lauantai 23. tammikuuta 2010

Ali Qassim Mohammed tuomittu ehdolliseen vankeuteen

Ali Qassim Mohammed, somali, ehdolliseen vankeuteen tuomittu talousrikollinen, huippuosaaja, Maahanmuuttajien tuki ry:n johtajaBloggaaja Kullervo:

Ali tuomittiin tänään Helsingin käräjäoikeudessa (R08/9406) viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen kahdesta kirjanpitorikoksesta sekä avustuksen väärinkäytöstä Maahanmuuttajien tuki ry:n entisen hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa.

Toiminnanjohtajana toiminut veijari sai samassa oikeudenkäynnissä neljän kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen.

Molemmat vastaajat tuomittiin yhteisvastuullisesti maksamaan ulkoministeriölle korvauksia 20 000 euron edestä.

Oikeudenkäyntikulut (Kriminaali-Alin tapauksessa) reilut 6000 euroa jäivät valtion vahingoksi (eli veronmaksajien maksettavaksi).

Käräjäoikeuden mukaan nämä entinen hallituksen puheenjohtaja ja entinen toiminnanjohtaja käyttivät ulkoministeriöstä saatuja avustuksia väärin vuosina 2001-2004.

Ministeriö vaati oikeudessa takaisin noin 140 000:ta euroa, jotka koskivat avustuksia Filippiineille ja Somaliaan.

Somalia-hankkeen syyteoikeus oli (käräjäoikeuden näkemyksen mukaan) vanhentunut ja Filippiinien osalta ei löytynyt kaikilta osin näyttöä.

Oikeuden tuomion mukaan väärinkäytöksessä on kyse noin 20 000 eurosta. Näillä avustusvaroilla on maksettu verovelkoja, palkkoja ja taksimatkoja – vastoin avustusten myöntämisehtoja. Summa vastaa vajaata kuudesosaa koko yhdistyksen saamasta avustuspotista.

Eli suomeksi - Kriminaali-Ali sai kavereineen 140 000 euroa avustusrahoja, joita heidän ei tarvitse maksaa takaisin ja joiden väärinkäytöksen osalta he eivät saaneet minkäänlaista tuomiota – koska teot olivat syyttäjän ja käräjäoikeuden mukaan vanhentuneita.

Hieman ihmetyttää se, miksi näitä (selvästi samaan tekoon liittyviä asioita) ei viety syyttäjän toimesta jatkettuna rikoksena oikeuteen? Tuossa tapauksessa rikoksen vanheneminen alkaa viimeisestä rikosepäilystä.

Kun rikoksesta säädetty kovin rangaistus on vapausrangaistusta määräajaksi yli kahdeksan vuoden, vanhentumisaika on kaksikymmentä vuotta.

Mikäli ankarin rangaistus on vapausrangaistusta yli kahden vuoden ja enintään kahdeksan vuotta, vanhentumisaika on kymmenen vuotta.

Vastaavasti jos rikoksesta säädetty kovin rangaistus on vapausrangaistusta yli yhden vuoden ja enintään kaksi vuotta, vanhentumisaika on viisi vuotta. Mikäli rikoksesta säädetty ankarin seuraamus on vapausrangaistusta enintään vuosi tai sakkoa, vanhentumisaika on kaksi vuotta.

Kun rikoksesta säädetty kovin rangaistus on elinkautinen vapausrangaistus, rikos ei vanhennu koskaan. Murhan ainoa seuraamus on elinkautinen rangaistus.

Tappo sen sijaan vanhentuu kahdessakymmenessä vuodessa, koska tapon ankarin vankeusrangaistus on kahdeksan vuotta.

Vaikka syyte olisikin nostettu ajoissa, tuomittu vankeusrangaistus saattaa raueta, jollei rangaistusta ole laitettu lainvoiman saaneen tuomion antamispäivästä lukien määräajassa täytäntöön. Täytäntöönpanoa koskevat määräajat ovat osin syyteoikeuden nostamista vastaavat.

Kun Suomessa vingutaan sitä, että maahanmuuttoon kriittisesti tai kielteisesti suhtautuvat tahot eivät tee minkäänlaisia realistisia ehdotuksia maahanmuuttopolitiikan korjaamisen suhteen, niin kannanpa tässä korteni kekoon ja esitän muutaman aivan varmasti toimivan ehdotuksen.

Maahanmuuttopolitiikkaa tulisi ensinnäkin tarkastella ensissijaisesti suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Vapaa maahanmuutto ei ole subjektiivinen ihmisoikeus ja jokaisella suvereenilla ja tunnustetulla valtiolla on oikeus päättää kenet se laskee rajojensa sisäpuolelle ja antaa oleskella niiden rajojensa sisäpuolella – myös EU:ssa ja Schengen-sopimuksen piirissä.

Toisaalta samaa ajattelutapaa noudattaen, humanitaarisen maahanmuuton pitäisi olla aina väliaikaista. Se ei saisi muodostaa takaporttia pysyvään oleskeluun tai jopa kansalaisuuden saamiseen.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n periaatteiden mukaan pakolaisuuden tulisi luonteeltaan olla väliaikaista, väistöalueiltaan lähellä pakolaisen kotia ja perustua pakolaisen mahdollisimman pikaiseen palaamiseen kotiin kriisin jälkeen. Nykyinen ulkomaalais- ja maahanmuuttopolitiikkamme lyö tätä periaatetta pitkin korvia.

Nykyisellä humanitaarisella maahanmuuttopolitiikallamme edesautetaan etnisiä puhdistuksia, valtaussotia, uuskolonialismia, kehitysmaiden aivovientiä, ihmiskauppaa ja kansainvälistä rikollisuutta.

Maahanmuuttopolitiikan kohteet ovat kuitenkin ihmisiä - yksilöitä. Näin Kriminaali-Alinkin tapauksessa. Minusta heitä tulisi tarkastella myös yksilöinä, eikä ainoastaan harmaana tilastollisena massana.

Väliaikaisen humanitaarisen maahanmuuton ulkopuolelle jääviltä maahanmuuttajilta suomalaisella yhteiskunnalla on oikeus vaatia myös jotain.

Heiltä on aivan oikeutettua vaatia ammattitaitoa, kielitaidon opiskeluun sitoutumista, suomalaisen elämänmuodon kunnioittamista ja sitä, että maahantullessaan he eivät kilpaile halpatyövoimana suomalaisen työntekijän kanssa samoista työpaikoista.

Maahanmuuttajan kansallisuuden ehdoiksi pitäisi laittaa vala tai vakuutus Suomen tasavallalle, riittävä ja todellinen ammattitaito ja nuhteettomuus. Lisäksi reunaehdoksi (etenkin nykyisen kaksoiskansalaisuuden aikana) voitaisiin liittää myös uhka Suomen kansalaisuuden peruuntumisesta, jos kansalaisuuden saaja syyllistyy törkeisiin tai jatkettuihin rikoksiin.(lihavoinnit Mikko Ellilä)
Ali Qassim Mohammed, somali, ehdolliseen vankeuteen tuomittu talousrikollinen, huippuosaaja, Maahanmuuttajien tuki ry:n johtajaOn mielenkiintoista, että kyseisen tuomitun ammatti- ja taparikollisen nimi jätettiin tyystin mainitsematta asian uutisoinnissa:

Maahanmuuttajien tuki -yhdistyksen entinen johto on saanut Helsingin käräjäoikeudessa ehdollista vankeutta. Entinen hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja käyttivät ulkoministeriöstä saatuja avustuksia väärin vuosina 2001-2004.

Oikeuden mukaan väärinkäytössä on kyse noin 21 000 eurosta, joilla on maksettu verovelkoja, palkkoja ja taksimatkoja. Summa vastaa vajaata kuudesosaa koko potista.

Kehitysyhteistyörahat oli myönnetty perhe- ja yhteisökuntoutushankkeeseen Filippiineille. Varoilla oli tarkoitus poistaa lapsiprostituutiota, edistää tasa-arvoa ja vähentää köyhyyttä.

Entinen hallituksen puheenjohtaja sai käräjillä viisi kuukautta ehdollista vankeutta ja ex-toiminnanjohtaja kuukauden vähemmän. Avustusten väärinkäytön ohella miehet saivat tuomion muun muassa kirjanpitorikoksesta.

Ministeriö vaati oikeudessa takaisin noin 140 000:ta euroa, jotka koskivat avustuksia Filippiineille ja Somaliaan. Somalia-hankkeen syyteoikeus oli vanhentunut ja Filippiinien osalta ei löytynyt kaikilta osin näyttöä.


Miksi Helsingin Sanomat jättää mainitsematta tämän ehdolliseen vankeuteen tuomitun talousrikollisen nimen?!

En voi välttyä vaikutelmalta, että HS pyrkii tahallaan suojelemaan tätä rikollista julkisuudelta.

HS on Ali Qassimin rikostoveri, koska salaamalla Ali Qassimin rikokset HS edesauttaa hänen mahdollisuuksiaan jatkaa rikollista toimintaa vastaisuudessakin.

HS on aiemmin nostanut Ali Qassimia esiin haastattelemalla häntä malliesimerkkinä siitä, että maahanmuuttajat ovat Suomea rikastuttavia huippuosaajia. Kun Ali Qassim nyt on paljastunut rikolliseksi, HS vaikenee tyystin. HS siis valehtelee lukijoilleen. Ensin HS esittää tietyn henkilön malliesimerkkinä siitä, miten hienoja ihmisiä maahanmuuttajat ovat; kun ko. henkilö paljastuu rikolliseksi, HS pimittää lukijoilta hänen nimensä. HS siis antaa tästä ihmisestä tahallaan täysin väärän kuvan. Miksi HS haluaa valehdella lukijoilleen? Miksi HS haluaa kieltää lukijoitaan saamasta tietoonsa, että HS:n aiemmin kehuma monikulttuurinen huippuosaaja on osoittautunut ammatti- ja taparikolliseksi? Miksi HS valehtelee lukijoilleen tahallaan? Miksi? Miksi? Miksi?Muistin virkistämiseksi suosittelen tutustumaan aiempiin kirjoituksiini Ali Qassimista:

Qassim syyllistyy perättömään lausumaan viranomaismenettelyssä rikoslain 15 luvun 2 § mukaisella tavalla.

Puhumalla samalla kertaa kolmen eri henkilön kirjoituksien hänelle muka aiheuttamista haitoista, spesifioimatta erikseen kunkin kirjoituksen aiheuttamaa haittaa, asianomistaja pyrkii antamaan asiasta harhaanjohtavan kuvan selvästi mala fide.

Asianomistaja pyrkii tietoisesti ja tahallisesti siihen, että minua epäiltäisiin ja syytettäisiin toisten henkilöiden laatimista kirjoituksista.
Tulen tekemään tästä aikanaan erillisen tutkintapyynnön ja vaatimaan Qassimille rangaistusta rikoslain 15 luvun 6 § mukaisesta väärästä ilmiannosta ja vaatimaan tästä vahingonkorvausta.


Koska Qassimin talousrikoksista on uutisoitu laajalti mm. Helsingin Sanomissa jo vuonna 2005, on täysin mahdotonta epäillä minua kunnianloukkauksesta minun vuonna 2008 referoimieni sanomalehtitietojen ym. tiedotusvälineissä julkaistujen tietojen perusteella.

Qassimin väite minun syyllistymisestäni kunnianloukkaukseen on siis rikoslain 15 luvun 6 § mukainen väärä ilmianto. Tulen vaatimaan tästä Qassimille rangaistusta ja vaatimaan tästä vahingonkorvausta.
Qassimin tekemä väärä ilmianto ja hänen lukuisat perättömät lausumansa viranomaismenettelyssä on nähtävä osana samaa talousrikollisuutta, johon kuuluvat hänen tekemänsä satojentuhansien eurojen suuruiset määrärahojen väärinkäytökset.

Hänen motiivinsa tähän väärään ilmiantoon ja siihen liittyviin perättömiin lausumiin asianomistajana esitutkintavaiheessa on mitä ilmeisimmin pyrkimys saada vilpillisin perustein korvauksia kunnianloukkauksista harhauttamalla poliisi- ja syyttäjäviranomaiset ja käräjäoikeuden tuomarit ja lautamiehet uskomaan siihen, että hän olisi muka kokenut taloudellista vahinkoa ja henkistä kärsimystä häneen kohdistuneiden muka perättömien syytösten vuoksi.

Qassim on aikaisemmin pyrkinyt tavoittelemaan perusteetonta taloudellista etua saamalla käyttöönsä satojentuhansien eurojen suuruisia määrärahoja valheellisin apurahahakemuksin ja nyttemmin hän selvästi pyrkii hankkimaan itselleen lisää rahaa vilpillisin keinoin, vaatimalla perusteettomia vahingonkorvauksia häneen muka kohdistuneista kunnianloukkauksista.

Qassim on ammatti- ja taparikollinen, joka on jo lähes neljän vuoden ajan (vuoden 2005 lopulta asti) ollut jatkuvasti kahnauksissa viranomaisten kanssa systemaattisten, jatkuvien, toistuvien, tahallisten ja tarkkaan suunniteltujen suuren mittakaavan talousrikostensa vuoksi.

Qassim vaatii näistä hänen rikoksistaan kirjoittaneille henkilöille rangaistusta kunnianloukkauksista paitsi saadakseen väärin perustein vahingonkorvauksia häneen muka kohdistuneista kunnianloukkauksista, myös estääkseen hänen tekemiään vakavia talousrikoksia koskevan tiedon tulemisen julkisuuteen.> K: Onko sinulla jotain oma-aloitteista lisättävää tähän kunnianloukkausasiaan? > V: Ihmisten taustoja tutkitaan nykyisin googlaamalla, se on keskeinen > profilointiväline uusien suhteiden alkaessa. Lisääntyvä rasistijoukko > klikkailee toistensa kirjoituksia, jolloin ne frekvenssinsä perusteella > sijoittuvat googlen kärkisaiteiksi ennen asiallisempaa tietoa.Qassimin käyttämä ilmaisu "lisääntyvä rasistijoukko" on solvaus, joka täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistön.

Qassim siis syyllistyy kunnianloukkaukseen minua kohtaan rikoslain 24 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla sanoessaan, että minä kuuluisin johonkin "lisääntyvään rasistijoukkoon".


Solvaavuutta korostaa se, että Qassim sanoo tämän "lisääntyvän rasistijoukon" kirjoitusten sijoittuvan googlehauissa "ennen asiallisempaa tietoa": Qassim siis väittää minun esittämieni tietojen olevan muka epäasiallisia, vaikka minun tietoni perustuvat mm. Helsingin Sanomien julkaisemiin artikkeleihin ja viranomaistahojen (ulkoministeriö, työministeriö, Helsingin kaupunki) tiedottamiseen.

Qassim on täysin oikeassa siinä, että ihmisten taustoja tutkitaan nykyisin googlaamalla. Tämä on juuri se syy, miksi hän yrittää väärillä ilmiannoillaan ja muilla väärillä lausumillaan harhauttaa poliisi- ja syyttäjäviranomaiset ja käräjäoikeuden tuomarit ja lautamiehet sensuroimaan hänen tekemiään talousrikoksia koskevia tietoja.

Qassim ei tietenkään halua, että hänen talousrikoksiaan koskevat tiedot löytyvät helposti internetistä.

Juuri kuten Qassim sanoo, googlettaminen on keskeinen profilointiväline uusien suhteiden alkaessa. Koska tiedot Qassimin talousrikoksista löytyvät nykyisin googlella, Qassimin on jatkossa entistä hankalampi huijata viranomaistahoja ja järjestötoimijoita myöntämään hänelle lisää määrärahoja väärinkäytettäväksi.


Qassim on ammatti- ja taparikollinen, joka haluaa jatkaa talousrikoksiaan. Hänen aikaisempi toimintansa ei kestä päivänvaloa, joten hän haluaa poistattaa aiempia rikoksiaan koskevat tiedot julkisuudesta voidakseen tehdä samanlaisia rikoksia jatkossakin, käyttäen hyväkseen kaikenlaisia määrärahoja myöntävien viranomaistahojen ja järjestötoimijoiden tietämättömyyttä ja herkkäuskoisuutta.1 kommentti:

Manigue kirjoitti...

Tiedän hyvin läheltä tilanteen, mihin ko.toiminta johti. Enar-EU:n hallituksessa hetken olleena ja Synergian Silta - hankkeen suunnitellessani Maahanmuuttajien Tuki ry:lle. Kun kaikki johti tähän tulokseen ja tuomioon ja sitä ennen Ali Qassimin meidät "ulosheitettyään" ja nimitettyään itsensä hankkeen projektipäälliköksi jouduin todistamaan ko. UM:n oikeudenkäynnissä. Kun todistin, lähetettiin minusta "herjauskirje" kaikille nykyisille sekä viranomais- että kansalaistoimijakumppaneilleni osoitteesta maahanmuuttajaaktivistit@gmail.com.Poliisien oli heidän sanomansa mukaan mahdotonta löytää lähettäjää "amerikkalaisen s-postihallinnoijan" kautta (?) - kun kyselin miltä koneelta tällainen viestijakelu on lähetetty. Toivoisin sydämestä, että European Network in Finland (ENAR EU) saisi tiedon, että Suomen ENAR ei toimi kuin yhden ihmisen ja hänen ystäviensä matkoja Brysseliin järjestäen. Tein 2 vuotta Suomen rasisminvastaisen raportin Enarille, johon Ali Qassim laittoi nimensä toisena laatijana.

On pakko asia tuoda julki kun toisena vaihtoehtona olisi vaieta.

Onneksi MONIHELI ry perustettiin Maahanmuuttajjien Tuki ry:n ja Enar Finlandin jatkoksi, joka ei perustu tällä hetkellä millään tavalla oman edun tavoitteluun. Kattojärjestö maahanmuuttaja-yhdistyksille, joka voi hyvin ja menestyy kaikella etiikalla ja yhteistoiminnalla. Siitä olen kiitollinen ja iloinen, että olin alun "äitinä" siellä koordinaattorina ja "miekka pystyssä" kaikenmoisen oman edun tavoittelulle. Moniheliä hoitaa nyt ammattilaisporukka (eivät huippuosaajat :), jotka ovat saaneet 30 maahanmuuttaja- ja monikulttuuriyhdistysten voimin järjestön menestymään ja voimaan hyvin!

Onnea ja Menestystä toivon MONIHELI ry:lle.