tiistai 22. syyskuuta 2009

Lukutaidottomien pakolaisten hyysäystä suomalaisten veronmaksajien rahoilla

Helsingin kaupungin sosiaalitoimen seminaariaineistoa:
"Miten rakentaa pakolaisperheelle siltaa palvelujen ketjuissa" (s.12)

Helsingin kaupungin sosiaaliviraston esitelmä 11.9.2009

Perheenkokoaja
Poika 12 v, tullut 2003

Isä 55 v työtön
Äiti 26 v kotihoidon tuki

Poika 17 v opiskelija
Poika 15 v peruskoulu
Poika 14 v peruskoulu
Tyttö 6 v esikoulu
Tyttö 3 v kotona
Poika 1 v kotona

Isoäiti 58 v tt-tuki

- osa perheestä kielitaidottomia sekä luku- ja kirjoitustaidottomia
- osa sukulaisista kotimaassa, osa kadonnut
- pitkäaikaissairauksia, synnynnäisiä vammoja, muistamattomuutta, masennusta
- oppimisvaikeuksia, koulupinnausta, näpistelyjä, häiriökäyttäytymistä
- kaupungin vuokra-asunto 4 h + k

Toinen seminaarin kalvosetti:
Perheenyhdistämisperheiden vantaalainen kotouttamismalli (s.2)

- usein perheiden yhdistämiset ovat olleet haasteellisia ja yllätyksellisiä
- perheenkokoajan oma kotoutuminen on vaikeutunut perheiden yhdistymisen jälkeen: esim. opiskelu tai koulunkäynti keskeytynyt, kulttuuriristiriitoja omien vanhempien kanssa
- alkuvaiheessa tehty kotouttamistyö ei ole ollut riittävää, perheet siirretty peruspalveluihin nopeasti
- useita perheenyhdistämishakemuksia on vireillä, isoja perheitä tulossa
- sukulaiset usein vetäytyneet sivuun, vaikka etukäteen ovat ilmoittaneet auttavansa tulijoita22.09.09 Pääkaupunkiseudun kotouttamistyö näkyväksi

Pääkaupunkiseudun kotouttamistyön kehittämishankkeen (Koto) loppuseminaarissa 11.9. pohdittiin pääkaupunkiseudun pakolaistyön haasteita. Hankkeen konkreettisina tuloksina kerrottiin prosessien kehittämisestä, pakolaisperheen perheenyhdistämisestä sekä vähän koulutettujen naisten ja äitien suomen kielen opetuksesta.

Koto-hankkeen myötä pakolaisten kotouttamistyö on tehty näkyväksi ja prosesseja on kuvattu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Kehittämistyön tekivät pakolaisten kotouttamistyön erityisyksiköiden työntekijät.

Pakolaiset erityisen vaikeassa asemassa

Seminaarissa puhuivat mm. maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors ja apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen. Kokkonen korosti sitä, että pakolaiset ovat erityisen vaikeassa tilanteessa verrattuna muihin maahanmuuttajiin. He tarvitsevat riittävää ja varhaista tukea ja kotouttamispolkuja, joissa huomioidaan asuminen, kielikurssit, koulutus ja työelämä.

Professori Masoud Kamali Ruotsista kertoi naapurimaan kokemuksista ja onnistuneen kotouttamistyön osatekijöistä. Kaikki pakolaiset ovat erilaisia ja heidän taustansa lähtömaassa vaikuttaa siihen, minkälaista kotoutusta he kaipaavat, Kamali painotti. Esimerkiksi kielenopetus ja täydennyskoulutus pitää sopeuttaa henkilön aiempaan koulutukseen, työkokemukseen ja hänen omalle kotoutumiselleen asettamiinsa tavoitteisiin.


Eli yhteenvetona:

-pakolaisille (eli tässä tapauksessa turvapaikkashoppaajille) lisää rahaa
-lisää kotoutusta (lisää rahaa)
-lisää paapomista (lisää rahaa)

jne. jne. jne.

Lisää seminaarista ja herra professori Masoud Kamalista:

Suomi voi välttää Ruotsin virheet maahanmuutossaMaahanmuuton tutkimukseen erikoistuneen ruotsalaisprofessori Masoud Kamalin mukaan Suomella on vielä aikaa välttää Ruotsin maahanmuuttajia koskevassa politiikassaan tekemät virheet.

Kamali perusteli käsitystään Helsingin seminaarissa sillä, että Suomessa on Ruotsiin verrattuna vielä vähän maahanmuuttajia. Erityistä huomiota Masoud Kamali kiinnitti asumiseen ja päivähoitoon.

Hänen mukaansa Ruotsissa on tehty ratkaisuja, joiden seurauksena on syntynyt maahanmuuttajien slummiutuneita asuinalueita ja eriytyneitä päivähoitoryhmiä. Erityisen tärkeänä Kamali piti maahanmuuttajanuorten integroimista täysimääräisesti koulutukseen.

Maahanmuuttajien on Iranista lähtöisin olevan professorin mukaan tärkeää löytää ryhmiä, joissa he voivat olla yhdenvertaisina kantaväestön kanssa. Ruotsissa kantaväestöön kuuluvien nuorten ja siirtolaisnuorten välillä lisääntyneiden väkivaltaisuuksien Kamali sanoo johtuvan molempien nuorisoryhmien heitteille jätöstä.

- Tarpeeksi hyvät aikuissuhteet ja positiivinen ympäristö puuttuvat molempiin ryhmiin kuuluvilta, Kamali sanoo.

Heikki Waris-instituutin järjestämässä seminaarissa Helsingin, Espoon ja Vantaan maahanmuuttajatyöntekijöille puhunut Kamali kehotti kiinnittämään erityistä huomiota maahan saapumisen vaiheeseen.

- Tässä vaiheessa tulisi päästä tekemään yksityiskohtaisempia suunnitelmia maahanmuuttajille, jolloin muuttajien taustat ja motivaatio voidaan ottaa paremmin huomioon, hän sanoi.

Ruotsin hallituksen maahanmuuttoon liittyvää selvitysryhmää johtaneen Kamalin mielestä taustoista ja motivaatioista riippuen maahanmuuttajia voidaan sijoittaa esimerkiksi tehdaspaikkakunnille tai yliopistopaikkakunnille. Kielikoulutuksessa olisi otettava paremmin huomioon maahanmuuttajien työkokemukset ja omat suunnitelmat.

Siirtomaaisännän historia näkyy

Kamalin mukaan monien Euroopan maiden siirtomaaisännän historia näkyy edelleen ajattelussa, jossa maahanmuuttajia pidetään kantaväestöä huonompana ihmisryhmänä. Asennetta voidaan myös pönkittää erilaisilla tutkimuksilla. Tällaiseksi Kamali näki esimerkiksi selvitykset joissa ihmisiltä kysytään asioita tyyliin " tahdotko asua tummaihoisen naapurissa".

Masoud Kamali toivoi Euroopan unionin kehittävän aktiivista naapuruuspolitiikkaa muurien pystyttämisen sijasta. Hän muistutti, että monista maista, kuten Afganistanista tulevien pakolaisten määrän kasvu johtuu pitkälle viime vuosikymmenien ihmisarvoa väheksyneestä voimapolitiikasta.

Hän piti hyvin todennäköisenä, että ilman tuota jaksoa elintaso Afganistanissa olisi parempi ja huumeisiin sekä terrorismiin liittyvät ongelmat huomattavasti vähäisemmät. Kamalin mukaan olisi jo korkea aika oppia, ettei demokratiaa voi pommittaa yhteenkään maahan.

Hanasaaren kulttuurikeskuksen seminaarin järjestänyt Heikki Waris- instituutti on kehittänyt Espoon, Vantaan ja Helsingin maahanmuuttajatyötä yhdessä kaupunkien kanssa.

Yhteistyön tuloksena pakolaisten kotouttamistyö on pääkaupunkiseudulla tehty näkyväksi ja selkeämmäksi. Työntekijöiden rooli pakolaisperheiden yhdistämisessä on vahvistunut ja esimerkiksi vähän koulutettujen naisten ja äitien kielikoulutusta on kehitetty.

Myös maahanmuuttajien tarpeisiin vastaavaa moniammatillista yhteistyötä on kaikissa kolmessa kaupungissa lisätty. Myös monikulttuuriseen varhaiskasvatukseen on kehitetty uusia toimintamalleja.

Viimeksi päivitetty 13.09.2009


2009-09-12 Suomi voi välttää Ruotsin virheet maahanmuutossa
« Vastaus #1 : 12.09.2009, 09:12:04 »

Jos Suomi kerran voi välttää Ruotsin tekemät virheet maahanmuutossa, miksi se ei sitten tee sitä, vaan toistaa orjallisesti kaikki Ruotsin virheet? Maahanmuutto tulisi lakkauttaa kokonaan siksi, kunnes Suomessa on tajuttu, mitä Ruotsin virheet ovat ja miten ne voidaan välttää.

On syytä epäillä, että Ruotsi on tehnyt neljä virhettä:

1- Maahanmuuttajien määrä on ollut noin 100 kertaa liian suuri.

2- Maahan on päästetty muslimeja.

3- Maahanmuuttajilta ei olla vaadittu sopeutumista tai työpanosta.

4- Laajamittaisiin karkotuksiin ei olla ryhdytty haitallisen aineksen osalta.

Jos Suomi omassa maahanmuuttopolitiikassaan noudattaa edellämainittuja periaatteita, voimme mahdollisesti välttää Ruotsin ja muun Euroopan ongelmat. Lievemmällä ohjelmalla taas pyydämme itsellemme ongelmia.sunnuntai 20. syyskuuta 2009

Tuulikki Ukkola (kok) suhtautuu Halla-ahoon positiivisemmin kuin Soini

Kansanedustaja Tuulikki Ukkola (kok):

Minun kysymykseni, ministeri Brax, kuuluu teidän toimialaanne mutta menee budjetin ulkopuolelle.

Minä olisin kysynyt, koska te joka tapauksessa vastaatte tästä sananvapausasiasta ja toimittajan lähdesuojasta, aiotteko te tuoda eduskuntaan sellaisen lakiesityksen, jota esimerkiksi poliisiylijohtaja on vaatinut, elikkä että toimittajien lähdesuojaa kiristetään?

Tämä on aika vakava asia sen takia, että esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kolmessa sananvapaustuomiossa on nimenomaan tähdennetty sitä, että demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu, sen kuuluu sietää poliittisesti epäkorrekteja mielipiteitä, jotka saattavat, jotka voivat kohdistua poliitikkoihin, erilaisiin ryhmiin, vähemmistöihin, uskontoihin, ja tämähän meillä nyt viimeaikaisten tuomioitten perusteella on todella vaarassa.

Minä viittaan vaan Halla-ahon tuomioon, joka oli minun mielestäni aivan käsittämätön.


Tuulikki Ukkola (kok) suhtautuu Halla-ahoon positiivisemmin kuin Soini.

Soinihan on tunnetusti puukottanut Halla-ahoa selkään sekä eurovaalien ehdokasasettelussa että Ukkolan mainitseman äskettäisen sensuurioikeudenkäynnin yhteydessä.

Miksi pers-puolueessa kukaan ei ole Halla-ahon puolella?

Onko pers-puolue kokonaisuudessaan sensuurin kannalla?

torstai 17. syyskuuta 2009

Eikö tämä monikulttuurisuuspropaganda koskaan lopu?

Maahanmuuttokeskustelu äityi väittelyksi rasismista

Uudenmaan maahanmuuttokoordinaattori Börje Mattsson muistutti keskustelussa, että Suomi ei yksinkertaisesti tule pärjäämään ilman maahanmuuttajia.

- Suomen vanhustenhoito on rempallaan hoitohenkilöstöpulan vuoksi. Näyttää siltä, etteivät kaikki suomalaiset tykkää hoitaa tosiaan. Tälle alalle on pakko saada työvoimaa muualta. Eikö se ole ihan sama, mistä tai minkä väristä työvoimaa saamme? Eihän tällaisessa asiassa voi laittaa rasistisia rajoja, Mattsson arvosteli Malmia.

Perussuomalaisten Malmi hermostui Mattssonin käyttämästä rasismi-sanasta.

- Perussuomalsiet eivät ole rasisteja! Kumma juttu, että perussuomalaiset leimataan sen vuoksi rasisteiksi, kun tuomme näitä asioita julkiseen keskusteluun.

Malmi myös muistutti Mattsonia siitä, että hoivatyö ennen kaikkea on työtä, jossa vaaditaan hyvää suomen kieltä.

- Ylipäätään tänne tulevilla maahanmuuttajilla on oltava suomen kielen taito. Heille olisi jo lähtömaassa opetettava Suomen kulttuuria ja kieltä.

Mattsson valitteli sitä, että maahanmuuttajista puhutaan ainoastaan työvoimana.

- Me tarvitsemme maahanmuuttajia, jotta opimme uusia kulttuureita ja jotta oppisimme jotain myös itsestämme.


Vs: 2009-09-17 MTV3: Maahanmuuttokeskustelu äityi väittelyksi rasismista

Börje satuilee omiaan.

"- Suomen vanhustenhoito on rempallaan hoitohenkilöstöpulan vuoksi."

Suomen vanhustenhoito on rempallaan, koska se on sosialistinen.

Asiasta lisää:

Milton Friedman:

http://therealrevo.com/blog/?p=13192

Eli, sosialistisen terveyden- tai vanhustenhoidon taso laskee samassa suhteessa, kun byrokratia nousee ja vahvistuu. Just to make the ends meet.

Suomessa voidaan täten sanoa, että byrokratian huippu on saavutettu, kun mikään ei pysty yhteiskunnassa toimimaan tai liikkumaan.

Maahanmuuttajat tulevat suoraan byrokratian piiriin. Tämä on siis se uusi alue byrokratialle, jossa sillä on kasvumahdollisuus. Kaikki muut yhteiskunnan alueet on jo täynnä, eksploitattu ja lähes pystyyn kuolleita.

Byrokratia on loinen, joka kasvaa ja tappaa.Mattson heittää työvoimapula-kortin ja sen tyrmäytyessä valittelee sitä, että "maahanmuuttajista puhutaan ainoastaan työvoimana". Mistä näitä oikein sikiää? Tai toisaalta jos humanitaarista maahanmuuttoa vähennettäisiin, saattaisi loppua myös Mattsonin työt maahanmuuttopuppulausekoordinaattorina.

Vs: 2009-09-17 MTV3: Maahanmuuttokeskustelu äityi väittelyksi rasismista

"Me tarvitsemme maahanmuuttajia, jotta opimme uusia kulttuureita ja jotta oppisimme jotain myös itsestämme."

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2009/09/956412

Miksi ihmeessä meidän pitäisi oppia "uusia kulttuureita"? Minä olen ainakin tyytyväinen suomalaiseen kulttuuriin. Aikooko Mattsson pakottaa meidät oppimaan "uusia kulttuureita"? Mokuttajia ei kuitenkaan haitaa se, etteivät maahanmuuttajat opi suomalaista kulttuuria.

Painukoot tuollaiset henkilöt opettelemaan niitä "uusia kulttuureita" niiden kulttuurien luonnollisiin ympäristöihin.

Vs: 2009-09-17 MTV3: Maahanmuuttokeskustelu äityi väittelyksi rasismista

Miksi ihmeessä minun tulee kärsiä siitä, että joku Björn haluaa etsiä itseään rikkaammista kulttuureista? Miksi hän ei voi muuttaa pois ja jättää meitä tänne takapajulaan elämään onnellista elämää?

Vs: 2009-09-17 MTV3: Maahanmuuttokeskustelu äityi väittelyksi rasismista

Miten nämä pölvästit luulevat, että ennen 1950- tai 60-lukua, jolloin monikulttuuri ja massamaahanmuutto pikkuhiljaa keksittiin, ollaan opittu muista kulttuureista ja sitten itsestä?

Jotenkin se onnistui myös silloin kun laiva oli nopein kulkuneuvo, ja nyt meillä on tehokkaammat välineet käytössä. Global Village ja näin. Kaikki paikat on suunnilleen vuorokauden päässä. Tämä monikulttuurin ja massamaahanmuuton saama itseisarvoinen välttämättömyys se jaksaa hämmästyttää varisnkin kun perustelu on noin ontuvaa ja epätoivoista. Ihminen on ollut aika liikkuvaista sorttia aina, jopa silloin kuin uusia maahanmuuttajoukkoja ei arvostettu missään mitenkään erityisesti.

Luulevatko nämä tolvanat, että järkevä maahanmuuttopolitiikka tekee maasta samanlaisen kuin vuoden 1801 Japani? Jos eristäytyminen oli lopulta mahdoton suoritus jo silloin kun teollistuminen lähti käyntiin, eikä edes pieni ulkopuolisille vihamielinen saari siinä onnistunut, miten helvetissä se voisi onnistua nykyään. Ei se onnistu. Siksi ei ole mitään syytä perustella tolkutonta maahanmuuttohuumaa eristäytymisen vaaralla. Vähän ontuva vertaus - mutta ei täysin. Tuo mustavalkoisuus on hämmästyttävää.

Eikä kovin moni ns. monikultturisti tai maahanmuuttoasioista asiantuntijalausuntoja antava henkilö oikeastaan edes tiedä vieraista kulttuureista juuri mitään. Kuka muistaa Tiilikan Enbusken lähetyksessä? Aivan. Toisista kulttuureista oppiminen on kovaa työtä ja vaatii huomattavasti suurempia ponnisteluja kuin erilaisten iskulauseiden toistelun "monikulttuuri on rikkaus" hengessä.

Väitän ettei Börje tiedä vaikkapa arabikulttuurista liikoja, vaikka arabinkieliset ovat toiseksi merkittävin lähi-itämaalainen vähemmistö Suomessa. Meillä on maahanmuuttomisteri, Suomen johtava virkamies tässä asiassa, joka ei tiedä mikä on Sharia. Puhumattakaan tästä Tiilikasta joka ei tiennyt muslimiemaiden naimakäytönnäistä hölkäsen pöläystä, eikä moni muukaan kuten syyttäjä Kalske. Eli ei se maahanmuuttajien sisääntuominen itsessään mitään opeta, ei edes silloin, jos sen parissa tehdään töitä. Tämä todistaa kiistatta ja lopullisesti, ettei maahanmuutto ole perusteltavilla millään kulttuurien vuorovaikutuksella jota ilman Suomi vajoaa maan alle ja katoaa.Minä muistan Börjen 70-luvulta kovana taistolaisena. Hän kävi silloin Angolassakin, vastikään vapautuneessa, sosialistiseksi muuttuneessa maassa.

http://www.taksvarkki.fi/artikkeli.php?lang=fi&gid=202&pid=603091706

Käsittääkseni Angola ei ole vieläkään täysin vapautunut kommunistisesta diktatuurista.


Monikulttuurisuusfanatismi on nykyajan taistolaisuutta, MOT.

Vanhat kommunistit ovat nykyään monikulttuurisuusfanaatikkoja. Ks. Leif Salmén, Jeja-Pekka Roos et al.

Vs: 2009-09-17 MTV3: Maahanmuuttokeskustelu äityi väittelyksi rasismista

Börje Mattssonin mielestä maahanmuuttajia tarvitaan mm. hoitohenkilöstövajetta täyttämään. Kuitenkin maahanmuuttajia tuodaan lisää vaikka tänne jo tulleita ei ole saatu työllistettyä.

Sitten Börje valitteli sitä, että maahanmuuttajista puhutaan ainoastaan työvoimana, hän sentään pystyi näkemään heissä muutakin arvoa: tarvitsemme maahanmuuttajia, jotta opimme uusia kulttuureja. Ja vieläpä: jotta oppisimme jotain myös itsestämme.

Börje Mattsonin lausunnoissa tiivistyy varsin hyvin kaksi tyypillistä maahanmuuttofanaatikon piirrettä: (1) maahanmuuttajan välineellistäminen, (2) suomalaisuuden halventaminen.

Onneksi suomalainen kulttuuri ei ole sellaista joksi Mattsson luulee tai haluaa sen olevan.Vs: 2009-09-17MTV3: Maahanmuuttokeskustelu äityi väittelyksi rasismista

- Suomen vanhustenhoito on rempallaan hoitohenkilöstöpulan vuoksi. Näyttää siltä, etteivät kaikki suomalaiset tykkää hoitaa tosiaan.

Rouva on lähihoitajana nimenomaan vanhustyössä. Havaintojen perusteella ongelma ei suinkaan ole henkilöstöpula vaan se, että kunnilla ei ole varaa palkata työntekijöitä. Jotenkin vituttaa tällainen "syyllistäminen" vaikkei suoraan itseen kohdistukaan.


Vs: 2009-09-17 MTV3: Maahanmuuttokeskustelu äityi väittelyksi rasismista

Asia on nimenomaan näin. Asiaa myöskin sivusta seuranneena. Mitään työvoimapulaa ei todellakaan ole olemassa. Vakituiset työpaikkaa hoitoalalta ei ole mitenkään helppo saada. Määräaikaisuuksia/sijaisuuksia tarjotaan, jos jotain tarjotaan.

Ja käytännössä kaikkialla on alimitoitettu henkilöstö.


Tämä työvoimapulamantran hokeminen on aivan erityisen irvokasta nyt keskellä lamaa, bruttokansantuotteen romahdettua kymmenen prosenttia vuodessa ja työttömyysasteen ollessa yli kymmenen prosenttia, monissa kaupungeissa jopa kaksikymmentä prosenttia.

Miten joku kehtaa tässä tilanteessa jauhaa paskaa jostain työvoimapulasta?

Kaikki löpinä työvoimapulasta perusteluna "työperäiselle maahanmuutolle" oli lähtökohtaisesti järjetöntä jo nousukauden aikana, mutta aivan erikoisen sairasta ja irvokasta se on nyt laman aikana.

Työttömyyskortistossa on satojatuhansia suomalaisia, mutta monikulttuurisuuspropagandistit perustelevat "työvoimapulalla" satojentuhansien Afrikasta ja Lähi-idästä Suomeen rahdattujen, kouluttamattomien, jopa luku- ja kirjoitustaidottomien työkyvyttömien ja -haluttomien ihmisten välttämättömyyttä suomalaiselle yhteiskunnalle.

Miten kukaan voi olla noin saatanan tyhmä ja hullu?

Eikö tämä monikulttuurisuuspropaganda koskaan lopu?


tiistai 15. syyskuuta 2009

Hesari pani Antifan rikokset nationalistien syyksi


Am Freitag wurden in der Stadt bei Krawallen nach einer Kundgebung der rechtsextremen NPD zwölf Polizisten und mehrere gewaltbereite Gegendemonstranten verletzt. Rund 50 Menschen wurden festgenommen. Bei einem Aufmarsch von knapp 90 NPD-Anhängern waren 2000 Polizisten eingesetzt, um die Kundgebungsteilnehmer vor etwa 600 gewaltbereiten Gegendemonstranten zu schützen. Die NPD-Gegner versuchten nach Polizeiangaben wiederholt, an die Versammlung der Rechtsextremen heranzukommen. Nachdem dies nicht gelungen sei, hätten die Gegendemonstranten Polizisten mit Steinen und Flaschen angegriffen, kleinere Brände gelegt und Barrikaden errichtet.
STT, HS, IS, IL, Nelonen jne.:
Perjantai-iltana 12 poliisia ja useita mielenosoittajia sai vammoja, kun äärioikeistolaisen NDP-puolueen kannattajat osoittivat jo ennakkoon mieltään lauantain vaihtoehtotapahtumaa vastaan. He heittelivät kiviä ja pulloja ja sytyttivät roskalaatikoita tuleen.

Hampurissa siis 90-100 ndp:läisen mielenosoitusta turvaamaan tarvittiin 2000 poliisia, koska 600-700 vasemmistoanarkistia yritti hyökätä näiden 90-100 nationalistin kimppuun.

Kun nämä 600-700 vasemmistoanarkistia sitten heittelivät poliisia kivillä ja pulloilla, STT, HS, IS, IL, Nelonen jne. valehtelivat noiden nationalistien hyökänneen poliisin kimppuun.

On jotenkin masentavaa, että media valehtelee näin totaalisesti.
Tulee etsimättä mieleen Orwell. Sota on rauhaa, vapaus on orjuutta, kivillä poliiseja päähän heittelevät ja tulipaloja sytyttelevät vasemmistoanarkistit ovat "äärioikeistolaisia".


Disclaimer: Mielestäni kaikenlaiset uusnatsit ja muutkin ääriliikkeet ovat vastenmielisiä. En missään tapauksessa symppaa tai varsinkaan kannata tällaisia liikkeitä. Puutun tiedotusvälineiden valehteluun myös silloin, jos saan selville että esimerkiksi muslimien tai kommunistien tekemisistä valehdellaan. Tuntuu vain siltä, että tiettyjen liikkeiden tekemisiä vääristellään muita enemmän, joten korjaukseni saattavat vaikuttaa puolueellisilta.


Natsi-inhostani huolimatta lukisin mielelläni puolueettomia uutisia, enkä harhaisten stalinistien paskalla silattua pajunköyttä, jollaista Helsingin Sanomat ja STT taas kerran syytävät kansalle.


Helsingin Sanomat kertoi meille sunnuntaina, miten "äärioikeistolaisen" NDP-puolueen mielenosoittajat olivat riehuneet Hampurissa.


Tässä STT:n totuustoimiston aivoriihen tuotos, jonka luin myös maanantain Metrosta:


"Perjantai-iltana 12 poliisia ja useita mielenosoittajia sai vammoja, kun äärioikeistolaisen NDP-puolueen kannattajat osoittivat jo ennakkoon mieltään lauantain vaihtoehtotapahtumaa vastaan. He heittelivät kiviä ja pulloja ja sytyttivät roskalaatikoita tuleen.


Deutsche Welle kirjoitti jo perjantaina seuraavaa:


"Police said the trouble began when a group of around 700 leftists tried to break through police ranks separating the two groups. The leftist protesters reportedly threw stones and fireworks at the officers, set rubbish bins on fire and smashed up a number of cars.A group of rioters also attacked a police car with iron bars, and threw a paving stone through the rear window, prompting a police officer to fire a warning shot from his pistol. Officials had to resort to batons, pepper spray and water cannons to disperse rioters."


Eli oikeampaa tietoa on kyllä ollut jo saatavilla. Ja on turha väittää, että esim. DW olisi jotenkin myötämielinen NDP:lle. Uutinen jatkuu:


"The Christian Social Union (CSU), the Bavarian ally of Chancellor Angela Merkel's Christian Democratic Party (CDU), have in recent days vowed to renew efforts to ban Germany's far-right neo-Nazi NPD party.


But Heino Vahldieck, who heads the Hamburg office of the German domestic intelligence agency, said it wouldn't be easy.


"I am currently of the opinion that the legal hurdles are so high that it will be a problem to get over them," Vahldieck told German press agency DPA."


Eli kun 90–100 NDP:läistä osoittaa mieltään rauhanomaisesti, paikalle tulee 2000 äärivasemmiston edustajaa, joista 600–700 käy väkivaltaiseksi poliisia ja sivullisia kohtaan ja tämän vuoksi laitetaan mukaan 2000 poliisia, puhutaan vain tämän pahan NDP:n kieltämisestä. Nämä toimittajat eivät silittele kaljuja päitä.


"Nach einem zunächst friedlichen links-alternativen Straßenfest am Samstag war es in der Nacht im Schanzenviertel der Hansestadt zu Ausschreitungen gekommen. Ein Großaufgebot von Polizisten habe die Veranstaltung vor dem Autonomentreff Rote Flora geräumt, als eine Gruppe von etwa 200 Personen eine Polizeiwache angriff, berichtete Einsatzleiter Peter Born am Sonntag. Die Polizisten setzte Wasserwerfer ein, Randalierer bewarfen die Beamten daraufhin mit Flaschen sowie Steinen und bauten Barrikaden."
Saksa ei ollut vahvin aineeni koulussa, mutta minäkin tajuan mitä tuossa lukee.


Jos joku väittää, että tuossa tilanteessa pahasti alivoimainen NDP olisi hyökännyt yhtään kenenkään kimppuun (varsinkaan rajusta väkivallasta tunnettua antifaa vastaan), on syytä tarkistaa mitä ihmettä aamupuuroon on sekoitettu.


lauantai 12. syyskuuta 2009

Neekeri haluaa polttaa roviolla Tintti-albumin


Jotenkin tästä tulee etsimättä mieleen Muhammad-pilakuvien sensurointi ja Mikko Puumalaisen, Mika Illmanin, Johanna Suurpään ym. surullisen hahmon ritareiden ristiretki rasistisia tuulimyllyjä vastaan.

Puumalainen tunnetusti aikoinaan vähemmistövaltuutettuna vastusti mm. Fazerin lakupekkaa ja Brunbergin neekerinsuukkoja. Jos Puumalainen olisi yhä vähemmistövaltuutettuna, hän varmaan vaatisi Tintti-albumien polttamista roviolla.

Tintti Afrikassa -albumi joutuu oikeuteen nyt Ranskassa

9.9.2009

Tintti Afrikassa -sarjakuva-albumi yritetään kieltää Ranskassa. Kongolainen kirjanpitäjä Bienvenu Mbutu Mondondo aikoo nostaa syytteen "kolonialistisen propagandan" sekä "rasismin ja muukalaisvihan" takia.

Albumin alkuperäinen nimi on Tintin au Congo eli Tintti Kongossa. Mbutu Mondondo yritti aiemmin saada teoksen oikeusteitse kiellettyä Belgiassa, joka oli Tintin piirtäjän Hergén synnyinmaa ja Kongon siirtomaahallitsija albumin julkaisuaikaan 1931. Vaatimus ei onnistunut Belgiassa.

Kaksi vuotta sitten kongolaistaustainen ruotsalaismies ryhtyi oikeustoimiin albumia vastaan, mutta ei saanut sille myyntikieltoa Ruotsissa.

Tintti Afrikassa -albumin saatavuutta kuitenkin rajoitettiin hiljattain joissakin yhdysvaltalaisissa kirjastoissa, ja osa brittiläisistä ja amerikkalaisista kirjakaupoista on siirtänyt albumin aikuistenosastolle.

Ranskalaisissa ja brittiläisissä tiedotusvälineissä on huolestuttu vanhentuneen fiktiivisen aineiston kieltämispyrkimyksistä.

Ranskalaisen viikkolehti Mariannen mukaan loukkaantuminen epäilyttävistä stereotyypeistä on ymmärrettävää, mutta suoran sensuurin vaatiminen ei.

"Esimerkiksi Voltairen ja Shakespearen teoksissa on haistettavissa juutalaisvastaisuutta, joten pitäisikö nekin kieltää kirjastoista", Jack Dion kirjoittaa.

Brittiläisen The Guardian -päivälehden John Dugdale toteaa, että Tintin kieltäminen vaarantaisi muutkin fiktiiviset sankarit, jos jälkikäteinen moraali riittää tuomintaperusteeksi.

Dugdalen mukaan kirjastoista ja kirjakaupoista pitäisi näitä periaatteita noudattaen poistaa päihteiden väärinkäytön takia muun muassa Sherlock Holmes, Sam Spade ja Philip Marlowe.

"Seksistiset romaanikirjailijat, kuten [Ernest] Hemingway, [D.H.] Lawrence ja [Norman] Mailer tulisi niin ikään poistaa", hän satirisoi.

Yhdysvaltalaisen Steven Spielbergin ohjaaman Tintti-elokuvan on määrä valmistua vuonna 2011.


torstai 10. syyskuuta 2009

Mitä on islam? Mustafa Kara kertoo

Via Timo Anttila.

Tampereen islam-yhdyskunnan puheenjohtaja Mustafa Kara (Suomen Kuvalehti 7/2005, s. 30):

Karalla ei ole epäilyjä, ketkä ovat islamin vihollisia. Siihen löytyy vastaus Koraanin luvusta viisi.

’Olet huomaava, että eniten vihaavat uskovia juutalaiset ja monijumalaiset, ja olet myös huomaava, että eniten rakastavat uskovia ne, jotka sanovat itseään kristityiksi’, hän siteeraa.

Muslimit uskovat Jumalan lähettämiin profeettoihin, joita ovat muun muassa Mooses, Abraham ja Jeesus. Profeetta Muhammed on viimeinen profeetta, profeettojen sinetti. Jeesukseen asti profeetat polveutuivat Abrahamin pojan Iisakin jälkeläisistä, mutta Muhammed oli Abrahamin toisen pojan Ismailin sukua.

Mustafa Karan mukaan juutalaiset levittivät kateuksissaan valhetta, että Ismailin äiti Hagar olisi ollut orjatar. ’Sieltä se alkoi. Siitä päivästä lähtien juutalaiset ovat vihanneet muslimeita, ja muslimin pahin vihollinen on
juutalainen’.Mustafa Kara puolustaa Theo van Goghin murhaajaa:

Karaa ärsyttää selvästi, että kysyn häneltä asiasta.

’Meitä muslimeita on yli miljardi. Jollain palaa pinna, ja meitä kaikkia syytetään!’, hän tulistuu.

Palaa pinna?

’Täällä länsimaissa mennään sananvapauden taakse piiloon. Kuinka moni tietää, miten törkeä van Goghin elokuva oli? Pitää olla valmis kantamaan vastuu teostaan. Muslimeita tapetaan ja syyllistetään joka paikassa. Viha kasautuu, ja joskus se purkautuu.’

Sananvapaudella on oltava rajat, eikä viranomaisten pitäisi luvata, että taiteilijat saavat tehdä mitä haluavat ja silti heidän turvallisuutensa taataan, Kara pauhaa.

Tampereen islam-yhdyskunnan puheenjohtaja Mustafa Kara siis vastustaa sananvapautta ja kannattaa islamin kritisoijien murhaamista.

Tämä ei tietysti ole minulle mikään yllätys, mutta "islam-asiantuntija" Jaakko Hämeen-Anttilan kaltaiset valehtelijat eivät koskaan myönnä muslimien olevan tuollaisia.

Tämähän on tietysti aivan sama asia kuin joku "kommunismin asiantuntijaa" ei myöntäisi kommunistien koskaan tappaneen ketään. Jaakko Hämeen-Anttila on "islam-asiantuntijana" yhtä luotettava kuin Johan Bäckman "Neuvostoliiton historian asiantuntijana".


keskiviikko 9. syyskuuta 2009

Heli Järvinen (vihr) on muslimien orja

Vihreät naiset ry:n puheenjohtaja Heli Järvinen kannattaa islamilaiseen diktatuuriin kuuluvaa sensuuria:

Halla-ahon blogikirjoitukset tarttuivat syyttäjän haaviin Vihreiden naisten tehtyä niistä tutkintapyynnön. Syyte tuli lopulta eri kirjoituksesta, kuin mihin tutkintapyyntö kohdistui. Järjestö on kuitenkin tyytyväinen oikeuden päätökseen.
”Olemme hirveän tyytyväisiä, että oikeudessa on nyt määritelty ne rajat, joiden puitteissa ihmiset voivat kirjoittaa”, sanoo puheenjohtaja Heli Järvinen.

Heli Järvinen (vihr) on siis tyytyväinen siihen, että Suomessa kielletään islamin arvostelu.
Heli Järvinen on seinähullu, dhimmi, maanpetturi, ihmiskunnan vihollinen, muslimien orja, nyrkin ja hellan väliin haluava väkivaltaisille muslimimiehille alistuva sadomasokistinen pervo.

tiistai 8. syyskuuta 2009

Mika Illman, meet Barbra StreisandStreisand-efektiksi sanotaan sitä, että yrittämällä sensuroida internetiä sensuroija tulee tuoneeksi valtavasti lisää julkisuutta sensuurin kohteelle:

Streisandin ilmiö on internetilmiö, jossa julkaistun tiedon poistoyritykset johtavat tiedon saaman julkisuuden räjähdysmäiseen kasvuun.

Ilmiö on nimetty yhdysvaltalaisen Barbra Streisandin mukaan. Vuonna 2003 Streisand yritti juridisin keinoin estää häntä koskevien tietojen esittämisen, mutta seurauksena oli että sinänsä mitätön asia sai runsaasti julkisuutta.

John Gilmore on kuvannut ilmiötä sanomalla: "Verkko tulkitsee sensuurin vaurioksi ja uudelleenreitittää sen ympäri."

Mika Illman tuli aiheuttaneeksi Jussi Halla-ahoa koskevan Streisand-ketjureaktion yrittämällä sensuroida Halla-ahon kirjoituksia.

Kopioin nyt Lotta Rotia ja Jussi Halla-ahoa ja suosittelen samaa kaikille sensuurin vastustajille:Aloittakaamme veret seisauttavalla juridisella argumentilla, jota käytettiin Suomessa, sekulaarissa oikeusvaltiossa, vuonna 2009:

Logiikalla tai niin sanotuilla järkiperusteluilla ei tämän vuoksi ole todellista merkitystä uskonnollisista kysymyksistä käytävissä keskusteluissa.

Julkaisen tässä myös kokonaisuudessaan Jussi Halla-ahon tuomioon uskonrauhan rikkomisesta johtaneen kirjoituksen, jonka käräjäoikeus määräsi hänet poistamaan yleisön saatavilta.

Muutama täky Illmanin Mikalle

Valtionsyyttäjä Mika Illmanin voittoputki jatkui muutama päivä sitten, kun alapäähuumorin suurmies Seppo Lehto tuomittiin kahden vuoden ja neljän kuukauden ehdottomaan vankeuteen ja kymmenien tuhansien eurojen vahingonkorvauksiin useista törkeistä kunnianloukkauksista, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta. Asiaa on puitu pitkin internettiä niin paljon, ettei minun varmaan tarvitse toistella itsestäänselvyyksiä:

a) Lehdon tekemät törkyblogit täyttävät toki minkä hyvänsä tulkinnan mukaiset "törkeän kunnianloukkauksen" kriteerit, mutta

b) Suomessa ei ole koskaan tuomittu ketään kahden vuoden ja neljän kuukauden ehdottomaan vankeuteen tällaisista rikoksista. Mika Illmania en moiti, onhan hän mitä ilmeisimmin sukunimensä arvoinen mies, joka tekee sitä, mitä hänen mielestään on tehtävä, mutta niillä käräjäoikeuksilla, jotka kevään mittaan ovat kiltisti antaneet Mikalle kaiken, mitä tämä kehtaa pyytää, on syytä hävetä.

c) Illman kelpuutti asianomistajiksi ja jättiläiskorvausten saajiksi vain syyttäjäkavereitaan ja kansanedustajia, ei esimerkiksi Teemu Lahtista, jolle Lehdon törkyblogit aiheuttivat mahdollisesti todellista vahinkoa edellisten eduskuntavaalien alla. Ajattelu, jossa julkisuuden henkilön kunnia nauttii suurempaa suojelua kuin rivikansalaisen kunnia, on ollut tähän asti vieras demokraattiselle oikeusvaltiolle.

Kunnianloukkaukset sikseen. Lehto tuomittiin myös uskonrauhan rikkomisesta. Käräjäoikeuden perustelujen mukaan Lehto rikkoi muslimien uskonrauhaa pilkkaamalla profeetta Muhammadia. Professori Jaakko Hämeen-Anttila on vahvistanut tulkinnan, jonka mukaan Muhammad on islaminuskossa pyhä hahmo.

Valtionsyyttäjä Mika Illmanin ja Tampereen käräjäoikeuden kanta siis on, että profeetta Muhammadin loukkaaminen on laitonta, koska Muhammad on muslimeille pyhä.

(Toisaalta professori Hämeen-Anttila osaisi varmasti vahvistaa senkin, että kristinuskossa Jeesus ja Jumala ovat pyhiä hahmoja. Tämä ei tietenkään estä ketään pilkkaamasta Jeesusta ja Jumalaa vapaasti valitsemallaan tavalla.)

Aion seuraavaksi heittää Mikalle syötin:

Profeetta Muhammad oli pedofiili, ja islam on pedofilian pyhittävä uskonto, siis pedofiiliuskonto. Pedofilia on Allahin tahto.

Ovatko nämä lauseet laittomia? Ne varmasti loukkaavat muslimin uskonnollisia tuntoja. Lähestytään asiaa loogisten ketjujen avulla:

Viisikymppisenä äijänä Muhammad kihlasi 6- tai 7-vuotiaan Aishan. Heidän liittonsa "täyttyi" Aishan ollessa 9-vuotias. Voidaan tietysti ajatella, että ajat olivat tuolloin toiset, eikä Muhammadin tekoja pidä arvioida nykypäivän kriteereillä, mutta koska toisaalta olemme viime vuosina oppineet, että 50-luvun koulukirjat olivat rasistisia puhuessaan "neekereistä" (vaikka "neekeri" ei tuolloin ollut kenenkään mielestä rasistinen termi), on kai yhtä lailla paikallaan kutsua 1400 vuotta sitten elänyttä lapsenraiskaajaa lapsenraiskaajaksi.

Mitä on tehtävä, jotta yllä esitetyt, lihavoidut väitteet eivät pitäisi paikkaansa? On väitettävä, että ...

a) ... koraani ei ole kirjaimellisesti totta (ts. että Muhammad ei yhtynyt 9-vuotiaaseen tyttöön). Tämä ei käy, koska islamilaisen doktriinin ja muslimien näkemyksen mukaan Koraani on kirjaimellisesti otettavaa Jumalan sanaa. Yhtymistä ja Aishan ikää ei siis voida kiistää loukkaamatta muslimeja.

b) ... Muhammadin toiminta ei ollut kaikilta osin hyväksyttävää. Tämäkään ei käy, koska muslimien (ja Tampereen käräjäoikeuden) näkemyksen mukaan Muhammadin kritisointi on Jumalan kritisointia ja siten pyhäinhäpäisyä. Rangaistus on kuolema. Muslimit uskovat, että Muhammadin teot olivat Jumalan tahdon mukaisia. Koska lapseen yhtyminen oli Muhammadin teko, myös se oli Jumalan tahdon mukainen.

Kuten näemme, kaikki argumentatiiviset väylät lihavoitujen väitteiden kumoamiseksi on teologisesti tukittu. Muhammadin pedofiiliys ja muslimien sekä Allahin pedofiliamyönteisyys voidaan kiistää vain kiistämällä koraanin kirjaimellinen totuudellisuus tahi Muhammadin asema Jumalan lähettiläänä, jonka teot ovat Jumalan tahdon mukaisia.

Niinpä toistan väitteeni:

Profeetta Muhammad oli pedofiili, ja islam on pedofilian pyhittävä uskonto, siis pedofiiliuskonto. Pedofilia on Allahin tahto.

Seuraava täky kuuluu:

Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre.

Onko tämä väite sopimaton? Kanssakirjoittaja Kekke kanteli Julkisen Sanan Neuvostolle taannoisesta Kaleva-lehden pääkirjoituksesta, jossa päissään tappamisen arveltiin olevan suomalaisten "kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre". JSN ei ottanut kantelua edes käsittelyyn. Neuvoston sihteeri Nina Porra:

"Kirjoittaja viitannee selvityksiin, joissa humalajuominen on havaittu suomalaisen alkoholikulttuurin erityispiirteeksi. Myös humalan ja väkivallan välillä on todettu yhteyksiä. Ongelman geneettistä taustaa kirjoittaja ei käsittele faktana vaan esittää siitä oman arvelunsa."

JSN:n päätökset eivät tietenkään ole juridisia ennakkotapauksia, joita inkvisiittori Illmanin tarvitsisi noteerata, mutta koska toisaalta "kiihottaminen kansanryhmää vastaan" on yleisen syytteen alainen rikos, ja koska Illman (jolle asia viran puolesta kuuluisi) ei Kalevan juttuun ole puuttunut, voitaneen tehdä johtopäätös, että negatiivisia, kansallis-geneettisiä stereotypioita saa julkaista, kunhan niitä ei käsitellä faktana.

Emmehän voi ajatella, että Suomessa eri ihmisiä koskisivat eri säännöt.

Kaikki somalit eivät tietenkään ryöstä tai loisi verovaroilla, mutta eivät toisaalta kaikki suomalaisetkaan tapa päissään. Somalit, joita on 0.2 prosenttia Suomen kokonaisväestöstä, tekevät 12 prosenttia poliisin tietoon tulleista ryöstöistä. Yksi Suomessa asuva somali kymmenestä käy työssä. Ryöstely ja loisiminen ovat somalien lukumäärään suhteutettuna paljon tavallisempia ilmiöitä kuin humalassa tappaminen suomalaisten keskuudessa. Niinpä esitän uudelleen arveluni (jota en käsittele faktana):

Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre.

Näissä merkeissä toivotan Mikalle hyvää päivän jatkoa.

- Jussi Halla-aho, 5.6.2008

Toistan vielä tässä kohdan, josta langetettiin tuomio:

Profeetta Muhammad oli pedofiili, ja islam on pedofilian pyhittävä uskonto, siis pedofiiliuskonto. Pedofilia on Allahin tahto.

Lotta Roti, Inkoo, 8.9.2009

PS. Jos logiikalla tai niin sanotuilla järkiperusteluilla olisi todellista merkitystä uskonnollisista asioista käytävässä keskustelussa, jotakuta saattaisi kiinnostaa tämä uutinen eräästä Suomen vaikutusvaltaisimmista imaameista, itsenäisyyspäivän Linnan juhlien vakievieraasta Khodr Chebabista.

PPS. Sananvapaus ei kata pelkästään sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan, joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus, joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa.

- Euroopan ihmisoikeustuomioistuinPosted by Lotta Roti
maanantai 7. syyskuuta 2009

Islamista lyhyesti ja ytimekkäästi

Haluammeko islamilaisen Suomen?
« : 08.12.2008, 20:01:38 »
Suomeen saapuu maahanmuuttajia. Monet heistä tulevat islamilaisista maista, ja ovat muslimeja. Nämä asiat varmaan kaikki voivat tunnustaa tosiksi näkökulmasta ja maailmankuvasta riippumatta.
Maahanmuuttajat saavat lapsia. He lisääntyvät. Muslimimaahanmuuttajien lapsista tulee erittäin todennäköisesti myös muslimeja. Heidän suhteellinen osuutensa Suomen väestöstä kasvaa paitsi maahanmuuton, myös suvunjatkamisen seurauksena.
Oletetaan, että edellä esitettyyn trendiin ei tule muutosta. Jossain vaiheessa muslimien osuus väestöstä kasvaa yli 50%. Mitä suuremmaksi kasvaa muslimien osuus, sitä suurempi poliittisesti vaikuttava voima heistä tulee. Islam vaatii uskovia alistumaan, ja vain alistuvat pääsevät taivaaseen. Islam vaatii, että koko maailmasta on tehtävä islamilainen. Siispä muslimeilla on uskontonsa kautta pyhä velvollisuus muuttaa yhteiskunnat islamilaisiksi, kun heidän määränsä antaa siihen mahdollisuuden.
Demokratioissa, kuten myös Suomessa, enemmistöillä on ehdoton valta. Jos Suomesta tulee muslimienemmistöinen maa, silloin muslimit pääsevät säätämään Suomelle uudet lait. Silloin he voivat säätää vaikka Koraaniin pohjautuvan uskonnollisen lain, jos haluavat. Eikä heillä periaatteessa ole edes vaihtoehtoa, sillä heidän uskontonsa vaatii juuri sitä.
Jos suomalaiset eivät halua Suomeen islamilaista valtaa ja oikeaoppisen islamin mukaisia lakeja, suomalaisten on parasta miettiä tarkkaan seuraavia kysymyksiä:
  • Kuinka tärkeää maahanmuutto on Suomelle?
  • Haluammeko Suomeen lisää muslimeja?
  • Pitääkö Suomessa sallia uskontojen pyhiä kirjoja, jotka kiihottavat väkivaltaan "vääräuskoisia" kansanryhmiä vastaan (ja siten yllyttävät rikoksiin)?
  • Mitä me haluamme maahanmuuton kriteereiksi?


Tunnustan tässä heti ensimmäiseksi, että olen uskonnonvastainen mies. Pidän kaikkia uskontoja lähtökohtaisesti naurettavina ja useimpia haitallisina. Tunnustan kuitenkin luonnollisesti kaikille oikeuden harjoittaa mitä tahansa uskontoa tai uskonnottomuutta haluavatkaan, kunhan se tapahtuu a) lain puitteissa ja b) uhkaamatta vapaata, demokraattista länsimaista yhteiskuntaa. Mielestäni sekä kristinusko että islam ovat hyvin haitallisia uskontoja, jotka eivät lainkaan kuulu Suomeen. Kristinusko levisi tänne aikoinaan luonnottomalla tavalla, väkivaltaisesti, kuin jokin virus tai rutto joka viedään vihollisen maille tarkoituksena hävittää vihollinen kokonaan. Se ei kuulu tänne, eikä kuulu islamkaan. Siis minun mielestäni. Kuitenkin kestän ja siedän kristinuskon vaikutuksen Suomessa, koska siitä ei enää eroonkaan pääse ilman kohtuuttoman rajuja toimia. Niin valitettavaa kuin se minusta onkin, kristinuskosta on tullut olennainen osa suomalaista kulttuuria, eikä sitä osaa voi poistaa kohtuullisin keinoin - joten sitä ei pidä poistaa. Kristinusko nykymuodossaan on harmittomaksi maallistunut Suomen rajojen sisäpuolella, ehkä jopa liiaksi asti, sillä se ei enää yritä puolustautua vieraita uskontoja vastaan vaan jopa kannustaa niiden leviämistä itsetuhoisella tavalla. Kristinusko juurtui tänne aikoinaan osin sen vuoksi, että sen mukana muualta Euroopasta tuli jopa jotakin hyödyllistä - kirjasivistystä, luku- ja kirjoitustaitoa ja tiedettä. Tänä päivänä, islam ei voi tuoda mukanaan Eurooppaan tasan mitään hyödyllistä. Sillä ei ole mitään tarjottavaa, paitsi “eksoottista värinää” ja muuta sanahelinää.

Tuo vuodatus on olennainen siksi, että se kaiketi tekee suhteellisen selväksi miksi islam huolestuttaa minua enemmän kuin kristinusko. Missään tapauksessa en halua enkä hyväksy islamilaista Suomea. Suomen islamisoituminen tuhoaisi suomalaisen kulttuurin ja koko Suomen valtion ja kansan. Sellaista uhkaa vastaan voi suhtautua vain äärimmäisen vakavasti. Tarvittaessa olen valmis taistelemaan aseellisesti islamisoitumiseen johtavaa kehitystä vastaan. Suomessakin on ihmisiä erilaisissa yhteiskunnallisissa asemissa, joilla ei ole mitään havaintoa siitä mitä islam oikeasti on, ja minkälainen on islamin hallitsema yhteiskunta. Suosittelisin näille ihmisille matkailua muutenkin kuin ministeriseurassa ja panssarimersuissa. Nämä ihmiset kuvittelevat, että muslimien maahanmuutto johtaa vain siihen, että Helsingin kaduilla näkyy hieman erinäköisiä ihmisiä hieman erilaisissa vaatteissa, harjoittamassa eksoottisia mutta pieniä ja harmittomia toimituksia kuten kumartelua johonkin ilmansuuntaan ja tiettyjen ruokien välttämistä. Oikeasti laajamittainen muslimien maahanmuutto johtaa aivan muihin asioihin. Ennen kaikkea yleiseen ihmisoikeuksien kriisiin, varsinkin naisten osalta. Kaikkien niiden vapauksien ja oikeuksien menettämiseen, joiden vuoksi lukemattomat ihmiset ovat kuolleet.

Rajusti sanottu? Kyllä. Olenko sanojeni takana? Kyllä. Jos joku haluaa harjoittaa islamia, tehköön sen aivan vapaasti minun puolestani. Mutta siinä vaiheessa kun kyseinen islamin harjoittaminen alkaa vaikuttaa muiden oikeuksiin ja vapauteen, se muuttuu mahdottomaksi hyväksyä.

Muslimien maahanmuuttoa pitää rajoittaa hyvin voimakkaasti. On käytettävä kaikki mahdolliset keinot sen varmistamiseksi, että muslimit pysyvät hyvin pienenä vähemmistönä Suomessa, ja nimenomaan maallistuneena vähemmistönä. Sananvapauden kannattajana minun on pakko kannattaa myös sitä, että väkivaltaa saarnaavat “pyhät” kirjat ovat laillisia. Mutta ei minun niistä tarvitse pitää. Maahanmuuton tärkein yksittäinen kriteeri pitäisi olla maahanmuuttajan soveltuvuus suomalaiseen yhteiskuntaan. Jos maahanmuuttajan arvomaailma poikkeaa huomattavasti suomalaisesta, esimerkiksi suhteessa yleisiin ihmisoikeuksiin sekä naisten, eriuskoisten, lasten ja seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksiin ja asemaan, häntä ei pidä päästää maahan. Tämän varmistamiseen voitaisiin käyttää demografisten tilastojen lisäksi erilaisia kokeita - jotta esimerkiksi nähdään miten yksilö reagoi kevyesti pukeutuviin naisiin tai toisiaan suuteleviin homomiehiin. Tänne ei pidä päästää yhtäkään juutalaisvihaa ja naisvihaa saarnaavaa imaamia, eikä vääräuskoisten kurkuttamista karjuvaa laumaa “nuoria” muslimeja. Ei, vaikka heillä olisi kuinka suuri “inhimillinen hätä” tahansa. Ei missään tapauksessa. Koskaan. Maahanmuuttajia, jos heitä ylipäätään on otettava, pitää ottaa maista joissa ei harjoiteta mitään historiallisesti ja tällä hetkellä väkivaltaista ja fanaattista uskontoa joka on myös poliittinen liike, kuten islam ja islamismi on. Väkivaltauskontojen hallitsemista maista voi sallia maahan vain ja ainoastaan pieniä ihmismääriä ja vain niitä, jotka pakenevat noista maista päästäkseen sellaiseen yhteiskuntaan, jossa ihmisoikeudet merkitsevät jotakin eikä jokin kuvitteellinen jumala partasuuprofeettoineen päätä tuhat vuotta vanhoissa kirjoituksissa miten ihminen saa elää.

Ymmärtääkseni rajojen kiristäminen riittäisi. Tällä hetkellä Suomessa ei luulisi olevan niin paljon muslimeja, että he pystyvät pelkällä lisääntymisellä nousemaan enemmistöksi ja islamisoimaan maan, elleivät kantasuomalaiset kokonaan lopeta lisääntymistä.

Haluammeko islamilaisen Suomen?
« Vastaus #8 : 14.12.2008, 17:06:05 »

Oleellisin epäkohta Eurooppaan ja Suomeen suuntautuneessa muuttoliikkeessä on määrä. Yksi keskeinen osa ihmisluonnon todellisuuden kirjoittamattomia sääntöjä on se, että ihminen määrittelee itsensä ja toteuttaa itseään pääosin sen viiteryhmän kautta, johon kokee kuuluvansa. Täten pyrkiessään edistämään henkilökohtaisia intressejään, hän pyrkii edistämään oman viiteryhmäsnä intressejä. Muuttoliike kolmansista maista luo tilanteen, jossa yhteensopimattomien kulttuuristen ja etnisten ryhmien välille kasaantuu jännitteitä.

Pienenkin vieraan, yhteensopimattoman ja agressiivisen ryhmän olemassaolon ylläpitämisen mielekkyyttä isäntämaan rajojen sisällä voi kyseenalaistaa. Vaarana nykyisen kaltaisessa väestöllisessä muutoksessa on eurooppalaisen isäntämaan yhteiskunnallisen järjestyksen, elintason ja identiteetin romahdus. Tästä kielii tulokasryhmien huono yleinen sopeutuvuus, agressiot isäntämaata ja sen asukkaita kohtaan, huono koulu- ja työmenestys, sekä yliedustus rikostilastoissa. Pienessä ryhmässä on kontrollin etu.

Kuitenkin syntyvyys tulokkailla on huomattavasti korkeampi kuin alkuperäisillä asukkailla, mikä johtuu ensisijaisesti heihin iskostuneesta kulttuuristen tapojen perinteestä. Kehitys on verrattavissa molekyyliseen diffuusioon: kahden sekoitetun aineen väkevyyserot pyrkivät tasoittumaan ja liike tapahtuu luonnollisesti väkevämmästä laimeampaan.

Joten, vaikka muuttoliike pysähtyisi, ei yhteiskunnallinen tasapaino ole taattua. Jos katsotaan tärkeäksi suojella ja ylläpitää isäntämaan kulttuurisia intressejä (geneettiset nyt sivuuttaen), identiteettiä ja elintasoa, täytyisi saada tulokasryhmissä aikaan laaja kulttuurinen reformaatio. Tämä ei ole realistisesti saavutettavissa, jos tämänhetkiset vähemmistöryhmät ja heidän etniset oikkunsa koetaan koskemattomiksi.

Paras tapa toimia Suomen hyväksi tällä haaraa on pyrkiä estämään väestöllisen kehityksen kulkua muiden länsimaiden mallin mukaisesti. Britannia ja läntinen manner-Eurooppa on tilanteessa, johon en usko löytyvän rauhanomaista ratkaisua.

sunnuntai 6. syyskuuta 2009

Älä anna afrikkalaiselle, ellet halua aidsia


Skitsofreeninen tilanne

- Olen vähän skitsofreenisessa tilanteessa, Eerola myöntää.

Työnantajan kanssa on sovittu, että politiikkaa tehdään omalla ajalla ja työ on erikseen.

Juho Eerola kannattaa kansallisvaltiota, koska yhtenäinen kulttuuri ja kieli takaavat vakaat olot maan asukkaille.

Laajakosken mielisairaalan potilaalle hän on Jeesus Nasaretilainen, vasemmistoliiton Pentti Tiusaselle rasisti ja Kosovon pakolaisille kiitetyn Martti Ahtisaaren maanmies.

Hän on Juho Eerola, Kotkan kaupunginvaltuuston perussuomalainen jäsen. Mies, joka kutsuu humanitaarista maahanmuuttoa taloudelliseksi ja inhimilliseksi kriisiksi, mutta saa elantonsa yövalvojana turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa Laajakoskella.

Eerolalla on ristiriitainen imago, mutta vain niin kauan kunnes hän pääsee ääneen. Se, että skitsofreniapotilas kutsuu mielisairaanhoitajaa Jeesukseksi, ei ole ollenkaan tavatonta. Skitsofrenian oireita ovat muun muassa näkö- ja kuuloharhat, tietää lähihoitajaksi valmistunut ja Laajakosken mielisairaalassa työskennellyt Eerola.

Tiusasen rasismisyytösten Eerola arvelee juontuvan pelosta.

- Tiusanen on lähinnä hädissään siitä, että seuraavissa eduskuntavaaleissa vasemmistoliitto menettää Kymen piirissä ainoan paikkansa Arkadianmäeltä perussuomalaisille.

Tiusanen hermostui Eerolaan Kotkan kaupunginvaltuuston kesäkuun kokouksessa. Kokouksessa Eerola viittasi WHO:n tilastoihin, joiden mukaan tietyissä Afrikan maissa 20-40 prosenttia väestöstä on HIV-positiivisia.

- Näiden maiden asukkaita asuu Kotkassa jo kolminumeroinen luku. Vaikka valtio kustantaisikin tällaisten henkilöiden hoidon, ei se enää kustanna niiden suomalaisten lääkitystä, jotka tartunnan saavat, lukee Eerolan kirjoittamassa valtuustopuheessa.

- Olemassa olevan faktan kertominen ei ole rasismia. WHO:n tilastot löytyvät netistä. Tunnen henkilöitä, jotka ovat alkaneet seurustella maahanmuuttajan kanssa, eikä maahanmuuttaja ole kertonut olevansa HIV-positiivinen, Eerola vastaa.

Kymenlaakson keskussairaalan infektiolääkäri Risto Pietikäinen kertoo tilastoista, jotka eivät tue Eerolan väittämää. Kymenlaaksossa on toki HIV-positiivisia suomalaisia, mutta he eivät Pietikäisen tietojen mukaan ole saaneet tartuntaa pakolaisilta tai turvapaikanhakijoilta.

Kaikkiaan Kymenlaaksossa on kolmisenkymmentä taudinkantajaa - puolet sairastuneista on suomalaisia, puolet ulkomaalaisia. Ensimmäinen tartunta löydettiin HIV-epidemian alkuajoilta vuonna 1983.

Eerola kuuntelee infektiolääkäriltä saatuja tilastotietoja kiinnostuneena, mutta pitäytyy kannassaan. Hän uskoo toisenlaisen tilastotieteeseen: sellaiseen, jossa tarkastellaan pakolaisilla olevia HIV-tartuntoja eikä sitä, leviääkö tauti heistä eteenpäin.

HIV:n tarttumiseen tarvitaan yleensä kaksi ihmistä. Eikö Eerola usko suomalaisten harkintakykyyn?

- On jokaisen oma asia, kenen kanssa seurustelee, hän myöntää.

Väestöräjähdys on Eerolan mielestä yksi suurimmista ongelmista maapallolla.

- M. A. Numminen lauloi 70-luvulla, että Nigeriassa on 50 miljoonaa asukasta. Hän lauloi kuten hänellä oli tapana, suoraan tietokirjasta. Mitä siellä on asukkaita nyt, 130 miljoonaa?

Holtiton väestönkasvu lisää pakolaisvirtoja, kun ihmiset joutuvat pakenemaan sotaa, kuivuutta, tulvia ja muita luonnonkatastrofeja.

Mikä on Eerolan ratkaisu pakolaisongelmaan?

- Burmassa on hirveä tilanne. Samalla rahalla jolla burmalaisia nyt säilötään täällä, voitaisiin heidät oikein kohdistetun kehitysavun turvin kotouttaa naapurivaltio Thaimaahan, josta heidät on tänne joka tapauksessa haettukin. Kulttuuri, kieli ja ympäristö tukisivat kotoutumista ja Thaimaakin olisi tyytyväinen taloutta kohottavasta tulonsiirrosta.

Eerola tulee hyvin toimeen maahanmuuttajien kanssa. Kun hän kymmenen vuotta sitten aloitti työt Karhulan vastaanottokeskuksessa Kotkassa, hän pelasi futista kosovolaisten kanssa. He kiittivät Eerolaa siitä, että Suomessa on niin hieno presidentti kuin Ahtisaari.

Kesäkuussa Eerolan omistamassa hevibaari Back Roomissa soitti maahanmuuttajabändi Blue Monsters.

Hän ei vastusta maahanmuuttoa siksi, etteikö hän pitäisi pakolaisista. Vastustuksen syy on se, että ”pakolaiset eivät tarpeeksi laajassa mitassa työllisty ikinä”. Pakolaiset putoavat sosiaalietuuksien armoille, ja se maksaa.

Eerola on seurannut kymmenien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sopeutumista Suomeen perustettuaan Kotkaan tulkkikeskuksen. Siellä hän turhautui huomatessaan, kuinka ihmiset pysyivät sosiaalitoimen asiakkaina ja käyttivät tulkin apua arkipäiväisissä tilanteissa, vaikka olivat asuneet täällä vuosikaudet.

- Maahanmuuttajien kotoutuminen on epäonnistunutta. Ihmiset eivät opi kieltä, eivätkä työllisty.

keskiviikko 2. syyskuuta 2009

Miten islamiin pitäisi suhtautua

Mitä on islam
« Vastaus #387 : 14.06.2009, 13:11:07 »

Negakulttuurin lähtökohta on , että erityisesti muslimiväestön lojaalisuus uutta kotimaata kohtaan on aina vain tilapäistä tahi taktista. Niinpä negakulttuurissa kaikki muslimien kulttuurilliset vaatimukset ei ainoastaan murretaan , vaan ne sanktioidaan rahallisesti. Kieltäytyminen jostain kouluopetuksesta johtaa joko sosiaaliturvan katkaisemiseen tahi sakkoon ja niin edelleen.

Lyhyesti sanottuna , negakulttuuri murtaa sinun uskontosi siten että vähitellen islamilainen elämä tulee yhä vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Koko ajan sinun valituksesi torjutaan pelkkänä taqiyyana. Lopulta uskosi on niin tiukasti kahlittu että koko islam on täysin vesitetty.


Miten Ellilä ja ketjun muut muut postaajat suhtautuvat markkinoimaani negakulttuuriin ? Negakulttuurin perusta on , että islamilainen taqiyyan mukainen kiemurtelu vain jatkuu ja jatkuu. Niinpä systeemi on "buutattava" siten , että kaikki nämä luodut teeskennellyt dialogit vain todetaan taqiyyan mukaisiksi ja että muslimeilla (suurella osalla) ei ole koskaan ollut pienintäkään aikomusta totella maan lakeja , omaksua sen kultturia tahi tehdä työtä sen hyväksi.

Tavallaan negakulttuuri menee jo kaiken tämän hetken keskustelun (Geert Wilders , Tanskan Kansanpuolue , Tariq Ramadan jne.) ohi. Kyseessä on eräänlainen fact finding -mission jälkeinen aika , jossa tähän astisen monikulttuuri-ideologian puitteissa tehty puuhastelu pyhitään yli ja aloitetaan uudestaan ei ainoastaan assimilaatiolla vaan kovennetulla assimilaatiolla eli negakuttuurilla.

Negakulttuurin ohjauskeinoihin kuuluvat fiskaaliset sanktiot , kansalaisuuden riistämiset sekä olennaisesti nykyistä helpompi karkottaminen.

Mielipiteitä ?


Mitä on islam
« Vastaus #388 : 14.06.2009, 13:30:58 »

Muuten olet keksinyt mainion reseptin muslimien radikalisoimiseen. Oikeusvaltiokin saattaa kuolla negakulttuurin myötä, mutta toisaalta jos negaa joudutaan oikeasti harkitsemaan, tahna valuu jo niin pahasti tuulettimesta, että ehkä ei ole väliä. Negailun lasken siis dystopioiden ja synkistelyn luokkaan.


Mitä on islam
« Vastaus #389 : 14.06.2009, 14:13:49 »

Negan tavoitteena on nimenomaan muslimien maallistaminen ja kääntäminen pois uskonnollisuudesta. Miten maallistaminen ja maallistuminen voisi jotenkin radikalisoida muslimit ? Päinvastoin - myönnytykset radikalisoivat , sillä mitä islamilaisempi yhteisö on , sitä helpompaa yhteisöön on tuoda yhä radikaalimpia elementtejä. Mutta , kysytään taas toisinpäin : onko sinulla jokin peruste sille , että muslimeille olisi annettava kulttuurillisia myönnytyksiä ?

Yleensä näissä piireissä katsotaan karsaasti muslimeille annettavia myönnytyksiä , ja vaaditaan paluuta assimilaation eli maassa maan tavalla-politiikaan. Nega on assimilaatio , jossa vain todetaan että maassa maan tavalla-agenda on suorastaan vahvistettava sanktioilla.

Olettaen että et halua muslimeille annettavan myönnytyksiä , onko sinulla jokin parempi ajatus kuin nega saada assimilaatio uudestaan käyntiin ?


Mitä on islam
« Vastaus #392 : 15.06.2009, 17:11:35 »

Periaatteessa kannatan suunnilleen tuontyyppistä strategiaa, jota kutsut negakulttuuriksi. Itse en kuitenkaan käyttäisi tuollaista termiä. Kannatan joka tapauksessa tuollaista islamin marginalisointia länsimaissa, islamin elintilan kaventamista, islamilaisen elämäntavan harjoittamisen asteittaista hankaloittamista jatkuvasti enenevässä määrin.


Mitä on islam
« Vastaus #393 : 16.06.2009, 23:34:36 »

Ei mitenkään hullumpi ajatus, mutta edellyttää islamin vallan aisoissa pitämistä jo alun alkaenkin. Eli muslimien määrä on pidettävä alhaisena, sekä maahanmuuton että suuremman syntyvyyden kautta tapahtuva lisääntyminen huomioiden. Muutoin ei ole mitään mahdollisuuksia tuollaiseen marginalisointiin. Tämä luultavasti oli sinulle(kin) itsestäänselvää, mainitsinpahan kuitenkin.

Mitä on islam
« Vastaus #396 : 08.07.2009, 22:46:37 »

Facebookin BAN ISLAM-ryhmästä:

I am angry at Islam and I hope you are, too. Islam violates so many human rights, it should disgust any sane human being to his or her core.

Islam ordains apostates to be killed, limb amputations for petty theft, raping women as 'holy' legal punishment, lashings, men ordered to beat their wives, women are blamed if they're raped, molesting little girls is perfectly fine, those who insult Islam and all those who do not submit to it are to be killed through beheading and by the cutting off of their hands and feet.

Every one of these acts are legislated by the 'holy' Qu'ran and Islamic scripture from the hadiths.

Those who try to be politically correct applaud themselves themselves for being open minded; they'll do that right up the moment jihadists slit their throats and bash in their heads.

To state that it is racist to criticize Islam is akin to saying it is racist to criticize Nazism. These 'Jihad' 'holy' wars aren't about foreign policy, but ideology.

Muhammad ordered all Muslims to fight disbelievers until they converted them or subjugated them to an inferior dhimmi status of slavery, with refusal warranting death.

Global jihad to create an islamic caliphate is currently being waged against those who are civilized. Muslims are simply following in the footsteps of Muhammad - who killed many people, married Aisha at six years of age, had sex with her when she was only nine; lead caravan raids, severed the heads of over eight hundred Jews, owned black slaves, (whom he referred to as "pug-nosed raisin-heads") brutally tortured people, and who personally ordered the assassination of those who merely verbally disagreed with him. What isn't widely publicized is that Mohammed was, and so his legacy remains that of, an insane imbecile.

When you see Muslims threatening to kill people over some fucking cartoons, is it any surprise when one discovers that they consider a man like this to be a prophet most worthy of praise from mankind?

Islam is unique from other religions - its goal is world domination. We need to stop being politically correct, because Islam and its hypocritically insane adherents will undoubtedly kill us all - if we continue to spread lies - lies that it is a religion of peace.

Mitä on islam
« Vastaus #399 : 10.07.2009, 07:17:49 »

Mitä on islam? Sen näkee tällä hetkellä selvästi mm. Kiinassa ja Venäjällä. Katselin eilen Venäjän telkkaria. Siellä uzbekistanilainen mies, joku tyyliin Ahmetov, oli muuttanut siperialaiseen pikkukylään ja tekaissut pari kakaraa paikallisen naisen Lenan kanssa. Eipä aikaakaan, kun kylään ilmestyi Uzbekistanista nainen kolmen lapsen kanssa väittäen, että Ahmetov on hänen miehensä ja lasten isä. Ahmetov veti esiin passinsa, jossa ei ollut mitään merkintää mistään avioliitosta. Kylässä Ahmetov tunnetaan nimellä Sulttaani.

Joka tapauksessa A. ja naiset alkoivat asustaa yhdessä Lenan talossa. Ohjelmassa A. esitteli taloa sanoen "tässä on minun taloni". Hän on hakannut Lenan jo pariin kertaan sairaalakuntoon ja mm. Lenan perna (venäjäksi selezjenka, korjatkaa, jos muistin käännöksen väärin) on revennyt rytäköissä niin, että se on jouduttu poistamaan. Sairaalassa A. myös kiivastuksissaan puukotti Lenaa. Lena on avuton, pelkää Ahmetovia eikä uskalla häätää porukkaa talostaan.

Kiinassa taas tunnetusti työtä kaihtavat uiguurit ovat polttaneet han-kiinalaisten kauppoja ym. En tietysti puolusta Kiinan ihmisoikeusrikkomuksia, mutta tietäen koraanin ohjeet ja muslimien asenteen toisuskoisia kohtaan...

Minua ärsyttää, että jotkut eivät tunnu muistavan, että kyse ei ole rodusta, väristä tai tavoista vaan uskonnosta. Se on perusongelma, josta kaikki epäselvyydet, kahnaukset, ristiriidat ym johtuvat. On halpa kortti sanoa, että sinä et suvaitse toisen erilaisia tapoja tai tummaa ihonväriä, kun jätetään ottamatta huomioon, että tämä toinen ei perusolettamukseltaan kunnioita (tai oikeasti paskat välittää) sinun arvojasi ja tapojasi, puhumattakaan hengestäsi ja omaisuudestasi. Maan voimassa oleva laki ei ole häntä varten laadittu.

Mitä on islam
« Vastaus #400 : 10.07.2009, 19:50:42 »

Se on sitä kaksinaismoralismia. Islam ei kannata minkäänlaista sananvapautta, uskonnonvapautta jne., mutta meidän pitäisi nuoleskella muslimeja "kunnioittaaksemme heidän uskonnonvapauttaan" ja kulttuuriaan jne.


Mitä on islam
« Vastaus #401 : 22.07.2009, 15:02:21 »

Joillakin keskustelijoilla vaikuttaa olevan aika yksioikoinen kuva muslimeista.
  • Ovatko kunniamurhien uhrit muslimeita? Uskoisin että esim. suurin osa tytöistä jotka kuolevat sukulaistensa käden kautta olisi itse sanonut olevansa muslimeita.
  • Tai ne egyptiläiset poliisit ja sotilaat joiden pitkäjänteisen työn tuloksena islamistinen terrorismi on saatu Egyptistä lähes kitkettyä? Kai hekin ovat enimmäkseen muslimeita?
  • Entä ne tuhannet, jotka Irakissa ovat kuolleet islamististen itsemurhapommittajien uhreina toreilla ja kaduilla? Varmasti suurin osa heistä kutsui itseään muslimeiksi.
  • Entä afganistanilaiset koulutytöt joita talebanit murhaavat? Valtaosa heistä ja heidän vanhemmistaan on muslimeita.
  • Tai ne iranilaiset opiskelijat joita basij-militia pahoinpitelee ja tappaa kaduilla ja vankiloissa? Uskaltaisin väittää että heistäkin aika moni identifioi itsensä muslimeiksi.

Miksi partasuufanaatikot edustaisivat sitä "oikeaa" islamia eivätkä nämä muut ryhmät?Mitä on islam
« Vastaus #402 : 22.07.2009, 20:18:35 »

Kysyt väärinpäin. Miksi monikulttuuristit valitsevat vaatijan ja siten efektiivisesti valitsevat partasuut ? Luuletko , että alunperin Euroopan muslimiyhteisö oli jotenkin vaatimassa erityiskohtelua ? Voin vastata , että näin ei tosiaankaan ollut asianlaita n. 1985-91 , josta minulla on henkilökohtaista kokemusta länsinaapurin lähiöissä. Ei kukaan ollut vaatimassa halal-lihaa ; ei kukaan ollut vaatimassa erillisiä uimavuoroja jne.

Kaikki muuttuu , kun monikulttuuristit aloittavat myyräntyönsä. Jokainen myönnytys osoittaa muslimeille , että paikallinen imaami ja tämän alunperin harvat partasuiset myötäjuoksijat ovat yhteisön puhemiehiä. Toisin sanoen , tuo radikalisointi tehdään monikulttuuristien toimesta.

Nimenomaan täällä halutaan tosiaankin kääntää tilanne , ja tästälähtien perua kaikki myönnytykset. Tai , ainakin minä , enhän voi puhua koko forumin puolesta. Mutta käsittääkseni täällä on paljon komppaajia , jotka myös ovat valmiita islamin marginalisointiin myönnytykset peruutttamalla. Olen postannut tässä ketjussa aiheesta aikaisemminkin , ja kutsun strateiaa negakulttuuriksi. Tämä nimi on toistaiseksi pelkkä työnimi , ja vähemmän haastava nimitys tulisi keksiä. Joka tapauksessa käsitykseni on , että strategialla olisi laajempikin kannatus ja että toisin kuin väität tällä forumilla kyllä ymmärretään että koko muslimiväestöön tuo partasuumalli ei päde , ja kohtalaisen laajaa kannatusta on myös näkemyksellä että tämä radikalisointi partasuiksi tapahtuu juuri myönnytysten kautta.

Mitä on islam
« Vastaus #404 : 22.07.2009, 20:45:45 »

No minä en mitenkään erityisen negatiivisesti suhtaudu islamiin uskontona. En välttämättä usko, että tietyt kultturaaliset erityispiirteet sopivat meidän kulttuuriimme, mutta omasta mielestäni osaan tehdä eron ihmisten välille, jotka tekevät ikäviä asioita ja niiden jotka eivät tee. Uskonto sinällään on ihan neutraali asia minulle.
Mitä on islam
« Vastaus #405 : 22.07.2009, 21:56:54 »

Uskonto, joka pyhittää pedofilian ja sallii tietoisesti naisen alistamisen ei voi olla kenellekään hyvän omatunnon omaavalle yhteiskuntakelpoiselle eurooppalaiselle ihmiselle neutraali asia.

Mitä on islam
« Vastaus #406 : 22.07.2009, 22:15:15 »

Jaa. Koska ymmärtääkseni olen eurooppalainen, niin kerrotko, että olenko yhteiskuntakelvoton tahi onko minulla kenties huono omatunto, vai pitääkö minun itse tutkistella sydäntäni ja löytää totuus?

Huolimatta siitä, että mitä sinä ja moni muu uskoo uskonnosta, niin minä en näe islamin uskontoa sellaisena jossa naisen tai lapsen huono kohtelu kuuluvat sellaisiin perussakramentteihin, joista yksilö tai yhteisö ei voisi poiketa menettämättä silti uskontoaan. Pidän niitä enemmän kulttuurisina piirteinä kuin uskonnollisina.

Ennen kuin joku ryntää siteeraamaan minulle pyhiä tekstejä, niin toivon että ymmärrät minun lukeneen ison kasan sitä korpusta ja tutustuneen islamia harjoittaneisiin kulttuureihin niin kirjallisessa kuin henkilökohtaisessa kontekstissa. Minulla ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö kyseistä uskontoa voisi harjoittaa länsimaisessa yhteiskunnassa täysin rauhallisesti ja lakeja sekä tapoja kunnioittaen.

Jos siihen ei kykene, niin sitten yhteiskunnan ei tarvitse kääntää toista poskeansa.

Mitä on islam
« Vastaus #408 : 31.08.2009, 00:43:06 »

Voisi kysyä, että ymmärtävätkö muslimit edes itse, mitä on Islam. Meillä on mennyt sekaisin hieno uskonto, Islam - ja sitten poliittinen, terrorismiin kallellaan oleva islamismi/wahhabismi.

Syy siihen miksi olemme islamisoitumassa, on että länsimaat ovat tällä hetkellä täysin hengettömässä tilassa. Meillä ei ole antaa mitään tilalle. Vai mitä, annatteko maahanmuuttajille karjalanpaistia ja kantelemusiikkia hengentäytteeksi? Vai koskenkorvaa..?

Turha siitä on Islamia syyttää. Minusta on ihan ok, että muslimit näkevät länsimaisen maailman tyhjyyden - kaiken teknologisen tingeltangelin läpi, ja vastustavat sitä.

Toiseksi, Islam ei ole mikään uhka.Mitä on islam
« Vastaus #409 : 31.08.2009, 02:19:01 »

No eipä tietenkään, itsetuhoiselle ihmiselle.

Jos islam lisääntyvällä olemuksellaan pienentää eurooppalaista kulttuuria ja oikeustajua sekä työntää eurooppalaisia kauemmas omista juuristaan, ei voida puhua mistään muusta kuin uhasta. Näin siis ihmisille, joille nuo mainitsemani asiat ovat tärkeitä.

Että äläpä päästele moisia valheita enää toista kertaa...

Ps. vähätteletkö samassa tekstissä karjalanpaistia ja kantelemusiikkia ja samalla ylistät islamin ydintä? Mitä se kertookaan sinusta, suomalaisuuden vihaaja?


Mitä on islam
« Vastaus #410 : 31.08.2009, 07:02:21 »

Islamilaiset tappavat ja terrorisoivat länsimaalaisia, joten he ovat länsimaalaisille ihmisille vihollisia. Tämänhän islamistit myös myöntävät. Me islamvastaiset olemme ymmärtäneet islamin aivan oikein.

Mitä on islam
« Vastaus #416 : 01.09.2009, 23:58:27 »

Islam on oppirakennelma, josta Koraani ja hadith-kirjallisuus eli islamin profeetta Muhammadin elämäkerta kertovat millainen se on ja millainen se ei ole.

Ihminen, joka on syntynyt muslimiksi mutta joka esimerkiksi hylkää kategorisesti velvollisuuden islamilaisen lain saattamiseksi voimaan koko maailmassa viime kädessä käännytettävien tahdosta riippumatta tai nielee etanolia muutoin kuin vahingossa tai bona fide lääkinnällisessä tarkoituksessa (esim. voimakkaan kivun estämiseksi tilanteessa, jossa ei ole vaihtoehtoja), ei vain noudata islamia kokonaisuutena.

Aitoja tulkinnavaraisuuksiakin islamin opissa kyllä on mutta niiden ratkomiseksi islamilaiset teologit päätyivät 800-1000 -luvuilla siihen, että niissä asioissa, joihin islamin oppi ottaa kantaa, Koraanin tai hadith-kirjallisuuden ajallisessa järjestyksessä viimeisin ilmoitus jää voimaan. Tämä karsii jo lähes kaikki ilmeiset ristiriitaisuudet islamin opin Koraanista ja haditheista ilmenevistä ydinkohdista.

Niinpä on selvää, että jos etiikan pohjaksi ottaa esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien julistuksen, islam on ilman muuta pakko hylätä.


Facebookin BAN ISLAM-ryhmästä:

I am angry at Islam and I hope you are, too. Islam violates so many human rights, it should disgust any sane human being to his or her core.

Islam ordains apostates to be killed, limb amputations for petty theft, raping women as 'holy' legal punishment, lashings, men ordered to beat their wives, women are blamed if they're raped, molesting little girls is perfectly fine, those who insult Islam and all those who do not submit to it are to be killed through beheading and by the cutting off of their hands and feet.

Every one of these acts are legislated by the 'holy' Qu'ran and Islamic scripture from the hadiths.

Those who try to be politically correct applaud themselves themselves for being open minded; they'll do that right up the moment jihadists slit their throats and bash in their heads.

To state that it is racist to criticize Islam is akin to saying it is racist to criticize Nazism. These 'Jihad' 'holy' wars aren't about foreign policy, but ideology.

Muhammad ordered all Muslims to fight disbelievers until they converted them or subjugated them to an inferior dhimmi status of slavery, with refusal warranting death.

Global jihad to create an islamic caliphate is currently being waged against those who are civilized. Muslims are simply following in the footsteps of Muhammad - who killed many people, married Aisha at six years of age, had sex with her when she was only nine; lead caravan raids, severed the heads of over eight hundred Jews, owned black slaves, (whom he referred to as "pug-nosed raisin-heads") brutally tortured people, and who personally ordered the assassination of those who merely verbally disagreed with him. What isn't widely publicized is that Mohammed was, and so his legacy remains that of, an insane imbecile.

When you see Muslims threatening to kill people over some fucking cartoons, is it any surprise when one discovers that they consider a man like this to be a prophet most worthy of praise from mankind?

Islam is unique from other religions - its goal is world domination. We need to stop being politically correct, because Islam and its hypocritically insane adherents will undoubtedly kill us all - if we continue to spread lies - lies that it is a religion of peace.