sunnuntai 27. helmikuuta 2011

Monikulttuurisuus tuhoaa suomalaisia lastentarhoja


Helsingin kaupunki:


KULTTUURINEN, KIELELLINEN JA KATSOMUKSELLINEN
MONIMUOTOISUUS PÄIVÄKODISSA: HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA

Hankkeen tutkija Arniika Kuusisto on parhaillaan koostamassa MUCCA-hankkeen tuloksia ja tutkimuspäiväkodeissa koottuja toimivia käytänteitä kirjasen muotoon. ‘Homma hanskassa! Päiväkodin monikulttuurisuus rikkautena’ -kirjasta painatetaan helsinkiläisiin päiväkoteihin MUCCA-hankkeen toimesta ja lisäksi VKK-Metro-hanke on päättänyt painattaa sitä myös lähikuntien päivähoidon toimijoiden käyttöön.
Lainaus
Usein mainittiin, että vuorovaikutus vie huomattavasti enemmän aikaa silloin kun sujuvaa yhteistä kieltä ei ole, mutta aikaa pysähtyä tilanteeseen varmistamaan, että tulee ymmärretyksi, ei kiireisessä arjessa useinkaan löydy.

Lainaus
tukitoimista tai erilaisista rajoituksista aiheutuva lisätyö, kuten kielenoppimisen tukemisen toteutus tai vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön vaikeutuminen ja lisääntynyt ajan- ja resurssien tarve yhteisen kielen puuttumisen vuoksi. Näiden myötä työn lisääntynyt vaativuus sekä mahdollisuudet väärinymmärryksiin arjessa tulivat esiin useissa puheenvuoroissa.

Lainaus
todettiin valinnanvapauden ikään kuin kaventuneen monikulttuurisuuden myötä. Yhteisestä toiminnasta ja kuvastosta karsitaan elementit, joita joku ryhmän lapsista ei perheen katsomuksen tai kulttuurin vuoksi ‘saa‘ nähdä, kuulla tai tehdä

Lainaus
päiväkodin kasvatushenkilöstöltä vaaditaan entistä sensitiivisempää ja tiedostavampaa otetta ratkaisun tekemiseen, mutta myös runsaasti tietoa uskonnoista ja kulttuureista. Samalla näin suunnatun ‘hajuttoman ja mauttoman‘ toiminnan nähtiin tietyllä tavalla rajoittavan kantasuomalaisten lasten pääsemistä osalliseksi omasta uskonnostaan ja kulttuuristaan. Tämä kävi ilmi erityisesti juhlapyhiin liittyvien traditioiden myötä; monikulttuurisuuden nähtiin rajoittavan esimerkiksi jouluun liittyvien symbolien, laulujen ja leikkien käyttämistä toiminnassa.

Lainaus
Monikulttuurisuuden nähtiin vaikuttavan henkilöstön työhön myös siten, että kasvatustoiminnan suunnitteluun kului enemmän aikaa: erilaisista taustoista tulevien ja erilaisten oppijoiden huomioiminen vaatii huolellista suunnittelua

Lainaus
Muslimityöntekijöiden rukoushetket saadaan kyllä organisoitua suhteellisen sujuvasti, mutta toisinaan toimenkuvaan kuuluvien työtehtävien suorittamiseen liittyvät rajoitteet nähtiin varsin negatiivisessa valossa. Yhdessä ryhmähaastattelussa käytiin pitkä keskustelu siitä, kun päiväkodin muslimityöntekijä oli kieltäytynyt kuljettamasta ruokakärryä, jossa oli sianlihaa.

Lainaus
työllistetty, jonka isä oli kieltänyt siltä vaippojen vaihdon

Lainaus
Ja sitten mä pyysin meidän tämmöistä työllistettyä somalirouvaa, että jos se leikkais ne sitten irti siitä laminaatista. Mulla ei tullut hetkeksikään mieleen, että hän ei osaa käyttää saksia, koska hän oli yli 50-vuotias.

Lainaus
jotkut kantasuomalaisista vanhemmista ovat olleet huolissaan pienen lapsensa suomen kielen kehityksestä, jos jotkut ryhmän aikuisista eivät puhu suomea äidinkielenään

Lainaus
Joskus kommunikaatio on koettu vaikeaksi myös maahanmuuttajataustaisten perheiden näkökulmasta, jos sekä vanhempien että päiväkodin työntekijän suomen kielen taito on heikko

Lainaus
Ongelmatilanteiden selvittäminen ja palautteen antaminen monikulttuurisista taustoista tuleville työntekijöille ja perheille koettiin joskus hankalina, vaikka siihen olisikin tarvetta arjen sujuvuuden kannalta

Lainaus
Joissain tilanteissa muu henkilökunta on myös kokenut, että maahanmuuttajataustaisen työntekijän osaaminen ei riitä päiväkodissa työskentelemiseen.

K5: Mä oon miettinyt sitä tässä näiden vaatteiden kanssa. Vaatteet meni väärälle nimelle, paikalle. Kun kysytään, osaatko sä lukea? "Joo, kyllä minä osaan" Niin mikä siinä on, niin kun vaan mietittiin, että kun hän sanoo, että osaa, mutta sit kumminkin huomataan, ettei se sit kuitenkaan osaa?


Lainaus
Vältämme esim. islaminuskoisia loukkaavia satuja ja kuvia. Emme anna lasten askarrella kiellettyjä asioita vaan eriytämme. Musiikkituokion ajaksi jotain muuta toimintaa.

Lainaus
Välillä maahanmuuttajataustaisten perheiden hoitoontuloajat ja muut käytännön asiat tulivat esiin keskustelussa kulttuurierona suhteessa kantasuomalaisiin. Myös Lappalainen (2006) on aiemmin todennut, että maahanmuuttajataustaisten perheiden kohdalla saatetaan puhua esimerkiksi syklisestä ajantajusta tai muuten perustella henkilöstön näkökulmasta turhan boheemeja hoitoaikatauluja kulttuurisena piirteenä


Lainaus
90-luvun lopulla mamu-lapsille saatiin joksikin aikaa tukikerroin, jolloin lasta pystyttiin aivan eri tavalla ohjaamaan [päiväkodin] arkeen. Nyt tilanne on katastrofaalinen. Jokikinen moniku-lapsi teettää noin 3x enemmän työtä, silti resurssit aivan samat. Lapset + vanhemmat tarvitsevat lukemattoman määrän toistoja ja "jankuttamista" ennen kuin asia jää muistiin ja käytäntöön. Olemme ilmeisesti Helsingissä ja koko Suomessa ainutlaatuinen päiväkoti, jonka moniku-perheiden määrä on jo vuosien ajan ollut 60-70%. Haluan vielä sanoa, että meillä on koko kasvattajaporukka hyvin ammattitaitoista, kiinnostunutta ja innostunutta, mutta!! MEHUT KOHTA IMETTY MEISTÄ VIIMEISTÄ PISARAA MYÖTEN JA KYYNISYYDEN KUIVA AAVIKKO UHKAA. (ryhmässä 25 lasta, joista 15 monikulttuurista). (Venninen, 2008).

(lihavoinnit ja kursivoinnit M. Ellilä)

Kommentti hommaforumilta:

Mokutädit onnistuvat aina kuulostamaan yhtä aivopestyiltä luetellessaan monikulttuurisuuden kielteisiä piirteitä vain korostaakseen, kuinka monikulttuurisuus on silti rikkaus, vaikka he eivät kykenekään antamaan mitään yksityiskohtaisia esimerkkejä tästä. Kokonaisuuden kruunaa se, että kielteisistä asioista kyetään kyllä keskustelemaan normaalilla puhekielellä, mutta monikulttuurisuutta ylistäessä aletaan hokemaan "rikkauksista", "asennekasvatuksesta" ja "voimavaroista". Loppuvaikutelma on lähinnä pelottava. Miten ihminen voi saattaa itsensä tuollaiseen tilaan?maanantai 21. helmikuuta 2011

Vasemmistoliitto yrittää sensuroida facebookia valtion väkivaltakoneiston avulla


Yle:


Poliisi selvittää Facebook-kirjoittelua
julkaistu 11.08.2010 klo 13:27, päivitetty 12.08.2010 klo 12:05

Kymenlaakson poliisi tutkii Kotkan perussuomalaisten kaupunginvaltuutetun Juho Eerolan Facebook-sivuilla käytyä keskustelua.

Eerola kertoo poistaneensa keskustelun sivuiltaan. Tutkintapyynnön on tehnyt keskustelua seurannut henkilö.

Juho Eerolan mukaan tutkintapyyntö koskee hänen Facebook-sivuillaan vierailleen henkilön kommentteja, joiden sisältöä Eerola itse ei allekirjoita.

Sivuilla käydystä turvapaikanhakijoihin liittyvästä keskustelusta on jätetty tutkintapyyntö. Poliisi ratkaisee lähipäivinä, käynnistetäänkö asiasta esitutkinta.

YLE Kymenlaakso


Juho Eerola:

13 Elo 2010

Tällä viikolla ”erehdyin” laittamaan Facebook-sivuilleni uutisen eri puolueiden suhtautumisesta Suomesta turvapaikkaa hakevien henkilöiden toimeentulotukeen. Perussuomalaisten kanta oli, että rahallinen avustus korvattaisiin vastaisuudessa ruoka- ja vaateavulla. Mielestäni oman puolueeni näkemys on täysin oikea. Turvapaikanhakijoistahan suurin osa ei tule saamaan minkäänlaista oleskelulupaa Suomeen ja heidät lopulta käännytetään piiitkään kestävän tutkinnan jälkeen maasta pois. Samalla todellisin syin turvapaikkaa hakevien henkilöiden asian käsittely pitkittyy kohtuuttomasti.

Linkkini sai aikaan hyvän keskustelun. Osa oli kanssani samaa, osa erimieltä. Viimein keskusteluun liittyi puolueemme kotkalainen varavaltuutettu Jari Taipale, joka omana mielipiteenään ilmoitti jotain sellaista, joka jopa minun näkemykseni mukaan oli täysin käsittämätöntä. Taipaleelle vastasi ensimmäisenä Vasemmisto(liito)n Kotkan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jussi Hanski. Hanskin kommentti oli ala-arvoisuudessaan Taipaleen veroinen. Itse sanouduin irti Taipaleen kannanotosta ja ilmoitin, että se täyttää rikoksen tunnusmerkit. Jätin kuitenkin sekä Taipaleen, että Hanskin kommentit näkyviin, sillä mielestäni myös asiattomalla mielipiteellä on täysi oikeus tulla kuulluksi.

Parin tunnin kuluttua sain soiton eräältä Jari Taipaleen ystävältä. Hän rukoili minua poistamaan Taipaleen sanomiset sivuiltani. Taipale kuulemma itse periaatteen miehenä ei tähän suostunut. Facebookissahan tekstejä voi poistaa vain joko niiden kirjoittaja, tai sitten sivun omistaja. Päätin poistaa koko keskustelun, mikä jälkikäteen ottaen kyllä hiukan harmittaa.

Illalla tapasin Jussi Hanskin osittain omistamassani hevibaari Back Roomissa. Jussi kertoi tulostaneensa koko keskustelun ja ilmoitti tekevänsä asiasta tutkintapyynnön poliisille. (lihavointi ja kursivointi M. Ellilä)

Jussi sanoi myös, että Vasemmisto(liitto) aikoo käyttää tulevissa vaalitaisteluissa Taipaleen lausumia hyväkseen esimerkkeinä Perussuomalaisten avoimesta rasistisuudesta.
(lihavointi ja kursivointi M. Ellilä)

Sanoin, että siitä vaan. Mielestäni Vasemmisto(liitto) onkin aina (etenkin Kotkassa) ollut avoimen stasistinen. (lihavointi M. Ellilä; viittaus Pentti "Stasi" Tiusaseen)

Vasemmisto(liitto) ei enää ole työväenpuolue. Vasemmisto on punavihreä anarkistiporukka, joka on unohtanut perinteisen kannattajakuntansa ja jonka politiikka vähentää työpaikkoja Suomessa. (lihavointi M. Ellilä)

Varavaltuutettumme Jari Taipale on muurari. Ennen sellaiset kuuluivat SKDL:ään, nykyisin Perussuomalaisiin.

Myöhemmin Jussi Hanski yritti perua tutkintapyyntöä, vaan eipä onnistunut. Kyseessä on yleisen syytteen alainen rikos. Jari Taipale sen sijaan ei koskaan edes aikonutkaan Jussi Hanskia kunnianloukkauksesta syyttää. Jussi Hanski on haastatteluissa ja kommenteissaan ilmoittanut halunneensa vastustaa rasismia. Kuitenkin ainoa henkilö, ketä vastaan hän tutkintapyynnön on tehnyt, on Perussuomalaisten varavaltuutettu Jari Taipale.

Facebook-sivuiltani löytyy vielä nytkin lukuisia muita keskusteluja, joiden kaikkea sisältöä en allekirjoita ja joissa syyllistytään rasismiin. Miksi Hanski ei näihin puutu? Siksi, koska näiden tekstien kirjoittajat eivät kuulu Perussuomalaisiin ja koska Jussi Hanski luulee, että heistä jotkut vielä joskus ehkä äänestäisivät näitä punavihreitä stasisteja.


Juho Eerola:

18.09.2010

Tämän aamun Kymen Sanomissa kerrottiin, että asiamme on nyt edennyt syyttäjälle. Sekä minun, että Jari Taipaleen nimet oli mainittu. Syyteharkinnassa on kiihotus kansanryhmää vastaan. Harmi että ei näy lehden nettiversiossa.

Eilen Kymen Sanomat kertoi ulkomaalaistaustaisesta miehestä, joka sai yli viiden vuoden ehdottoman tuomion alaikäiseen sekaantumisesta Kotkassa. Nimeä näin vähäpätöisestä rikollisesta ei kerrottu.Yle:


Kotkalaisvaltuutetun Facebook-kähinä raukesi
julkaistu 28.01. klo 16:25, päivitetty 31.01. klo 09:37

Kotkan kaupunginvaltuutettu Juho Eerola ei saa syytettä Facebook-sivuillaan käydystä, turvapaikanhakijoihin liittyvästä keskustelusta. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on tehnyt asiassa syyttämättäjättämispäätöksen rikoksen vähäisyyden perusteella.

Poliisi käynnisti viime kesänä tutkinnan perussuomalaisten kaupunginvaltuutetun Juho Eerolan Facebook-sivuilla vierailleen henkilön kirjoittamista kommenteista.

Poliisi kuuli kahta henkilöä epäiltyinä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Juho Eerola kertoo, ettei itse allekirjoita kommenttien sisältöä. Hän on poistanut turvapaikanhakijoihin liittyvän keskustelun sivuiltaan.

YLE KymenlaaksoJuho Eerola:


Puoli tuntia sitten sain soiton ja sen myötä sitten sähköpostiakin. Copypastaan sen tähän.

Teonkuvaus Eerola on yhdessä Taipaleen kanssa levittänyt yleisön keskuuteen lausunnon, jossa panetellaan ja solvataan jotakin kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää tai niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää siten, että Eerola on tietoisena Taipaleen hänen Internetissä toimivan Facebook yhteisöpalvelun seinälle kirjoittamastaan seuraavasta kirjoituksesta: "ei neekereille rahaa, eikä muutakaan. Ihmisarvoakaan en niille tunnusta, sama pätee venäläisiin. Elintasopakolaisilta olisi syytä ottaa kaikki pois, ja pakottaa ne joko töihin tai ulos maasta" sallinut kirjoituksen julkaisemisen ja yleisön keskuuteen leviämisen jättämällä sen poistamatta seinältään. Taipaleen kirjoitus on ollut noin 1000 henkilön saatavilla ja nähtävillä.


Päätös Jätän syytteen nostamatta rikoksen vähäisyyden perusteella.

Syyksi lukeminen Eerola on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rangaistavaan menettelyyn. Eerolan mukaan hän on, saatuaan kirjoituksesta tiedon, yrittänyt heti poistaa sen, mutta muutamasta yrityksestä huolimatta poistaminen ei ole onnistunut. Eerolan mukaan hän on tämän jälkeen kommentoinut kirjoitusta. Eerolan mukaan hän unohti tämän jälkeen asian siihen asti, kun hän on saanut pyynnön poistaa Taipaleen kirjoituksen seinältään. Eerola on kertonut poistaneensa puhelinkeskustelun jälkeen seinältään koko asiaan liittyvän keskusteluketjun. Eerolan mukaan hän oli tienoinen Taipaleen kirjoituksesta noin kaksi tuntia ennen sen poistamista.

Taipaleen laatiessa edellä kuvatun kirjoituksen Eerolan Facebook seinälle on siellä ollut käynnissä keskustelu maahanmuuttajista. Keskustelu on saanut alkunsa seinälle linkitetystä uutisesta. Kirjoituksen on katsottava levitetyn yleisön keskuuteen sen ollessa noin 1000 henkilön saatavilla ja nähtävillä. Taipaleen kirjoituksen laatu ja esittämistapa huomioon ottaen kyse on ollut tilanteesta, jossa Taipaleella on ollut pyrkimyksenä saada aikaan toisissa samanlainen halveksunta kirjoituksen kohteena olevia ryhmiä ja sen jäseniä vastaan kuin hänellä itsellään on.

Kirjoituksen kirjoittaja Taipale on tapahtuma-aikaan ollut Perussuomalaisten varavaltuutettu ja Kotkan kulttuurilautakunnan jäsen. Eerola puolestaan on tapahtuma-aikaan ollut Perusuomalaisten valtuutettu. Taipale on edellä siteeratun kirjoituksen lisäksi kirjoittanut Eerolan seinälle myös toisen kirjoituksen. Esitutkinnassa ei ole selvitetty sitä, onko Eerola ollut myös tämän kirjoituksen sisällöstä tietoinen. Eerolan osalta syyksilukeminen koskee vain tätä edellä siteerattua kirjoitusta.

Sananvapauteen liittyy vaatimus, että poliittista puhetta ei rajoiteta ilman pakottavia syitä. Demokratian kulmakiviin kuuluu kuitenkin sananvapauden ohella myös suvaitsevaisuus ja ihmisten tasa-arvo. Niin ollen demokratiassa on välttämätöntä ryhtyä toimenpiteisiin silloin, kun lausumilla solvataan tai panetellaan ihmisryhmiä. Vihapuheet, jotka saattavat loukata henkilöitä tai henkilöryhmiä, eivät ansaitse Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa tarkoitettua suojaa. Näiden syiden vuoksi Taipaleen on sekä edellä siteeratun että tämän toisen kirjoituksen osalta katsottu syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Esitutkinnassa Eerola on myöntänyt olleensa tietoinen Taipaleen yhdestä hänen seinälleen kirjoittamasta kirjoituksesta. Kirjoituksen poistaminen seinältä on teknisesti helppoa ja Facebookissa on tätä toimintoa varten erilliset ohjeet. Väite poistoyrityksistä ei ole uskottava ottaen huomioon Eerolan kirjoittama kommentti Taipaleen kirjoitukseen. Edellä mainituilla perusteilla Eerola on yhdessä Taipaleen kanssa syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Toimenpiteistä luopuminen

Esitutkinnassa saadun selvityksen mukaan Eerola on poistanut seinältään sekä nyt käsiteltävän että Taipaleen toisen kirjoituksen lyhyehkön ajan kuluttua sen jälkeen kun hän on tullut kirjoituksesta tietoiseksi ja kun hänelle on esitetty pyyntö poistaa kirjoitus. Näin kirjoituksen tosiasiallinen levinneisyys on jäänyt verraten suppeaksi. Eerolan rikosta on pidettävä rikoslajin normaalitapaukseen verrattuna vähäisenä eikä siitä olisi odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa. Kun tekoa arvioidaan kokonaisuutena voidaan sen haitallisuutta pitää verraten vähäisenä edellä mainituista syistä. Tämän vuoksi katson, ettei syyteen nostaminen tässä tapauksessa ole välttämätöntä.


Lainkohta Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 luku 7 § 1 kohta
Allekirjoitus Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske

Ylitarkastaja Kukka-Maaria Kankaala
Kommentti hommaforumilta:


Eerolan mukaan hän unohti tämän jälkeen asian siihen asti, kun hän on saanut pyynnön poistaa Taipaleen kirjoituksen seinältään.
[...]
Edellä mainituilla perusteilla Eerola on yhdessä Taipaleen kanssa syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.


Siis mitä helvettiä? Kuka kehotti poistamaan ja millä valtuuksilla? Jos nyt lakivaliokunnan käsiteltävänä oleva uusi laki menee läpi, niin se mahdollisesti (Braxin tulkinnan mukaan) antaisi oikeutuksen tällaiseen kehotteluun. Nykyinen laki ei sitä tee. Se, että molemmat ovat perussuomalaisia, ei muuta asiaa miksikään. Tästä pitäisi saada ennakkotapaus.torstai 10. helmikuuta 2011

No Border-ideologiasta


kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen Kimmo Kiljunen (sdp)Facebookista:
Jussi Halla-aho
Kohta lähden kaupungintalolle mocu-iltaan, teemana afrikkalaisuus. Listalla afrikkalaista sapuskaa, puheita sekä tanssinumero, johon yleisökin saa osallistua. Kumbayaa.Jussi Halla-aho
Olin mokutusillassa ja pääsin samaan pöytään mm. Kimmo Kiljusen kanssa. Opin esim. sen, että kun maapalloa katselee avaruudesta, niin ei siinä mitään rajoja näy. Muuten tilaisuus päättyi hurjiin orgioihin. Mustat miehet paukuttivat rumpua ja kaupungin ylin johto hyppi ja sätkytti silmänvalkuaiset muljahdellen. Ei perheen pienimmille soveltuvaa.Elina Ylenius
Miksiköhän aina kaikki tuollainen "Maailmassa ei ole mitään rajoja"- ajattelu assosioituu aina Afrikkaan, afrikkalaiseen kulttuuriin ja afrikan asukkaisiin? Maailmassa ei ilmeisesti saisi olla mitään rajoja, mitkä voisivat estää afrikkalaisen menon, afrikkalaisen kulttuurin ja arvojen leviämistä koko maailmaan. Tätä tunnutaan pidettävän jopa toivottavana ja suotuisana. En ole koskaan kuullut vastaavaa No Boundaries-hehkutusta mihinkään muuhun kulttuuriin tai kansakuntaan liittyen.Rami Leskinen
Vapaamatkustajille kuten afrikkalaisille rajattomuus on etu, kun taas ne jotka luovat varallisuutta rajat ovat varallisuuden säilymisen ehto. Jos afrikkalaiset kykenisivät luomaan kotimaissaan hyvinvointia, hekin kannattaisivat rajoja viimeistään silloin kun köyhempien maiden vapaamatkustajat pyrkisivät hyötymään heidän varallisuudestaan. Pohjimmiltaan rajoissa ja rajattomuudessa on kyse nollasummapelistä, jossa kaikki eivät voi olla hyödyn saajia.

keskiviikko 2. helmikuuta 2011

Yksittäistapauksilla ei voi kumota tilastollisia korrelaatioita


Facebookista:
Elina Ylenius
No melkoinen vinkki! :D Miksi kukaan haluaisi naida (eli siis mennä naimisiin :D) sellaista, joka ei ole "kuuma"?

www.iltalehti.fi
Heidi Klum ja Seal pitävät fysiikastaan huolta pysyäkseen haluttavina toistensa silmissä.Mikko Ellilä
Valkoinen nainen, joka ryhtyy parisuhteeseen neekerimiehen kanssa, on häiriintynyt.Elina Ylenius
Miten niin?Mikko Ellilä
Afrikkalaiset ovat niin erilaisia ihmisiä kuin eurooppalaiset, että heidän kanssaan ei voi tulla toimeen parisuhteessa.Elina Ylenius
Sinun mielestäsi pelkkä ihonväri voi olla sitten riittävä syy siihen, että ihmiset eivät tule toimeen keskenään? Eivät kaikki ole samanlaisia kuin sinä.Mikko Ellilä
Kyse ei ole pelkästä ihonväristä. Se ihonväri kertoo tietynlaisista geeneistä, jotka vaikuttavat mm. älykkyyteen, seksuaalisuuteen ja aggressiivisuuteen.Elina Ylenius
Yeah sure. :D No eipä siinä, jos sinulle on omakohtaisia kokemuksia, jotka vahvistavat käsityksesi.Mikko Ellilä
On naisille tyypillistä ajattelua, että ihmisen maailmankuva perustuu vain omakohtaisiin kokemuksiin. Älykkäät ihmiset osaavat hankkia tietoa myös oman henkilökohtaisen kokemuspiirinsä ulkopuolelta esim. lukemalla kirjoja tai sanomalehdissä/internetissä julkaistuja artikkeleita. Et ole ilmeisesti kuullut tällaisesta tiedonhankintametodista. Suosittelen tutustumaan. Voisit esimerkiksi mennä sellaiseen paikkaan kuin kirjasto. Se on sellainen talo, jossa on paljon kirjoja. Voit esimerkiksi valita sieltä jonkun kirjan ja lukea siitä jotain tietoa.


Mikko Ellilä
Why Race Matters
Michael Levin
http://www.amazon.com/Why-Race-Matters-Michael-Levin/dp/0965638359

J. P. Rushton, professor of psychology, University of Western Ontario:

Philosopher Michael Levin has delivered one of the most authoritative and incisive treatises on the importance of race ever written. Why Race Matters is must reading for anyone interested in the debates on race, IQ, crime, welfare, affirmative action, and multiculturalism. Levin cross-examines the stockpiles of statistical data, psychological test scores, and behavioral genetic analyses to brilliantly illuminate the logical pitfalls and stumbling blocks in so much of what has been written on the subject. His powerful logic digs deep and his courageous inferences vault forward. With panache and the occasional snort of humor, Levin seems to be always bang on target. I especially recommended this book when it first came out in conjunction with my own Race, Evolution, and Behavior but now I should definitely add Richard Lynn's two new books (2006) as well.Elina Ylenius
Ei mun vika ole se, että Heidi Klum mielummin valitsee lahjakkaan herrasmies-Sealin sen sijaan, että valitsisi jonku rasistisen öyhöttäjän, joka on katkeroitunut naisia kohtaan.

Kyllä minä lukea osaan, voit vaan uskoa, että vietän hyvin paljon aikaa kirjastoissa. En vain ole koskaan kiinnostunut lukemaan jotain rotuoppeja, koska se ei kiinnosta minua koska itse päätän omien kokemuksieni pohjalta, onko jokin tuntemani henkilö hyvä tyyppi vai ei.Mikko Ellilä
Et siis suostu lukemaan tietoja siitä, millaisia tilastollisia korrelaatioita erilaisten demografisten ryhmien välillä on havaittu miljoonien ihmisten väestöjen tasolla. Tuollainen atomistinen maailmankuva eli kieltäytyminen yleisten lainalaisuuksien havainnoimisesta on epä-älyllistä.

Samoin löpinä "rasistisesta öyhöttäjästä, joka on katkeroitunut naisia kohtaan" on täysin epä-älyllistä, emotionaalista selkäydinreagointia.Elina Ylenius
En mä lue tai tee sellasia asioita, mitkä ei mua kiinnosta. :o Ethän sinäkään lue MeNaisia tai Elleä, tai ainakin luulen ettet lue. Oletpas kertakaikkiaan epä-älyinen kun et naistenlehtiä suostu lukemaan! :D Myönään olevani todellla epä-älyllinen, suorastaan ameeba, kun en rotuopista kiinnostu.Mikko Ellilä
Naistenlehdet ja ylläsiteerattujen Michael Levinin (filosofian professori) ja J. P. Rushtonin (psykologian professori) kirjat eivät ole toisiinsa verrattavissa olevia asioita.Elina Ylenius
Sitä vaan tässä yritän myös sanoa, että mä en ole onneksi vielä niin hukassa, että tarveis lukea kirjasta, kenen kanssa ei kannata kaveerata koska ne on aggressiivisia tms.

Luojan kiitos, voi elää vielä ihan oikeaa elämää.Mikko Ellilä
Oikeassa elämässä joutuu ottamaan huomioon yleisiä lainalaisuuksia. Esim. Oulussa nuori nainen raiskattiin, kun hän liftasi kello neljä aamuyöllä tuntemattoman arabimiehen kyytiin. Jos tämä nuori nainen olisi ottanut huomioon yleisiä lainalaisuuksia, hän ei olisi mennyt tuntemattoman arabimiehen autoon kello neljä aamuyöllä.

Sinun mielestäsi kuitenkin jokainen ihminen on täysin ainutlaatuinen yksilö ja esim. miesten ja naisten välillä ei ole keskimäärin mitään eroja eikä esim. suomalaisten ja somalien välillä. Elät jossain teletappimaailmassa tms. utopiassa.Riikka Ketomäki
Jos kaikki vhm:t olisivat kuin Ellilä, muuttaisin mieluummin vaikka Afrikkaan.Elina Ylenius
Sama homma. :D

Mikko, en ole väittänyt, että esim. suomalaisten tai somaleiden välillä ei olisi mitään eroja. Totta kai on! Mm. kulttuurisia eroja, jotka johtuvat niin uskonnosta ja siitäkin totta kai, minkälainen tilanne yhteiskunnallisesti näissä kahdessa eri maassa on, verrattuna keskenään. Minä vain en tee esim. ihmisisen aggressiivisuudesta johtopäätöksiä sen perusteella, miten paljon heillä on pigmenttiä ihossaan. Tunnen monia tummaihoisia, jotka ovat syntyneet Suomessa, ja jotka ovat mahtavia tyyppejä.

Pitääköhän minunkin vaihtaa lähikauppaa sen takia, että kassalla istuu hyvin usein tummaihoisia miespuolisia myyjiä? Käyvät vielä päälle sieltä kassan toiselta puolelta! Perkele!

Minä vain en todellakaan usko siihen, että pelkästään ihon pigmentin määrä kertoo siitä, minkälainen ihminen on. Jos itse olet sitä mieltä, niin sille en voi mitään. Omapa on valintasi, ja toivottavasti tulet autuaaksi älykkyydessäsi. Mahtaa olla yksinäistä siellä, noin älykkäällä ihmiselle, kun kaikki ympärilläsi ovat vain epä-älyllisiä alhaisia ja ajattelemattomia taukkeja.

Niin ja tuosta raiskaus-casesta, en ylipäätään liftaisi kenenkään kyytiin, en päivällä enkä varsinkaan yöllä, en todellakaan edes valkoisen suomalaismiehen kyytiin. Miksi niin tekisin? En minä liiku yöllä ulkona, vaan nukun kotonani. Jos et ymmärrä mitä eroa on terveellä itsesuojeluvaistolla ja sillä, että väittää "Tiedän, että kaikki neekerimiehet ovat aggressiivisia, koska olen lukenut niin kirjasta", niin Riikan tavoin, muuttaisin mielummin vaikka Afrikkaan, jos kaikki ajattelisivat niinkuin sinä.Mikko Ellilä
Ei näköjään millään mene jakeluun, että kyse on miljoonien ihmisten väestöjen tasolla havaituista tilastollisista korrelaatioista erilaisten demografisten ryhmien välillä. Tätä ei voi mitenkään kumota sellaisella argumentilla kuin: "Tunnen monia tummaihoisia, jotka ovat syntyneet Suomessa, ja jotka ovat mahtavia tyyppejä." Yksittäistapauksia ei voi yleistää. Yksittäistapauksilla ei voi kumota miljoonien ihmisten populaatioiden tasolla havaittuja lainalaisuuksia.

Myös löpinä "Minä vain en todellakaan usko siihen, että pelkästään ihon pigmentin määrä kertoo siitä, minkälainen ihminen on", koska kyse ei ole PELKÄSTÄÄN ihonväristä eikä varsinkaan kenenkään YKSITTÄISEN ihmisen arvioimisesta ihonvärin perusteella. Kyse on tilastollisista korrelaatioista erilaisten demografisten ryhmien välillä. Toivottavasti ymmärrät tämän jonakin päivänä.