastaan.


Kommenttiosastosta:

Virpi Männikkö-Tarkka 
Nyt on kyllä vähä huono kohta verrata....tottakai rasismi ja vihapuhe on väärin. Mutta hei......viattomia ihmisiä kuoli juuri terroristien uhreina. Asiat ny tärkeysjäriestyksehen!!! Täs pitää kohta ruveta miettimähän puoluettansa....

Juuso Uotila 
Kokoomus on menettänyt viimeisetkin järjen rippeet. Nyt pitäisi puhua näiden terrori-iskujen syistä ja täällä sen sijaan puhutaan rasismista. Onko siellä toimistolla kuultu ikinä sellaisesta kuin tärkeysjärjestys?

Kirsi Eskola 
Luoja mitä ääliöitä. Rasismistahan tässä nyt pitää huolestua.. Siksi toisekseen ei ole kysymys rasismista vaan realismista. Muslimeilla on jihad päällä ja sen nimissä tapetaan eurooppalaisia. Rajat kiinni ja ählämit niska-perseotteella otteella ulos täältä.

Harry Bogomoloff 
Joo joo. Jos Euroopan ei olisi sallittu tulla tällaiseksi basaariksi kuin nyt niin asiat saattaisivat olla toisin. Idealismin ja idiotismin ero on politiikassa mikroskooppinen. Tiedätte mitä tarkoitan.

Ari Mustanoja 
Hyvä paikka brändäämiseen. Mitä nyt yhdestä terrori-iskusta. Uskomatonta pokkaa.

Juha Helppi 
Täytyy myöntää, että nyt kyllä hävettää. Ai mikä? No se, että olen lähes koko elämäni äänestänyt kokoomusta. Miten sekaisin siellä nykyään oikein ollaan, kun tälläisena päivänä julkaistaan tuollainen aivopieru? Koitatteko päästä kaikista äänestäjistä eroon?

Marko Eerikäinen 
Rasisminvastaisella viikolla voisi ottaa myös kantaa valkoisia vastaan tapahtuvaa pientä kansanmurhaa esim. Etelä-Afrikassa ja kristittyä yhteiskuntaa vastaan tapahtuvia jatkuvia terrori-iskuja.

Marko Helin 
Ei j*malauta mitä idiootteja olette!!!! Te olette tuomassa tätä samaa p*skaa Suomeenkin. Ette ole alkuunkaan tilanteen tasalla ja toivon sydämeni pohjasta, että olette joskus itse paikalla, kun tälläistä tapahtuu ulkomailla ja kaipa piakkoin Suomessakin.

Turo Pykälä-aho 
Osaisitte edes hävetä jumalauta, tälläisenä päivänä. No, siinähän se kokoomuksen pahin mädättäjäsiipi laukoo taas "viisauksiaan", sinällään tässä ei ole mitään uutta. Jos linjanne jatkuu vähänkään tämänkaltaisena, täytyykin alkaa toivomaan kannatuksen vajoamista mahdollisimman alas.

Raija Koskiluoma 
Mautonta norsunluutornista ylhäältä alas huutelua. Huommenna menossa lntokentälle enkä todellakaan mieti muuta kuin toivotaan et selviän hengissä.

Antti Holopainen 
Jihad - on kylla ylivoimaisesti korkein rasismin muoto koko maailmassa.

Sami Knuuttila 
"Joo, hieman räjähteli europaassa jälleen mutta muistetaan rasismi" Ei hyvää päivää.

Jari Santanen 
OOTTEKO te aivan sekaisin siellä?Aivan Halventava kirjoitus!Kehtaattekin !!!!!!!!

Harri Haapasalo 
Voisitteko maanpetturit kertoa, eikö tässä pommi-iskussa ollut teidän mielestänne rasistiset motiivit?

Jari Nurminen 
Mites menikään...Monikultuurisuus on rikkaus,ei mulla muuta...ai niin kiitos tästä.
Näistä kommenteista huomaamme, että kansa ei tykkää Kokoomuksen maanpetoksellisesta linjasta.

Kokoomus on Suomen kansan vihollinen. 

Kokoomus on sodassa Suomea vastaan.maanantai 21. maaliskuuta 2016

Väitteet "turvapaikanhakijoiden" koulutuksesta ovat orwellilaista valehtelua
Yle:Turvapaikanhakijat sittenkin varsin koulutettuja – ministeriön tilaama kartoitus valmistui

Uudenmaan vastaanottokeskuksissa toteutetun kartoituksen mukaan korkeakouluopintoja oli lähes joka kolmannella turvapaikanhakijalla, ja jokin tutkinto oli suoritettuna 16 prosentilla. Vain seitsemän prosenttia oli kouluttamattomia.

Vastaanottokeskuksissa toteutettu kartoitus turvapaikanhakijoiden koulutustaustasta ja työhistoriasta sekä luku- ja kirjoitustaidosta on nyt julkistettu. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tehty selvitys luovutettiin ministeri Sanni Grahn-Laasoselle maanantaina.
Kartoituksen tavoitteena on pyrkiä ennakoimaan tulevaa koulutuksen tarvetta turvapaikanhakijoiden määrän kasvun myötä.
Kartoitus toteutettiin neljässätoista Uudellamaalla sijaitsevassa vastaanottokeskuksessa tammi-maaliskuun 2016 aikana.

Korkeakouluopintoja lähes joka kolmannella

Kartoituksessa selvitettiin turvapaikanhakijoiden koulutustaustaa. Seitsemän kymmenestä turvapaikanhakijasta on suorittanut peruskouluopintoja 7–9 vuoden ajan. Lukio-opintoja on noin joka toisella.
Korkeakouluopintoja oli takanaan 27 prosentilla ja 16 prosenttia ilmoitti suorittaneensa tutkinnon, yleisimmin kandidaatin tutkinnon.
Ammatillisia opintoja oli suoritettu harvemmin. Niitä oli taustallaan noin joka kymmenennellä turvapaikanhakijalla. Useimmiten koulutus oli rakennus- tai teollisuusaloilta. Ammatillisten opintojen vähäinen määrä voi selittyä sillä, että lähtömaissa työssä oppiminen on yleistä.

Lukutaidottomia seitsemän prosenttia

Seitsemällä prosentilla ei ole koulutustaustaa lainkaan. Samaten seitsemän prosenttia ei osaa lukea ja kirjoittaa ollenkaan.
Muut kartoitukseen osallistuneista osaavat lukea ja kirjoittaa joko äidinkielellä tai koulukielellä, tai molemmilla.
Suurin osa (73 prosenttia) tulee tarvitsemaan kuitenkin eriasteista harjoitusta latinalaisella kirjaimistolla lukemisessa ja kirjoittamisessa.

Rakennusalallakin kirjalliset taidot tarpeen – edes omalla kielellä

Turvapaikanhakijoiden suomen kielen opetus on tärkeää, jotta he voisivat aikanaan toimia suomalaisilla työmarkkinoilla. Suomen kielen valmennus tulisi aloittaa jo vastaanottokeskuksissa. Hyvin koulutetuilta löytyy opiskeluvalmiuksia, mutta hekin tarvitsevat ainakin jonkinlaisen starttikurssin kieliopintoihin.
Rakennusalan on arveltu soveltuvan monen oleskeluluvan saaneen työllistäjäksi, ja pääkaupunkiseudulla voi pystyä jo pelkällä arabian kielellä työllistymään rakennuksille. Kartoitukseen osallistuneista rakennusalalla kotimaassaan työskennelleistä jopa 80 prosenttia tarvitsisi kuitenkin luku- ja kirjoitustaidon vahvistamista, jotta työskentely onnistuisi.
– Rakennuksilla on tiukat työturvallisuusvaatimukset. Jollain kielellä täytyy suorittaa tarvittavat työturvakortit ja sertifikaatit, muistuttaa kartoituksen tuloksia maanantaisessa julkistustilaisuudessa esitellyt koulutuspäällikkö Virva Muotka.
Samoin kuljetusala on pitkälti standardoitu ja vaatii testien läpikäymistä. Ammattikuljettajaksi ei ryhdytä heikolla luku- ja kirjoitustaidon osaamisella.
...
Kartoituksen toteutti Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus Testipiste. Siinä haastateltiin yksilöhaastatteluina 1004 turvapaikanhakijaa yhteensä 32 maasta. Iältään haastatellut olivat 18–39-vuotiaita. 90 prosenttia oli miehiä.
66 prosenttia vastaajista oli Irakista, mutta lähtömaita oli yhteensä 32.Facebookista:

Tero Vaara

Rasisminvastainen viikko 2016, eli hyväuskoiset hölmöt, tolkun ihmiset ja terve ennakkoluulo.
Oisko mitään korvaavaa ilmaisua käsitteelle ennakkoluulo, kun en minä sisimmässäni luuloksi tunnustaisi epäilyä ao. tutkimusta kohtaan. Ei haiskahda kriittiseltä lähestymistavalta ollenkaan, jos "Kaikki halukkaat pääsivät mukaan kartoitukseen joko ensimmäisellä tai toisella käyntikerralla.”
Eli kaikki halukkaat pääsivät mukaan ja saivat kertoa koulutus- ja työhistoriastaan mitä halusivat, osaamista/substanssia ei arvioitu.
Mennäänkö ensi kerralla vähän tieteellisemmällä menetelmällä?
"Korkeakouluopintoja oli takanaan 27 prosentilla: 16 prosenttia ilmoitti suorittaneensa tutkinnon, yleisimmin kandidaatin tutkinnon.”
Eli "ilmoitti suorittaneensa tutkinnon."
"Turvapaikanhakijoilla on monenlaista osaamista. 90 prosentilla on aiempaa työkokemusta, monella usealta alalta. Eniten työkokemusta on rakennus- ja kuljetusaloilta. Rakennusmiehinä, -maalareina, -insinööreinä ja muissa rakennusalan ammateissa on työskennellyt 27 prosenttia. Taksin-, linja- auton- ja kuorma-autonkuljettajina sekä muissa kuljetusalan tehtävissä työskennelleitä on 21 prosenttia. Muita suuria ammattialoja ovat kaupallinen ala, ravintola-, hotelli- ja ruuanvalmistusala sekä kulttuuri-, viestintä-, taide- ja käsityöala. Yrittäjinä on toiminut 19 prosenttia.”
Insinööri mainittu.
Monenlaista osaamista listattuna. Korttitalo horjahtaa, kun käy ilmi että "Kysymys ammatillisista opinnoista oli turvapaikanhakijoille vaikea, vaikka käytettiin omakielistä lomaketta ja tarvittaessa tulkkia.”
Eli opintojen kuvaileminen ei onnistu edes omalla äidinkielellä.
"Turvapaikanhakijoilta kysytään lomakkeessa myös työhistoriaa. Tätäkin seikkaa selvitettiin aluksi lomakkeella, mutta siitä luovuttiin, koska lomake ammattilistoineen oli pitkä ja hidas lukea, hakijoiden oli vaikea ymmärtää ammattialan käsitettä ja lopulta monisivuiseen lomakkeeseen saattoi tulla vain yksi pieni merkintä. Lomakkeen sijaan työhistoriaa kysyttiin hakijalta suoraan kuvien avulla, ja haastattelija kirjasi ammatin ja työvuodet ylös.”
Mites tämä istuu monenlaisen osaamisen kanssa samaan "tutkimukseen.” Kun suullinen ilmaisu oman pätevyyden tai ammatin kuvailemiseksi ei riitä, otetaan avuksi kuvakirja, josta saattaa sormella osoittaa, että tuommoista hommaa minä tein. Näinkö?
Kun ei nyt kovin isoja ja kalliita ratkaisuja tehtäisi tällaisten hömppätutkimusten ja niitä seuraavien YLE-tulkintojen pohjalta.
Parasta rasisminvastaista taistelua olisi tosiasioihin tukeutuminen.


Työministeri Jari Lindströmin erityisavustaja Sakari Puisto toteaa, että mediassa esitetyt väitteet "turvapaikanhakijoiden" koulutuksesta ovat täysin epäuskottavia, koska selvityksen mukaan vain 4 % "turvapaikanhakijoista" hallitsee latinalaiset aakkoset, eli vain 4 % siis osaa lukea eurooppalaisissa kielissä käytettyjä kirjaimia. Paljonko Suomessa on työmarkkinoilla kysyntää sellaisille ihmisille, jotka osaavat lukea vain arabialaisia kirjaimia??


Tehdyssä turvapaikanhakijoiden osaamiskartoituksessa todellisuus iskee vastaan ensihuuman jälkeen kun tuloksia tarkastellaan vähän syvemmälle.
Korkeakoulututkintojen määrä (16 %, joista suurin ilmoittaa suorittaneensa kandin) perustuu pelkästään hakijoiden omaan ilmoitukseen, sitä kuten muitakaan tutkintoja tai niihin sisältyvää osaamista ei siis arvioitu. Toisaalla mitattiin kuitenkin teknistä luku- ja kirjoitustaitoa ja osoittautuu että vain 10 % korkeakoulutetuista hallitsee latinalaisen kirjaimiston hyvin (arvio 3/3, sekä tekninen luku- että kirjoitustaito).
Vastaavasti kaikista turvapaikanhakijoista puolet ilmoittaa osaavansa englannin kieltä, kun taas mitattu latinalaisen kirjaimiston hyvä hallinta on noin 9 % ja vain 4 % turvapaikanhakijoista tiukemman kriteeristön mukaan.
Luku- ja kirjoitustaidottomia omalla äidinkielellään on 13 %. Ei koulutusta tai alle seitsemän vuotta peruskoulutusta ryhmiin kuuluu yhteensä 30 %. Peruskoulu on puolestaan korkein suoritettu tutkinto 23 % hakijoista. Tutkimuksessa selvästi aliedustettuina on naiset (vain alle 10 % vastaajista), joiden koulutuksen taso on tunnetusti alhaisempi näissä lähtömaissa ja varmaankin vaikuttanee tuloksiin.
Taustamateriaalissa on muutakin silmiäavaavaa, tämä antaa myös perspektiiviä:
"Äidinkielisenkin lomakkeen täyttäminen osoittautui kuitenkin hakijoille haasteelliseksi. Lomakkeen täyttämisen idea oli osalle jo sinällään vaikea, osalle vastausvaihtoehtojen luokkien tulkitseminen oli vaikeaa, ja pieni osa ei pystynyt lukemaan tekstiä äidinkielellään. Vain 25 prosenttia haastatelluista turvapaikanhakijoista täytti lomakkeen itsenäisesti. 64 prosenttia tarvitsi haastattelijan apua, ja 9 prosentissa haastattelijan täytyi täydentää koko lomake."
"Suurin osa (87 %) kartoitetuista ilmoittaa osaavansa lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään."
Kun otetaan huomioon naisten selvä aliedustus kyselyssä (alle 10 %) sekä seuraava kertomus taustamateriaalissa, näyttää siltä että A-studiossa kertomani arvio 20 % luku- ja kirjoitustaidottomuudesta omalla äidinkielellään osuu maaliin.
"Kartoituslomakkeessa kysytään: Kirjoita äidinkielelläsi/koulukielelläsi, mistä sinä olet kotoisin ja mitä sinä haluat tehdä Suomessa. Kirjoitustehtävän tarkoitus on varmentaa, että kartoitettava todella osaa kirjoittaa äidinkielellään ja/tai koulukielellään. Vastaukset käytiin tulkin kanssa läpi ja niistä poimittiin yleisimmin toistuvat tai muutoin huomionarvoiset seikat.
Pääsääntöisesti luku- ja kirjoitustaitoiseksi itsensä ilmoittavat turvapaikanhakijat kirjoittavat vastauksen ongelmitta. Joukossa on kuitenkin jonkin verran vastauksia, jotka saattavat kertoa heikosta kirjoitustaidosta, mahdollisesti myös heikosta lukutaidosta. Tällaiset vastaukset ovat erittäin niukkoja (vain yksittäisiä sanoja), käsiala on heikkoa, kirjoituksessa on merkittäviä virheitä, vastaus ei liity kysymykseen tai vastauskenttä on tyhjä."


(lihavoinnit ja kursivoinnit M. Ellilä)


maanantai 14. maaliskuuta 2016

Turvapaikanhakijat aiheuttavat sekasortoa peruskouluissa


Hommaforumilta (peruskoulun opettajan kuvaus turvapaikanhakijoiden aiheuttamasta katastrofaalisesta tilanteesta ):Monikulttuurinen meno yhä kiihtyy pääkaupunkiseudun peruskouluissa. Melkein joka koulussa on nykyään ns. valmistavia luokkia, jotka on tarkoitettu vastatulleille ulkomaalaisille suomen kielen ja kulttuurin opiskelua varten. En ole vielä tajunnut, mistä resurssit näiden luokkien tarpeisiin on revitty, mutta ainahan voi lisätä kantisten luokkien oppilasmäärää.
Valmistavan luokan opetus on vaativaa. Usein tarvitaan luokkaan parikin opettajaa ja avustajaa, sen sijaan oppilaita on yleisopetusta vähemmän, yleensä 10 - 15 oppilasta luokassa. Osa oppilaista vaikuttaa näin normaalilla silmällä katsottuna aika iäkkäältä ala-asteelle. Mies on ilmoittanut iäkseen 14, joten ei kun lapsosten kanssa samaan luokkaan.
Mikä on merkillepantavaa näissä valmistavissa luokissa?
1. Paljon miespuolisia oppilaita.2. Kouluuntuloajat monikulttuurisen luovia. Jos tunti alkaa klo 8.15, oppilaat tulevat kouluun 8.00 - 9.45. Siis jos sattuvat sinä päivänä tulemaan ollenkaan. Poissaoloista kukaan ei ilmoita minnekään.3. Läksyjä ei tehdä.4. Koulusta annetut tarvikkeet ovat kadoksissa tai rikottu.5. Oppilaat siiretään usein toisiin kouluihin esim. VOKin vaihtamisen takia, jolloin useista kehotuksista huolimatta oppilas ei viitsi ottaa edellisessä koulussa saamiaan kirjoja mukaansa vaan uudessa koulussa hän saa samojen kirjojen uudet kappaleet.6. Levottomuus ja mökä luokassa on melkeinpä jatkuvaa. Suvaitsevaiset opettajat selittävät tämän "traumaattisilla kokemuksilla", joita lapset ovat saaneet sodan jaloissa, pakolaisleirien kammottavissa olosuhteissa tai muuten vain epäinhimillisessä ympäristössä. Huono käytös ei siis ole huonoa käytöstä vaan traumaattinen kokemus.7. Oppilaiden pääasiallinen ilo tuntuu olevan ikuinen tappelu, nahina, riita ja kiistat milloin mistäkin: kuka on ensimmäinen jonossa, kuka varasti kynän, kuka tönäisi, kenen kunniaa on loukattu jne. Tappelut ovat joskus järkyttävän väkivaltaisia, erottamaan tarvitaan useampi miesopettaja, vaikka konfliktin osapuolet ovat sellaisia 10 - 12-vuotiaita.8. Epäkunnioittava asenne suomalaisiin.9. Vaikeuksia suhtautua naispuolisiin opettajiin.10. Inho kaikkea suomalaista ruokaa kohtaan. Eniten suututtaa itämaalainen tyyli mättää lautanen täyteen ruokaa, vaikka jo etukäteen oppilas tietää, että ei tule sitä kaikkea syömään, hyvä jos maistaa. Sitten kaikki surutta roskiin. Ruokala näyttää valmistavan luokan jäljiltä sikolätiltä. (Toki suomalaisetkin osaaavat sotkea, mutta tällaista kaaosta ei ole ollut aikaisemmin.)11. Heikko oppimistaso, -valmiudet ja -kyvyt.12. Eniten ihmettelen Suomen mediassa levitettyä tietoa matujen mielettömästä motivaatiosta opiskella suomen kieltä. Minä en sellaista ole kohdannut kuin ehkä kerran pari yli puolen vuoden aikana.13. Tietyille "kulttuureille" tyypillinen laajennettu käsitys totuudenpuhumisesta on yleistä. Jos jää kiinni valehtelusta, se on syy nauraa leveästi. 14. Moni oppilas tai hänen vanhempansa puhuvat venäjää, vaikka kertovat olevansa Irakista, Afganistanista, Syyriasta tms. Tämä todistaa, että he ovat asuneet vuosia Venäjällä ja saaneet kuulla Suomen ihmemaasta, joten laitetaanpa assylym-hakemus vetämään.15. Ei jokainen tulija välttämättä olekaan niin köyhä ja kärsivä kuin on annettu ymmärtää. Kuinka tukien varassa elävä matu pystyy ostamaan ja rekisteröimään Suomessa henkilöauton oleskeltuaan maassa vasta muutaman kuukauden?
Luonnollisesti kaikki matuoppilaat eivät ole kuvantunkaltaisia, mutta valitettavan moni on. Mitä tästä opimme?
Epäilen vahvasti, että näitäkään kuluja ei ole laskettu mukaan maahanmuuttajien aiheuttamiin menoihin.
(lihavoinnit M. Ellilä) Julkisuudessa esitetyt arviot "turvapaikanhakijoiden" ja muiden maahanmuuttajien aiheuttamista kustannuksista Suomen julkiselle sektorille ovat siis pahasti alakanttiin, jos esim. näitä koulutusmenoja ei ole otettu mukaan laskelmiin, vaan laskelmissa on mukana vain esim. vastaanottokeskusten kustannukset ja "turvapaikanhakijoille" annettavat suoraan rahassa maksettavat etuudet. Lisäksi tämä "turvapaikanhakijoiden" suuri määrä suomalaisissa peruskouluissa tietysti huonontaa koulujen oppimisympäristöä entisestään. Jos suomalaisten peruskoululaisten kanssa saman koulun pihalla ja ruokalassa on suuret määrät esim. 15-20-vuotiaita lähi-itämaalaisia muslimimiehiä, jotka ovat maahan tullessaan valehdelleet olevansa esim. 10-14-vuotiaita, niin sehän aiheuttaa aivan hirvittävän väkivaltarikosten riskin. Tällaisista asioista ei puhuta valtamediassa sanallakaan. Samaan aikaan valtamedia väittää, että vaihtoehtoismedia levittää vääriä tietoja asioista. Miksi valtamedia itse ei lainkaan kerro, mitä esim. kouluissa tapahtuu  "turvapaikanhakijoiden" suunnattoman invaasion vuoksi?!

keskiviikko 2. maaliskuuta 2016

Maahanmuuttajaväestö tuottaa Suomen julkiselle sektorille valtavasti tappiota


 Helsingin Uutiset:
Rahanjako uusiksi: Helsinki alkaa suosia lukioita maahanmuuttajien määrän mukaan
Helsingin lukiot saavat jatkossa enemmän rahaa, mikäli niissä on paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita tai mikäli opiskelijoiden päättötodistuksen keskiarvo on alhainen.
Samantyyppinen käytäntö määrärahojen suhteen on käytössä myös Helsingin peruskouluissa. Sitä kutsutaan positiivisen diskriminaation määrärahaksi.
Lukioiden rahoitusperiaatteiden uudistamista käsiteltiin tiistaina Helsingin opetuslautakunnassa.
Käytännössä rahoituksen uudistaminen tarkoittaa sitä, että lukioiden rahat jaetaan niin, että määrärahoissa lasketaan euroja opiskelijaa kohden. Määrärahaa saa enemmän, jos lukiossa on paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita tai alhainen peruskoulun päättötodistusten keskiarvo.


Maahanmuuttajat siis aiheuttavat Suomen julkiselle sektorille paljon enemmän esim. koulutuskustannuksia kuin mikä on heidän osuutensa koulutettavista. Jos jossakin kaupungissa on maahanmuuttajia esim. 10 % väestöstä, heitä voi olla esim. 20 % koulujen
 oppilaista, ja tämän ns. positiivisen diskriminaation vuoksi maahanmuuttajat voivat aiheuttaa esim. 30-40 % koulujen kustannuksista.

Tarkka luku tietysti vaihtelee kuntakohtaisesti, mutta nimenomaan em. positiivisen diskriminaation vuoksi eli nykyisin harjoitetun politiikan vuoksi asia on väistämättä nimenomaan näin, että maahanmuuttajien aiheuttama osuus koulujen kustannuksista on paljon suurempi kuin maahanmuuttajien osuus koulujen oppilaista, joka sekin on paljon suurempi kuin maahanmuuttajien osuus koko väestöstä. 

Vieläkö joku yrittää väittää, että maahanmuutto ei aiheuta Suomelle kustannuksia, tai että maahanmuuttajien saamat julkiset palvelut ja sosiaalietuudet eivät ole mistään pois?! 
Kun maahanmuuttajat kuluttavat julkisia palveluja ja sosiaalietuuksia keskimäärin paljon enemmän per henki kuin suomalaiset, mutta maksavat veroja keskimäärin paljon vähemmän per henki kuin suomalaiset, maahanmuuttajaväestö kokonaisuutena tuottaa Suomen julkiselle sektorille valtavasti tappiota.

Kaikki Suomessa viime vuosina tehdyt veronkorotukset ja julkisten palveluiden ja sosiaaliturvan leikkaukset olisivat olleet tarpeettomia, jos Suomessa ei olisi niin paljon Lähi-idästä ja Afrikasta tulleita maahanmuuttajia, jotka kuluttavat julkisia palveluja ja sosiaalietuuksia paljon enemmän kuin maksavat veroja.