keskiviikko 21. marraskuuta 2012

HS: Suomi on tylsä, koska Suomessa ei ole kaduilla mätäneviä jätekasojaHel­sin­gin Sa­no­mien toi­mi­tus­pääl­lik­kö Reet­ta Rä­ty :www.hs.fi
Asuin vii­me vuo­den Shang­hais­sa. Suo­meen tul­les­sa kä­vi niin kuin usein käy: pa­luu oli han­ka­lam­pi kuin vie­raa­seen ja jän­nit­tä­vään so­lah­ta­mi­nen. Shang­hai sai mie­len se­kai­sin. Suo­mi tun­tuu tus­kai­sen ta­sai­sel­ta. Yri­tän kui­ten­kin naut­tia sii­tä, et­tä näen Suo­men vie­lä het­ken toi­sin kuin ta­val­li­ses­ti. Kun on ol­lut pit­kään pois, kat­se­lee ko­ti­maa­ta vie­raan sil­min.

Mil­tä Suo­mi näyt­tää?

Is­tun par­vek­keel­la ja tui­jo­tan si­tä, kun mi­tään ei ta­pah­du. On lop­pu­ke­sä, olen juu­ri pa­lan­nut Suo­meen. Ko­dis­sa­ni Kal­lios­sa on re­mont­ti, jo­ten asun Töö­lös­sä. Se on šo­kee­raa­vaa. En ole mis­sään näh­nyt täl­lais­ta verk­kai­suut­ta, puh­taut­ta – ja tyl­syyt­tä.

On kiil­tä­viä au­to­ja, jot­ka aja­vat kol­mea­kymp­piä, nou­dat­ta­vat lii­ken­ne­va­lo­ja ja ryh­mit­ty­vät, vaik­ka mis­sään ei ole ke­tään. On is­tui­miin suo­jel­tu­ja lap­sia ja ko­rok­keil­le köy­tet­ty­jä kou­lu­lai­sia. On pyö­räi­li­jöi­tä ja sau­va­kä­ve­li­jöi­tä, pyö­rä­ky­pä­röi­tä ja tek­ni­siä asu­ja. On tur­val­lis­ta, käy­tän­nöl­lis­tä, mal­til­lis­ta, yh­den­mu­kais­ta, tul­li­mää­räyk­set lä­päi­se­vää, ja ihan var­mas­ti on hei­jas­tin­nau­ha kes­kel­lä ke­sää.

Koi­rat, au­rin­ko­la­sit ja pik­nik­ki­ko­rit näyt­tä­vät niin kal­liil­ta, et­tä shang­hai­lai­nen eläi­si niil­lä kuu­kau­sia.

Suo­mi on kä­sit­tä­mät­tö­män vau­ras maa.

Pyö­räi­len ke­säöis­sä. Hel­sin­ki on puh­das ja kau­nis luon­to­re­ser­vaat­ti. Shang­hain lä­pi vir­taa­vas­sa Huang­pu­joes­sa lil­luu kuol­lei­ta ka­lo­ja ja ros­kaa. Ke­säl­lä Shang­hai läm­pe­nee kos­teak­si sau­nak­si, ja ai­na hai­see: ruo­ka, jät­teet, au­tot, ka­tu­pö­ly. Hel­sin­gis­sä käyn baa­ris­ta tul­les­sa me­res­sä ui­mas­sa. Mis­sään ei hai­se mil­tään.Ai että kun Suomessa on tylsää, kun ihmiset noudattavat liikennesääntöjä ja kaduilla ei ole haisevia mätäneviä jätekasoja. Kyllä Suomeen nyt tarvittaisiin ainaskin satamiljoonaa maahanmuuttajaa rikastuttamaan kulttuuriamme, jotta tännekin saataisiin kaduille samanlaisia haisevia jätekasoja kuin kehitysmaissa, ja jotta liikenneonnettomuuskuolleisuus nousisi ensalkuun esim. kymmenkertaiseksi nykyisestä. Se on nääs ihqdaa.


Toi­mi­tuk­sen sii­voo­jat ovat ul­ko­maa­lai­sia. Tyt­tö­jen il­las­sa ver­tail­laan fi­lip­pii­ni­läi­sen ja vi­ro­lai­sen ko­ti­sii­voo­jan ero­ja. 

Just. Niin, sehän on suomalaisille tyypillinen kokemus. Kaikki suomalaiset nuoret naiset palkkaavat kotiinsa ulkomaalaisia kotisiivoojia. Tämähän onkin nuorten naisten baarikeskustelujen yleisimpiä aiheita.

Ale­pas­sa maa­han­muut­ta­jat myy­vät kal­jaa suo­ma­lai­sil­le al­ko­ho­lis­teil­le.

Joo, kaikki Ale­pan ja muiden ruokakauppojen myyjäthän ovat maahanmuuttajia, kaikki ruokakauppojen suomalaiset asiakkaathan ovat alkoholisteja, eikä kukaan maahanmuuttaja ole alkoholisti.
Jo­ka ju­ma­lan te­ko täs­sä maas­sa on lu­van­va­rais­ta.
Jos jo­ku ha­luaa muut­taa tän­ne, se on po­lii­sia­sia.


Niin, maahanmuuton ei tietenkään pitäisi olla luvanvartaista. Kaikkien maailman ihmisten pitäisi ihan vapaasti voida muuttaa mihin tahansa maahan koska tahansa. 
Eihän siitä tietenkään mitään ongelmia tulisi, jos Suomessa asuisi nykyisten n. 200 000 maahanmuuttajan sijasta esim. 10 miljoonaa maahanmuuttajaa.
Rap­pu­käy­tä­väs­sä va­roi­te­taan naa­pu­rei­ta sii­tä, et­tä on juh­lat ja niis­sä ään­tä. An­teek­si et­tä on juh­lat? Mi­tä sii­hen voi sa­noa.
 

Niin, eihän se koskaan ole kenellekään mikään ongelma, jos naapurissa on esim. 30 hengen bileet, jotka jatkuvat esim. aamuviiteen, ja joissa soitetaan stereoita täysillä. Jos joku moisesta urputtaa, niin se on joku ihan vitun natsi.
Tulee läm­min päi­vä. To­koin­ran­ta ja te­ras­sit pa­sah­ta­vat täy­teen. Mis­sä Kii­nan hu­ma­lai­set ovat, ky­syi to­ka­luok­ka­lai­nen Shang­hais­sa. Suo­mes­sa ei tar­vit­se ky­syä sa­maa. Hu­ma­lai­set ovat kaik­kial­la. Kal­ja on kaik­kial­la. Ko­ko ajan juo­daan.
On hä­kel­lyt­tä­vää, mi­ten lä­pi­tun­ke­vas­ti vii­na on osa Suo­mea.


Niin, Suomihan on maailman ainoa maa, jossa juodaan paljon alkoholia. Esimerkiksi sellaisissa sivistysmaissa kuin Ranska, Iso-Britannia, Irlanti ja Venäjä kukaan ei koskaan juo alkoholia.

Se, että Kiinassa ei näy humalaisia kaduilla, ei tietenkään voi johtua siitä, että Kiina on totalitaarinen diktatuuri, jossa katujuopottelusta tulee keskitysleirituomio. Ehei. Kyllä sen täytyy olla niin, että kiinalaiset vanhana sivistyskansana ymmärtävät muutenkin, että alkoholia ei pidä koskaan juoda missään.
keskiviikko 17. lokakuuta 2012

Suomenruotsalainen ajatushautomo Magma suoltaa multikultipropagandaa


Tankesmedjan Magma, Sonja Hellman:


Genom mina muslimska flyktingbekanta som lever i ett arrangerat äktenskap


Onko sinulla paljonkin tuollaisia tuttavia?

Jos on, niin miksi?

Ovatko pakkoavioliitot eli "järjestetyt avioliitot", joista kieltäytymisestä rangaistaan kunniamurhalla, kovinkin yleisiä muslimien keskuudessa? (Ovat.)

Miksi Suomeen tai mihinkään muuhunkaan länsimaahan pitäisi päästää sellaisia ihmisiä, joiden edustamassa kulttuurissa pakkoavioliitot ja kunniamurhat ovat yleisiä?


blev jag nyfiken på kvinnor som kommer till Finland för att släktingar bestämmer att de skall gifta sig med någon som bor här.


Huom. sukulaiset päättävät, ei ko. naiset itse.

Jag ville försöka hitta kvinnor som kunde berätta om sina erfarenheter och intervjua dem för en bok. 

Jos tämä olisi ollut järkevää yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tai edes tutkivaa journalismia, nämä pakkoavioliitot olisi esitetty kuohuttavana ja barbaarisena asiana. Näin ei kuitenkaan tässä kirjassa tehty, vaan pakkoavioliittoon joutuneita, kunniamurhan uhan alaisuudessa eläviä musliminaisia haastateltiin POSITIIVISINA esimerkkeinä islamilaisista maahanmuuttajista.

Men det visade sig inte vara lätt och intervjuerna kom att handla om mycket mer än arrangerade äktenskap.

Aiheena oli siis islamilaisen kulttuurin ym. kehitysmaalaisten kulttuurien ihanuus ja suomalaisen kulttuurin paskuus. Tarkoituksena oli osoittaa, miten muslimit ym. kehitysmaalaiset rikastuttavat Suomea tuomalla tänne omat ihanat kulttuuriperinteensä ja arvomaailmansa


Invandring är ett ganska nytt begrepp i Finland i jämförelse med det övriga Europa.  

Maahanmuutto ei tietenkään ole mikään "uusi käsite", vaikka maahanmuuttajia olisi Suomessa vähemmän kuin muualla Euroopassa.


Hos oss började inflyttningen i större skala först på 2000- talet.  

On mielivaltaista vetää joku raja sille, milloin laajamittainen maahanmuutto alkoi. Jo 1990-luvulla maahanmuuttajaväestö moninkertaistui n. 20 000 henkilöstä n. 100 000 henkilöön. Jos ulkomaalaisväestön viisinkertaistuminen kymmenessä vuodessa ei ole laajamittaista maahanmuuttoa, mikä sitten on?

Den största gruppen i dag är 29 000 ester, tätt följda av 28 400 ryssar, 8 500 svenskar och 6 600 somalier.
Tässä puhutaan vain ko. maiden kansalaisista. Suomessa asuu todellisuudessa yli 50 000 venäläistä ja yli 14000 somalia. Magma siis esittää Suomessa asuvien somalien ja venäläisten määrät puolet todellista pienempinä.Väestö äidinkielen mukaan
Befolkningen enligt modersmål

Vuodenvaihde 2011–2012 / Årsskiftet 2011–2012

Äidinkieli
Modersmål

Suomi / Finska 4 863 351
Ruotsi / Svenska 291 219
Venäjä / Ryska 58 331
Viro / Estniska 33 076
Somali / Somaliska 14 045Magma julkaisee täysin valheellista tietoa, jossa Suomessa asuviksi somaleiksi on laskettu vain Somalian kansalaiset ja Suomessa asuviksi venäläisiksi on laskettu vain Venäjän kansalaiset.

Magman mielestä siis Suomen kansalaisuuden saanut somali ei ole enää somali.

Tämä on täysin valheellista propagandaa, jonka ainoana tarkoituksena on tietysti vähätellä Suomessa asuvien maahanmuuttajien määrää ja sitä kautta vastustaa maahanmuuttokriittisyyttä argumentilla "maahanmuuttajista ei voi aiheutua Suomelle mitään ongelmia, koska heitä on täällä niin vähän".

De som kommer från Estland integreras snabbt och får arbete.
Niin. Miksi Suomeen siis otetaan ihmisiä esim. Somaliasta ym. kehitysmaista, joista tulevilla ihmisillä ei yleensä ole koulutusta ym. edellytyksiä työllistyä Suomessa?


Den största arbetslösheten, över 50 procent, förekommer bland personer från Sudan, Somalia, Irak, Afghanistan och Myanmar.

Jännää. No miksi näistä maista tulevia ihmisiä sitten otetaan Suomeen, jos heidän työllistymisennusteensa on niin huono?


I slutet av år 2010 talade bara 4,2 procent av landets befolkning något annat språk än de inhemska som modersmål. 

Miten niin "vain"?

Suomenruotsalaisia on n. 5 % väestöstä ja ulkomaalaistaustaisia n. 4 %. Eikö se lainkaan häiritse suomenruotsalaisia, että Suomessa on maahanmuuttajia melkein yhtä paljon kuin suomenruotsalaisia?

Jag arbetade med boken huvudsakligen år 2011 och intervjuade kvinnor från Afghanistan, Bosnien, Marocko, Pakistan, Libyen, Irak och Somalia. De har alla muslimsk bakgrund och jag ville höra dem berätta om sin vardag, hur de hamnade i Finland och vad de gör här.
Under intervjuerna fick jag höra saker jag aldrig tänkt på, som att någon vill bli finländsk medborgare genom att lära sig svenska

Ai kun kiva. Mikähän mahtaa olla vain ruotsia osaavan, siis ei lainkaan suomea osaavan, somali-, arabi- tai afgaaninaisen työllistymisennuste?

eller att korruptionen i hemlandet kan vara orsaken till att det är svårt att få skilsmässa. 

Muslimimaissa ym. kehitysmaissa on paljon korruptiota. Oliko tämä jollekulle uutinen? 

Därför hoppas jag att berättelserna i boken kan öka insikterna i en annan verklighet än den vi är vana vid.

Jos nämä ihmiset tulevat täysin erilaisesta maailmasta, miten he pystyvät sopeutumaan Suomeen tai ylipäätään länsimaiseen kulttuuriin?

Några röster ur boken "Kvinnor utan land, femton berättelser"

Saynab, 24 år från Somalia, brukar besöka webbplatsen Hommaforum där immigrationskritiker och rasister uttrycker sina invandrarfientliga åsikter. 

No niinpä varmaan pruukaa. Joopa joo. Kuinkahan hyvin tämä somalinainen osaa suomea ja kuinka hyvin hän pystyy ymmärtämään hommaforumin suomenkielisiä keskusteluja?

Hon tycker inte om det hon läser. Hon tycker att de fientliga åsikterna har ökat och oroar sig över hur det blir i Finland i framtiden, ifall åsiktsklimatet försämras ännu mer.
Mielipideilmasto on siis "huonontunut" viime vuosina, koska "vihamieliset näkemykset" eli maahanmuuttokriittiset näkemykset ovat lisääntyneet. Somalinainen on siis "huolestunut" siitä, että suomalaiset ovat ruvenneet suhtautumaan maahanmuuttoon kriittisesti.

Hon har märkt att vissa personer fått mera mod att sprida sina åsikter efter Sannfinländarnas seger i senaste riksdagsval, då partiet blev tredje största parti.

"Förr var det bara alkoholister som ropade, det betydde ingenting. Nu för tiden känns det som om alla människor är arga. 

Jos hänestä "tuntuu siltä", että "kaikki" ovat vihaisia hänelle, hänen kannattaisi ehkä katsoa peiliin.


En del ropar efter mig i butiken eller på gatan. 
No niinpä varmaan. Myös junista on kuulemma tönitty somaleita ainaskin miljoona kertaa. 


Det kan vara någon som tutar från en bil och visar långfingret 

Joo, tätäkin varmaan tapahtuu ainaksin miljoonaa kertaa päivässä.


eller kommenterar att jag har ny barnvagn. Hur vet de att inte barnvagnen redan använts av två barn? 

Niin, kyllähän somaleilla on paljon lapsia ja niille hankitaan lastenvaunut siihen tarkoitukseen erikseen myönnettävällä harkinnanvaraisella toimeentulotuella. Somaleillehan ostetaan myös esim. huonekalut harkinnanvaraisella toimeentulotuella eli ylimääräisellä rahalla, joka tulee normaalin toimeentulotuen lisäksi. Lisäksi somalit saavat harkinnanvaraisella toimeentulotuella matkan Somaliaan joka toinen vuosi.

En nyt oikein näe, mikä on tämän somalinaisen pointti tässä asiassa.


Det är tur att sonen bara är två år, han förstår inte så mycket av vad som sägs."
När jag träffar henne är hon fortfarande mammaledig och hemma med den tvåårige sonen. 

Kiva kiva. Tällaiset maahanmuuttajat varmaan rikastuttavat Suomea ihan vitusti. On se kivaa, kun somalit tulevat Suomeen tekemään lapsia ja viettämään äitiyslomaa suomalaisten veronmaksajien kustannuksella.

Hon har just utbildat sig till laboratorieanalytiker och skall antingen söka jobb eller fortsätta studera då mammaledigheten är slut.

No niinpä varmaan.

Varmaan tosi pätevä huippuosaaja. Varmaan työnantajat todella luottavat hänen pätevyyteensä.


Miksi tämä pulju julkaisee tuollaista muslimipropagandaa?

Magman mission statement on tällainen:

Magmas verksamhet utgår från att tvåspråkigheten är ett viktigt kännetecken för Finland som bidrar till landets kulturella mångfald såväl i dag som i framtiden. Magma är en partipolitiskt obunden tankesmedja med syfte att bana väg för nytänkande kring svenskans framtid i Finland. Magmas uppgift är att vara både analytisk och opinionsbildande. Magma har både en analys- och en arenafunktion. Tankesmedjan genomför utredningar, konsekvensbedömningar och riskanalyser som ger underlag för finlandssvenska och nationella beslutsfattare. Magma ordnar också konferenser och seminarier. Resultaten presenteras på den egna webbplatsen, i en egen publikationsserie, i artiklar och vid offentliga framträdanden. Magma strävar efter att upprätthålla en levande, kritisk och fördomsfri debatt på svenska som engagerar en bred publik och som stärker den finlandssvenska identiteten. Magma upprätthålls av föreningen Finlandssvenska institutet r.f.

(lihavoinnit M. Ellilä)

Miten näitä tavoitteita edistetään julkaisemalla pakkoavioliitossa elävien muslimien haastatteluja, joissa puhutaan islamilaisesta elämäntavasta positiiviseen sävyyn ja suomalaisesta ym. länsimaisesta kulttuurista vihamieliseen sävyyn?

Miten somalien, arabien ym. muslimien haastatteleminen liittyy suomenruotsalaisuuteen?


perjantai 24. elokuuta 2012

Riitta Torikka, meet Barbra Streisand

Ihminen nimeltä Riitta Torikka on viime aikoina herättänyt huomiota internetin keskustelupalstoilla tällä mielipidekirjoituksellaan, jossa hän kertoo syyllistyneensä pahoinpitelyyn rauhallista ihmistä kohtaan poliittisista syistä:


Tämä on sinänsä pikkujuttu, koska tämä Ylen kääntäjä Riitta Torikka ei ole poliittisesti kovin merkittävä henkilö. Hänen käyttäytymisensä kuitenkin antaa aihetta tutustuttaa hänet käsitteeseen Streisand-efekti:

Streisandin ilmiöllä tarkoitetaan tapauksia, joissa yritykset vaientaa tai poistaa internetissä julkaistua informaatiota – esimerkiksi valokuvia, videoita tai tekstiä – johtavatkin informaation saaman julkisuuden räjähdysmäiseen kasvuun. Ilmiön on nimennyt Techdirt-blogin ylläpitäjä Mike Masnick laulaja-näyttelijä Barbra Streisandin mukaan.
Vuonna 2003 Streisand haastoi oikeuteen valokuvaaja Kenneth Adelmanin, joka osana Kalifornian rannikon eroosiota kartoittavaa valokuvaushankettaan oli julkaissut verkkosivullaan ilmakuvan Streisandin rantatalosta Malibussa. Oikeus hylkäsi Streisandin vaatimukset. Tapauksen saama runsas julkisuus keräsi Adelmanin sivuille hänen oman arvionsa mukaan yli miljoona uutta kävijää ja ilmakuvaa julkaistiin sanomalehdissä ympäri maailman. Ennen oikeusjuttua vain harvat olivat havainneet talon ilmakuvista.[1]
Jo vuonna 1993 John Gilmore kuvasi vastaavaa ilmiötä seuraavasti: ”Verkko tulkitsee sensuurin vaurioksi ja reitittää sen ohi.”[2]


Riitta Torikka on yrittänyt vähätellä rikollista käyttäytymistään. Hän itsekin tajuaa mokanneensa eikä haluaisi kielteistä julkisuutta itselleen tämän tapauksen johdosta. Hän on lähettänyt pitkän henkilökohtaisen viestin Teemu Lahtiselle, joka oli kirjoittanut yleisönosastoon kommentin hänen käyttäytymisestään. Lahtinen julkaisi ko. viestin (tai osan siitä) hommaforumilla:

Teemu Lahtinen,

Olin päättänyt, etten sorki sananvapausasiaa enää,
mutta koko juttu kääntyi ihan väärään suuntaan.
(Niin kai oli tarkoituksesikin.)
Viittaan vastineeseesi Hämeen Sanomissa.
Olisiko sinulla nyt rohkeutta kirjoittaa Hämeen Sanomien
mielipidepalstalle, että pahoittelet vastinettasi ja että:

Suomessa on kyllä sananvapaus,
mutta sitä rajoittaa rikoslaki niin,
ettei yleisön keskuuteen saa levittää lausuntoja,
joissa panetellaan tai solvataan
jotakin uskonnollista ryhmää.
Sellaisesta voidaan tuomita sakkoja
tai jopa kaksi vuotta vankeutta.


----

Ihmettelen kovasti, jos ei järjestysmiehille opeteta rikoslain sisältöä.
Järjestysmies edustaa myös ravintolan kantaa.
Jos asiakas kertoo järjestysmiehelle loukkaavasta tekstistä,
kuten olin tehnyt ennen kirjoitukseni korvaantarttumisepisodia,
hän olisi voinut pyytää kääntämään paidan nurin.
Ei ainoa vaihtoehto ollut ulos heittäminen.

Kinasin järjestysmiehen kanssa paidan tekstistä
ja kerroin, että hän ottaa nyt ravintolan kannan.
Se kina ei tee minusta huonosti käyttäytyvää asiakasta.
Pressikortin näytin järjestysmiehelle, kun ilmoitin kirjoittavani jonnekin.
Siis: Halusin ilmoittaa, kuka olen enkä ampua puskasta!
Jos järjestysmies koki sen uhkailuksi, se on hänen ongelmansa.

Ei minun tarvitsisi selittää yhtään, mutta tiedoksesi kuitenkin vielä, että

- kirjoitustani ei ollut tarkoitettu mielipidepalstalle, vain tiedoksi toimitukselle,
  sillä aioin yrittää myydä laajemman sananvapausjutun lehdelle
- se korvasta tarttuminen ja kädestä vetäminen sovittiin heti paikan päällä,
  eikä t-paitamies esittänyt mitään vaatimuksia, edes minun poistamistani ravintolasta.
  Sinä et ollut paikalla etkä tiennyt tätä, mutta silti otit kantaa!
- Kun päätin kirjoittaa rasistisesta t-paitatekstistä,
  kävin muutamalta ihmiseltä kysymässä mielipidettä tekstistä ja ravintolan ratkaisusta.
  Käyttäydyin hyvin kohteliaasti: "Saanko kysyä... Aion kirjoittaa johonkin....
  Olen freelancer...  Olen se ja se."
  VAIN tässä kohtaa vilautin pressikorttia, koska esittäytyminen kuuluu hyviin tapoihin.
   
Olen hyvin närkästynyt vastineestasi.
Nyt kansalaisille jäi päällimmäiseksi ajatus,
että Suomessahan on sananvapaus.
Joo, muttei rajoittamaton.
Se sinunkin on pakko myöntää!
Koko juttu käännettiin pois itse asiasta. Niinhän te aina teette.
Minusta tehtiin pahis ja minut haukuttiin. Olen hyysärilehmä.
Enhän minä ottanut kantaa islamiin enkä maahanmuuttoon.

Kaiken huippu on se,
että joku on yrittänyt saada minulle potkut Ylestä.
(Onneksi en tiedä, kuka.)
Voi, voi... Surullista ja säälittävää - loukkaavaakin.
Siitä epäilen sinua tai muita persuja
enkä voi muuta kuin puistella päätäni.
Olen freelancer, niin kuin Facebookistakin näkee,
enkä ravintolassa sanallakaan maininnut Yleä!
Miksi olisin? Teen Ylelle tv-käännöksiä, olen kääntäjä! Haloo!
Käännän pääasiassa dokumentteja ja osaan ottaa selvää asioista,
kuten Suomen lainsäädännöstä.
Silti kirjoittelen silloin tällöin lehtiinkin - niin kuin freelancerit usein tekevät.

Minusta on häpeällistä,
että sinä perussuomalaisena valtuutettuna väität,
että Suomessa saisi sanoa mitä vain.


-----------

En halua minkäänlaista vastausta tähän viestiin
minkään median kautta - ellei se ole anteeksipyyntö.

Viesti menee kyllä myös HäSan toimitukselle ja PerusSuomalaisten puoluesihteerille.
Molempiin lähetin jo aiemmin kopion ilmoituksestani Kanta-Hämeen poliisille.


Riitta Torikka

ps. Eräs Espoon kaupungin samanniminen työntekijä
sai poliisi-ilmoitukseni, jonka olin lähettänyt nimelläsi @espoo.fi.
Tosi noloa. Pyysin tietysti anteeksi.

Torikka siis edelleen puolustelee häiriköintiään ja pyrkimystään ihmisten mielipiteiden tukahduttamiseen väkivalloin. Kuten sanoin, tämä Ylen kääntäjä Riitta Torikka ei ole poliittisesti kovin merkittävä henkilö. Tämä on kuitenkin periaatekysymys. Ei ole hyväksyttävää, että joku hyökkää ravintolassa rauhallisen ihmisen kimppuun poliittisista syistä. Kuka tahansa, joka käyttäytyy tuolla tavalla, ansaitsee kaiken negatiivisen julkisuuden, jonka hän siitä saa.

Torikan käyttäytyminen on oire "suvaitsevaisten" ihmisten yleisestä ajattelutavasta. He kuvittelevat voivansa tehdä mitä tahansa. He kuvittelevat, että heitä eivät koske normaalit käytössäännöt tai edes lait. Torikka on samalla asialla kuin Dan Koivulaakso yms. bolshevikit.


keskiviikko 22. elokuuta 2012

Lista maanpettureista, jotka tuhosivat Suomen maamiinapuolustuksen

Suomen Kuvalehti:

Jalkaväkimiinoja on pidetty tehokkaana ja halpana tapana puolustaa Suomea hyökkäyssodalta, hidastaa vihollisen etenemistä ja lisätä jalkaisin liikkuvien sotilaiden miinakauhua.
Mutta monissa sodissa maailmalla miinoitteet ovat kylväneet pelkoa ja tappaneet paljon siviilejä, sillä niitä ei ole merkitty kunnolla. On arvioitu, että vuosina 1999-2009 jalkaväkimiinat surmasivat 74 000 ihmistä.
Ottawan sopimus kieltää jalkaväkimiinojen käytön. Suomi päätti vuonna 2004, että se liittyy Ottawan sopimukseen vuonna 2012. Kiisteltyjä miinoja on varastoissa miljoona kappaletta.
”Jalkaväkimiinat hävitetään vuoden 2015 loppuun mennessä”, johtaja Luukkonen kertoo.Kommenttiosastosta:


Nipotan kirjoitti:

Jalkaväkimiinojen kieltäminen armeijalta on kuin häveliäs tervetulotoivotus luvattomalle maahantunkeutujalle.
Se on presidentti Halosen pahin virassaan tekemä tyhmyys koko 12-vuotisen kautensa aikana…verrattavissa maanpetokseen.

jaakk0 kirjoitti:

Kyseessä on nimenomaan maanpetos. Mieletön teko oman henkilökohtaisen poliittisen (YK?) uran vauhdittamiseksi.
Turha puhua korvaavista järjestelmistä. Miinakauhua ei voi korvata millään.
Joku saattaa myös muistaa, että yksikään kokoomuksen kansanedustaja ei äänestänyt miinakieltoa vastaan.


Gordo90 kirjoitti:

Kertakaikkisen typerää.
Jalkaväkimiinat ovat nimenomaan puolustusta varten – ja nyt, kun asiaa perustellaan epäinhimillisyydellä – milloin sodat ovat ylipäätään olleet inhimillisiä? Tämä ainoastaan madaltaa vihollisen kynnystä hyökkäykselle ja tappamiselle eikä Suomi ole koskaan alistanut mitään muuta valtiota sodanjulistuksilla, vaan ainoastaan pitänyt kiinni siitä, mikä sille kuuluu.

Nämä "kansanedustajat" äänestivät Ottawan sopimuksen puolesta eli poistivat Suomen puolustusvoimilta jalkaväkimiinat:

 Ahvenjärvi Sauli /kd
Alanko-Kahiluoto Outi /vihr
Anttila Sirkka-Liisa /kesk
Arhinmäki Paavo /vas
Backman Jouni /sd
Blomqvist Thomas /r
Brax Tuija /vihr
Eloranta Eeva-Johanna /sd
Filatov Tarja /sd
Grahn-Laasonen Sanni /kok
Gustafsson Jukka /sd
Gästgivars Lars Erik /r
Haapanen Satu /vihr
Haavisto Pekka /vihr
Harkimo Leena /kok
Heinonen Timo /kok
Hemmilä Pertti /kok
Henriksson Anna-Maja /r
Hiltunen Rakel /sd
Holmlund Anne /kok
Ihalainen Lauri /sd
Jaskari Harri /kok
Jääskeläinen Jouko /kd
Kalli Timo /kesk
Kalliorinne Risto /vas
Kalmari Anne /kesk
Kanerva Ilkka /kok
Kantola Ilkka /sd
Karhu Saara /sd
Kari Mika /sd
Karimäki Johanna /vihr
Katainen Elsi /kesk
Katainen Jyrki /kok
Kataja Sampsa /kok
Kauma Pia /kok
Kerola Inkeri /kesk
Kiljunen Anneli /sd
Kiuru Krista /sd
Kiviniemi Mari /kesk
Komi Katri /kesk
Kontula Anna /vas
Kumpula-Natri Miapetra /sd
Kurvinen Esko /kok
Kuusisto Merja /sd
Kyllönen Merja /vas
Kärnä Jukka /sd
Kääriäinen Seppo /kesk
Lapintie Annika /vas
Leppä Jari /kesk
Lindtman Antti /sd
Lintilä Mika /kesk
Lipponen Päivi /sd
Matikainen-Kallström Marjo /kok
Modig Silvia /vas
Myllykoski Jari /vas
Mäkelä Outi /kok
Mäkinen Tapani /kok
Mäkisalo-Ropponen Merja /sd
Männistö Lasse /kok
Mäntymaa Markku /kok
Niinistö Ville /vihr
Nylander Mikaela /r
Nylund Mats /r
Orpo Petteri /kok
Paasio Heli /sd
Paatero Sirpa /sd
Palm Sari /kd
Paloniemi Aila /kesk
Pelkonen Jaana /kok
Peltonen Tuula /sd
Piirainen Raimo /sd
Puumala Tuomo /kesk
Rajamäki Kari /sd
Rauhala Leena /kd
Rehula Juha /kesk
Räsänen Päivi /kd
Saarinen Matti /sd
Salolainen Pertti /kok
Salonen Kristiina /sd
Sarkomaa Sari /kok
Sasi Kimmo /kok
Satonen Arto /kok
Sinnemäki Anni /vihr
Sipilä Juha /kesk
Stubb Alexander /kok
Suutari Eero /kok
Taimela Katja /sd
Tainio Hanna /sd
Tiilikainen Kimmo /kesk
Toivakka Lenita /kok
Toivola Jani /vihr
Tuomioja Erkki /sd
Tuppurainen Tytti /sd
Tynkkynen Oras /vihr
Tölli Tapani /kesk
Uotila Kari /vas
Wallinheimo Sinuhe /kok
Vapaavuori Jan /kok
Vehviläinen Anu /kesk
Wideroos Ulla-Maj /r
Viitamies Pauliina /sd
Viitanen Pia /sd
Vikman Sofia /kok
Virkkunen Henna /kok
Virolainen Anne-Mari /kok
Virtanen Erkki /vas
Väätäinen Tuula /sd
Yrttiaho Jyrki /vr
Zyskowicz Ben /kok
Östman Peter /kd
yht 110
 


lauantai 18. elokuuta 2012

Idiootit valehtelevat neekerimannerheim-elokuvasta
bolshevikit ovat valtion väkivaltakoneiston keräämillä rahoilla tehneet vihapropagandaelokuvan, jossa Mannerheimiä esittää swahilia puhuva neekeri


Emma Kari, City-lehti:


Mannerheim, Suomen Muhammad

16.8.2012 12:50 Päivitetty viimeksi 16.8.2012 13:03

Kun Tanskan suurin päivälehti Jyllands-Posten julkaisi sivuillaan profeetta Muhammadia esittäviä pilapiirroksia syyskuussa 2005, useat muslimit Tanskassa ja eri puolilla maailmaa suuttuivat. Eniten vihaan herätti pilapiirros, jossa rinnastettiin muslimien profeetta terroristiin. Jyllands-Postenin päätoimitusta ja tanskalaisia uhkailtiin. Länsimaisen maailman silmissä kohu osoitti, ettei muslimimaailma ole valmis sananvapaudelle.

Tällä viikolla Suomessa uutisoitiin, että Yle on kuvannut marsalkka Mannerheimistä kertovan elokuvan Nai­ro­bin lä­his­töl­lä Ke­nias­sa. Mannerheimia näyttelee Telley Sa­va­las Otie­no - musta mies. Lisäksi Otie­no on ollut koditon ja näytellyt aikaisemmin drag queenia. Suomessa ollaan raivoissaan ja elokuvantekijöille on esitetty uhkauksia. Ilta-Lehden äänestykseen osallistuneista 87 prosenttia ei hyväksy tummaihoista näyttelijää Mannerheimin rooliin. Samat tahot, jotka tuomitsivat muslimimaailman reaktiota Muhammad-sarjakuviin, kouhkaavat nyt marsalkan häpäisemisestä.

Mannerheim on Suomessa tabu. Valkoisen kenraalin roolia sisällissodan hävinneiden joukkomurhassa ei haluta ruotia, eikä marsalkan toimien oikeudenmukaisuudesta keskustella. Samalla kun vaadimme venäläisiä ja muslimimaita hyväksymään pyhien kuvien rikkomisen sananvapauden nimissä, emme itse kykene samaan. Taiteen on tarkoitus murtaa tabuja ja asettaa meidät pohtimaan omaa tekopyhyyttämme. Vapaassa yhteiskunnassa ei voi olla yhtäkään poliitikkoa, elävää tai kuollutta, jonka käsittely on taiteessa kielletty.

Erityisen paheksuttavaksi elokuvan tuntuu tekevän se, että se on tehty suomalaisten verovaroilla toimivan Ylen toimesta. Lain mukaan Ylen tehtävä on tukea kansanvaltaa ja vahvistaa suomalaista kulttuuria sekä näyttää monipuolinen ja monikulttuurinen kuva maailmasta. Koska tehtävälinjoista löytyy sana "monikulttuurisuus" on Yle saanut nationalistien vihat päälleen. Ja nyt sanotaan, ettei Ylen tehtävä ole tehdä taidetta. Kyllä on.

Yksikään keskusteluun osallistuja ei ole nähnyt itse elokuvaa, sillä sen ensi-ilta on Rak­kaut­ta ja Anar­kiaa -e­lo­ku­va­fes­ti­vaa­leil­la vasta 28. syyskuuta. Itse en odota, että elokuva on kovinkaan kummoinen. Mutta ainakin se olisi hyvä katsoa, ennen kuin sen tuomitsee.Kommentteja yleisönosastosta:
  
Donnelieli  
16.8.2012 14:18 Jaa, että EmmaKarin mielestä satunnainen purnaaminen netissä on täysin rinnastettavissa (asiaan mitenkään liittymättömien ulkovaltojen) suurlähetystöjen polttamiseen, väkivaltaisiin mellakoihin ja useisiin murhayrityksiin?

Jotain rajaa nyt oikeesti jo...Orkki  
16.8.2012 15:05 Ollaksemme vähän tarkempi, pilakuvamellakoissa tapettiin noin 100 ihmistä, ja pilapiirtäjät pelkäävät edelleen henkensä edestä.


varamies_83  
16.8.2012 16:01 "Suomessa ollaan raivoissaan ja elokuvantekijöille on esitetty uhkauksia."

Missä on esitetty uhkauksia?

Ideahan koko "elokuvassa" on se, että pienellä budjetilla (20 000 euroa) on tehty videopätkä. Päähenkilö sai kaiketi 800 euroa roolistaan. Nyt ovat sitten kuvaamassa moninkertaisella budjetilla "dokumenttisarjaa" elokuvan teosta ja näistä väitetyistä "vihareaktioista". Tuottaja oli jo niin varma syntyneistä vihareaktioista, että väitti sellaista tapahtuneen eräällä keskustelufoorumilla. Jos katsoit AamuTV:n haastattelun, niin Lyytinen myönsi ettei ollut tarkastanut tämän "vihareaktion" olemassaoloa väittämältään foorumilta.Ilemaister  
Eilen 03:00 Pommiturbaania käyttävä Muhammed ja kenialainen aiemmin transvestiittia näytellyt musta mies Mannerheimina. Anteeksi nyt vaan, mutten ymmärrä mikä on se taiteellinen kyseenalaistus jota tuossa suoritetaan. Pommiturbaani tuskin jättää tulkinnanvaraa kenellekään, että mihin aihepiiriin se huumori siinä iskee.

Siihen Jyllands Postenin kuvaan muuten reagoitiin lähetystöjen polttamisella, mellakoinnilla joiden yhteydessä kärsättiin autoja ja lisäksi tietysti pilapiirtäijen tappouhkauksilla, myös yrityksillä. Kai tämä kaikki jollain lailla rinnastuu sitten siihen että klikkaa Iltalehden gallupiin ettei hyväksy, kirjoittelee tulikivenkatkuisia analyysejä YLE:n roolista johonkin Suomi24:ään ja niistä varsinaiista uhkailuista ei muuten ole tuottaja Erkko Lyytiseltä tullut yhtäkään esimerkkiä että millaisia ne ovat olleet.


Orkki
Eilen 09:47 No mutta nythän on käynyt ilmi, että tuotantoryhmää on ihan oikeasti uhkailtu. Tosin sitä uhkailivat masait Keniassa.

maanantai 18. kesäkuuta 2012

Varissuosuomi

Facebookista:
Nyt tuli vastaan randomi ilmiö. Oon Varissuon bussissa ja täällä on teinijengi, joka koostuu muutamista arabeista ja parista kantiksesta. Arabit puhuvat yleisesti hoono soomi, eikä tässä mitään. Ihmettelen noita kantiksia; ne puhuu toisilleen normisuomea, mutta sitte, ku ne puhuu arabikavereilleen, ne vaihtavat itsekin hoonoon soomeen. Mind blown.
  
Aleksi Saunamäki 
Olen kuullut tästä ilmiöstä kanssa. Jouduin yhteen aikaan välillä kulkemaan varissuon bussissa ja se oli kyllä kokemus sekin. Silloin joukko somalipoikia rehvasteli kovin siellä takapenkillä miten he menee kaupungille ryöstämään mummoja ja raiskaamaan naisia. Pojat jotain 16-vuotiaita taisi olla. Harvemmin olen kyllä kenkään kuullut rehvastelevan siitä miten menee raiskaamaan. Kaipa se kertoo jotain sitten kulttuurista jossa pojat elävät. 
 
Jos ko. teinit luette tätä, niin vinkiksi, että ku puhutte ulkomaalaisille, puhukaa mahdollisimman hyvää suomea, niin annatte mahdollisuuden heille oppia. Eivät he loukkaannu, jos puhutte normaalisti tai jos korjaatte virheitä. Se vaan opettaa. Hoono soomi kantiksilta on karhunpalvelus ulkomaalaisille.
   
Ruotsissa tuota kielen degeneroitumista kutsutaan nimellä Rinkeby-svenska. Nyt ilmeisesti Suomessakin on alkanut sama ilmiö. Täällä sitä voisi kutsua nimellä Varissuo-suomi.

Vastaavasti USA:ssa valkoiset teinit ovat jo pitkään harrastaneet ghettoneekereiden muthafucka-slangin matkimista. Ilmeisesti valkoinen teiniroskaväki ihailee mutiaisslangia, koska mutiaiset ovat valkoisten nuorisorikollisten mielestä jotenkin kovia jätkiä, yhteiskunnan normeja vastaan kapinoivia pahiksia.
 
 

keskiviikko 25. huhtikuuta 2012

Nettipoliisi Marko Forss valehtelee somaliraiskaajien faniryhmästäUusi Suomi haastattelee nettipoliisi Marko Forssia:

Poliisi oikoo: Tällainen oli raiskaajia puolustellut ryhmä


Teinitytön raiskaustapaukseen liittyneen Facebook-ryhmän luonne ja koko on käsitetty osittain väärin verkkokeskusteluissa, sanoo nettipoliisi Marko Forss.

Ylikonstaapeli Forss uskoo, että jopa suurin osa ryhmän ”jäsenistä” liitettiin ryhmään heidän tietämättään tai hyväksymättään asiaa. Näin ollen raiskauksesta tuomittujen ulkomaalaistaustaisten poikien syyttömyyttä ei aidosti puolustellut tuhat ihmistä, kuten ryhmän jäsenmäärä kertoi.


Kukaan ei ole väittänyt, että kaikki ryhmän jäsenet olisivat esittäneet raiskaajasomaleita puolustavia kommentteja. Eihän missään facebook-ryhmässä ole mistään asiasta kommentteja KAIKILTA ryhmän jäseniltä.

Olennaista on, että keskusteluun osallistuneista useista kymmenistä ihmisistä enemmistö puolusteli ko. raiskaajasomaleita. Lähes kaikki näistä raiskaajasomalien puolustelijoista olivat itsekin somaleita ym. maahanmuuttajia.

Se kertoo paljon poliisin ja median epärehellisyydestä, että raiskaajasomaleita kutsutaan tässä jutussa nimellä "ulkomaalaistaustaiset pojat". 

Alun perin media kutsui näitä somaleita nimeltä Suleyman Osman Mohamed ja Burhan Abdidek Yusuf "helsinkiläisiksi nuorukaisiksi".

Sittemmin mediassa sentään myönnettiin näiden raiskaajien olleen "ulkomaalaistaustaisia", mutta vieläkään ei ole myönnetty heidän olleen nimenomaan somaleita.

Käsite "ulkomaalainen" on tietysti täysin naurettava tässä yhteydessä. Suomessa asuva ulkomaalainenhan voi olla esim. virolainen. Siinä on valtava ero, onko joku Suomessa asuva ulkomaalainen virolainen vai somali. Sillä on ratkaiseva merkitys rikollisuuden kannalta.

Rehellinen uutisointi Suomessa asuvien ulkomaalaisten rikollisuudesta sisältäisi nimenomaan tiedon siitä, mitä kansallisuutta tai etnisyyttä rikolliset ovat. Se on ratkaisevaa tietoa suomalaisten arkielämän turvallisuuden kannalta ja myös maahanmuuttopoliittisen päätöksenteon kannalta.

Ulkomaalaisten rikollisten etnisyydestä tahallisesti vaikeneva media yrittää estää suomalaisia saamasta tärkeää tietoa maahanmuuttopoliittisen päätöksenteon tueksi.

Media siis yrittää estää demokraattisen mielipiteenmuodostuksen maahanmuuttopolitiikan suhteen. Media vastustaa demokratiaa. Media yrittää estää kansaa päättämästä muodostamasta hyvin informoituja näkemyksiä maahanmuuttopolitiikasta. Sitä kautta media yrittää estää kansaa äänestämästä vaaleissa maahanmuuttokriittisiä ehdokkaita.

Media siis pyrkii pitämään maahanmuuttokriittisten ehdokkaiden kannatuksen mahdollisimman pienenä salaamalla tietoja maahanmuuttajien rikollisuudesta.

Maahanmuuttokriittisten ehdokkaiden kannatushan olisi eduskuntavaaleissa, kunnallisvaaleissa, europarlamenttivaaleissa ja jopa presidentinvaaleissa paljon nykyistä suurempaa, jos maahanmuuttajien rikollisuudesta uutisoitaisiin rehellisesti.

Kun blogosfäärissä, facebookissa ja keskustelupalstoilla, toisin kuin valtamediassa, puhuttiin näiden raiskaajasomalien etnisyydestä avoimesti, Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko selitteli sekä Uuden Suomen että Iltalehden harjoittamaa sensuuria näin:

Vastuulliset tiedotusvälineet eivät mainitse etnistä taustaa tällaisissa uutisissa. Myöskään nimiä ei näissä tapauksissa tuoda esiin, koska tekijät olivat tekohetkellä alaikäisiä ja vankeustuomio ei ollut ehdoton eli yli kaksi vuotta. Iltalehti toimi uutisoinnissaan tässä vastuullisesti. Sen sijaan oikeuden päätöksen ja törkyviestien nettilevittelijät eivät.

  
Markku Huusko ei tietenkään vaivaudu perustelemaan, miksi VALEHTELU ja SENSUURI olisivat "vastuullisuuden" synonyymi.
Huusko ei myöskään selitä, miksi juuri kahden vuoden ehdoton vankeustuomio olisi edellytyksenä tuomitun nimen mainitsemiselle. Tämähän on täysin mielivaltainen raja, joka ei perustu mihinkään lakiin tai edes yleiseen käytäntöön.

Esimerkiksi kansanedustaja Ilkka Kanerva tuomittiin äskettäin käräjäoikeudessa 1 vuoden 3 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Uuden Suomen päätoimittajan Markku Huuskon mielestä Kanervan nimeä ei olisi saanut mainita tätä tuomiota koskevassa uutisoinnissa!!!

Huusko siis kannattaa tiedotusvälineiden totaalista vaikenemista asioista. Huusko kannattaa tiedonpimitystä eli vastustaa tiedonvälitystä.

Huusko ei tajua, mitä on TIEDONVÄLITYS. Huuskon mielestä "vastuullista" tiedonvälitystä on se, että tietoja EI kerrota!! Huuskon diskurssi on täysin orwellilainen: sota on rauhaa, vapaus on orjuutta, tietojen pimittäminen on tiedonvälitystä.

Huuskon lafka jatkaa vastaavaa tiedonpimitystä myös tässä nettipoliisi Marko Forssin haastattelussa:

–Ryhmässä kyseltiinkin, minkä takia minut on liitetty tähän ryhmään ja mikä juttu tämä on, sanoo Forss Uudelle Suomelle.

Näin tapahtuu kaikissa fb-ryhmissä. Nykyään facebookissa minkä tahansa ryhmän perustaja voi liittää kaikki kaverilistallaan olevat ihmiset ko. ryhmään. Forss kuitenkin antaa ymmärtää, että näin olisi käynyt vain tässä ryhmässä. Forss siis levittää väärää tietoa siitä, miten facebook toimii.

Forss pyrkii selvästi antamaan sellaisen kuvan, että tämä fb-ryhmä olisi ollut tässä suhteessa jotenkin poikkeuksellinen. Todellisuudessa tässä ryhmässä vain muutama henkilö kyseli, miksi heidät olisi liitetty tähän ryhmään.

ENEMMISTÖ puheenvuoroja käyttäneistä ryhmän jäsenistä puolusteli näitä raiskaajia nimeltä Suleyman Osman Mohamed ja Burhan Abdidek Yusuf. 

Heidän nimensä myös mainittiin ryhmän otsikossa. Ryhmän aihe ei siis ollut kenellekään epäselvä. Ryhmän otsikossa nimenomaan eksplisiittisesti väitettiin, että Suleyman Osman Mohamed ja Burhan Abdidek Yusuf ovat syyttömiä. 

USEIMMAT ryhmään kirjoittaneet olivat tästä asiasta samaa mieltä ryhmän perustajan kanssa. Lähes kaikki näistä kirjoittajista olivat itsekin somaleita ym. maahanmuuttajia.

Ryhmässä oli ylipäätään jäsenenä hyvin vähän suomalaisia. Ryhmän perustaja itse oli somali tms. afrikkalainen, joka oli ko. raiskaajien henk.koht. tuttava. Hän oli selvästi liittänyt ryhmään omia tuttaviaan eli fb-kaverilistallaan olleita ihmisiä, jotka olivat enimmäkseen toisia somaleita ym. maahanmuuttajia.


Edelleen Forssin haastattelusta:
Sosiaalisessa mediassa on syystäkin hämmästelty ryhmän törkyisimpiä kommentteja, joissa raiskauksen uhria muun muassa huoriteltiin. Ryhmää seurannut Forss kuitenkin kertoo, että ryhmän sivulla olleista kommenteista vain törkeimpiä on kierrätetty eteenpäin. 


Tämä ei todellakaan pidä paikkaansa. Nettipoliisi Marko Forss valehtelee. 

KAIKISTA ko. ryhmän sivulla olleista kommenteista on tallenne. Näitä KAIKKIA on levitetty eteenpäin. Nämä valitut kommentit ja tuomittujen tiedetty ulkomaalaistausta ovat puolestaan johtaneet asiattomaan kommentointiin muualla sosiaalisessa mediassa.


Forss valehtelee taas. 

Ryhmästä ei ole erikseen valittu "vain törkeimpiä" viestejä, vaan USEIMMAT viestit ko. ryhmässä olivat törkeitä. Nämä somalien ym. maahanmuuttajien kirjoittamat viestit ovat itsessään olleet asiattomia. Niiden kommentointi muualla sen sijaan ei ole ollut asiatonta, vaan nimenomaan asiallista. Forss siis kääntää asiat päälaelleen.

Forss puolustelee tässä ryhmässä kirjoittaneita somaleita ym. maahanmuuttajia väittämällä, että enemmistö ryhmään kirjoitetuista viesteistä olisi muka ollut asiallisia ja vain muutamat valikoidut viestit törkeitä. 

Samalla Forss mustamaalaa näistä raiskaajien puolustelijoista kommentteja esittäneitä suomalaisia. Forssin mielestä siis on "asiatonta", että suomalaiset suhtautuvat nuivasti raiskaajien puolustelijoihin!!!Huomiotta on jäänyt se, että ryhmässä oli vähintään yhtä paljon raiskaajien tuomiota puolustaneita kommentteja, Forss sanoo.


Tämä ei todellakaan pidä paikkaansa. Ylikonstaapeli Marko Forss valehtelee taas. 

Forss antaa täysin väärän kuvan tästä facebook-ryhmästä, jossa useimmat kirjoittajat olivat somaleita ym. maahanmuuttajia. Forss kiistää sen tosiasian, että enemmistö ryhmään kirjoittajista puolusteli ko. raiskaajia. Forss siis pyrkii antamaan epärealistisen positiivisen kuvan somalien ym. maahanmuuttajien käytöksestä. Forss yrittää kaunistella asiaa, jotta suomalaiset eivät saisi totuudenmukaista kuvaa somalien ym. maahanmuuttajien asenteista. Forss yrittää väittää somalien ym. maahanmuuttajien käytöksen ko. ryhmässä olleen paljon parempaa kuin se todellisuudessa oli.–Ja keskustelijoistahan suurin osa oli junioreita, ja kyse oli nuorten ajattelemattomasta suunsoitosta. 

Monet kirjoittajat olivat 20-30-vuotiaita, joita ei oikein voi kutsua "junioreiksi". Selvä enemmistö ryhmä jäsenistä oli ilmiselvästi täysi-ikäisiä ja rikosoikeudellisesti vastuullisia.

Raiskaajien puolustelua ja raiskatun tytön solvaamista ei pidä vähätellä sanomalla sitä "nuorten ajattelemattomaksi suunsoitoksi".

Forssin asenne on äärimmäisen vastenmielinen. Forss on täysin epäsopiva poliisiksi.


Ironista, että kantaväestö kritisoi tämän ryhmän keskustelua, kun itse syyllistyvät samaan usein erilaisten raiskaustapausten käsittelyssä keskustelupalstoilla, Forss puuskahtaa.

 

Tämä ei todellakaan pidä paikkaansa. Ylikonstaapeli Marko Forss valehtelee taas. Kun joku suomalainen tuomitaan raiskauksesta, suomalaiset eivät todellakaan ryhdy puolustelemaan raiskaaja ja solvaamaan raiskauksen uhria.

Forss levittää suomalaisvastaista vihapuhetta.

Forss vihaa suomalaisia. Forss solvaa, panettelee ja mustamaalaa suomalaisia antamalla täysin väärän kuvan suomalaisten asenteista raiskaajia ym. rikollisia kohtaan. 

  

 

 

perjantai 20. huhtikuuta 2012

Markku Huusko & Barbra Streisand revisited
Kaksi somalia raiskasi suomalaisen 15-vuotiaan tytön. Tuomio on täysin julkista tietoa. Tuomittujen nimet ovat näkyvillä tuomiossa, jonka kuka tahansa saa vapaasti lukea tilaamalla sen käräjäoikeudesta sähköpostitse.

Tässä kirjoituksessaan Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko selittää, miksi Uusi Suomi sensuroi kaikki tiedot näiden somaliraiskaajien etnisyydestä ja heitä puolustelevien toisten somalien ym. maahanmuuttajien mielipiteistä:
Markku Huusko
Kirjoittaja on verkkolehti Uuden Suomen vastaava päätoimittaja.
Olen myös Kustannusosakeyhtiö Uuden Suomen toimitusjohtaja ja vähemmistöomistaja. 


Ala-arvoista nettikäyttäytymistä

20.4.2012 11:38 Markku HuuskoSosiaalisessa mediassa on levitetty viime päivinä ahkerasti Iltalehden juttua, jonka mukaan kaksi alaikäistä poikaa on saanut käräjäoikeudessa vajaan kahden vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen nuoren tytön raiskauksesta.

...

 Vastuulliset tiedotusvälineet eivät mainitse etnistä taustaa tällaisissa uutisissa. Myöskään nimiä ei näissä tapauksissa tuoda esiin, koska tekijät olivat tekohetkellä alaikäisiä ja vankeustuomio ei ollut ehdoton eli yli kaksi vuotta. Iltalehti toimi uutisoinnissaan tässä vastuullisesti. Sen sijaan oikeuden päätöksen ja törkyviestien nettilevittelijät eivät.
 
Uusi Suomi on poistanut useita tekstejä aiheeseen liittyen ja sulkenut myös joitain käyttäjätunnuksia.  


 


 Kommentteja ylläolevaan Markku Huuskon kirjoitukseen:


20.4.2012 13:56 Aapo Puhakka 

Ao. asiakirja on julkinen.

Oikeudessa tuomittujen nimet ja oikeuden tuomiot ovat Suomessa lähtökohtaisesti julkista tietoa. Niitä voi kuka tahansa saada pyytämällä käräjäoikeudelta.

Osa tästä tuomiosta on salaista ( uhrin ja hänen läheistensä tiedot ) ja ne on poistettu viranomaisten puolesta tästä asiakirjan julkisesta versiosta.

Laajemmin ottaen tässä taustalla on se, että koska valtamedia Suomessa ei rehellisesti ja puolueettomasti kerro tiettyjen vähemmistöjen tekemistä rikoksista ja niiden taustoista, niin kansalaisaktivistit ovat alkaneet tilata oikeuden tuomioita, jotta asioiden todellinen laita selviää. Tieto tästä asioiden todellisesta laidasta levitetään sitten muita kanavia pitkin.
 

 20.4.2012 15:26 Aapo Puhakka
Se, mikä on eettisesti tai moraalisesti oikein tai että millainen olisi ihannemaailma on hieman laajempi kysymys, enkä ala sitä nyt käsittelemään.

Kommentoin sikäli tässä tapauksessa lähinnä tapauksen tosiasioita, oikeuskäytäntöä ja Internetin toimintaa:

- Rikollisten nimet ovat yleensä julkista tietoa.

- Tuomiolauselmat ovat julkista tietoa paitsi ne yksityiskohdat, mitkä on erikseen määrätty salaiseksi. Tässä tapauksessa salaisiksi on määrätty uhrin tiedot.

- Kansalaisaktivistit pettyneinä valtamedian epärehelliseen ja salailevaan uutisointiin ovat alkaneet tilailla julkisia asiakirjoja selvittääkseen asiat itse.

- Tätä kautta rikollisten nimiä ja heidän tekojaan kuvaavia tuomiolauselmia alkaa päätyä Internettiin.

- Se, mikä on joskus laajalla levikillä Internettiin päätynyt, ei sieltä koskaan poistu.

- Sikäli seuraus on se, että jos joku tulevaisuudessa etsii tietoja tietystä henkilöstä Googlella hänen nimellään, niin hänen tekemiset tulevat löytymään.

- Se, että ruoditaanko asiaa jossain tietyssä blogissa on täysin yhdentekevää, koska muilla sivustoilla ja foorumeilla asiat ovat kuitenkin esillä. Ja Google kyllä nämä paikat löytää.

Jos tällaista kehitystä haluttaisiin estää, niin ainoa vaihtoehto nähdäkseni olisi, että valtamedia kertoisi tapauksista rehellisemmin ja sensuroimattomammin, jolloin ao. aktivistien mielenkiinto itse tilailla ja levitellä dokumentteja katoaisi.

Tuomiolauselmien tilailu, muokkaus ja levittely vaatii kuitenkin aika paljon työtä. Jos kiinnostava tieto olisi varsinaisten tiedostusvälineiden puolelta muutoinkin helposti saatavilla, ei näitä aktivisteja ao. työn tekeminen enää kiinnostaisi.
 20.4.2012 12:00 Juha Remes

Asioista vaikeneminen on yleensä ottaen johtanut tuhoisampiin seurauksiin kuin niiden puhuminen selviksi. Kynä (tai näppäimistö) on miekkaa mahtavampi, sillä asioista keskusteleminen on harvemmin ketään tappanut. Asiattomuudet ovat asiattomuuksia, tottakai.

Se, mikä tässä on minusta asiatonta median puolelta, on raiskaajien taustan systemaattinen peittely. Luultavasti poliittisen korrektiuden nimissä.

 20.4.2012 14:39 Aapo Puhakka

Tämän tapauksen takaa on löytynyt varsin hätkähdyttävä tarina, joka kuohuttaa monien kansalaisten mieliä, ja josta valtamedia ei ole suostunut kertomaan. Ja joka kertoo karuja tosiasioita tämän päivän tilanteesta yhteiskunnassa.

On erittäin huonoa toimintaa , että :
- Valtamedia ei suostu tarinaa kertomaan.
- Valtamedia sensuroi yksittäisiä kirjoittajia, jotka tarinasta kertovat.

Tarina siis lyhyesti :

- Konfirmaatioharjoituksesta tuleva tyttö tapaa koraanikoulusta tulevat pojat. Pojat raiskaavat joukolla tytön metsässä.
- Raiskaajat kehuvat teollaan kavereilleen.
- Kun tuomio on tullut julkiseksi, raiskaajien kaverit perustavat heille tukiryhmän, josta löytyy hyvin heidän ajatteluaan kuvaavia kommentteja. Siellä mm. haukutaan uhria ja uhataan raiskata hänet uudestaan.

Raiskaajilla ja heidän kavereillaan on kaikilla sama uskonnollinen ja kulttuurinen tausta. Ao. porukan Facebook-profiileista löytyy viitteitä hartaaseen uskonnollisuuteen; siellä he korostavat tietyn uskonnon pyhiä kirjoja, jumalia, etc.. Toisen raiskaajan isä toimii ao. yhteisön johtotehtävissä Suomessa.

Ja tätä tarinaa ja tekijöiden taustoja ei uskalleta kertoa ?
20.4.2012 16:54 Osmo Ronkanen

Vastuullista on se, että media kertoo ihmisille tarvittavat tiedot, jotta he voivat tehdä elämäänsä koskevia päätöksiä, joihin kuuluu riskianalyysit. Jos tietty etninen ryhmä syyllistyy muita useammin raiskauksiin, on tämä olennainen tieto, jolla ihmiset pysyvät tekemään heitä ja heidän lapsiaan koskevia päätöksiä. Esimerkiksi vanhemmat voivat neuvoa lapsiaan jäämättä yksin kyseiseen ryhmään kuuluvien kanssa. Tässä tapauksessa tilanne oli melkein klassinen riskitilanne. Kahdesta tytöstä toinen lähti pois ja toinen jäi kyseisten henkilöiden seuraan. Sitten hän vielä seurasi heitä syrjäiseen paikkaan. Jos vanhemmat olisivat opettaneet riskejä olisi tapaukselta ehkä vältetty.

Jos tietynlainen kontakti johonkin etniseen tai muuhun vähemmistöön kuuluvan kanssa on riskitilanne, on kansalaisella oikeus varautua siihen, etenkin kun kyse on yksityiselämään kuuluvasta asiasta. Tämä varautuminen edellyttää tietoa ja tässä on parempi erehtyä turvalliselle puolelle. Ennakkoluulot eivät ole aina pahasta vaan ne ovat myös suojamekanismi vaaroja vastaan. Elinkeinotoiminnassa toki on pykälät syrjinnän kiellosta, joita tulee noudattaa.

Minä olen tilastofriikki, jolla on kirjastokortti tilastokirjastoon. En usko, että muut ovat samanlaisia. Monille tilastot ovat hyvin kuivaa luettavaa. Lisäksi kaikkea ei edes tilastoida. Yleensä jos asia on ikävä tai sitä halutaan peitellä, ei asiaa tilastoida. Suomessa esimerkiksi ihmisiä ei tilastoida rodun tai etnisen taustan perusteella. Kansalaisuuden perusteella tilastointi voi antaa väärän kuvan, kun kansalaisuuden saa aika nopeasti. Tilastot eivät myöskään kerro tapausten yksityiskohdista.

Selkeintä olisi, että etninen tausta kerrottaisiin aina ja poikkeuksetta. Tällöin ei siitä, kerrotaanko vai ei syntyisi mitään lisäinformaatiota tai oletuksia. Lukijat voivat sitten muodostaa tästä tiedosta omat käsityksensä. Kertominen myös vähentäisi spekulointia ja kansalaisten omaehtoista tiedonhakemista. Nyt tiedon pimittäminen johti siihen, että päätös julkaistiin sellaisenaan ja henkilöillä on ikuinen julkinen rikosrekisteri, joka löytyy googlettamalla hetun. Eli jos lehdistö haluaa kontrolloida tietoa, joka tulee julkisuuteen, tulee sen valita tämä kontrolloinnin taso sellaiseksi, että kansa sen hyväksyy. Internetin aikakaudella lehdistöllä ja medialla ei ole yksinoikeutta tiedonvälitykseen.

USA:ta usein esitetään mallina toimivasta monikulttuurisesta yhteiskunnasta. Siellä jokaisen pidätetyn (ei siis tuomitun) kuva ja siten etninen tausta julkaistaan. Miksi tämä ei kelpaakaan malliksi Suomelle?20.4.2012 12:16 Olli Pusa

"Vastuulliset tiedotusvälineet eivät mainitse etnistä taustaa tällaisissa uutisissa."

Huusko. Pitääkö tämä lause tulkita siten, että media on yhteisellä sopimuksella päättänyt, että rikoksen tekijöiden etnistä taustaa ei kerrota? Kun täällä on epäilty, että media järjestelmällisesti toimii niin, että tausta voidaan mainita, jos on kyseessä suomalainen rikollinen, mutta ei maahanmuuttaja, siis vahvistat tämän tulkinnan?

Miksi tällainen päätös on tehty ja kenen vaatimuksesta? Ja miksi se on vastuullista? Kun tässä vastenmielisessä tapauksessa oikeuden pöytäkirjoissa kerrotaan, että raiskattu tyttö oli oikestaan hyväuskoinen ja luotti raiskaajiin, eikö olisi perusteltua kertoa erilaisista riskeistä? Mistä he saavat tiedon tällaisista asioista? 20.4.2012 17:20 Osmo Ronkanen

Joukkoraiskaukset ovat lähes yksinomaan maahanmuuttajien tekemiä, joten miten ihmeessä tällaisen kertominen olisi asiatonta. Halventavaa se ei ole, jos se vain kerrotaan yleistämättä tekstissä sitä koko ryhmää koskevaksi. Jos kyse olisi jostain liikennerikkomuksesta ymmärrän, ettei kerrota. Niissä voi hyvin olettaa, ettei etnisellä taustalla ole merkitystä.

Tuollaisen kiellon taustalla on joku ajatus, että ihminen voisi muodostaa asiasta kuvan täyttämättä aukkoja. Näin ei ole. Ihminen täyttää aukot kokemusperäänsä nojaten. Tällöin hän saattaa aiheetta olettaa, että kyseessä olisi kantaväestöön kuuluva tai mahdollisesti johonkin toiseen vähemmistöryhmään kuuluva.

Erityisen outoa on tapa, jolla tausta kerrotaan kiertoilmaisulla, kuten kertomalla miten nainen varasti laittamalla tavaraa hameen alle. Yleensä tällaiset kiertoilmaisut ja rivien välistä lukemiset osoittavat ongelmia sananvapaudessa. Nuo ohjeet eivät ole mikään laki, eikä niitä ole kiveen hakattu. Suomi tarvitsisi mediaa, joka olisi riippumaton journalistin ohjeista. Itseasiassa voisi miettiä ovatko tuollaiset ohjeet laiton kartelli.


Streisand-efektiksi sanotaan sitä, että yrittämällä sensuroida internetiä sensuroija tulee tuoneeksi valtavasti lisää julkisuutta sensuurin kohteelle:
Streisandin ilmiö on internetilmiö, jossa julkaistun tiedon poistoyritykset johtavat tiedon saaman julkisuuden räjähdysmäiseen kasvuun.
Ilmiö on nimetty yhdysvaltalaisen Barbra Streisandin mukaan. Vuonna 2003 Streisand yritti juridisin keinoin estää häntä koskevien tietojen esittämisen, mutta seurauksena oli että sinänsä mitätön asia sai runsaasti julkisuutta.
John Gilmore on kuvannut ilmiötä sanomalla: "Verkko tulkitsee sensuurin vaurioksi ja uudelleenreitittää sen ympäri."


Markku Huusko tuli aiheuttaneeksi somalien tekemiä raiskauksia koskevan Streisand-ketjureaktion yrittämällä sensuroida Anu Palosaaren ja muiden asiasta kirjoittaneiden bloggajien kirjoituksia.


Tässä vielä uusintana Anu Palosaaren kirjoitus somalien yms. maahanmuuttajien facebook-ryhmästä, jossa puolusteltiin raiskaajia. Tämän kirjoituksen Markku Huusko halusi sensuroida. Miksi Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko halusi estää ihmisiä lukemasta tätä?Tässä teille monikulttuurin ihanuutta
19.4.2012 20:13 Anu Palosaari

Kirjoitin aamulla maahamuuttajien raiskaamasta suomalaisesta tytöstä, ja siitä miten vaadin myös suomalaisiin kohdistuvat maahanmuuttajien tekemät väkivalta- ja seksuaalirikokset luokiteltaviksi viha/rasistisiksi rikoksiksi.

Juuri äsken törmäsin tytön raiskaajien tueksi perustettuun fb-sivustoon. Sivuston lähtökohta on, että raiskaajat ovat syyttömiä, ja raiskattu suomalainen tyttö on huora.

Sivu on täynnä kauheaa törkyä raiskatun tytön kustannuksella, todellinen vihasivusto.

Missä on nettipoliisi Fobba nyt?

Entä valtionsyyttäjä Illman?

Tehkää nyt hyvät viranomaiset jotain.

Saatan myös linkata sivuston sisäministeriöön tiedoksi.

Tässä otteita sivuston kommenteista:

"heittäkää sen tytön fb nii meitsi käy hakeee suuseksiii...!!"

"Vittu mikä huora"

"Sakke jäbä jämien peräs..."

"no huhuhh eli toi tyttö teki kaiken rahan takii vai?.."

"Jos sil tytöl ois vähä arvoo ni se ei jäis tommossee tilanteesee..."

"Vittu mitä paskaa!! En jostain syyst usko ollenkaan tohon iltalehti juttuun..."

"lössi vitu räkiksii pitää väkisi kusettaa et o raiskannu vaik o suostunu siihe perusperus sitku ulkomaalane kysees nii ei valtio oikee kysele"

Kaikki tähän lainatut kommentoijat ovat maahanmuuttajataustaisia. Myös ryhmän jäsenistä reippaasti yli 90 % on maahanmuuttajataustaisia.

Kun lukee näitä kommentteja huomaa parhaiten kulttuurien eron, mitä tulee seksuaalisuuden ja naisten kohtaamiseen.

Tällainen kulttuuri, mikä kirjoittelee tällaista, ei sovi pohjoismaiseen kulttuuriin istutettavaksi ollenkaan.

Tavallaan on hyvä, vaikkakin erittäin ikävän ja epätoivotun sivujuonteen kautta, että asia tulee nyt näkyväksi epäuskoisimmilekin.

Käykää lukemassa ja seuratkaa sivustoa.

Minä naisena en halua tätä kulttuuria enää lisää tänne meidän kulttuuriin rikastettavaksi.

Sivuston osoite https://www.facebook.com/groups/215108221935106/ 
 Tässä edellinen Anu Palosaaren kirjoitus, jonka Markku Huusko niin ikään deletoi:

Viharikokset hallintaan
19.4.2012 10:58 Anu Palosaari

... Meillä on poliisin tilastojen mukaan noin 260 viharikosta vuodessa, mitkä tulevat poliisin tietoon.

Tänään silmiini osui linkki uutiseen:

"Helsingin käräjäoikeus on tuominnut kaksi helsinkiläistä nuorukaista liki kahden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen nuoren tytön raiskauksesta, kertoi Iltalehti. Lisäksi heidät määrättiin valvontaan ja suorittamaan yhdyskuntapalvelua 90 tuntia. Uhrille nuorukaisten pitää maksaa noin 9 200 euron kärsimyskorvaus.

Teko tapahtui Iltalehden mukaan metsikössä lähellä Malminkartanon rautatieasemaa elokuussa 2010, kun tuolloin 15-vuotias tyttö oli palaamassa konfirmaatioharjoituksesta. Matkalla tyttö tapasi kaksi ikäistään poikaa. He painoivat tytön maahan ja raiskasivat hänet toisen pitäessä kiinni uhrista. Raiskaus toistettiin.

Tyttö halusi unohtaa tapahtuneen eikä kertonut raiskauksesta edes äidilleen. Iltalehden mukaan tieto raiskauksesta levisi poikien rehentelyn takia useiden muiden koululaisten tietoon. Tapauksen leviäminen kaveripiirin tietoon korottikin nuorukaisten uhrille maksettavaksi määrättyä korvausta."

Linkin kommenteista löytyy mielenkiintoista tietoa:

"tyttö oli palaamassa konfirmaatioharjoituksesta"
Käräjäoikeuden tuomion nro 3338:n mukaan toinen tekijöistä oli tulossa koraanikoulusta. Tätä faktaa en ole löytänyt mistään uutisesta. Eikö suomalaiset ansaitse kuulla totuutta ?"

Niin, ilmeisesti tämä raaka raiskausrikos ei myöskään päädy ns. viharikos/rasistinen rikos-tilastoihin.

Vai päätyykö?

Ainakin viharikosten määrästä voisi päätellä, että sinne ei päädy läheskään kaikki todelliset viha/rasistiset rikokset.

Esimerkiksi Espoon raiskaustilastot osoittavat, että peräti 70 % kaikista Espoon alueen raiskauksista on maahanmuuttajamiesten suomalaisnaisiin kohdistamia, ja koko maan tilasto on noin 40 % kaikista raiskauksista. Jo pelkästään näistä raiskauksista siis ylittyisi reippaaasti tuo poliisin ilmoittama 260 kappaletta viharikosta vuodessa. Mutta tämä ylläoleva tapaus, ja se, kuinka sen faktoja piilotellaan, tai ei osata kertoa, selventää sitä, miksi nämä raiskausrikokset eivät ole päätyneet viharikostilastoihin ollenkaan.

Tilastot täytyy saada hallintaan ja osoittamaan oikeaa, todennettavissa olevaa totuutta.

Maahanmuuttajamiesten tekemä väkivalta suomalaisnaisia kohtaan on tilastoitava viha/rasistisiksi rikoksiksi. Samoin kuin kaikki muukin maahanmuuttajien tekemä väkivalta suomalaista väestöä kohtaan.

Linkki uutiseen

http://www.nelonen.fi/uutiset/kotimaa/uutinen/il-koulupojat-raiskasivat-teinitytön-helsingissäTällaisia kirjoituksia siis Markku Huusko ei halua kenenkään lukevan.  

 Markku Huusko, meet Barbra Streisand.