maanantai 16. helmikuuta 2009

Islamistien natsikytkökset

Näyttääkö tämä hieman oudolta? Onko sinulle uutta, että islamistit tekevät natsitervehdyksiä? Koetko, kuten monikultturismi opettaa, toiseuden stereotyyppisenä massana, 'rikkautena', joka ei voi asettua muita toiseuden edustajia vastaan, tai poiketa kovin kauaksi läntisen humanismin ihmiskuvasta?

Tällaiset näkymät eivät kuitenkaan valitettavasti ole yksittäistapauksia, vaikka niistä ei yleensä näytetä kuvia läntisissä medioissa. Esimerkiksi Hizbollahin (kuvassa) eri osastojen valatilaisuuksiin kuuluu natsitervehdys, eikä se suinkaan tule suoraan muinaisilta roomalaisilta.

Natsitervehdys on vain pieni osa islamistien laajoja yhteyksiä natsismiin. Merkittävimpien nykyaikaisten islamistijärjestöjen ja -puolueiden alkuperä ja toiminta-ajatus on peräisin muslimien ja Natsi-Saksan välisestä yhteistyöstä, ja natsit toimivat myös suorina innoittajina miljoonille nykypäivän islamisteille.

On perusteltua todeta, että nykyajan ääri-islam, se islamin muoto, joka aiheuttaa eniten ongelmia lännessäkin, on islamin ja natsismin yhdistelmä.

(Tässä välissä täytyy väärinkäsitysten välttämiseksi huomauttaa, että kriittisyys Israelin valtiota tai politiikkaa kohtaan ei tietenkään ole sellaisenaan natsismia. Itsekin tuomitsen vihervasemmistolaisesta näkökannastani useat Israelin toimet ja näkökannat. Kritiikkini islamistista natsismia kohtaan ei ole suunnattu palestiinalaisia vastaan tai Israelin puolesta, eikä sitä voida pelkistää tämän kapean, patologisen kiistakysymyksen sisälle. Asia on paljon laajempi, maailmanlaajuinen. Kritiikkini natsismia kohtaan suuntautuu ensi sijassa natsismiin itseensä.)

En aio nyt tehdä laajaa historiallista katsausta Natsi-Saksan ja islamistien yhteistyöstä. Pidin islamistien natsijuuria aiemmin yleistietona, mutta sittemmin olen törmännyt ihmisiin, jotka eivät ole asiasta kuulleetkaan. Heitä varten asia on välttämätöntä selvittää vielä perusteellisemmin, ja toivottavasti tämä aloitus innoittaa jonkun näin tekemään. Jotta päästäisiin itse asiaan (eli miten islamistinen natsismi vaikuttaa nykypäivänä), esittelen sen historian nyt pikapuolisesti.Kuvassa Jerusalemin suurmufti (korkea-arvoinen uskonnollinen johtaja) Muhammad Amin al-Husseini tapaamassa Adolf Hitleriä. Al Husseiniin henkilöityivät poliittisen islamin natsiyhteydet, sillä hän toimi, ainakin oman käsityksensä mukaan 'Islamilaisen maailman lähettiläänä' Berliinissä.

Al-Husseini liittoutui Saksan ja Italian kanssa, kokosi muslimeista SS-joukon Natsi-Saksan avuksi, ja vastavuoroisesti hänen järjestöään luvattiin tukea fasistisen muslimivaltion luomiseksi Lähi-Itään.


Al-Husseini järjesti juutalaisten vainoja ja joukkomurhia Lähi-Idässä ja Balkanilla. Hän tosin järjesti niitä jo ennen natsiyhteistyön alkua 20-luvulla, sillä hän uskoi niiden kuuluvan islamiin. Islamin 'alkuperäinen' juutalaisvastaisuus on kuitenkin toinen kysymys, jota en tässä käsittele.
Al-Husseinin kokoaman SS-joukon sapelitunnus.Al-Husseini tervehtii kokoamaansa joukkoa.

Al-Husseini tarkastaa joukkoaan.

Akselivaltojen hävittyä sodan jäi fasistinen valtio kuitenkin perustamatta. Al-Husseini pakeni Egyptiin, ja eli siellä arvostettuna palestiinalaisten johtajana vuoteen 1967 asti, jolloin häntä seurasi hänen suosikkinsa Jasser Arafat.

Al-Husseini koulutti egyptissä muslimijoukkoja Israelia, länsimaita ja juutalaisia vastaan. Kouluttajina oli myös Saksasta paenneita natseja. Tätä koulutusta saanut Arafat perusti suhteellisen maallisen (mutta ei suinkaan maltillisen) Fatah-järjestön, joka vainosi ja murhasi juutalaisia ja kristittyjä muslimimaissa, erityisesti Egyptissä, Libanonissa ja Palestiinassa.

Fatah on suhteellisen sekulaarina lähempänä varsinaista natsismia kuin myöhemmin syntyneet Hamas ja Hisbollah, jotka ovat pikemminkin natsivaikutteisia islamistijärjestöjä. Monet islamistijärjestöt ovat riidoissa ja vihollisuuksissa keskenään, mutta niitä (ja Fatahia) yhdistää leppymätön juutalaisvastaisuus ja viha länsimaita kohtaan.

Islamistien näkemykset ja tavoitteet etnisissä kysymyksissä ovat yhdistelmä islamin ja natsismin oppeja. Juutalaiset ovat demonisia ikivihollisia, maailman tapahtumia salaa ohjailevia juonittelijoita, jotka pitää hävittää jonkinlaisena lopullisena ratkaisuna vuosisataisiin ongelmiin.
Kristityt, ateistit ja länsimaalaiset nähdään joko juutalaisten harhauttamina typeryksinä, jotka vain islam voi pelastaa, tai itsekin ikivihollisina. Holokaustin uskotaan yleisesti olevan pelkkä juutalaisten valhe, jonka avulla Israel voitiin perustaa. Monet harhaiset salaliittoteoriat ovat islamistijärjestöissä lähes peruskauraa, joita toistelevat niin johtajat kuin rivimiehetkin.

Jopa maahanmuuttokriitikkojen keskuudessa on esiintynyt tietämättömyyttä islamismin natsijuurista. Tämä tieto on kuitenkin elintärkeä, sillä se auttaa käsittämään niiden uhkien syvyyttä, joita joudumme kohtaamaan. Ymmärtämällä sitä, miten voimakkaasti islamismi on kytköksissä natsismiin, miten nykymuotoinen radikaali islam suorastaan syntyi Natsi-Saksaa jäljitellen, käsitämme paljon paremmin poliittista islamia ja sen vaarallisuutta.

Samalla tämä on arvokasta tietoa poliittisesti, sillä natsien torjuntaan kiinnitetään muutenkin runsaasti huomiota kaikkialla lännessä. Meidän täytyy entistäkin voimakkaammin kantaa kortemme kekoon natsismin, fasismin ja rasismin vastaisessa taistelussa, ja identifioida ja paljastaa natsit ja heidän tukijansa.

On elintärkeää, että paljastamme ja tuomme kaikissa relevanteissa yhteyksissä esiin sen tosiasian, että vastustamamme monikultturismin mukana leviävä poliittinen islam on perin juurin natsistinen ja fasistinen aate.

Se ei vain ole syntyjään natsistinen, vaan sen tavoitteet ovat yhä lähes samat, sen päämääränä ovat etniset vainot ja fasistinen diktatuuri. Islamistumisen kriitikot ovat ensisijaisesti fasismin vastustajia ja ihmisoikeuksien ja vapauden puolustajia.

Natsiyhteyksien hahmottaminen auttaa käsittämään esimerkiksi sen, miksi muslimit vihaavat niin pohjattomasti juutalaisia. Toki islamissa on ollut runsaasti juutalaisvastaisuutta jo perustamisestaan lähtien, mutta nykymuotoinen juutalaisvastaisuus on lähes identtistä natsien juutalaisvastaisuuden kanssa.

Suoranainen halu hävittää juutalaiset kansana on saanut nykyaikaisen, poliittisina iskulauseina kuultavan muotonsa juuri natsien ja islamistien yhteistyöstä. Samoin esimerkiksi antisemitistiset pilakuvat, jollaisia suoltavat islamistien esimerkkiä seuraillen myös monikultturistiset vihervasemmistolaiset, ovat suoraa kehitystä natsien propagandajulisteista. Myös Vihreän langan julkaisema ja puolustelema pilakuva edustaa klassisen antisemitismin pitkää perinnettä, eikä suinkaan nykypäivän asiallista Israel-kritiikkiä.

Monikultturistit käyttävät sumeilematta natsi- ja fasistileimoja retorisina aseina poliittisia toisinajattelijoita vastaan. Tämä on useimmiten tarkoituksellista valehtelua, jolla pyritään yhdistämään natseihin ja fasisteihin liittyviä vastenmielisiä mielleyhtymiä toisinajattelijoihin, jotta heidät voitaisiin helpommin sellaisina vaientaa.

Tämän vuoksi monet valtapolitiikan ja verbaaliarkrobatian kriitikot ovat herkistyneet vastustamaan ja inhoamaan aiheetonta natsikortin heiluttelua. Aiheeton natsikortin käyttö nähdään syystäkin alhaisena tapana yrittää lyödä vastapuolta, jota ei pystytä voittamaan asia-argumentein.

Meidän täytyy kuitenkin käyttää natsi-sanaa, mutta ei aiheettomana leimana, vaan kuvauksena tosiasioista. Voidaksemme tehoikkaimmin torjua epäasiallisia natsirinnastuksia, ja ennen kaikkea voidaksemme torjua natsit, meidän tulee palauttaa natsi-sanan alkuperäinen merkitys.

Se onnistuu vain, jos käytämme sanaa alkuperäisessä, oikeassa merkityksessään. Islamistit ovat fasisteja ja rasisteja sekä läheisesti kytköksissä natseihin, ja tämän tosiasian kertominen ei ole sellaista häpeällistä natsikortin heiluttelua, johon nykyajan Suomessa turvaudutaan valitettavan usein.

Koska nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä jotakuta kuitenkin niillä nimityksillä kutsutaan, niin mielummin sitten niitä, joihin nimitykset sopivat.
7 kommenttia:

Unknown kirjoitti...

Näin äsken täällä neljä hienoa kommenttia. Nyt ne kaikki hävisi. Herra Mikko Ellilä voi selittää, miksi nämä kommentit hävisivät, vaikka olivat:

1) Loogisesti ehyitä, ei mitään Thorsin argumetoinin tasoa "monikulttuurisuus on rikkaus"

2) Hyvin perusteltuja. Perusteluja ja todistusaineistoa riittää lukemattomiin.

3) Kielopillisesti hyvin kirjoitettuja ja asiallisia eli ei mitään "juutalaiset roviolle" tyylisiä.

Tupla-J kirjoitti...

Tämä kirjoitus oli itselleni itse asiassa suurelta osin uutta tietoa. Erittäin mielenkiintoista sellaista kyllä ja herättää paljon ajatuksia. Kiitosta, Pöllämystynyt, arvostan panostasi.

Unknown kirjoitti...

Nojaa, mielenkiintoista, uusnatsisivujakin lukiessa ihmettelin, että monilla oli yhteyksiä islamisteihin. Toki toi historia oli tuttu, mutta että se vaikuttaisi tänäänkin?

Islamistien sivuilta muuten löytyy myös Mein Kampf suomennettuna (Taisteluni).
http://www.radioislam.net/historia/hitler/mkampf/fin/index.htm

Tosin voisi pohtia, että kuka se roisto oikeasti on? Käynnissä on taistelu, jossa meitä käytetään hyväksi molempien osapuolien toimesta.

Pöllämystynyt kirjoitti...

Isto, vastaan Ellilän puolesta, koska hän teki mitä pyysin.

Noudatin tätä Ellilältä pyytäessäni menestyneen Homma-forumin filosofiaa, ja toivoin että poistamme viestit, joista voidaan edes pahalla tahdolla tulkita natsimyönteisyyttä. Tämä on havaittu toimivaksi.
Natsimyönteisyys on niin synkkä leima, että se pilaa keskustelut, estää ihmisiä osallistumasta niihin, vähentää kommenttien määrää, ja myös vähentää asiasta kiinnostuneiden määrää. Se karkoittaa ihmisiä pois ja tekee heistä monikultturisteja.

Sodista lähtien natsimyönteisyys ja kaikki siihen rinnastettavissa oleva on ollut häviäjän osa, sylkykuppi, olkiukko, jonka päälle on voitu ladata kaikki se viha, jota on tunnettu maailman epäkohtia vastaan. Se on äärimmäisen mustavalkoisen taisteluasetelman toinen osapuoli, se häviäjän rooli. Se on ahdas muotti, jonka vastapuoli, valtapolitiikan tukija, on muovannut mahdollisimman vihamielisesti. Se on kaava joka tarkoittaa demonia. Siihen menevät pelaavat suoraan monikultturistien pussiin, toimimalla täydellisinä esimerkkeinä, joiden perusteella voidaan luoda stereotyyppisiä ennakkoluuloja demonisista etnisyyttään puolustavista alkuperäiskansan edustajista.

Jos et vielä tästä saanut riittävää selvitystä siitä, miksi nämä viestit poistettiin, toivoisin, että tutustut Homma-forumiin ja siihen miksi se toimii. Se toimii pragmaattisesti, käytännössä. Meillä ei ole varaa ei-toimivuuteen.

Me aiomme sammuttaa tämän tulipalon, kaiken kauniin ja hyvän nielevän monikultturismin. Me olemme jo pitkällä siinä, olemme päässeet siinä alle vuodessa pidemmälle kuin uusnatsit ja heistä riittävän voimakkaasti irtisanoutumattomat vuosikymmeniin. Me jätämme epäolennaiset mutta raskaat painolastit pois, urhaamme ne tärkeimmille asioille. Me puolustamme demokratiaa, vapautta, sivilisaatiotamme, emmekä hyökkää ketään vastaan. Tällainen asenne kutsuu ihmisiä, kun taas natsitympeys karkoittaa.

Älkää tulko sanomaan meille, että väärin sammutettu ;)

Mikko Ellilä kirjoitti...

Yhdyn siihen, mitä nimimerkki Pöllämystynyt sanoi yllä.

Kaikki löpinä natsien hyvyydestä palvelee multikulti-ideologian intressejä. En aio sallia Pekka Siitoinin kaltaisten natsia leikkivien roolipelaajien pilata tätä blogia postaamalla tänne jotain hakaristijuttuja.

Yksi deletoiduista kommenteista sisälsi nimenomaan linkin johonkin hakaristilogoon. Pidän kaikkia hakaristeilla leikkiviä pellejä monikulttuurisuusfanaatikkojen intressejä palvelevina idiootteina. Kaikki lapsellinen hakaristeilla leikkiminen antaa monikulttuurisuusfanaatikoille mahdollisuuden leimata kaikki monikulttuurisuusideologian vastustajat natseiksi.

Muutkin deletoidut kommentit puolustelivat natseja. Tämän blogin tarkoituksena ei ole antaa palstatilaa natsismin kannattajille.

Ylläolevan blogipostauksen tarkoituksena oli islamistien vastustaminen nimenomaan siksi, että islamisteilla on ollut konkreettisia yhteyksiä kansallissosialisteihin. Tässä yhteydessä ei tietenkään ole mielekästä antaa palstatilaa kansallissosialistien kannattajille.

Tämä blogi vastustaa totalitaarisia ideologioita, kuten islamia ja kansallissosialismia. Niinpä täällä ei anneta palstatilaa muslimeille tai natseille.

Pidän kaikkia kansallissosialismin puolustelijoita pelkkinä trolleina, joiden tarkoituksena on vain estää kaikki järkevä keskustelu. Jos joku tulee tänne kehumaan kansallissosialismia, oletan hänen olevan itse asiassa monikulttuurisuusideologiaa kannattava, nuivistiblogeihin hakaristigraffiteja tai muita natsijuttuja ihan vain trollausmielessä heittävä rastapäinen hippi tai vastaava kiljupunkkari, Anarko-Marko tai Preka-Eetu.

Tupla-J kirjoitti...

J. Mäen kommentin löytävät halukkaat kokonaisuudessaan hänen blogistaan, kuten myös hänen vähemmän onnistuneen hakaristilippumukaelmansa. Teksti sinänsä on hyvää, kuvat eivät.

Arde kirjoitti...

Mitähän ihmettä nyt taas. En jaksa lukea tätä edes loppuun, kun alkaa jo noin uskomattoman törkeillä valheilla. Väitätkö Hezbollahin tekevän terrori-iskuja läsimaihin? Tai Shia muslimien ylipäänsä? Hezbollah on huomattavasti varteenotettavampi vastavoima Isikselle kuin mikään länsimaa tähän mennessä. Ehkä Venäjä saattaa vähän sekoittaa pakkaa juuri nyt. Faktat kuntoon. HALOO! "On perusteltua todeta, että nykyajan ääri-islam, se islamin muoto, joka aiheuttaa eniten ongelmia lännessäkin, on islamin ja natsismin yhdistelmä." Hezbollahin väitetty natsius onkin nyt yhtäkkiä Isis / Al qaida väitettyä natsiutta. Mitä helvetin aasinsiltoja.

Tietämättömille pieni vertauskuva, havainnollistan mikä olisi samanlainen kirjoituksen aloitus jos kirjoittaja olisi Libanonista kotoisin;
"Luterilaiset ovat se oikea ongelma, miksi raiskatut naiset eivät saa edes jälkiehkäisypilleriä syödä länsimaissa, koska kokevat tämän lapsen murhaksi"