perjantai 13. marraskuuta 2009

Ali Qassim revisited

Rasisminvastaisen työn huippuosaaja Ali "synergian silta" Qassim on lehtitietojen mukaan vihdoin tänään Helsingin käräjäoikeudessa vastaamassa syytteisiin 148 000 euron avustusten puliveivaamisesta päivänvaloa kestämättömiin tarkoituksiin.

Kuten muistamme, Ali teki allekirjoittaneesta aiemmin tänä vuonna tutkintapyynnön. Alin mielestä olin vakavasti vahingoittanut hänen muuten moitteetonta mainettaan käsittelemällä Maahanmuuttajien tuki ry:n verovaroin rahoitettuja projekteja.

Alin oikeudenkäynnin tulos kiinnostaa minua paitsi yleisesti myös henkilökohtaisesti. Alin tekemää rikosilmoitusta käsittelevä syyttäjä nimittäin lähetti poliisille jokin aika sitten lisäselvityspyynnön, jossa mm. kehotettiin ottamaan huomioon Alia vastaan nostettujen syytteiden kohtalo. Oletan tämän tarkoittavan sitä, että syyttäjä haluaisi kovasti nostaa minua vastaan syytteen, mutta että syytteen nostaminen Alia koskevien (itsessään julkisten) rikosepäilyjen (todenmukaisesta) käsittelemisestä blogissani olisi syyttäjän mielestä kovin noloa, jos Ali vielä tuomittaisiin käräjillä.

On siis oletettava, että jos Alia koskevat syytteet kaatuvat, minä saan syytteen, ja päinvastoin. Se, että syyteharkinnan kytkeminen toisen oikeusprosessin lopputulokseen ei tietenkään ole minkään lain mukaista, voitaneen sivuuttaa epäoleellisena.


Tämä koskee minuakin, koska sama afrikkalainen herrasmies Ali Qassim oli samaisessa kunnianloukkausrikosilmoituksessaan väittänyt minunkin "loukanneen" hänen "kunniaansa".

Poliisille 2.12.2008 tekemässään väärässä ilmiannossa Qassim on väittänyt minun, Jussi Halla-ahon ja Seppo Lehdon syyllistyneen kunnianloukkaukseen häntä vastaan.

Qassimin tekemä tutkintapyyntö oli lyhykäisyydessään tällainen:

Helsingin poliisi attn / tutkija Juha Hirvonen


Pyydän tutkimaan ja saattamaan rangaistavaksi seuraavat kolme minua koskevaa julkaistua perätöntä loukkausta.


Helsinki 2.12.2008 Ali Qassim

Tämän perässä oli kolme sitaattia, joista yksi oli tämä:
Lähettänyt Mikko Ellilä klo 18:39 21. helmikuuta 2008


Somaleille maksetaan palkkaa tietokonepelien pelaamisesta


"Rahat ilmeisesti menivät suoraan Ali Qassimin henk.koht. pankkitilille, koska projekti keskeytettiin laittomuuksien vuoksi."


"Qassimin saama yli kahden miljoonan mummonmarkan suuruinen avustus meni laittomasti Qassimin omaan lompakkoon."

Muut kaksi olivat ilmeisesti sitaatteja Jussi Halla-ahon ja Seppo Lehdon kirjoituksista.

Sittemmin sain postitse esitutkintapöytäkirjan, johon sisältyi Ali Qassimin vastaukset poliisin hänelle asianomistajana esittämiin kysymyksiin:

K: Mitkä kohdat Jussi Halla-ahon / Mikko Ellilän / Seppo Lehdon kirjoituksissa esittivät sinusta valheellisen tiedon tai vihjauksen?

V: Katso alla tutkintapyyntö, kaikki ko. kohdat.

K: Onko sinut tuomittu em. kirjoituksissa mainittujen rikosepäilyjen johdosta ?

V: Ei

K: Oletko ollut yhteydessä tämä asian vuoksi em. henkilöön ?

V: En näe noin pahantahtoisten kirjoituksien osalta yhteydenotossa mitään mieltä enkä tarkoitusta.

K: Oletko vaatinut asiassa oikaisua ?

V: En pidä tällaista mitenkään realistisena lähestymistapana asiaan.

K: Mitä vahinkoa, kärsimystä tai sinuun kohdistuvaa halveksuntaa (henkistä tai konkreettista) em. henkilön esittämät väitteet ovat sinulle aiheuttaneet ?

V: Olen saanut useita kommentteja ja kysymyksiä ihmisiltä, jotka ovat netissä lukeneet ko. tekstejä esim. googlatessaan minua, varsinkin Halla-ahon väitteistä. Vahinkoa on niin yksityis- kuin työsuhteissani sekä tästä johtuvaa tarpeetonta stressiä puolustella ja oikoa jo vuosia jatkunutta solvaamista.

K: Katsotko olevasi julkisuuden henkilö?

V: En

K: Onko sinulla jotain oma-aloitteista lisättävää tähän kunnianloukkausasiaan ?

V: Ihmisten taustoja tutkitaan nykyisin googlaamalla, se on keskeinen profilointiväline uusien suhteiden alkaessa. Lisääntyvä rasistijoukko klikkailee toistensa kirjoituksia, jolloin ne frekvenssinsä perusteella sijoittuvat googlen kärkisaiteiksi ennen asiallisempaa tietoa.

Jokainen em. vastaus on sama kaikille kolmelle.

Terveisin Ali Qassim

Helsingin poliisi attn / tutkija Juha Hirvonen

Pyydän tutkimaan ja saattamaan rangaistavaksi seuraavat kolme minua koskevaa julkaistua perätöntä loukkausta.

Helsinki 2.12.2008

Ali Qassim


Kommentoin tätä Qassimin alkuperäisen tutkintapyynnön tekstiä ja hänen esitutkintavaiheessa antamaansa asianomistajalausuntoa seuraavasti:

2009/7/2 Hirvonen Juha POL HPL :
>

> Hyvä Juha Hirvonen

>

>

> Toistan ensin tutkintapyyntöviestini , lopussa vastaukset kysymyksiinne :

>

>

> K :

> Mitkä kohdat Jussi Halla-ahon / Mikko Ellilän / Seppo Lehdon kirjoituksissa

> esittivät sinusta valheellisen tiedon tai vihjauksen ?

> V : Katso alla tutkintapyyntö, kaikki ko. kohdat.

Ks. allaoleva kommenttini tutkintapyynnössä mainittuihin kohtiin.> K :

> Onko sinut tuomittu em. kirjoituksissa mainittujen rikosepäilyjen johdosta ?

> V : Ei

Eipä tietenkään ole vielä tuomittu, kun asiaa koskeva rikosoikeudenkäynti ei ole vielä päättynyt.

Nähdäkseni Ali Qassim syyllistyy viranomaisen harhauttamiseen jättämällä mainitsematta, että hän on syytteessä vakavista talousrikoksista.

Se, että hän on syytteessä näistä talousrikoksista, on olennaisen tärkeää tietoa. Minun kirjoitukseni koski hänen tekemiään talousrikoksia. Hän sanoi tutkintapyynnössään olevansa sitä mieltä, että minun kirjoitukseni oli "perätön loukkaus". Tällä hän ilmeisesti tarkoitti sitä, että kirjoitukseni täyttää hänen mielestään kunnianloukkauksen tunnusmerkistön.

Tämän rikosnimikkeen tunnusmerkistön täyttymisen arvioinnin kannalta on ratkaisevan tärkeää, ovatko minun väitteeni hänen talousrikoksistaan paikkansapitäviä. Qassim sanoo, että häntä ei ole TUOMITTU kyseisistä rikoksista; hän jättää tahallaan mainitsematta sen olennaisen seikan,että hän on SYYTTEESSÄ kyseisistä rikoksista.

Salaamalla asiaan kuuluvan seikan ilman laillista syytä tutkintapyyntönsä johdosta suoritetussa esitutkinnassa, vastatessaan asianomistajana poliisin hänelle esittämiin kysymyksiin, Qassim syyllistyy perättömään lausumaan viranomaismenettelyssä rikoslain 15 luvun 2 § mukaisella tavalla.


> K :

> Oletko ollut yhteydessä tämä asian vuoksi em. henkilöön ?

> V : En näe noin pahantahtoisten kirjoituksien osalta yhteydenotossa mitään

> mieltä enkä tarkoitusta.

Qassimin väite kirjoitukseni pahantahtoisuudesta on perätön. Kirjoitukseni perustuu tiedotus välineissä julkaistuihin kiistattomiin faktatietoihin, joiden siteeraaminen ei osoita mitään pahantahtoisuutta.

Qassimin mielipide minun kirjoitukseni pahantahtoisuudesta on merkityksetön sen kannalta, olisiko hänen pitänyt vaatia oikaisua vääriksi kokemiinsa tietoihin. Yleisen journalistisen käytännön mukaan tiedotusvälineissä julkaistuihin tietoihin on esitettävä oikaisupyyntö, mikäli ne ovat perättömiä. Tähän ei vaikuta asianomistajan mielipide tietojen julkaisijan hyvän- tai pahantahtoisuudesta.

> K :

> Oletko vaatinut asiassa oikaisua ?

> V : En pidä tällaista mitenkään realistisena lähestymistapana asiaan.

Oikaisuvaatimus on nimenomaan vallitseva käytäntö. Asianomistaja ei siis pidä vallitsevaa käytäntöä ja yleisiä hyviä tapoja "realistisena lähestymistapana". Näin ollen on katsottava, että asianomistaja on tietoisesti ja tahallisesti toiminut yleisten tapojen ja käytäntöjen vastaisesti.

Asianomistaja on asunut Suomessa lähes 20 vuotta (lehtitietojen mukaan hän on muuttanut Suomeen vuonna 1990) ja puhuu suomea erittäin hyvin ja on täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen Suomen kansalainen.

Asianomistaja ei siis voi olla tuntematta Suomessa vallitsevia yleisiä tapoja ja käytäntöjä.

Asianomistajan tietoinen ja tahallinen yleisten hyvien tapojen ja käytäntöjen vastainen menettelytapa osoittaa tutkintapyynnön perättömyyden ja epäasiallisuuden.> K :

> Mitä vahinkoa, kärsimystä tai sinuun kohdistuvaa halveksuntaa (henkistä tai

> konkreettista) em. henkilön esittämät väitteet ovat sinulle aiheuttaneet ?

> V : Olen saanut useita kommentteja ja kysymyksiä ihmisiltä, jotka ovat

> netissä lukeneet ko. tekstejä esim. googlatessaan minua, varsinkin

> Halla-ahon väitteistä. Vahinkoa on niin yksityis- kuin työsuhteissani sekä

> tästä johtuvaa tarpeetonta stressiä puolustella ja oikoa jo vuosia

> jatkunutta solvaamista.

Halla-ahon väitteistä asianomistajalle esitetyt kysymykset ja kommentit ja niistä asianomistajalle mahdollisesti aiheutunut vahinko tai kärsimys ovat merkityksettömiä minun kirjoitukseni kannalta.

Koska asianomistajan oman lausuman mukaan kommentteja ja kysymyksiä ja niistä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa on tullut "varsinkin" Halla-ahon väitteistä, asianomistaja itsekin katsoo minun kirjoitukseni hänelle aiheuttaman vahingon hyvin vähäiseksi.

Kaikki minun kirjoituksessani esitetyt väitteet asianomistajasta ovat sanomalehtitietoihin ja viranomaislähteisiin perustuvaa kiistatonta faktatietoa.

Jos näiden tietojen julkaisemisen johdosta on asianomistajalle esitetty kysymyksiä ja kommentteja, tämä ei mitenkään osoita asianomistajan kärsineen minun kirjoitukseni vuoksi minkäänlaista vahinkoa.

Mikäli asianomistaja katsoo kokeneensa henkistä kärsimystä hänen tekemiensä talousrikosten tulemisesta julkisuuteen, tämä ei tietenkään ole laillinen peruste hänen tekemälleen rikosilmoitukselle kunnianloukkauksesta eikä hänen esittämilleen vahingonkorvausvaatimuksille.

Asianomistajan tekemät vakavat, useiden satojentuhansien eurojen suuruiset talousrikokset ovat lähtökohtaisesti julkista tietoa. Asianomistaja ei ole esittänyt mitään perustetta, miksi hänen tekemänsä suuret talousrikokset olisivat salassapidettävää tietoa.

Koska asianomistaja on vieläpä julkisuuden henkilö ja useiden järjestöjen johtotehtävissä sekä korkeissa julkishallinnon viroissa toiminut, poliittisesti aktiivinen henkilö, häntä koskevien rikosepäilyjen totuudenmukainen uutisointi on erityisen tärkeää kansalaisten oikeusturvan ja yhteiskunnan yleisen julkisuusintressin kannalta.

Asianomistaja on käytännössä viranomainen ja poliitikko; on ehdottoman tärkeää viranomaisten toimintaan kohdistuvan laillisuusvalvonnan kannalta ja perustuslaillisen demokraattisen päätöksenteon ja yleisen mielipiteenmuodostuksen kannalta, että johtavassa asemassa olevien viranomaisten ja poliitikkojen tekemistä rikoksista uutisoidaan mahdollisimman laajalti ja kattavasti.

On mahdotonta kuvitellakaan sellaista tilannetta, jossa virkamiehen tai poliitikon tekemistä satojentuhansien eurojen suuruisista talousrikoksista kirjoittaminen ei olisi sallittua. Suomen oikeusjärjestelmä ei tunne ainuttakaan perustetta moisen vakavan ja yhteiskunnallisesti merkittävän rikosvyyhdin salaamiselle.

Asianomistajan vaatimus hänen tekemiensä suurten talousrikosten salaamisesta kunnianloukkaustuomion ja vahingonkorvausvaatimusten uhalla on siis täysin perusteeton ja täysin ristiriidassa Suomen oikeusjärjestelmän julkisuusperiaatteiden kanssa.

Asianomistajan vaatimus on siis hylättävä lakiin perustumattomana.

Asianomistaja sanoo tutkintapyynnössä mainitsemiensa kirjoitusten aiheuttaneen hänelle turhaa stressiä ja tarvetta puolustella itseään ja oikoa "jo vuosia jatkunutta solvaamista". Koska asianomistaja on antanut tämän lausuntonsa sähköpostitse poliisille 13.5.2009, hänen mainitsemansa "jo vuosia jatkunut solvaaminen" ei voi tarkoittaa minun 21.2.2008 julkaistua kirjoitustani. Asianomistaja on tehnyt tutkintapyyntönsä 2.12.2008, jolloin on kulunut vasta reilut yhdeksän kuukautta kirjoitukseni julkaisusta. Asianomistajan em. lausunto esitutkinnassa on annettu reilu vuosi kirjoitukseni julkaisun jälkeen.

Asianomistajan käyttämä ilmaisu "jo vuosia jatkunut solvaaminen" tarkoittaa selvästi useita vuosia. Näin ollen asianomistaja ei voi tarkoittaa minua puhuessaan häneen kohdistuneesta solvaamisesta.

Asianomistaja siis itsekin katsoo, että minä en ole solvannut häntä.

Asianomistaja syyllistyy viranomaisen harhauttamiseen puhumalla yhdessä lausunnossaan samalla kertaa kolmesta eri henkilöstä, jotka ovat laatineet kolme eri kirjoitusta asianomistajasta, kukin yhden kirjoituksen. Asianomistaja ei spesifioi, ketä hänen väitteensä "jo vuosia jatkuneesta solvaamisesta" koskee.

Tämä on asiaan kuuluvan seikan salaamista ilman laillista syytä, joten tässäkin kohdin asianomistaja Qassim syyllistyy perättömään lausumaan viranomaismenettelyssä rikoslain 15 luvun 2 § mukaisella tavalla.

Puhumalla samalla kertaa kolmen eri henkilön kirjoituksien hänelle muka aiheuttamista haitoista, spesifioimatta erikseen kunkin kirjoituksen aiheuttamaa haittaa, asianomistaja pyrkii antamaan asiasta harhaanjohtavan kuvan selvästi mala fide.

Asianomistaja pyrkii tietoisesti ja tahallisesti siihen, että minua epäiltäisiin ja syytettäisiin toisten henkilöiden laatimista kirjoituksista.

Tulen tekemään tästä aikanaan erillisen tutkintapyynnön ja vaatimaan Qassimille rangaistusta rikoslain 15 luvun 6 § mukaisesta väärästä ilmiannosta ja vaatimaan tästä vahingonkorvausta.

> K :

> Katsotko olevasi julkisuuden henkilö?

> V : En

Kuten olen aiemmassa lausunnossani todennut, Ali Qassim on useasti esiintynyt tiedotusvälineissä: sanomalehdissä, tv-ohjelmissa, internetissä ja viranomaisten julkaisuissa. Näin ollen Qassim syyllistyy perättömään lausumaan viranomaismenettelyssä rikoslain 15 luvun 2 § mukaisella tavalla väittäessään, että hän ei muka olisi julkisuuden henkilö.

Lisäksi Qassim on lukuisten julkishallinnollisten virkojensa ja yhteiskunnan rahoittamien järjestötoimiensa vuoksi viranomaistaho tai viranomaiseen rinnastettavissa oleva toimija.

Jussi Halla-ahon 3.10.2005 julkaisemassa kirjoituksessa (http://www.halla-aho.com/scripta/huippuosaamista.html) siteerataan Helsingin Sanomia, jonka mukaan Qassim työskentelee Maahanmuuttajien tuki ry:n hallituksen puheenjohtajana, Euroopan rasismin vastaisen verkoston ENAR:n Suomen puheenjohtajana sekä työministeriön alaisessa valtakunnallisessa etnisten suhteiden neuvottelukunnassa (ETNO). Lisäksi hän on mukana maahanmuuttajien asioita edistävässä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Sisu-Integra-projektissa ja Etelä-Suomen läänin syrjinnän vastaisessa JOIN-hankkeessa. Lisäksi Ali Qassim on työskennellyt tutkijana ulkomaalaisvaltuutetun toimistossa.

Nämä tiedot ovat luettavissa Helsingin Sanomien arkistossa olevasta artikkelista:
http://www.hs.fi/arkisto/artikkeli/Maahanmuuttajien+puolestapuhuja/HS20051003SI1YO02kpc

Toinen Ali Qassimin haastattelu Helsingin Sanomissa:

http://www.hs.fi/arkisto/artikkeli/Ali+Qassim+Maahan-++muuttajien++ty%C3%B6tt%C3%B6myys+pit%C3%A4%C3%A4+puolittaa/HS20051003SI1YO02kpe

Ensimmäinen Helsingin Sanomien artikkeli Ali Qassimin talousrikoksista on julkaistu 18.12.2005:

http://www.hs.fi/arkisto/artikkeli/Maahanmuuttajien+yhdistyksen+tuki+lopetettiin/HS20051218SI1KA01r6y

Kuka tahansa näin monissa julkishallinnollisissa viroissa ja viranomaisorganisaatioiden rahoittamissa järjestöissä johtavassa asemassa toiminut henkilö on ilman muuta automaattisesti julkisuuden henkilö.

Koska Qassimin talousrikoksista on uutisoitu laajalti mm. Helsingin Sanomissa jo vuonna 2005, on täysin mahdotonta epäillä minua kunnianloukkauksesta minun vuonna 2008 referoimieni sanomalehtitietojen ym. tiedotusvälineissä julkaistujen tietojen perusteella.

Qassimin väite minun syyllistymisestäni kunnianloukkaukseen on siis rikoslain 15 luvun 6 § mukainen väärä ilmianto. Tulen vaatimaan tästä Qassimille rangaistusta ja vaatimaan tästä vahingonkorvausta.

Qassimin tekemä väärä ilmianto ja hänen lukuisat perättömät lausumansa viranomaismenettelyssä on nähtävä osana samaa talousrikollisuutta, johon kuuluvat hänen tekemänsä satojentuhansien eurojen suuruiset määrärahojen väärinkäytökset.

Hänen motiivinsa tähän väärään ilmiantoon ja siihen liittyviin perättömiin lausumiin asianomistajana esitutkintavaiheessa on mitä ilmeisimmin pyrkimys saada vilpillisin perustein korvauksia kunnianloukkauksista harhauttamalla poliisi- ja syyttäjäviranomaiset ja käräjäoikeuden tuomarit ja lautamiehet uskomaan siihen, että hän olisi muka kokenut taloudellista vahinkoa ja henkistä kärsimystä häneen kohdistuneiden muka perättömien syytösten vuoksi.

Qassim on aikaisemmin pyrkinyt tavoittelemaan perusteetonta taloudellista etua saamalla käyttöönsä satojentuhansien eurojen suuruisia määrärahoja valheellisin apurahahakemuksin ja nyttemmin hän selvästi pyrkii hankkimaan itselleen lisää rahaa vilpillisin keinoin, vaatimalla perusteettomia vahingonkorvauksia häneen muka kohdistuneista kunnianloukkauksista.

Qassim on ammatti- ja taparikollinen, joka on jo lähes neljän vuoden ajan (vuoden 2005 lopulta asti) ollut jatkuvasti kahnauksissa viranomaisten kanssa systemaattisten, jatkuvien, toistuvien, tahallisten ja tarkkaan suunniteltujen suuren mittakaavan talousrikostensa vuoksi.

Qassim vaatii näistä hänen rikoksistaan kirjoittaneille henkilöille rangaistusta kunnianloukkauksista paitsi saadakseen väärin perustein vahingonkorvauksia häneen muka kohdistuneista kunnianloukkauksista, myös estääkseen hänen tekemiään vakavia talousrikoksia koskevan tiedon tulemisen julkisuuteen.

Qassim on vuosien ajan systemaattista talousrikollisuutta harjoittanut ammatti- ja taparikollinen, joka mitä ilmeisimmin aikoo jatkossakin väärinkäyttää viranomaistahojen ja/tai kansalaisjärjestöjen hänelle tai hänen mahdollisille bulvaanijärjestöilleen myöntämiä määrärahoja.

Koska hänen aiempien talousrikostensa tuleminen yleiseen tietoisuuteen haittaisi hänen mahdollisuuksiaan saada lisää määrärahoja käytettäväkseen, hän pyrkii kunnianloukkaussyytöksillä uhkaamalla poistamaan hänen talousrikoksiaan koskevat tiedot julkisuudesta voidakseen jatkossakin höynäyttää sinisilmäisiä, hyväuskoisia viranomaisia ja järjestötoimijoita.

Nämä väärät ilmiannot kunnianloukkauksista kuuluvat siis saumattomasti hänen jo vuosien ajan systemaattisesti harjoittamaansa talousrikollisuuteen ja sen peittelyyn.

> K :

> Onko sinulla jotain oma-aloitteista lisättävää tähän kunnianloukkausasiaan ?

> V: Ihmisten taustoja tutkitaan nykyisin googlaamalla, se on keskeinen

> profilointiväline uusien suhteiden alkaessa. Lisääntyvä rasistijoukko

> klikkailee toistensa kirjoituksia, jolloin ne frekvenssinsä perusteella

> sijoittuvat googlen kärkisaiteiksi ennen asiallisempaa tietoa.

Qassimin käyttämä ilmaisu "lisääntyvä rasistijoukko" on solvaus, joka täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Qassim siis syyllistyy kunnianloukkaukseen minua kohtaan rikoslain 24 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla sanoessaan, että minä kuuluisin johonkin"lisääntyvään rasistijoukkoon".

Solvaavuutta korostaa se, että Qassim sanoo tämän "lisääntyvän rasistijoukon" kirjoitusten sijoittuvan googlehauissa "ennen asiallisempaa tietoa": Qassim siis väittää minun esittämieni tietojen olevan muka epäasiallisia, vaikka minun tietoni perustuvat mm. Helsingin Sanomien julkaisemiin artikkeleihin ja viranomaistahojen (ulkoministeriö, työministeriö, Helsingin kaupunki) tiedottamiseen.

Qassim on täysin oikeassa siinä, että ihmisten taustoja tutkitaan nykyisin googlaamalla. Tämä on juuri se syy, miksi hän yrittää väärillä ilmiannoillaan ja muilla väärillä lausumillaan harhauttaa poliisi- ja syyttäjäviranomaiset ja käräjäoikeuden tuomarit ja lautamiehet sensuroimaan hänen tekemiään talousrikoksia koskevia tietoja.

Qassim ei tietenkään halua, että hänen talousrikoksiaan koskevat tiedot löytyvät helposti internetistä. Juuri kuten Qassim sanoo, googlettaminen on keskeinen profilointiväline uusien suhteiden alkaessa. Koska tiedot Qassimin talousrikoksista löytyvät nykyisin googlella, Qassimin on jatkossa entistä hankalampi huijata viranomaistahoja ja järjestötoimijoita myöntämään hänelle lisää määrärahoja väärinkäytettäväksi.

Qassim on ammatti- ja taparikollinen, joka haluaa jatkaa talousrikoksiaan. Hänen aikaisempi toimintansa ei kestä päivänvaloa, joten hän haluaa poistattaa aiempia rikoksiaan koskevat tiedot julkisuudesta voidakseen tehdä samanlaisia rikoksia jatkossakin, käyttäen hyväkseen kaikenlaisia määrärahoja myöntävien viranomaistahojen ja järjestötoimijoiden tietämättömyyttä ja herkkäuskoisuutta.

> Jokainen em. vastaus on sama kaikille kolmelle.

>

> Terveisin

>

> Ali Qassim

Kuten totesin, kolmen eri henkilön kirjoituksia koskevien kommenttien tahallinen sekoittaminen toisiinsa samassa poliisiviranomaiselle lähetetyssä asianomistajalausumassa osoittaa Qassimin syyllistyneen väärään ilmiantoon rikoslain 15 luvun 6 § mukaisesti ja perättömään lausumaan viranomaismenettelyssä rikoslain 15 luvun 2 § mukaisesti.

> Helsingin poliisi

>

> attn / tutkija Juha Hirvonen

>

> Pyydän tutkimaan ja saattamaan rangaistavaksi seuraavat kolme minua koskevaa

> julkaistua perätöntä loukkausta.

>

> Helsinki 2.12.2008

>

> Ali Qassim

>

> 1.

>

> http://suomaliansanomat.blogspot.com/2008/02/somaleille-maksetaan-palkkaa.html

>

> Lähettänyt Mikko Ellilä klo 18:39 21. helmikuuta 2008

>

> Somaleille maksetaan palkkaa tietokonepelien pelaamisesta

Tämä lause on siis vain kirjoitukseni otsikko eikä koske Ali Qassimia millään tavalla.

Minä: "Espoon kaupungin tiedotuslehden uusimman numeron kannessa on nuorehkon somalimiehen pärstä, joka on varustettu otsikolla Unelmaduunissa. Tekstistä käy ilmi, että kyseessä on kirjaston vahtimestari."

Espoon kaupungin tiedotuslehti: "Virallisesti Yassin Mohamedin tehtävä Sellon kirjaston vahtimestarina on ylläpitää järjestystä. Käytännössä hän pelaa, juttelee ja pitää seuraa kirjastossa aikaansa viettävien nuorten kanssa."

Minä: "Nämä "asiakkaat" ovat toisia somaleja, jotka ottavat varmasti hyvin vastaan suomalaisten veronmaksajien kustantamia tietokonepelejä heidän kanssaan pelaavan heimoveljen. (Tämä siis ei ole minun tulkintani, vaan näkyy selvästi ko. artikkelin kuvituksesta. Vahtimestarin vieressä sohvalla istuu kolme "nuorison" edustajaa eli n. 20-vuotiasta somalia gangstarapper-releet päällä pelaamassa pleikkarilla.)"

Kaikki tämä siis koski vain tätä Yassin Mohamed-nimistä Sellon kirjaston vahtimestaria eikä liity Ali Qassimiin millään tavalla.

> "Rahat ilmeisesti menivät suoraan Ali Qassimin henk.koht. pankkitilille,

> koska projekti keskeytettiin laittomuuksien vuoksi."

>

> "Qassimin saama yli kahden miljoonan mummonmarkan suuruinen avustus meni

> laittomasti Qassimin omaan lompakkoon."

Kuten edellä on todettu, nämä ovat tiedotusvälineissä julkaistuja ja viime kädessä viranomaislähteisiin perustuvia tietoja. Näin ollen näiden tietojen julkaisu ei mitenkään voi täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä.

Aikaisemmassa viestissäni antamieni tietojen lisäksi oheistan tämän kopion Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen työllistämistoimikunnan kokouksen pöytäkirjasta:Työllistämistoimikunnan kokouksen pöytäkirja nro 5/2005
Aika: Keskiviikko 26.10.2005 klo 8.40 - 9.40.
Paikka: Neuvotteluhuone 624 - 625, henkilöstökeskus, Kaikukatu 2 C, 6. krs.

Läsnä:

Malinen Jouko

Alatalo Hermann

Lauttanen Helena

Laine Reino

Varila Anu

Lehmussaari Merja

Björklund Ilkka-Christian

Tulensalo Hannu

Taskinen Tarja

Hulkkonen Helinä

Mickwitz Leena

Svedlin Rebecka

Hanni Eija

Koski Merja

Maahanmuuttajien Tuki ry:lle myönnetyn avustuksen keskeyttäminen

Maahanmuuttajien Tuki ry:lle, jonka puheenjohtaja on Mohamed Ali Qassim, kaupunki on myöntänyt avustusta työllistämisvaroista 27 000 € vuodelle 2005 käytettäväksi vuokriin ja sähköön, tiedotukseen, toimistokuluihin, kirjanpitoon ja tilintarkastukseen. Avustuksesta on maksettu kahdessa erässä puolet eli 13 500 €. Henkilöstökeskus on pyytänyt Maahanmuuttajien Tuki ry:ltä selvityksen avustuksen käytöstä.

Syyskuussa saapuneen selvityksen mukaan Hitsaajankadulla sijaitsevan tilan vuokra on maksettu kesäkuun loppuun.

Henkilöstökeskus on keskeyttänyt 3. ja 4. maksuerän suorittamisen allaolevista syistä.

Maahanmuuttajien Tuki ry ei verottajalta saatujen tietojen mukaan ole maksanut työnantajamaksujaan ainakaan vuosilta 2004 ja 2005.

Uudenmaan Te-keskus on myöntänyt Maahanmuuttajien Tuki ry:lle rahoitusta runsaat 300 000 € Equal – yhteisöaloitehankkeeseen Synergian Silta. TE-keskus on keskeyttänyt avustuksen, koska on ilmennyt epäselvyyksiä mm. avustusten käytössä ja kirjanpidossa.

Yhdistyksen kirjanpidosta on meneillään erityistilintarkastus. Synergian Silta – hankeen kumppaneilla on Helsingin käräjäoikeudessa vireillä oikeudenkäynti Maahanmuuttajien Tuki ry:tä vastaan.

Sampo-pankki ja Nordea ovat sulkeneet yhdistyksen tilit epäselvyyksien vuoksi, jotka liittyvät nimenkirjoittajien toimivaltaan.

Henkilöstökeskus ryhtyy asian vaatimiin toimiin, sen jälkeen kun erityistilintarkastus on loppuun saatettu.

Henkilöstökeskus on konsultoinut kaupungin oikeuspalveluja Maahanmuuttajien Tuki ry:n asiassa.

Osastopäällikkö Eija Hanni esitteli.
(Eija Hanni puh. 310 43980)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.


Mainittakoon lisäksi, että aikaisemman poliisille antamani lausunnon johdosta syyttäjä käski poliisin tehdä lisäselvityksiä Ali Qassimin talousrikoksista ja Qassimin asemasta julkisuuden henkilönä.1 kommentti:

Syreenikiitäjä toukasta perhoseksi kirjoitti...

Mikä on tämä somali ali qassimin oikeudenkäyntien tila?

Ei ole julkisuudessa vielä näkynyt tuomiota vaikka käräjillä hän ilmeisesti oli marraskuussa 2009.

Onko tämä ali qassim haaste "solvauksista" kaikilla 5.1.2009 Hkissä?

Tiedustelija