lauantai 30. tammikuuta 2010

Vuoden uusturkulainen ja vuoden monikulttuurisuusteko

Tiesitkö, että Turussa asuu tällä hetkellä 131 maan kansalaisia? Tai että Turussa puhutaan 99 eri kieltä? Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia turkulaisia on lähes 11 800.


Turun kaupunki palkitsee jälleen vuoden uusturkulaisen ja monikulttuurisuusteon. Tunnustuksilla halutaan kiinnittää myönteistä huomioita kaupungin kansainvälisyyteen ja monikulttuuriseen arkipäivään. Vuoden uusturkulaiseksi nimetään Turun seudulla asuva, maahanmuuttajataustainen henkilö ja monikulttuurisuusteosta palkitaan henkilö, yritys, yhdistys tai muu yhteisö, joka on esimerkillisesti edistänyt monikulttuurisuutta.

Tunnustuksen saajat valitaan kaupunkilaisten tekemien ehdotusten perusteella. Ehdotuksia voi jättää internetin kautta sekä lomakkeella, joita on jaossa muun muassa Turun kirjastoissa, Turku-Pisteessä (Puolalankatu 5) ja Kansainvälisessä kohtauspaikassa (Vanha Suurtori 3). Ehdotuksen voi tehdä joko molemmista palkittavista tai ainoastaan toisesta.

Nimeä oma ehdokkaasi

Esityksen tekee kaupunginjohtaja Mikko Pukkisen koolle kutsuma raati, johon kuuluu maahanmuuttajien, Turku-seuran, kauppakamarin, työvoimatoimiston, Turun Seudun Kehittämiskeskuksen, median ja kaupungin edustus.

Tunnustukset jaetaan nyt viidettä kertaa

Turkuun valitaan vuonna 2010 viidennen kerran vuoden uusturkulainen ja monikulttuurisuusteko.

Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet:

vuonna 2006 artenomi Binh Le Xuan ja opettaja Tellervo Vaitinen
vuonna 2007 opettaja Irina Ossipowski ja projektipäällikkö Sari Kanervo
vuonna 2008 toiminnanohjaaja Selim Selimi ja erityissosiaalityöntekijä Päivi Talvinen
vuonna 2009 yrittäjä Ahmed Al Chibib ja opettaja Ismo Laine.

Tunnustukset jaetaan Suomen kansalaisuuden saaneiden juhlassa Turun linnassa 6.3.2010.

Lisätietoja:
Yhteysjohtaja Mikko Lohikoskimaanantai 25. tammikuuta 2010

Millaista Afrikassa oikeasti on

The Terrifying Journey Through The World's Most Dangerous Country

When Daily Telegraph correspondent Tim Butcher was sent to cover Africa in 2000, he quickly became obsessed with the idea of recreating H. M. Stanley's famous expedition - and travelling alone.

Despite warnings that his plan was suicidal, Butcher set out for the Congo's eastern border with just a rucksack and a few thousand dollars hidden in his boots. Making his way in an assortment of vessels including a motorbike and a dugout canoe, and helped along by a cast of characters from UN aid workers to a campaigning pygmy, he followed in the footsteps of the great Victorian adventurers. Butcher's journey was a remarkable feat, but the story of the Congo, is more remarkable still.

Butcher finds a country which has relapsed almost completely into lawlessness and anarchy. Children in large parts of Congo today have never seen a motorised vehicle of any kind and only know of them from stories told by their parents and grandparents.

Vrt. "Mustien ihmisten tuottamia yhteiskuntia ja kulttuureja voisi käydä katsomassa Afrikassa, jos siellä ei olisi valkoisten ihmisten sinne rakentamia rautateitä, lentokenttiä, asfaltoituja teitä ja katuja, kivitaloja, sähköä, puhelinta, televisiota jne."

Medical centres are now almost non-existent.

Perhaps most tellingly of all, a child born in Congo in 2007 is more likely to die from a preventable cause than if it had been born in 1957.

Since the Belgian government pulled out in 1960, and the accession to power of General Mobutu, the Congo has suffered a full-scale economic decline. Outside of the capital Kinshasa and a few scattered UN aid centres, almost all the trappings of civilisation are in the process of disappearing back into the jungle. The remains of factories and warehouses, the rusting hulks of ferries and huge goods ships can be seen lying abandoned all along the banks of the Congo river. Railway stations, schools, post offices, hospitals, ferry terminals; all lie empty and derelict save for the occasional drunken soldier on "guard duty". The one "functioning" railway station Butcher encountered in the interior of the country hadn't seen a train come through in 6 years. Officials of all kinds reflexively demand a bribe on the flimsiest pretences imaginable. Luckily for the author most were happy with a $10 bill. One soldier in a village demanded to see Butcher's travel pass but marched away triumphantly on being handed a UN information booklet, which he was obviously unable to read!

Tämä kertoo jotain siitä kulttuurista ja siitä rodusta, jonka edustajia on tullut Suomeen kymmeniätuhansia viimeisen 20 vuoden aikana.

lauantai 23. tammikuuta 2010

Ali Qassim Mohammed tuomittu ehdolliseen vankeuteen

Ali Qassim Mohammed, somali, ehdolliseen vankeuteen tuomittu talousrikollinen, huippuosaaja, Maahanmuuttajien tuki ry:n johtajaBloggaaja Kullervo:

Ali tuomittiin tänään Helsingin käräjäoikeudessa (R08/9406) viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen kahdesta kirjanpitorikoksesta sekä avustuksen väärinkäytöstä Maahanmuuttajien tuki ry:n entisen hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa.

Toiminnanjohtajana toiminut veijari sai samassa oikeudenkäynnissä neljän kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen.

Molemmat vastaajat tuomittiin yhteisvastuullisesti maksamaan ulkoministeriölle korvauksia 20 000 euron edestä.

Oikeudenkäyntikulut (Kriminaali-Alin tapauksessa) reilut 6000 euroa jäivät valtion vahingoksi (eli veronmaksajien maksettavaksi).

Käräjäoikeuden mukaan nämä entinen hallituksen puheenjohtaja ja entinen toiminnanjohtaja käyttivät ulkoministeriöstä saatuja avustuksia väärin vuosina 2001-2004.

Ministeriö vaati oikeudessa takaisin noin 140 000:ta euroa, jotka koskivat avustuksia Filippiineille ja Somaliaan.

Somalia-hankkeen syyteoikeus oli (käräjäoikeuden näkemyksen mukaan) vanhentunut ja Filippiinien osalta ei löytynyt kaikilta osin näyttöä.

Oikeuden tuomion mukaan väärinkäytöksessä on kyse noin 20 000 eurosta. Näillä avustusvaroilla on maksettu verovelkoja, palkkoja ja taksimatkoja – vastoin avustusten myöntämisehtoja. Summa vastaa vajaata kuudesosaa koko yhdistyksen saamasta avustuspotista.

Eli suomeksi - Kriminaali-Ali sai kavereineen 140 000 euroa avustusrahoja, joita heidän ei tarvitse maksaa takaisin ja joiden väärinkäytöksen osalta he eivät saaneet minkäänlaista tuomiota – koska teot olivat syyttäjän ja käräjäoikeuden mukaan vanhentuneita.

Hieman ihmetyttää se, miksi näitä (selvästi samaan tekoon liittyviä asioita) ei viety syyttäjän toimesta jatkettuna rikoksena oikeuteen? Tuossa tapauksessa rikoksen vanheneminen alkaa viimeisestä rikosepäilystä.

Kun rikoksesta säädetty kovin rangaistus on vapausrangaistusta määräajaksi yli kahdeksan vuoden, vanhentumisaika on kaksikymmentä vuotta.

Mikäli ankarin rangaistus on vapausrangaistusta yli kahden vuoden ja enintään kahdeksan vuotta, vanhentumisaika on kymmenen vuotta.

Vastaavasti jos rikoksesta säädetty kovin rangaistus on vapausrangaistusta yli yhden vuoden ja enintään kaksi vuotta, vanhentumisaika on viisi vuotta. Mikäli rikoksesta säädetty ankarin seuraamus on vapausrangaistusta enintään vuosi tai sakkoa, vanhentumisaika on kaksi vuotta.

Kun rikoksesta säädetty kovin rangaistus on elinkautinen vapausrangaistus, rikos ei vanhennu koskaan. Murhan ainoa seuraamus on elinkautinen rangaistus.

Tappo sen sijaan vanhentuu kahdessakymmenessä vuodessa, koska tapon ankarin vankeusrangaistus on kahdeksan vuotta.

Vaikka syyte olisikin nostettu ajoissa, tuomittu vankeusrangaistus saattaa raueta, jollei rangaistusta ole laitettu lainvoiman saaneen tuomion antamispäivästä lukien määräajassa täytäntöön. Täytäntöönpanoa koskevat määräajat ovat osin syyteoikeuden nostamista vastaavat.

Kun Suomessa vingutaan sitä, että maahanmuuttoon kriittisesti tai kielteisesti suhtautuvat tahot eivät tee minkäänlaisia realistisia ehdotuksia maahanmuuttopolitiikan korjaamisen suhteen, niin kannanpa tässä korteni kekoon ja esitän muutaman aivan varmasti toimivan ehdotuksen.

Maahanmuuttopolitiikkaa tulisi ensinnäkin tarkastella ensissijaisesti suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Vapaa maahanmuutto ei ole subjektiivinen ihmisoikeus ja jokaisella suvereenilla ja tunnustetulla valtiolla on oikeus päättää kenet se laskee rajojensa sisäpuolelle ja antaa oleskella niiden rajojensa sisäpuolella – myös EU:ssa ja Schengen-sopimuksen piirissä.

Toisaalta samaa ajattelutapaa noudattaen, humanitaarisen maahanmuuton pitäisi olla aina väliaikaista. Se ei saisi muodostaa takaporttia pysyvään oleskeluun tai jopa kansalaisuuden saamiseen.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n periaatteiden mukaan pakolaisuuden tulisi luonteeltaan olla väliaikaista, väistöalueiltaan lähellä pakolaisen kotia ja perustua pakolaisen mahdollisimman pikaiseen palaamiseen kotiin kriisin jälkeen. Nykyinen ulkomaalais- ja maahanmuuttopolitiikkamme lyö tätä periaatetta pitkin korvia.

Nykyisellä humanitaarisella maahanmuuttopolitiikallamme edesautetaan etnisiä puhdistuksia, valtaussotia, uuskolonialismia, kehitysmaiden aivovientiä, ihmiskauppaa ja kansainvälistä rikollisuutta.

Maahanmuuttopolitiikan kohteet ovat kuitenkin ihmisiä - yksilöitä. Näin Kriminaali-Alinkin tapauksessa. Minusta heitä tulisi tarkastella myös yksilöinä, eikä ainoastaan harmaana tilastollisena massana.

Väliaikaisen humanitaarisen maahanmuuton ulkopuolelle jääviltä maahanmuuttajilta suomalaisella yhteiskunnalla on oikeus vaatia myös jotain.

Heiltä on aivan oikeutettua vaatia ammattitaitoa, kielitaidon opiskeluun sitoutumista, suomalaisen elämänmuodon kunnioittamista ja sitä, että maahantullessaan he eivät kilpaile halpatyövoimana suomalaisen työntekijän kanssa samoista työpaikoista.

Maahanmuuttajan kansallisuuden ehdoiksi pitäisi laittaa vala tai vakuutus Suomen tasavallalle, riittävä ja todellinen ammattitaito ja nuhteettomuus. Lisäksi reunaehdoksi (etenkin nykyisen kaksoiskansalaisuuden aikana) voitaisiin liittää myös uhka Suomen kansalaisuuden peruuntumisesta, jos kansalaisuuden saaja syyllistyy törkeisiin tai jatkettuihin rikoksiin.(lihavoinnit Mikko Ellilä)
Ali Qassim Mohammed, somali, ehdolliseen vankeuteen tuomittu talousrikollinen, huippuosaaja, Maahanmuuttajien tuki ry:n johtajaOn mielenkiintoista, että kyseisen tuomitun ammatti- ja taparikollisen nimi jätettiin tyystin mainitsematta asian uutisoinnissa:

Maahanmuuttajien tuki -yhdistyksen entinen johto on saanut Helsingin käräjäoikeudessa ehdollista vankeutta. Entinen hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja käyttivät ulkoministeriöstä saatuja avustuksia väärin vuosina 2001-2004.

Oikeuden mukaan väärinkäytössä on kyse noin 21 000 eurosta, joilla on maksettu verovelkoja, palkkoja ja taksimatkoja. Summa vastaa vajaata kuudesosaa koko potista.

Kehitysyhteistyörahat oli myönnetty perhe- ja yhteisökuntoutushankkeeseen Filippiineille. Varoilla oli tarkoitus poistaa lapsiprostituutiota, edistää tasa-arvoa ja vähentää köyhyyttä.

Entinen hallituksen puheenjohtaja sai käräjillä viisi kuukautta ehdollista vankeutta ja ex-toiminnanjohtaja kuukauden vähemmän. Avustusten väärinkäytön ohella miehet saivat tuomion muun muassa kirjanpitorikoksesta.

Ministeriö vaati oikeudessa takaisin noin 140 000:ta euroa, jotka koskivat avustuksia Filippiineille ja Somaliaan. Somalia-hankkeen syyteoikeus oli vanhentunut ja Filippiinien osalta ei löytynyt kaikilta osin näyttöä.


Miksi Helsingin Sanomat jättää mainitsematta tämän ehdolliseen vankeuteen tuomitun talousrikollisen nimen?!

En voi välttyä vaikutelmalta, että HS pyrkii tahallaan suojelemaan tätä rikollista julkisuudelta.

HS on Ali Qassimin rikostoveri, koska salaamalla Ali Qassimin rikokset HS edesauttaa hänen mahdollisuuksiaan jatkaa rikollista toimintaa vastaisuudessakin.

HS on aiemmin nostanut Ali Qassimia esiin haastattelemalla häntä malliesimerkkinä siitä, että maahanmuuttajat ovat Suomea rikastuttavia huippuosaajia. Kun Ali Qassim nyt on paljastunut rikolliseksi, HS vaikenee tyystin. HS siis valehtelee lukijoilleen. Ensin HS esittää tietyn henkilön malliesimerkkinä siitä, miten hienoja ihmisiä maahanmuuttajat ovat; kun ko. henkilö paljastuu rikolliseksi, HS pimittää lukijoilta hänen nimensä. HS siis antaa tästä ihmisestä tahallaan täysin väärän kuvan. Miksi HS haluaa valehdella lukijoilleen? Miksi HS haluaa kieltää lukijoitaan saamasta tietoonsa, että HS:n aiemmin kehuma monikulttuurinen huippuosaaja on osoittautunut ammatti- ja taparikolliseksi? Miksi HS valehtelee lukijoilleen tahallaan? Miksi? Miksi? Miksi?Muistin virkistämiseksi suosittelen tutustumaan aiempiin kirjoituksiini Ali Qassimista:

Qassim syyllistyy perättömään lausumaan viranomaismenettelyssä rikoslain 15 luvun 2 § mukaisella tavalla.

Puhumalla samalla kertaa kolmen eri henkilön kirjoituksien hänelle muka aiheuttamista haitoista, spesifioimatta erikseen kunkin kirjoituksen aiheuttamaa haittaa, asianomistaja pyrkii antamaan asiasta harhaanjohtavan kuvan selvästi mala fide.

Asianomistaja pyrkii tietoisesti ja tahallisesti siihen, että minua epäiltäisiin ja syytettäisiin toisten henkilöiden laatimista kirjoituksista.
Tulen tekemään tästä aikanaan erillisen tutkintapyynnön ja vaatimaan Qassimille rangaistusta rikoslain 15 luvun 6 § mukaisesta väärästä ilmiannosta ja vaatimaan tästä vahingonkorvausta.


Koska Qassimin talousrikoksista on uutisoitu laajalti mm. Helsingin Sanomissa jo vuonna 2005, on täysin mahdotonta epäillä minua kunnianloukkauksesta minun vuonna 2008 referoimieni sanomalehtitietojen ym. tiedotusvälineissä julkaistujen tietojen perusteella.

Qassimin väite minun syyllistymisestäni kunnianloukkaukseen on siis rikoslain 15 luvun 6 § mukainen väärä ilmianto. Tulen vaatimaan tästä Qassimille rangaistusta ja vaatimaan tästä vahingonkorvausta.
Qassimin tekemä väärä ilmianto ja hänen lukuisat perättömät lausumansa viranomaismenettelyssä on nähtävä osana samaa talousrikollisuutta, johon kuuluvat hänen tekemänsä satojentuhansien eurojen suuruiset määrärahojen väärinkäytökset.

Hänen motiivinsa tähän väärään ilmiantoon ja siihen liittyviin perättömiin lausumiin asianomistajana esitutkintavaiheessa on mitä ilmeisimmin pyrkimys saada vilpillisin perustein korvauksia kunnianloukkauksista harhauttamalla poliisi- ja syyttäjäviranomaiset ja käräjäoikeuden tuomarit ja lautamiehet uskomaan siihen, että hän olisi muka kokenut taloudellista vahinkoa ja henkistä kärsimystä häneen kohdistuneiden muka perättömien syytösten vuoksi.

Qassim on aikaisemmin pyrkinyt tavoittelemaan perusteetonta taloudellista etua saamalla käyttöönsä satojentuhansien eurojen suuruisia määrärahoja valheellisin apurahahakemuksin ja nyttemmin hän selvästi pyrkii hankkimaan itselleen lisää rahaa vilpillisin keinoin, vaatimalla perusteettomia vahingonkorvauksia häneen muka kohdistuneista kunnianloukkauksista.

Qassim on ammatti- ja taparikollinen, joka on jo lähes neljän vuoden ajan (vuoden 2005 lopulta asti) ollut jatkuvasti kahnauksissa viranomaisten kanssa systemaattisten, jatkuvien, toistuvien, tahallisten ja tarkkaan suunniteltujen suuren mittakaavan talousrikostensa vuoksi.

Qassim vaatii näistä hänen rikoksistaan kirjoittaneille henkilöille rangaistusta kunnianloukkauksista paitsi saadakseen väärin perustein vahingonkorvauksia häneen muka kohdistuneista kunnianloukkauksista, myös estääkseen hänen tekemiään vakavia talousrikoksia koskevan tiedon tulemisen julkisuuteen.> K: Onko sinulla jotain oma-aloitteista lisättävää tähän kunnianloukkausasiaan? > V: Ihmisten taustoja tutkitaan nykyisin googlaamalla, se on keskeinen > profilointiväline uusien suhteiden alkaessa. Lisääntyvä rasistijoukko > klikkailee toistensa kirjoituksia, jolloin ne frekvenssinsä perusteella > sijoittuvat googlen kärkisaiteiksi ennen asiallisempaa tietoa.Qassimin käyttämä ilmaisu "lisääntyvä rasistijoukko" on solvaus, joka täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistön.

Qassim siis syyllistyy kunnianloukkaukseen minua kohtaan rikoslain 24 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla sanoessaan, että minä kuuluisin johonkin "lisääntyvään rasistijoukkoon".


Solvaavuutta korostaa se, että Qassim sanoo tämän "lisääntyvän rasistijoukon" kirjoitusten sijoittuvan googlehauissa "ennen asiallisempaa tietoa": Qassim siis väittää minun esittämieni tietojen olevan muka epäasiallisia, vaikka minun tietoni perustuvat mm. Helsingin Sanomien julkaisemiin artikkeleihin ja viranomaistahojen (ulkoministeriö, työministeriö, Helsingin kaupunki) tiedottamiseen.

Qassim on täysin oikeassa siinä, että ihmisten taustoja tutkitaan nykyisin googlaamalla. Tämä on juuri se syy, miksi hän yrittää väärillä ilmiannoillaan ja muilla väärillä lausumillaan harhauttaa poliisi- ja syyttäjäviranomaiset ja käräjäoikeuden tuomarit ja lautamiehet sensuroimaan hänen tekemiään talousrikoksia koskevia tietoja.

Qassim ei tietenkään halua, että hänen talousrikoksiaan koskevat tiedot löytyvät helposti internetistä.

Juuri kuten Qassim sanoo, googlettaminen on keskeinen profilointiväline uusien suhteiden alkaessa. Koska tiedot Qassimin talousrikoksista löytyvät nykyisin googlella, Qassimin on jatkossa entistä hankalampi huijata viranomaistahoja ja järjestötoimijoita myöntämään hänelle lisää määrärahoja väärinkäytettäväksi.


Qassim on ammatti- ja taparikollinen, joka haluaa jatkaa talousrikoksiaan. Hänen aikaisempi toimintansa ei kestä päivänvaloa, joten hän haluaa poistattaa aiempia rikoksiaan koskevat tiedot julkisuudesta voidakseen tehdä samanlaisia rikoksia jatkossakin, käyttäen hyväkseen kaikenlaisia määrärahoja myöntävien viranomaistahojen ja järjestötoimijoiden tietämättömyyttä ja herkkäuskoisuutta.torstai 21. tammikuuta 2010

Vasemmisto kannattaa sensuuria ja rotuerotteluaVantaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja Teemu Hiilinen:
Kirjoitin eilen jo bloggauksen uudesta laista. Kiivas keskustelu Internetissä on jatkunut, ainakin Piraattipuolue sekä myös EFFI ovat ottaneet kantaa uuteen lakiin. Päätin itsekin tutustua siihen vähän tarkemmin lukemalla suurimman osan 116 sivuisesta esityksestä läpi. Laki on lähtökohdiltaan hyvä - rasismin ja syrjinnän karsiminen.

Rasismi ei ole sananvapautta.

Mikko Ellilä kommentoi:
21.1.2010 21.31


Suomessa on jo nykyisen lain pohjalta tehty rikosilmoituksia ja annettu sakkotuomioita objektiivisten faktojen, mm. älykkyystutkimusten ja rikostilastojen, siteeraamisesta.


Miksi haluat tiukentaa sensuuria entisestään?


Miksi vastustat sananvapautta?
Teemu Hiilinen kommentoi:
21.1.2010 21.34Positiviinen syrjintä on tietyissä asioissa ihan ok.


Esimerkiksi sotavetenaarien uimavuorot, jolloin heillä on käytössään tietty uimahalli kokonaisuudessaan. Paikalla myös silloin jumppareita jne. tarjoamassa palvelujaan. Sama myös musliminaisten uimavuoroilla, mikä on ihan ok. Yksi päivä viikossa, yhdessä uimahallissa ei ole liikaa.

Eli positiivisen ”syrjinnän” osalta aiheita pitää käsitellä asia kerrallaan. Niin myös tämän lain kanssa. Katsoa asia kerrallaan.
Mikko Ellilä kommentoi:
21.1.2010 21.45


Miksi muslimeilla pitäisi olla oma uimahallivuoro? Muslimit eivät ole sotainvalideihin verrattavia vammaisia.


Muslimien ainoa syy olla uimatta samassa uima-altaassa suomalaisten kanssa on se, että he pitävät uskonnollisista syistä vääräuskoisia saastaisina.


Tämä on aivan sama asia kuin se, että rasistit pitävät neekereitä saastaisina. Sinä siis ilmeisesti hyväksyisit myös rasistien uimahallivuorot, jonne olisi neekereiltä pääsy kielletty?


Tämähän olisi täsmälleen sama asia kuin se, että muslimien uimahallivuoroille on vääräuskoisilta pääsy kielletty. Miksi kannatat tällaista apartheidia?
Jari-Petri Heino kommentoi:
21.1.2010 22.38


”Esimerkiksi sotavetenaarien uimavuorot, jolloin heillä on käytössään tietty uimahalli kokonaisuudessaan. Paikalla myös silloin jumppareita jne. tarjoamassa palvelujaan. Sama myös musliminaisten uimavuoroilla, mikä on ihan ok.”

Sinusta on siis ihan ok, että rinnastat ihmiset kenen ansiosta täällä uidaan uimahalleissa, musliminaisiin jotka alistuvat niihin arvoihin, joita vastaan nämä veteraanit taistelivat?

Jospa nämä musliminaiset tai miehet rahoittaisivat omia uimahallejaan ja arvojaan itse, eikä moskeijoita maassa jossa tälläisia arvoja ei haluta.


keskiviikko 20. tammikuuta 2010

Afrikkalaisten asuttama maa muuttuu Afrikaksi


Afrikkalaisten mielestä ryöstöt, raiskaukset, nepotismi, korruptio, klaanisodat, taikausko ja hetken mielijohteesta huvin vuoksi tehdyt murhat ovat normaalia meininkiä.

Jos afrikkalaiset muodostavat väestön enemmistön jossain Afrikan ulkopuolisessa maassa, tämä maa muuttuu Afrikaksi.

Näin on käynyt mm. Haitissa, jonka voodoo-kulttuuri ja bolshevistisen anarkian repimä yhteiskunta muistuttavat kummasti afrikkalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa.Normimeininkiä Afrikassa: Haitin pääkaupungissa neekerit puukottavat toisiaan kadulla ryöstääkseen toisiltaan ruokaa. Haiti on afrikkalaisten asuttama maa ja näin ollen afrikkalainen yhteiskunta.Bloggaaja Ironmistress:

Haitin maanjäristys on saanut aikaan täydellisen anarkian. Vaikka itse maanjäristys olikin voimakkuudeltaan sellainen - Richterin avoimella 7,0 -, jonka jälkeen Japanissa yleensä pyyhitään pölyt, pannaan shójit takaisin paikalleen ja buutataan tietokoneet, Haitissa (suomen kielessä saarista käytetään sisäpaikallissijoja eli ollaan saaressa, tullaan saaresta ja mennään saareen) se tuhosi hallintoinfrastruktuurin täysin, ja maa on vajonnut täydelliseen anarkiaan.


Ja Haitissa on käynyt täsmälleen samalla tavalla kuin New Orleansissa kävi Katrinan jäljiltä.


Niinpä. Tämä johtuu siitä, että Haitin väestö on rodullisesti samanlainen kuin New Orleansin.

Kirjoitin New Orleansin tulvakatastrofista kommentteja tuoreeltaan:

New Orleans sijaitsee merenrannan ja järven välissä olevassa joensuistossa, jossa katutaso on sekä meren että järven vedenpinnan alapuolella. Tämä taas johtuu siitä, että valtiovalta on tukenut patojen rakentamista kaupungin ympärille ja talojen jälleenrakentamista kaikkien tulvien ja hurrikaanien jälkeen.

Kyseessä on siis taloustieteellinen malliesimerkki ilmiöstä nimeltä moral hazard, joka on nimenomaan riskien kollektivisoinnin (courtesy of U.S. taxpayers) aiheuttama ongelma.

Järjestyshäiriöt tulvan valtaamassa kaupungissa taas johtuvat a) läsnäolevien tuhansien poliisien ja sotilaiden kyvyttömyydestä tai haluttomuudesta suojella kansalaisia ja heidän omaisuuttaan - jälleen siis näemme julkisen sektorin tehottomuuden - ja b) kaupungin populaation ja ennen kaikkea tulva-alueelle jääneiden ihmisten joukon rodullisesta ja etnisestä kompositiosta.

Rautalankaa: New Orleansin väestöstä enemmistö (n. 2/3) oli neekereitä eli afrikkalaisia (African-Americans) jo lähtökohtaisesti, mutta tulva-alueelle jääneet ihmiset olivat lähes yksinomaan neekereitä. Lähes kaikki kaupungin valkoiset asukkaat olivat lähteneet pakoon hirmumyrskyn lähestyessä.

Tuhannet neekerit olivat jääneet kaupunkiin hirmumyrskyn ajaksi nimenomaan voidakseen varastaa valkoisten ihmisten omaisuutta näiden poissaollessa. Ahneella oli paskainen loppu, kun monet näistä mustista murtovarkaista ja myymälävarkaista hukkuivat tulvan aikana.Ironmistress Haitin väkivaltaisesta anarkiasta:

Maa on vajonnut täydelliseen anarkiaan, jossa jengit ja pyssymiehet pitävät valtaa ja yleinen ryöstely, raiskaukset ja murhaaminen on jokapäiväistä käyttäytymistä. Avustustyöntekijöiden työtä sabotoidaan, ja ulkomaalaiset eivät uskalla mennä ulos ilman aseistusta.

(lihavoinnit M.E.)

Tämä ei ole mikään yllätys. Afrikkalaisten mielestä ryöstöt, raiskaukset, nepotismi, korruptio, klaanisodat, taikausko ja hetken mielijohteesta huvin vuoksi tehdyt murhat ovat normaalia meininkiä. Jos afrikkalaiset muodostavat väestön enemmistön jossain Afrikan ulkopuolisessa maassa, tämä maa muuttuu Afrikaksi.

Yhteiskunta koostuu ihmisistä. Haitin yhteiskunta koostuu afrikkalaisista ihmisistä, joten Haiti on afrikkalainen yhteiskunta.Afrikkalaisten muodostama yhteiskunta on afrikkalainen yhteiskunta, vaikka se sijaitsisi Amerikassa tai vaikka Euroopassa. Tätä afrikkalaista meininkiä Astrid Thors, Tuija Brax, Mika Illman, Johanna Suurpää, Matti Vanhanen, Tarja Halonen ja Ritva Viljanen haluavat Suomeenkin.Ironmistress:

Niinpä tällainen murha-, ryöstö- ja raiskauskavalkadi oli tuonkaltaisessa voodoovaltaisessa kulttuurissa pikemminkin ennustettavissaoleva kuin yllättävä asia.


Niin. Ei ole yllättävää, että Karibianmeren saarella asuvat afrikkalaiset käyttäytyvät samalla tavalla kuin Afrikassa asuvat afrikkalaiset.Ironmistress:

Miksi
Kaakkois-Aasian tsunami ei aiheuttanut Aasiassa samanlaista hirvittävää anarkiaa ja väkivaltaorgioita, vaikka tuhot olivat paljon kamalammat? Miksi ihmiset siellä eivät alkaneet ryöstelemään, raiskaamaan ja murhaamaan toisiaan, vaikka infra tuhoutui aivan täysin?


Siksi, että aasialaiset ovat rodullisesti erilaisia ihmisiä kuin afrikkalaiset.

Rodulliset eli geneettiset eli biologiset erot ovat tosiasia, jonka kiistäminen on mielisairasta.

Afrikkalaisten käyttäytymisestä New Orleansissa ja Haitissa voidaan vetää johtopäätöksiä neekereiden biologisesta kansanluonteesta.

Biologia on kohtalo. Elävät olennot eivät voi biologialleen mitään.

Kaikki sosiobiologian vastustus, mm. feminismi, perustuu siihen, että yritetään kiistää ihmisen luonne biologisena olentona.

Ihminen on kuitenkin eläin, homo sapiens. Ihmistä ei ole luotu minkään jumalan kuvaksi. Mitään jumalia ei ole eikä kukaan ole luonut ihmistä.

Ihminen on geenien muovaamaa biomassaa, jota koskevat tietyt biologiset lainalaisuudet. Samoin kuin ihminen tarvitsee tietyn määrän tietynlaista ravintoa pysyäkseen hengissä, samoin ihmisen toiminnassa on tietynlaisia mm. aggressiivisuuteen, seksuaalisuuteen ja älykkyyteen liittyviä biologisia, geneettisiä lainalaisuuksia.

Neekereillä eli afrikkalaisilla on geneettisesti korkeampi testosteronitaso kuin valkoisilla ihmisillä eli eurooppalaisilla. Testosteroni korreloi positiivisesti aggressiivisuuden kanssa. Väestön korkea keskimääräinen testosteronitaso johtaa väistämättä suureen rikollisuuteen koko yhteiskunnassa. Yhteiskunta koostuu ihmisistä. Jos väestö koostuu korkean testosteronitason omaavista ihmisistä eli neekereistä eli afrikkalaisista, yhteiskunta on väkivaltainen anarkia eli afrikkalainen yhteiskunta.Korkea testosteronitaso johtaa myös voimakkaisiin seksuaalisiin haluihin. Neekereillä eli afrikkalaisilla on geneettisesti korkeampi testosteronitaso kuin valkoisilla ihmisillä eli eurooppalaisilla. Jos väestö koostuu korkean testosteronitason omaavista ihmisistä eli neekereistä eli afrikkalaisista, yhteiskunnassa tehdään paljon seksuaalirikoksia eli raiskauksia.

Tätä taustaa vasten on väistämätöntä, että afrikkalaisten maahanmuutto Eurooppaan kasvattaa raiskauksien määrää Euroopassa.

Astrid Thors, Tuija Brax, Mika Illman, Johanna Suurpää, Matti Vanhanen, Tarja Halonen ja Ritva Viljanen
kannattavat raiskauksien määrän lisäämistä, koska he kannattavat afrikkalaisten maahanmuuttoa Suomeen ja muualle Eurooppaan.

Neekereillä eli afrikkalaisilla on geneettisesti matalampi älykkyystaso kuin valkoisilla ihmisillä eli eurooppalaisilla.

Älykkyyden ja elintason välillä on positiivinen korrelaatio. Kausaliteetti kulkee molempiin suuntiin: toisaalta elintason nousu nostaa älykkyystasoa vähentämällä mm. aliravitsemuksesta aiheutuvia aivovaurioita väestössä, toisaalta älykkäämpi väestö pystyy tuottamaan itselleen korkeamman elintason.

Väestön korkea keskimääräinen älykkyystaso johtaa väistämättä korkeaan elintasoon koko yhteiskunnassa ja väestön matala älykkyystaso matalaan elintasoon.

Yhteiskunta koostuu ihmisistä. Jos väestö koostuu matalan älykkyystason omaavista ihmisistä eli neekereistä eli afrikkalaisista, yhteiskunta on väistämättä köyhä kehitysmaa eli afrikkalainen yhteiskunta.

Kun väestön keskimääräinen älykkyystaso laskee, maan elintaso laskee. Tyhmät ihmiset eivät pysty ylläpitämään korkeaa elintasoa, koska elintaso on yhtä kuin tavaroiden ja palveluiden kokonaistuotannon reaaliarvo per capita; tyhmät ihmiset eivät pysty ylläpitämään yhtä arvokasta hyödykkeiden kokonaistuotantoa kuin älykkäämmät ihmiset, joten tyhmemmällä yhteiskunnalla on matalampi elintaso.

Neekerien tuominen Eurooppaan siis alentaisi Euroopan elintasoa, vaikka neekerit eivät olisi veronmaksajien rahoilla eläviä sosiaalipummeja.

Nykyisin neekerit kaiken kukkuraksi ovat enimmäkseen työttömiä tai muita eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla eläviä loisia. Kun Eurooppaan tulee lisää veronmaksajien rahoilla eläviä pummeja, verovaroja riittää vähemmän.

Mitä enemmän Eurooppaan tulee neekereitä, sitä vähemmän Euroopassa on varaa julkiseen terveydenhoitoon, koulutukseen, eläkkeisiin, lasten päivähoitoon jne.

Astrid Thors, Tuija Brax, Mika Illman, Johanna Suurpää, Matti Vanhanen, Tarja Halonen, Ritva Viljanen ja muut afrikkalaisten maahanmuuton kannattajat haluavat siis:

  • a) alentaa Suomen väestön keskimääräistä älykkyystasoa tuomalla maahan sellaista ihmisainesta, joka on geneettisesti vähemmän älykästä kuin kantaväestö eli suomalaiset,
  • b) alentaa Suomen bruttokansantuotetta per capita eli väestön keskimääräistä elintasoa, koska vähemmän älykäs väestö ei pysty ylläpitämään yhtä arvokasta hyödykkeiden kokonaistuotantoa kuin älykkäämpi väestö,
  • c) romahduttaa Suomen hyvinvointivaltion, koska afrikkalaistaustainen maahanmuuttajaväestö vie resursseja pois suomalaisten sosiaaliturvasta, terveydenhoidosta, lastenhoidosta, vanhustenhoidosta, koulutuksesta jne. aiheuttamalla suuria kustannuksia suomalaisille veronmaksajille.

Kommentti Kauppalehden keskustelupalstalta:

Lähetetään sinne kotimaiset feministit, punavihreät ja mokunistit. Haiti vastaa täydellisesti heidän unelmiensa yhteiskuntaa. Nuorta salskeaa kulttuuria notkuu joka paikassa. Ei ole valkoista miestä riistämässä. Ei suuria yrityksiä sortamassa. Tehtaat ei saastuta. Metsäjätit ei hakkaa metsiä. Autot ei tuki moottoriteitä. Hyönteismyrkyt ei tapa ötiäisiä. Lisäaineet ei pilaa elintarvikkeita.

Siellä Tarjan, Astridin, Johannan, Ritvan ja kaikkien muiden keski-ikäisten tätien on hyvä rakentaa monikulttuurista paratiisia.

Haiti on sellainen yhteiskunta, jollaisen Astrid Thors, Tuija Brax, Päivi Lipponen, Kimmo Kiljunen, Mika Illman, Johanna Suurpää, Matti Vanhanen, Tarja Halonen, Ritva Viljanen ym. mokufanaatikot haluavat luoda Suomeen.

Olisi Suomelle paljon parempi, jos nämä Suomea vihaavat kansallisen itsemurhan kannattajat muuttaisivat ihanneyhteiskuntaansa eli Haitiin, Somaliaan, Kongoon, Sudaniin tms.

tiistai 19. tammikuuta 2010

Haiti revisited


Mustien ihmisten tuottamia yhteiskuntia ja kulttuureja voisi käydä katsomassa Afrikassa, jos siellä ei olisi valkoisten ihmisten sinne rakentamia rautateitä, lentokenttiä, asfaltoituja teitä ja katuja, kivitaloja, sähköä, puhelinta, televisiota jne.

Afrikkalaisten mielestä ryöstöt, raiskaukset, nepotismi, korruptio, klaanisodat, taikausko ja hetken mielijohteesta huvin vuoksi tehdyt murhat ovat normaalia meininkiä. Jos afrikkalaiset muodostavat väestön enemmistön jossain Afrikan ulkopuolisessa maassa, tämä maa muuttuu Afrikaksi. Näin on käynyt mm. Haitissa, jonka voodoo-kulttuuri ja bolshevistisen anarkian repimä yhteiskunta muistuttavat kummasti afrikkalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa.Raimo Myöhänen:Haitilaiset ovat liitossa saatanan kanssa


Näin julisti yhdysvaltalainen TV-saarnaaja Pat Robertson joku aika sitten Haitissa tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen. Väite perustunee haitilaisten harjoittamaan voodoo-uskontoon, jota lähes 80%:a haitilaisia harrastaa kristinuskon ohella.

Vapautensa aikana Haiti on vallattu milloin minkin valtion tai valtioliittymän taholta kymmenkunta kertaa. Syyt ovat olleet monenlaisia. Myös sisäisiä erimielisyyksiä on ollut harva se vuosi. Tämä Karibianmeren aikoinaan rikkain saarivaltio on nyt kymmeniä vuosia jo ollut alueen köyhin. Riistäjiä on ollut ja tullut monelta taholta, ei vähiten saaren omia asukkaita. Vallankumoukset ovat enemmänkin vakiona kuin harvinaisuuksia. Itsenäisyytensä 205 vuoden aikana Haitissa on tapahtunut 32 vallankumousta, ja aina hävinnyt puoli on ryöstetty tyhjäksi voittajan taholta.


Ystäväni , joka on viettänyt Etelä-Amerikan maissa lähes 15 vuotta, ja asunut vähintään puoli vuotta kussakin maassa (rakentelee nykyään GSM-yhteyksiä), sanoo olleensa viikon Haitissa, eikä häntä sinne enää uudelleen saa edes väkipakolla. Jokaisella suomalaisella avustustyöntekijällä pitäisi olla joukkue turvamiehiä mukanaan, jos haluaa huolehtia hengestään.

Panee ajattelemaan, onko Pat Robertson sittenkin oikeassa?
maaherra kommentoi:

Tiistai, Tammikuu 19, 2010 11:35Olen käynyt Haitissa 5 vuotta sitten. Minuakaan ei saa sinne uudelleen millään keinoin.

Raimo Myöhänen kommentoi:

Tiistai, Tammikuu 19, 2010 11:38

Menkööt ne, jotka haluavat tulla raiskatuiksi ja ryöstetyiksi.


maaherra kommentoi:

Tiistai, Tammikuu 19, 2010 11:46
Kaikki avustuslennot pitää ohjata Dominikaaniseen Tasavaltaan, josta ne sotilassaattueissa kuljetetaan kohdepaikkoihinsa. Silloin edes puolet avustuksista voi päätyä niitä tarvitseville.

Port-au-Princen kentällä purkajat varastavat suurimman osan. Esim. toimitettu vesierä riittäisi viikoksi koko kansalle, mutta jo ensimmäisenä päivänä toimituksesta vedestä oli kova pula.

Marko Lilja kommentoi:

Tiistai, Tammikuu 19, 2010 11:54
Haitilaiset osaat kuormasta syömisen jalon taidon. Se kehitettiin huippuunsa entisessä neuvostoliitossa.

Tätä menoa kansa ei ikinä nouse tästä suosta.


Raimo Myöhänen kommentoi:

Tiistai, Tammikuu 19, 2010 12:02Maa pitäisi miehittää kymmeneksi vuodeksi ja opettaa ne elämään ihmisiksi. Se tietäisi kovinta mahdolista rangaistusta esim. murhasta, joita tehdään melkeinpä kuin Venäjällä.


Jukka Turunen kommentoi:

Tiistai, Tammikuu 19, 2010 12:18

Voodoota, vodouta, jne. on runsaasti myös rajan takana DR:ssä, ja kaikkialla siellä missä heitä asuu sankoin joukoin. Samainen uskonto kulkee DR:ssä nimellä santaria.
Jäämme odottelemaan, että Jaakko Hämeen-Anttilan kaltaiset päivystävät desantit ja muut Monikulttuuriset Intellektuellit eli Suvaitsevaiset Moraalisäteilijät ilmoittavat ihailevansa Haitin hienoa kulttuuria ja siihen kuuluvaa sivistynyttä voodoo-uskontoa.


Maahanmuuttoministeri Astrid Thors varmaan haluaa muutamia kymmeniätuhansia haitilaisia voodoo-shamaaneja Suomeen poistamaan Suomen hirveää työvoimapulaa.maanantai 18. tammikuuta 2010

Sukurutsa yleistä muslimien keskuudessa

SILMINNÄKIJÄ: ARKA AIHE

YLE TV2 ma 18.01.2010 klo 22.05


Serkkujen kesken solmitut avioliitot ovat herättäneet hämmennystä mm. Norjassa ja Ruotsissa. Suomessa asiasta ei ole toistaiseksi edes keskusteltu.

Silminnäkijä esittää Ruotsin SVT:n Uppdrag Granskning -sarjassa esitetyn ohjelman serkkuavioliitoista. Siinä kysytään, miksi ruotsalaiset viranomaiset vaikenevat sukulaisavioliittojen riskeistä.

Sukulaisavioliitot koskevat maahanmuuttajaperheitä. Viranomaiset pelkäävät syyllistyvänsä rasismiin, jos he kertovat riskeistä. Aihe on liian arka.


Serkkujen keskinäisistä avioliitoista syntyneet lapset ovat kehitysvammaisia tai muuten invalideja moninkertaisesti suuremmalla todennäköisyydellä kuin normaaleissa, ei-sukulaisten keskinäisissä avioliitoissa.

Muslimien keskuudessa serkkujen keskinäiset avioliitot ovat yleisiä, koska muslimeilla useimmat avioliitot ovat sukulaisten järjestämiä; tyypillisesti isä haluaa naittaa tyttärensä veljensä pojalle, jotta veljeksien lapset vahvistaisivat suvun yhteenkuuluvuudentunnetta olemalla keskenään naimisissa.

Muslimien avioliitoista 25 - 50 % (maasta riippuen) on serkkujen keskinäisiä avioliittoja.

Tästä syystä muslimeista on moninkertaisesti suurempi prosentuaalinen osuus kehitysvammaisia kuin eurooppalaisesta väestöstä.

Tämä on sitä ihanaa monikulttuurisuutta, jota islamilaiset maahanmuuttajat tuovat Suomeen ja muihin Euroopan maihin.

Hei te suvaitsevaiset muslimien maahanmuuton kannattajat, miksi te kannatatte sukurutsaa?


lauantai 16. tammikuuta 2010

Kulttuurivaikutteiden vastaanottaminen on eri asia kuin monikulttuurisuus

Jiri Keronen:

Miksi basaari edes edustaisi monikulttuurisuutta yhtään sen enempää kuin vaikka italialainen pitseria tai texmex-ravintola? Kaikki kulttuurit ottavat vaikutteita toisiltaan, eivätkä kaikki vaikutteet ole edes negatiivisia.

Positiivisten vaikutteiden ottaminen on hyvä asia. Negatiivisten vaikutteiden ottaminen on huono asia. Kaikki vaikutteet eivät ole negatiivisia, vaan osa vaikutteista on positiivisia.

Suomessa on alettu pelata koripalloa ja soittamaan rokkia, koska suomalainen kulttuuri on ottanut vaikutteita muualta, ei siksi, että Suomi on muuttunut monikulttuuriseksi.

Vaikutteiden ottaminen ei muuta mitään monikulttuuriseksi, koska monikulttuuri viittaa tilaan, jossa on useita rinnakkaisia, toisistaan erillisiä kulttuureja, ei yhtä kehittyvää, muuttuvaa ja parantuvaa kulttuuria.


Koska ihmisillä on kyky erottaa huonot asiat hyvistä asioista, voivat kulttuurit kehittyä ja oikeasti rikastua ottamalla vaikutteita toisista kulttuureista.

Ihmiset ymmärtävät, että häpeämurhat ja Allahin pilkan kieltäminen ovat negatiivisia vaikutteita, joten he eivät assimiloi niitä kulttuuriinsa.

Ihmiset ymmärtävät senkin, että kebab on positiivinen vaikute, joten sen he puolestaan assimiloivat omaan kulttuuriinsa.

Kulttuurin kehittyminen tulee erottaa jyrkästi monikulttuurisuudesta, koska kulttuurin kehittymisessä kehittyviä kulttuureja on vain yksi, joka pyrkii muuttumaan paremmaksi.

Monikulttuurisuudessa on useita rinnakkaisia kulttuureja, eikä yksi kulttuuri (ja siten sen piirteet) voi olla toista parempi, mikä merkitsee radikaalia arvorelativismia ja sitä, että minkäänlaista kehitystä parempaa kohti ei voi tapahtua, koska mikään asia ei ole tavoittelemisen arvoista. (Toki tämä on kärjistys, mutta ymmärtänette pointin.)

Jos Afghanistan ottaisi vaikutteita Suomen kulttuurista siinä, että naiset ovat tasavertaisia miesten kanssa, olisi Afghanistan parempi paikka ilman, että se muuttuisi monikulttuuriseksi.(lihavoinnit M.E.)


tiistai 12. tammikuuta 2010

Neil Hardwick ja suomalaisten rasismi

Yle:
Neil Hardwick: Suomi ei ole poikkeuksellisen rasistinen maaJos rakastat-musiikkielokuvan ohjaaja Neil Hardwick ei suostu uskomaan suomalaisia niin rasistisiksi, kuin muutamat nettikeskustelut antaisivat ymmärtää. Hän kuvaa internetin anonyymiä kommentointipolitiikkaa "Kaisaniemen puistoksi", jossa maleksii kaikenlaista porukkaa.

Neil Hardwick ohjaama musiikkielokuva Jos rakastat on juuri saanut ensi-iltansa. Juoneltaan melko tyypillinen romanttinen draama kertoo rikkaan tytön ja köyhän pojan rakkaustarinan. Erilaisen elokuvasta tekee se, että lajityyppi on musiikkielokuva. Sellainen on kotimaisessa tuotannossa harvinaisuus, vaikka kansainvälisesti musiikkielokuvat ja musikaalit niittävät huimia katsojalukuja.

- Jotkut ovat hirveän konservatiivisia näissä asioissa. On vaikea kuvitella esimerkiksi suomalaista scifi-elokuvaa. Amerikassa se on mahdollista, mutta ei täällä, YLEn Aamu-tv:ssä vieraillut Hardwick sanoo.

Genren ohella uutuuselokuvassa on muutakin, mikä on herättänyt konservatiivisia ajatuksia. Elokuvan pääparilla Elli Vallinojalla ja Chike Ohanwella on erilainen etninen
tausta. Internetissä tämä on poikinut rasistisia kommentteja, joihin tämän päivän Iltalehtikin hanakasti tarttui.

Hardwick toteaa kuitenkin, ettei ole kuullut ikäviä kommentteja missään muualla kuin nettipalstoilla.

- Netti on semmoinen Kaisaniemen puisto, jossa maleksii kaikenlaisia häriintyneitä ja sekakäyttäjiä. Ne kirjoittavat mitä kirjoittavat. Suoraan sanottuna en suostu ottamaan sitä kauhean vakavasti, ohjaaja raamittaa.

Hän luottaa myös suomalaisten arviointikykyyn.

- En usko, että Suomi on mitenkään poikkeuksellisen rasistinen maa. Ennakkoluuloja on, kuten kaikkialla jonkin verran, mutta ei mitenkään poikkeuksellisen paljon. Käsittämätöntä, että joku jankuttaa siitä, että on vastenmielistä ja moraalitonta, jos musta mies on valkoisen naisen kanssa. Tätä joidenkin on vaikea hyväksyä, varsinkaan jos nainen on blondi. Sitä en ymmärrä.

Hardwick itse on brittiläinen maahanmuuttaja. Hän ei kuitenkaan koe kohdanneensa erityistä syrjintää siksi, ettei ole suomalainen.

- Minähän olen valkoinen. Tai tarkalleen ottaen punainen. Luulen, että meidän näyttelijällä Chikellä on paljon enemmän vaikeuksia, sillä hän on "väärän värinen".

Ensi-iltansa 6. tammikuuta saanut elokuva on pitkän ohjaajanuran tehneen Hardwickin ensimmäinen elokuva.

YLE Uutiset / Maria Heinola


Jaahas.

Osoittaa tyypillistä suomalaisten toimittajien heikkoa itsetuntoa, että Suomessa asuvalta ulkomaalaiselta pyydetään lausuntoa suomalaisten rasismista. Haastattelu sitten vielä otsikoidaan "Neil Hardwick: Suomi ei ole poikkeuksellisen rasistinen maa" ikään kuin tämä ulkomaalaisen esittämä laimean positiivinen mielipide Suomesta olisi jotenkin suomalaisten mieltä lämmittävä kohteliaisuus.

Kommentoinpa nyt jutun varsinaista aihettakin:
Käsittämätöntä, että joku jankuttaa siitä, että on vastenmielistä ja moraalitonta, jos musta mies on valkoisen naisen kanssa. Tätä joidenkin on vaikea hyväksyä, varsinkaan jos nainen on blondi. Sitä en ymmärrä.
Kyseisen elokuvan naispäähenkilö on kaunis nuori hoikka vaaleatukkainen tyttö, jota jokainen heteroseksuaalinen suomalainen mies panisi mielellään.

Tällaisen kauniin nuoren naisen menettäminen neekerille vituttaa jokaista valkoista heteroseksuaalista miestä.

Yksi valkoinen nainen neekerille on yksi valkoinen nainen vähemmän valkoisille miehille.

Normaalia valkoista miestä ei vituta nähdä valkoista naista toisen valkoisen miehen kanssa. Sen sijaan valkoista miestä vituttaa nähdä valkoinen nainen neekerin kanssa. Jos et tajua tätä, olet sokea ja kuuro.
Genren ohella uutuuselokuvassa on muutakin, mikä on herättänyt konservatiivisia ajatuksia. Elokuvan pääparilla Elli Vallinojalla ja Chike Ohanwella on erilainen etninen tausta.
"Erilainen etninen tausta" on aikamoinen eufemismi ja understatement.

Suomalainen ja afrikkalainen eivät ole vain erilaisia "etnisyyksiä". Suomalaiset ovat eurooppalaisia eli valkoisia ihmisiä. Afrikkalaiset ovat mustia eli neekereitä. Valkoinen rotu ja neekerirotu ovat kaksi eri rotua. Nämä rodut ovat eläneet kymmenientuhansien vuosien ajan erillään.

Vastoin Suvaitsevaisten Moraalisäteilijöiden hokemaa "rotuja ei ole olemassa"-mantraa ihmiskunta jakautuu muutamiin erillisiin väestöihin, jotka ovat eläneet maantieteellisesti eristyksissä toisistaan kymmenientuhansien vuosien ajan.

Näiden erillisten väestöjen välille on tuhansien sukupolvien väistämättä muodostunut tilastollisesti erittäin merkittäviä geneettisiä eroja. Tämä on biologisesti aivan väistämätöntä, kuten kuka tahansa geenitutkija voi kertoa.

On täysin puhtaasti semanttinen kysymys, halutaanko näitä geneettisesti toisistaan poikkeavia väestöjä kutsua roduiksi.

Rasismia Vastustava Suvaitsevainen ja Tiedostava Älymystö eli lyhyemmin sanottuna Suvaitsevaisto ei kuitenkaan vastusta ainoastaan sanaa rotu; tämä Suvaitsevaisto vastustaa biologisia tosiasioita eli tuhansien sukupolvien aikana muodostuneiden geneettisten erojen olemassaolon tunnustamista. Suvaitsevaiset Moraalisäteilijät vastustavat kiistattomia tosiasioita. Suvaitsevaiston maailmankuva perustuu tosiasioiden kieltämiseen. Rasismin Vastustajat kiistävät ilmiselviä tieteellisiä tosiasioita naama punaisena huutaen ja itkien ja jalkaa polkien.
Internetissä tämä on poikinut rasistisia kommentteja, joihin tämän päivän Iltalehtikin hanakasti tarttui.
Jaa. Täytyypä katsoa. Onko Iltalehti siis kauhistellut sitä, että suomalaiset eivät tykkää neekerin ja suomalaisen tytön välistä seksisuhdetta kuvaavasta elokuvasta?
Hardwick toteaa kuitenkin, ettei ole kuullut ikäviä kommentteja missään muualla kuin nettipalstoilla.
Eipä tietenkään, koska sanomalehtiä sensuroidaan. Sanomalehdet eivät julkaise ihmisten todellisia mielipiteitä. Siksi pelkästään sanomalehtien varassa oleva ihminen ei saa realistista käsitystä Suomessa vallitsevasta mielipideilmastosta.
Hardwick itse on brittiläinen maahanmuuttaja. Hän ei kuitenkaan koe kohdanneensa
erityistä syrjintää siksi, ettei ole suomalainen.
No eipä tietenkään. On tyhmä kysyäkään tuollaista. Osoittaa jälleen toimittajan heikkoa itsetuntoa, että toimittaja kysyy haastattelemaltaan 30 vuotta Suomessa asuneelta englantilaiselta "onko sinua ulkomaalaisena syrjitty Suomessa". Toimittaja ikään kuin kerjää ulkomaalaiselta haastateltavaltaan kielteisiä mielipiteitä Suomesta ja suomalaisilta.
- Minähän olen valkoinen. Tai tarkalleen ottaen punainen. Luulen, että meidän näyttelijällä Chikellä on paljon enemmän vaikeuksia, sillä hän on "väärän värinen".
No shit, Sherlock. Tästä jälleen näemme, että edelläoleva ilmaisu "etninen erilaisuus" oli täysin naurettava eufemismi. Erirotuinen ihminen (neekeri Suomessa) on aivan eri asia kuin vain erilaiseen etniseen ryhmään kuuluva henkilö (englantilainen Suomessa).

Hardwickin elokuvan herättämä närä johtuu nimenomaan siitä, että kyseessä on suomalaisen tytön ja neekerin välinen seksisuhde. Jos miespäähenkilö olisi ollut esim. ruotsalainen, englantilainen tai saksalainen, kukaan ei olisi nähnyt mitään erityistä naispäähenkilön ja tällaisen "eri etniseen ryhmään kuuluvan" miehen suhteessa.

Elokuvassa ministerin (Taneli Mäkelä) hemmoteltu tytär (Elli Vallinoja) menettää muistinsa liikenneonnettomuudessa ja päätyy sairaalan siivoojaksi. Uudessa roolissaan hän tutustuu mukavaan maahanmuuttajapoikaan (Chike Ohanwe) ja molemminpuolinen rakkaus syttyy oitis.

Onpa tosi ihanaa nähdä tällainen elokuva valkoisen naisen ja neekerin välisestä seksisuhteesta. Trailerin perusteella elokuvassa on runsaasti tämän suomalaisen naisen ja neekerin välistä kähmintää, hyväilyä, pussailua ja rakastelua. Onpa tosi kiva mennä leffateatteriin katsomaan, kun neekeri nussii suomalaista naista. Ihanaa tämä Hardwickin tehtailema monikulttuurisuuskasvatus.

Kommentteja hommaforumilta:

Pidän kyllä aika erikoisena sitä rotupolitiikkaa, jota esim. jenkkileffoissa pidetään yllä ja joka nyt on siirtynyt Suomeen. Media tarjoaa aikamoisella vimmalla juurikin mustan (tai tässä tapauksessa kaiketi mulatin, jos tämä sana on suomenkielessä yhä neutraali) miehen tai pojan ja valkoisen naisen suhdetta. Tällaisen kuvion pönkittäminen vaikuttaa myös yhteiskunnassa - sen saattaa todeta, kun tarkastelee millaisella ratiolla jenkeissä on musta mies/valkoinen nainen -suhteita verrattuna päinvastaiseen tilanteeseen, joka on erittäin harvinainen. Hyvin hyvin harvoin kuvio on toisinpäin, että valkoinen tai suomalainen poika/mies olisi muunmaalaisen naisen kanssa. Miksi?

Tämä yhdistettynä siihen, että Suomeen tupataan ulkomailta juurikin nuoria naimattomia (tahi promiskuiteettia/polygamiaa harrastavia) miehiä, on vähän häiritsevä yhtälö.

Hardwickiltä olisi vaatinut hiukan enemmän rohkeutta tehdä odottamaton ja laittaa vierekkäin punaposkinen Suomi-poika etelän vetreälanteisen nuubialaisprinsessan viereen. Mutta eihän sitä voi.
Mustan miehen ja valkoisen naisen suhdetta pidetään yllä mediakuvaston avulla aivan selkeästi enemmän. Päinvastaisia asetelmia löytyy todella vähän ja nimenomaan tietynlaisena "outona" kuriositeettina. Se siis saattaa riittää jopa kokonaisen elokuvan juoneksi, koska on niin harvinaista.

Ja todellisuustsekkaus: Kun suomalainen mies avioituu ulkomaalaisen naisen kanssa, hän on hankkinut postissa huoran. Nainen sen sijaan "rakastuu tulisesti" tms. Mutta kuinkas moni mustan/arabin tms. miehen kanssa esim. lapsen hankkinut valkoinen nainen sitten päätyy yksinhuoltajaksi? Aika naurettavan moni.
Itse kyllä tiedän joitakin pariskuntia, joissa mies on valkoihoinen täysin suomalainen henkilö ja vastavuoroisesti nainen on joko idästä tai etelästä päin. Kuitenkaan, tämmöistä parisuhde-muotoa ei mainosteta eikä siitä pidetä. Olettaisin että nykyisten rasismin määritelmien mukaan tämän voisi nostaa omaksi "parisuhdemuotorasismi"-määritelmäksi.

Varmaankin tämä johtuu siitä että suvaitsevaiston kärkikasti, sekä myös tasa-arvokärkikasti ovat pääasiallisesti naispuoleisia henkilöitä, jolloin valkonainen-mustamies-yhdistelmä on lähempänä sitä etnisesti värisevää sydäntä.
Hardwickin leffan idea on oikeastaan aika sovinnainen. Mutta mitä tapahtuu, kun vaalea suomalaispoika rakastuu muslimi- ja kunniakulttuurissa elävään tyttöön? Miten tytön miespuoliset sukulaiset suhtautuvat? Siinä vasta olisi aineksia elokuvalle.
Aiheesta on kyllä tehty tavallaan yksi elokuva (jos TAIK:n lopputyöt lasketaan elokuviksi), Caasha. Muistaakseni tuo on esitetty Yle ykkösellä Kotikatsomossa.

Sitten on myös näytelmä Aina jonkun tytär, jossa 16-vuotias somalityttö tulee raskaaksi 18-vuotiaalle suomalaispojalle. Tarina jatkui tosielämän puolella, kun jotkut somalit katsoivat pääosanesittäjän halventaneen islamia, somaleita, somalikulttuuria ynnä muita tabuja. Näytelmässä oli tietysti onnellinen loppu: suomipoika kääntyi muslimiksi.
Teatteriesitys (oliko Cassandra?) aiheutti myös aikamoista älämölöä somalien keskuudessa. Rassismia? Eihän toki! Aitoa huolta pitää yllä korkeampaa moraalia ja suojella omaa kulttuuria!


Auta armias sitä ragea mikä syntyisi kun tyttö vielä kääntyisi kristityksi. Ääärimmäinen solvaus Rauhan(tm) uskonnolle.Näin kertoo imaami Mohammed Sherif Ishaq.

On suotavaa, että tällaiset esitykset eivät ole avoimia yleisölle. Ne vain yllyttävät pahuuteen. Meillä on suuria ongelmia suhtautua näihin asioihin, koska meidän pitää pitää lapsemme erossa tällaisista asioista.

Voisiko sitten Suomessa käydä kuten Hollannissa, jos joku loukkaisi muslimiväestön tunteita kuten ohjaaja van Gogh?

Munkkiniemen imaami vastaa maltillisesti.

Kun joku loukkaa muslimeja tai islamia, ei ole yksittäisen henkilön asia päättää, mitä tälle loukkaajalle pitäisi tehdä. Meillä on auktoriteetteja ja oppineita, jotka ohjaavat meitä oikealle tielle.

http://yle.fi/aohjelmat/apiste/arkisto/id15560.html

Olipa todella maltillinen vastaus imaamilta. Tällaista oppia niissä moskeijoissa saarnataan. Rakennetaan vaan joka niemeen ja notkelmaan omat moskeijansa, että mahdollisimman moni "varsinainen" pääsee nauttimaan niiden opetustarjonnasta. Imaami ei olisi älähtänytkään, jos näytelmän asetelma olisi ollut toisinpäin.

Millainen rasismiälämölö siitä olisi syntynyt, jos Hardwick olisi tehnyt elokuvan rakastuneesta suomalaispojasta ja muslimitytöstä, joka joutuu pakenemaan henkensä uhalla sukulaisiaan, joiden kunniaa hän on loukannut. Kun pelkästään Aina Jonkun Tytär -näytelmän pääosan esittäjä sai uhkauksia.

Mikä henkinen rikkaus ja voimavara erilaiset samanlaiset maahanmuuttajat Suomelle ovatkaan!


maanantai 11. tammikuuta 2010

Myös "maltillinen" muslimi voi olla terroristi


suomalainen kehitysmaantieteen opiskelija Inga Härmälä opiskeli vuonna 2005 Jemenissä samassa koulussa kuin nigerialainen terroristi Umar Farouk Abdulmutalla
Hbl:
Finlandssvenska kände terroristen
Publicerad: 07/01 17:12 ›uppdaterad: 07/01 20:29

Då bilderna av självmordsbombaren Umar Farouk Abdulmutallab som på julaftonskvällen försökte spränga ett flygplan i luften ovanför Detroit började spridas över internet klarnade det för Inga Härmälä att hon för fyra år sedan var skolkamrat med killen.

Kuvastaa Hbl:n asennetta, että nigerialainen islamilainen terroristi on Hbl:n mielestä "killen" eli "poika" tai "jätkä". Kas kun ei "kaveri" tai "heppu".

Tämä on samaa diskurssia kuin se, että autoja ja taloja Ranskassa ja Ruotsissa polttavat islamilaiset terroristit ovat "ranskalaista nuorisoa" tai "ruotsalaista nuorisoa".

Inga Härmälä, som studerar utvecklingsgeografi vid Helsingfors universitet, bodde år 2005 några månader i Jemens huvudstad Sana där hon studerade arabiska med den nu terrormisstänkte nigerianen Umar Farouk Abdulmutallab.

Tämä kertoo jo jotain siitä, millaiset ihmiset ovat kehitysmaantieteen opiskelijoita.

Ks. aineopintojen tavoitteiden kuvausta:

Opiskelija ymmärtää erilaisten kansainvälisten toimijoiden (esim.YK, WTO, NGO) merkityksen kansainvälisessä yhteistyössä, ja toisaalta ristiriitoja ja eriarvoisuutta aiheuttavien rakenteiden takana olevien toimijoiden (esim. WTO, IMF, monikansalliset yhtiöt) merkityksen. Kirjojen yksityiskohtainen asiasisältö eri instituutioiden merkityksistä demokratian, ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan kehityksessä antaa opiskelijalle käsityksen kehitysmaantieteen tavoitteista yleisesti ja erityisesti.

Tyypillistä punavihreää kehitysmaa-aktivistidiskurssia. Ei ole yllättävää, että joku islamiin hurahtanut suomalainen nainen opiskelee tuollaista. Punavihreät naiset ja islamiin kääntyneet tai islamia ihailevat suomalaiset suvaitsevaiset kukkahattutädit ovat paljolti päällekkäisiä ihmisryhmiä.

Härmälä och Abdulmutallab bodde i samma studenthem och delade kök och tvättrum.

–Jag fattade att det var han då en gemensam skolkompis från Jemen på sin Facebook-profil berättade att han gått i samma skola som Abdulmutallab. Visst var det chockerande, säger hon om sin reaktion på nyheten.

Men sommaren 2005 i Jemen kunde Härmälä inte att förutspå att Abdulmutallab skulle bli terrorist.

–Det gick också radikala muslimer i vår skola men jag uppfattade inte att Abdulmutallab hörde till det gänget. Han hälsade till exempel på oss kvinnliga studerande, vilket inte den radikala falangen gjorde.

Tämä terroristi ei siis ollut ns. radikaali muslimi, vaan hän oli "maltillinen" muslimi. Tästä näemme, että myös "maltillinen" muslimi voi olla terroristi.

Mitä hyötyä siitä muslimien "maltillisuudesta" sitten on, jos kerran "maltillisetkin" muslimit voivat olla terroristeja?

Tämä saattaa aivan uuteen valoon Jaakko Hämeen-Anttilan ja muiden kukkahattutätien väitteet, että valtaenemmistö muslimeista on "maltillisia".


perjantai 8. tammikuuta 2010

Amnesty puolustaa Ibrahim Shkupollia

Amnestyn Suomen toiminnanjohtaja Frank Johansson Ylen Radio Suomen Ajantasa-ohjelmassa:

Noin 15-20 naista kuolee Suomessa vuosittain suomalaisen miehen kädestä, yleensä ex-puoliso tai puoliso. Tää on suomalainen yhteiskunnallinen ongelma. Jos maahanmuuttajilla on omassa kulttuurissaan naisia syrjiviä ajatuksia, niin Suomi on itseasissa aika hyvä kasvualusta tän syrjinnän kasvulle, koska Suomessa naiset ovat hyvin haavoittuvassa asemassa.


Suomessa siis alle 20 % henkirikosten uhreista on naisia ja yli 80 % miehiä. Tämä osoittaa Amnestyn Suomen toiminnanjohtaja Frank Johanssonin mielestä, että Suomessa naiset ovat hyvin haavoittuvassa asemassa.

Kun albanialainen muslimi murhaa suomalaisen ex-naisystävänsä ja neljä muuta suomalaista, tämä on Amnestyn toiminnanjohtaja Frank Johanssonin mielestä suomalainen yhteiskunnallinen ongelma.

Suomi on Amnestyn toiminnanjohtajan mielestä hyvä kasvualusta naisten syrjinnän kasvulle, joten islamilaisista maista Suomeen tulevat maahanmuuttajat ryhtyvät Suomessa syrjimään naisia entistä enemmän saatuaan huonoja vaikutteita suomalaisilta.

Kuinka kukaan voi sanoa mitään noin sairasta??

Älkää koskaan lahjoittako penniäkään rahaa Amnestylle niin kauan kuin tuo seinähullu suomalaisvihaaja Frank Johansson on Amnestyn johtaja.

Frank Johansson:

Karkotukset asettaisivat ulkomaiset rikoksentekijät eriarvoiseen asemaan kotimaisiin rikoksentekijöihin nähden.


Amnesty siis vastustaa ulkomaalaisten rikollisten karkoituksia Suomesta sillä naurettavalla perusteella, että suomalaisiakaan rikollisia ei voida karkoittaa ulkomaille.

Amnestyn mielestä siis Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten välillä ei saa olla mitään eroa juridisessa asemassa.

Amnestyn siis vastustaa kansalaisuuden käsitettä. Amnestyn mielestä kenellä tahansa ihmisellä mistä tahansa päin maailmaa pitää olla Suomessa täysin sama juridinen asema kuin syntyperäisellä Suomen kansalaisella. Tällöin tietysti kansalaisuudella ei olisi mitään merkitystä. Tähän Amnesty pyrkii. Amnestylla on siis vallankumouksellisia tavoitteita.

Amnesty pyrkii lakkauttamaan Suomen olemassaolon itsenäisenä valtiona. Itsenäisen valtion keskeisiä tunnusmerkkejä on, että valtio saa itse päättää ulkomaalaisten oikeudesta oleskella maassa. Amnesty vastustaa tämän valtion suvereniteettiin kuuluvan päätösvallan olemassaoloa. Amnesty siis vastustaa Suomen valtiollista suvereniteettia. Amnesty haluaa lakkauttaa Suomen valtion.

Amnesty pyrkii siihen, että Suomeen tulisi miljoonia Ibrahim Shkupolleja. Amnestyn mielestä suomalaisilla itsellään ei ole oikeutta ylläpitää omaa valtiotaan keskenään. Amnestyn mielestä Suomen valtiolla ei ole oikeutta päättää, kuka ulkomaalainen saa asua Suomessa ja kuka ei. Tämähän tarkoittaa kaikkien maahanmuutto- ja maassaoleskelurajoitusten totaalista poistamista. Seurauksena on miljoonien Ibrahim Shkupollien tulviminen Suomeen ja jääminen tänne pysyvästi.

Tämä merkitsee Suomen väestön vaihtumista kansainvaellusten myötä afrikkalais-lähi-itämaalaiseksi väestöksi. Se merkitsee Suomen tuhoa. Amnestyn tavoitteena on Suomen olemassaolon loppuminen, Finis Finlandiae.sunnuntai 3. tammikuuta 2010

Aamulehden Taneli Heikka valehtelee: Kosovo ja Suomi yhtä väkivaltaisia

Aamulehti:

Taneli Heikka: Kosovo ja Suomi yhtä väkivaltaisia
31.12. - 20:38

Poliisilla on kaulassa konepistooli ja diakonilla sokeripala. Punaisiin ja valkoisiin haalare
ihin pukeutuneita rikospaikkatutkijoita liikkuu autioituneen kauppakeskuksen pihalla. On suomalainen uudenvuodenaatto.

Mistä tämä meille tuli, onko se ollut täällä aina? Onko tämä joukkomurha erilainen, kun tekijä on syntynyt ulkomailla? Katsotaan pakkasta kylmempiä tilastoja.

EU julkaisi joulun alla Eurosafe-raportin, jonka mukaan Suomi on EU:n neljänneksi väkivaltaisin maa. Edellemme kiirivät vain baltit, perässämme tulevat Unkari, Slovenia, Puola ja Romania. 30 vuoden aikana Suomessa on tapettu 2-3,5 ihmistä vuos
ittain 100 000 henkeä kohden. Useimmissa läntisen Euroopan maissa luku on noin 1 tai sen alle. Olemme itäinen väkivaltamaa.

Tuliko väkivalta Espooseen siis ulkoa? Jos Kosovon albaani Ibrahim Shkupolli on tullut Suomeen 24-vuotiaana 1990, häntä voidaan pitää suomalaisena. Surmien kulttuurisia juuria etsittäessä Suomi nousee muutenkin vahvana epäiltynä esille. Kosovosta juuria on nimittäin vaikea kaivaa esiin.

Ennen Jugoslavian hajoamissotia henkirikostietoja ei ole, emmekä vielä tiedä Shkupollin nuoruudesta. Sotien ajan Shkupolli eli lännessä. Nykyään Kosovo on yhtä turvallinen tai vaarallinen maa kuin Suomi. Kosovon poliisi ilmoittaa 2,45 henkirikosta, YK "alle kolme" henkirikosta 100 000 ihmistä kohti. Se on paljon, mutta suomalaisittain normaalia.

"Alueella on suhteellisen matala rikollisuustaso ja stereotypiat siitä järjestäytyneen rikollisuuden ja väkivallan pesänä ovat vääriä", YK:n huume- ja rikosvirasto UNODC ilmoitti toukokuussa 2008. Tilanne on parantunut. Trendi on käänteinen Suomessa, jossa henkirikosten määrä kääntyi nousuun vuosina 2007 ja 2008. Tämä ei selity pelkästään Jokelan ja Kauhajoen surmilla.

Suomalainen väkivaltakulttuuri on pysynyt rankkana vuosikymmeniä. Kenties havahdumme sen olemassaoloon nyt, kun murhaaminen on tullut kodin seinien sisältä kouluihin ja kauppakeskuksiin.

Kosovon 2,45 henkirikosta 100 000 henkeä kohden on paljo
n, mutta suomalaisittain normaalia.

Taneli Heikka

taneli.heikka@almamedia.fiTämä hullu siis väittää olevan islamilaisen kunniamurhan tehneen kosovolaisen albaanin olevan suomalainen.

Perusteeksi tälle sairaalle valehtelulle riittää tämän sekopään mielestä se, että kyseinen balkanilainen muslimi oli asunut Suomessa jo pitkään.

Perustelu on helvetin huono.

Ensinnäkään ihmisen etnokulturaalinen tausta ei muutu, vaikka hän asuisi synnyinmaansa ulkopuolella. Ibrahim Shkupolli oli aikuinen mies muuttaessaan Kosovosta Suomeen. Hän oli siis syntynyt ja kasvanut ja varttunut aikuiseksi Balkanilla islamilaisessa kulttuurissa. Hän oli balkanilainen muslimi eikä muuksi muuttunut Suomessa asuessaan.

Toiseksi, lain mukaan hänet olisi pitänyt karkoittaa Suomesta ajat sitten, koska hän oli Suomessa asuessaan toistuvasti syyllistynyt vakaviin rikoksiin. Ibrahim Shkupollin tekemiin murhiin olivat siis syyllisiä nykyiset maanpetokselliset poliitikot ja byrokraatit, jotka hyysäävät ulkomaalaisia rikollisia.

Ibrahim Shkupolli oli sekä etnokulturaalisesti että juridisesti ulkomaalainen, koska pitkäkestoisesta Suomessa oleskelustaan huolimatta hän ei ollut saanut Suomen kansalaisuutta lukuisien rikostensa vuoksi.

Ibrahim Shkupolli oli siis nimenomaan ulkomaalainen rikollinen.

Tämä hullu Taneli Heikka yrittää kuitenkin väittää, että ulkomaalainen rikollinen on muka jotenkin suomalainen.

Tällainen sairas valehtelu on fanaattista propagandaa, jossa tosiasiat kiistetään epätoivoisella vimmalla. Tosiasiat nimittäin ovat ristiriidassa monikulttuurisuususkovaisten Teletubby-utopioiden kanssa.Kun todellisuus on erilainen kuin huumehoureinen hallusinaatioutopia, fanaatikko ryhtyy itsepäisellä, epätoivoisella vimmalla kiistämään tosiasioita, itkien ja jalkaa polkien ja kiukkuisesti inttäen.

Suomalaisuutta vihaavat maanpetturit, kulttuurisen itseinhon vallassa olevat suomalaiset perverssit kansallisen itsemurhan kannattajat haluavat tuhota Suomen tuomalla tänne satojatuhansia tai miljoonia sosiokultuuraalisesti ja geneettisesti sopeutumiskyvyttömiä ihmisiä, kuten muslimeja ja neekereitä.Älyllisesti ja tiedollisesti pikkulapsen tasolla olevat kukkahattutädit eli "rasismia" vastustavat, "suvaitsevaiset" toimittajat ja kolumnistit (Taneli Heikka, Kaarina Hazard, Helena Liikanen jne.) luulevat maahanmuuttajien olevan tuollaisia iloisia erivärisiä hahmoja, jotka leikkivät kiltisti keskenään.

Kun nämä halinallet eivät sitten käyttäydykään yhtä kiltisti kuin tuollaisten sädekehä päänsä päällä kävelevien toiseudenihailijoiden huumehoureisissa Teletubby-utopioissa, nämä moraalista ylemmyyttä säteilevät muslimien ja neekerien ihailijat ryhtyvät syyttämään SUOMALAISIA MIEHIÄ ulkomaalaisten tekemistä rikoksista.

Näin on tehnyt mm. maahanmuuttoministeri Astrid Thors väittäessään, että muslimimaahanmuuttajien tekemät kunniamurhat johtuvat suomalaisten lestadiolaisten miesten tavasta alistaa vaimojaan.

Nyt sitten Aamulehden Taneli Heikka on mennyt samalle linjalle valehdellessaan, että balkanilaisen muslimin tekemä islamilainen kunniamurha on muka SUOMALAISEN MIEHEN tekemä suomalainen rikos.

Hyi saatana.

Irtisanokaa Aamulehden tilauksenne välittömästi.

Ilmoittakaa puhelimitse Aamulehden päätoimitukseen syynne tilauksen irtisanomiseen.

Keskustelua Aamulehden yleisökommenttipalstalta:

Ihmisen täytyy olla aivan saatanan tyhmä ja totaalisen tietämätön maailman menosta, jos luulee Kosovon kaltaisen väkivaltaisen ja sekasortoisen kehitysmaan "tilastojen" olevan edes lähestulkoon luotettavia tietoja.

Mitä liikkuu sellaisen ihmisen päässä, joka ei tajua sisällissodan ja kansanmurhan kourissa äskettäin olleen maan "valtiovallan" olevan rikollinen, korruptoitunut taho?

Tuollaisia infantiileja imbesillejä on Suomen suurimpien sanomalehtien kolumnisteina ja toimittajina.

Heille maksetaan palkkaa siitä, että he kirjoittavat lastensatujen tasoisia Teletubby-tarinoita eriväristen iloisten hahmojen rauhanomaisesta rinnakkaiselosta.

Mitä vittua? Miksi Suomessa ei ole yhtäkään sanomalehteä tai tv-uutistoimitusta, joka palkkaisi täysjärkisiä aikuisia ihmisiä tekemään realistisia uutisia?