sunnuntai 25. toukokuuta 2008

Päivi Lipponen valehtelee taas

Kirjoitin äskettäin, että kansanedustaja Päivi Lipponen (sd) saa kaikki tietonsa yhteiskunnallisista asioista pelkästään tv-uutisista.

Päivi Lipponen ottaa todesta tv-uutisissa mainitut perusteettomat arvaukset "rasistisen rikollisuuden" lisääntymisestä ja "nettirasismin" uhkasta "arjen turvallisuudelle".

Päivi Lipponen ei edes tajua, mikä on rikos ja mikä ei. Hän puhuu sellaisten ihmisten "kiinniottamisesta", jotka eivät ole tehneet mitään rikosta.

Kansanedustajat ovat lainsäätäjiä, joten kansanedustajan tietämättömyys voimassaolevasta laista on aivan erityisen vaarallista, paljon vaarallisempaa kuin yksityisen kansalaisen tietämättömyys.

Jos lainsäätäjä ei edes tiedä olemassaolevien lakien sisältöä, uusien lakien säätäminen eduskunnassa perustuu ilmeisesti täydelliseen tietämättömyyteen vallitsevan oikeusjärjestelmän perusperiaatteista.

On äärimmäisen vaarallista yhteiskunnan kannalta, että lainsäätäjät itse eivät tiedä laeista mitään. Päivi Lipponen on juuri tällainen lainsäätäjä, joka ei ymmärrä voimassaolevia lakeja eikä koko lainalaisen yhteiskuntajärjestelmän perusperiaatteita.

Päivi Lipponen on vaaraksi demokratialle. Demokratia ei voi toimia, jos kansanedustajat eli kansan valitsemat lainsäätäjät eivät tajua lainsäädännön perusperiaatteista yhtään mitään.

Päivi Lipponen on juuri tällainen. Päivi Lipposen toiminta Suomen eduskunnassa on ristiriidassa Suomen perustuslaillisen demokratian kanssa, kuten käy ilmi hänen puheestaan hallituksen kyselytunnilla.Päivi Lipponen on äskettäin päästellyt suustaan kaikenlaisia sammakoita myös Helsingin Sanomissa julkaistussa poliittisessa esseessään:


Maahanmuuttajista odotetaan Suomen vinoutuneen ikärakenteen oikaisijoita ja vapautuvien töiden tekijöitä. Väitämme, ettei Suomi ole vielä valmis ottamaan vastaan maahanmuuttajia, sillä muuttajia ei hyväksytä yhteiskunnan tasavertaisiksi jäseniksi. Kotouttaminen vie aikaa, ja sen kuluessa tulijat on saatava kantaväestön kanssa samalle viivalle paitsi lainsäädännön tasolla myös arjessa.

...

Suomen on panostettava maahanmuuttajataustaisten ihmisten kotouttamiseen enemmän, jotta heistä tulisi täysivaltaisia kansalaisia. Lisäksi on tärkeätä tukea maahanmuuttajataustaisten kansalaisten poliittista osallistumista ja valintaa poliittisiksi päättäjiksi.

Suomen väestönkasvusta 56 prosenttia on maahanmuuton synnyttämää. Vuonna 2006 muuttajista yli puolet saapui EU:n alueelta, noin 17 prosenttia Aasiasta, 11 prosenttia Venäjältä ja seitsemän prosenttia Afrikasta. Muuttajat ovat parhaassa työiässä olevia ihmisiä. Valtaosa heistä asettuu asumaan pääkaupunkiseudulle.

Jos muuttajien kotouttaminen epäonnistuu, hinta on kova. Ruotsissa on lähiöitä, joissa harva asukas puhuu ruotsia. Ruotsalaiset ovat joukkopaenneet kaupunginosasta. Tilalle ovat tulleet maahanmuuttajat, jotka ovat eristäytyneet valtaväestöstä. Lapset perivät työttömien vanhempiensa turhautumisen. Perheiden aika kuluu katsomalla kotimaan televisio-ohjelmia lautasantennin avulla. Vanhemmat eivät saa osaamistaan vastaavaa työtä, siihen liittyviä tuloja eivätkä yhteiskunnallista asemaa. Tätä sosiaalista alenemista he eivät ehkä osanneet aavistaa kotimaassaan.

Euroopassa maahanmuuttajien määrän kasvu on synnyttänyt siirtolaisvastaisia puolueita, jotka ovat menestyneet myös vaaleissa, kuten viimeksi tapahtui Italiassa. Julkisessa keskustelussa maahanmuuttajat on nähty herkästi uhkana, joka synnyttää työttömyyttä ja romahduttaa maan hyvinvoinnin. Tutkimusten mukaan uhkakuvat eivät pidä paikkaansa.

...

Suomalaiseen kotouttamispolitiikkaan on saatava radikaali muutos. Meidän on ymmärrettävä, että maahanmuuttajat eivät tule Suomeen tyhjänä tauluna, jolle vasta me kerromme, mitä on tieto ja viisaus. Meidän on osattava paremmin hyödyntää sitä, mitä heillä olisi annettavana, jotta voimme rakentaa yhdessä parempaa kansalaisyhteiskuntaa.

Muuttajat saapuvat perheen kanssa. Päiväkotien ja koulujen henkilökunta on saatava tiiviimmin mukaan kotouttamistyöhön, sillä he kohtaavat eturintamassa maahanmuuttajalapset. Kun ummikko lapsi lähetetään luokkaan, jossa opettajan odotetaan opettavan lasta, vaikka yhteistä kieltä ei olisikaan, tilanne on haastava sekä opettajalle että oppilaalle.

Meidän suomalaisten on tehtävä työtä omien asenteidemme kanssa. Päiväkotien ja koulujen koulunkäyntiavustajien ja opettajien virat on avattava paremmin myös maahanmuuttajataustaisten ihmisten haettaviksi. Ihmisten lähtömaassaan suorittamat tutkinnot voidaan muuntokoulutuksen avulla hyväksyä virkoihin kelpoisuuden antavina tutkintoina. Työhönottotilanteessa on noudatettava reiluja sääntöjä. Maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä on palkattava poliisin ja pelastuslaitoksen palvelukseen.

Lapset ja nuoret on saatava viihtymään yhdessä myös vapaa-ajalla. Tällä hetkellä nuoret eriytyvät ryhmiin oman kulttuuritaustansa mukaan. Urheiluseurojen työtä monikulttuurisuuden puolesta on tehostettava. Helsingin kaupungin on urheilutilojen ja taloudellisten tukien jaossa otettava huomioon urheiluseuran nuorisotyö monikulttuurisuuden hyväksi.

...

MIRJA TALIB

PÄIVI LIPPONEN

Talib on kasvatustieteen tohtori ja Helsingin yliopiston dosentti. Lipponen on filosofian tohtori ja sosialidemokraattien kansanedustaja.
Kirjoitusta kommentoitiin HS:n keskustelupalstalla mm. näin:


Nichts neues

Arthur

11.5.2008 11:57


Koomisuudessaan ja osin myös liikuttavuudessaan näiden tätien kommentit menevät osastoon "aliavaruuslähetys Orionin tähtisumusta". Niin paljon heidän "ajattelunsa" eroaa Maan ihmisten kanssa useimmiten sovellettavasta logiikasta.


On pakko olla niin, että joillekin ihmisille omien aistien havainnot - jotka he kykenevät myös sanoiksi puhemaan - eivät missään maailman tilassa tule todistamaan, että monikulttuurisessa yhteiskunnassa sinänsä olisi mitään vikaa. Joillekin ei millään juolahda mieleen, että koko monikulttuurisuus ajatusta voisi - vaikka ihan systemaattisuuden takia - edes jonkin verran epäillä.


Ehkä kyse on myös osittain humanismin ja ihmisoikeuksien väärin ymmärryksestä ja tietynlaisesta allergisuudesta asiassa. Humanistisesta ihmisoikeuksia kunnioittavasta ajattelusta kun ei suoraan seuraa, että kaikki toimintamallit, kulttuurit, tavat ja arvot olisivat yhtä hyviä. Tämän kyllä tajuaa normaali leikkikouluikäinenkin.


Kaikista monikulttuurisuuden haitoista ja kustannuksista huolimatta meidän on silti tavoiteltava nimenomaan haittoja ja kustannuksia tuottavaa monikulttuurista yhteiskuntaa. Vai pitäisikö sanoa suoraan: tuottaa maahan sellaisia ihmisiä, joita maamme ei tosiasiassa tarvitse.


Mikä pakko näin on toimia? Eikö meidän pitäisi pyrkiä saamaan maahan ihmisiä, jotka tulevat suoraan töihin ja pärjäävät ilman 24/7-periaatteella toteutettua kädestä kiinni pitämistä?
Kehityksen tikapuut on itse rakennettava

Ville V

22.5.2008 23:05


Siirtomaita valloittaneet eurooppalaiset ovat saaneet aikaan paljon pahaa tuhotessaan ja riistäessään vähemmän kehittyneitä kulttuureita. Tällä hetkellä he ovat tekemässä taas yhtä suurta virhettä, kun he siirtävät miljoonia kehittymättömissä kulttuureissa asuvia ihmisiä keskuuteensa "työvoimaksi". He eivät ota huomioon historian antamaa opetusta siitä, että siirtyminen kerralla monta kehitysporrasta ylöspäin ei ole mahdollista.


Kansoista, jotka 150 vuotta sitten hakkasivat rumpuja alkeellisissa viidakkokylissä tuntematta tieteitä, kirjoitustaitoa ja nykyaikaista teknologiaa, ei voi tulla menestyviä insinöörejä ja professoreja sellaisten kansojen keskuuteen, jotka 150 vuotta sitten kehittivät monimutkaisia tieteellisiä teorioita ja kuuntelivat Beethovenin sinfonioita. Kun tällaista kansojen yhdistämistä väkisin yritetään, seurauksena on slummeja ja palavia autoja. Jokaisen kansan on itse rakennettava ne tikapuut, joita pitkin se kiipeää ylös kehityksen portaita.

Nämä kommentit tietysti viittaavat siihen, että yhteiskunta koostuu ihmisistä.

Kun on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia. Lukutaidottomista afrikkalaisista karjapaimenista ei tule biokemistejä. Disney-hahmo Mustakaavun puvussa kaiket päivät kadulla kulkevista islamilaisista naisista ei tule suvaitsevia ihmisiä, jotka suhtautuvat myönteisesti esimerkiksi esiaviolliseen seksiin, ehkäisyvälineiden käyttöön, paljastavaan pukeutumiseen, homoseksuaalisuuteen, biseksuaalisuuteen, ateismiin, tieteellisiin tutkimuksiin, rationaaliseen ajatteluun, naisten työssäkäyntiin, naisten ja miesten tasa-arvoon jne.

Päivi Lipponen ilmaisee asian näin:Meidän on ymmärrettävä, että maahanmuuttajat eivät tule Suomeen tyhjänä tauluna, jolle vasta me kerromme, mitä on tieto ja viisaus. Meidän on osattava paremmin hyödyntää sitä, mitä heillä olisi annettavana, jotta voimme rakentaa yhdessä parempaa kansalaisyhteiskuntaa.

Olen toki samaa mieltä Päivi Lipposen kanssa siitä, että ihminen ei ole tabula rasa. Maahanmuuttajat eivät todellakaan tule Suomeen tyhjänä tauluna, vaan he tulevat tänne omien ennakkoasenteidensa, oman maailmankuvansa ja oman osaamistasonsa kera.

Päivi Lipposen mielestä meidän on osattava paremmin hyödyntää sitä, mitä heillä olisi annettavana; nyt Päivi Lipposen pitäisi vain kertoa, että mitä niillä lukutaidottomilla afrikkalaisilla karjapaimenilla tai mustan pussilakanan sisälle piiloutuneilla kymmenen lapsen äideillä sitten muka olisi annettavana suomalaiselle yhteiskunnalle.

Haluaisin, että Päivi Lipponen kertoisi tämän minulle. Oikeastaan haluaisin, että hän kertoisi sen Suomen kansalle. Tähän mennessä en ole kuullut yhdeltäkään monikulttuurisuutta kannattavalta poliitikolta tai byrokraatilta mitään selitystä sille, miksi Suomi tai jokin muu Euroopan maa tarvitsisi afrikkalaisia tai muslimeja.

Päivi Lipponen antaa kuitenkin jotakin osviittaa maahanmuuttajien osaamistasosta ehdottaessaan suojatyöpaikkojen luomista julkiselle sektorille maahanmuuttajia varten:


Päiväkotien ja koulujen koulunkäyntiavustajien ja opettajien virat on avattava paremmin myös maahanmuuttajataustaisten ihmisten haettaviksi. Ihmisten lähtömaassaan suorittamat tutkinnot voidaan muuntokoulutuksen avulla hyväksyä virkoihin kelpoisuuden antavina tutkintoina. Työhönottotilanteessa on noudatettava reiluja sääntöjä. Maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä on palkattava poliisin ja pelastuslaitoksen palvelukseen.

Tämähän tarkoittaa sitä, että nykyisin maahanmuuttajat eivät ole päteviä lastentarhanopettajiksi, peruskoulujen opettajiksi, koulunkäyntiavustajiksi, poliiseiksi, palomiehiksi tai ambulanssihenkilökunnaksi. Jos maahanmuuttajataustaiset työnhakijat olisivat päteviä, rekrytointikriteereitä ei tarvitsisi muuttaa maahanmuuttajien palkkaamiseksi.

Päivi Lipponen vaatii myös rotukiintiöiden käyttöönottoa veronmaksajien rahoilla kustannettujen urheiluhallien ym. urheilutilojen allokoinnissa ja urheiluseurojen niin ikään veronmaksajien kukkarosta saamien toiminta-avustusten jakamisessa:


Lapset ja nuoret on saatava viihtymään yhdessä myös vapaa-ajalla. Tällä hetkellä nuoret eriytyvät ryhmiin oman kulttuuritaustansa mukaan. Urheiluseurojen työtä monikulttuurisuuden puolesta on tehostettava. Helsingin kaupungin on urheilutilojen ja taloudellisten tukien jaossa otettava huomioon urheiluseuran nuorisotyö monikulttuurisuuden hyväksi.

Päivi Lipposen mielestä veronmaksajien kukkarosta peräisin olevia määrärahoja pitää siis jakaa sen mukaan, kuinka monta afrikkalaista kussakin urheiluseurassa on.

Jos urheiluseurassa on jäsenenä yksinomaan suomalaisia, tukea ei tipu. Veronmaksajien rahoista annetaan kullekin urheiluseuralle tukea sitä enemmän, mitä useampia afrikkalaisia kussakin urheiluseurassa on. Tätä haluaa Päivi Lipponen. Tämä on tietysti rasismia. Päivi Lipponen kannattaa rasismia eli on rasisti.

Päivi Lipposen mielestä afrikkalaiset ja muslimit ovat ihqdaa, joten heitä pitää saada Suomeen mahdollisimman paljon. Minä en vain ole koskaan kuullut mitään perustelua sille, mikä niissä afrikkalaisissa ja muslimeissa on niin hienoa. Miksi heitä pitää tuoda tänne? Mitä hyötyä heistä on suomalaiselle yhteiskunnalle? Pysyykö Suomi enää Suomena tai Eurooppa Eurooppana, jos täällä asuu valtavia määriä afrikkalaisia ja muslimeja?

Yhteiskunta koostuu ihmisistä. Jos jonkin maan väestö vaihtuu massiivisen maahanmuuttoaallon ja kantaväestön matalan syntyvyyden vuoksi aivan toisenlaiseksi, myös maan yhteiskunta muuttuu toisenlaiseksi.

Afrikkalaisten muslimien asuttamassa maassa vallitsee afrikkalainen islamilainen yhteiskunta. Länsimaalaisten ihmisten asuttamassa maassa vallitsee länsimainen yhteiskunta.

Länsimaisen sivilisaation tuhoamiseen pyrkivä, monikulttuurisuususkonnon sokaisema, Suomea ja muita Euroopan maita tällä hetkellä hallitseva poliitikko- ja byrokraattieliitti yrittää estää kansaa tajuamasta tätä ennen kuin on liian myöhäistä.

Tästä syystä inkvisitio kieltää kerettiläisiä sanomasta, että afrikkalaisten ihmisten muodostama yhteiskunta on afrikkalainen yhteiskunta.

Samasta syystä kaikkea nykyisen monikulttuurisuususkonnon kritiikkiä yritetään tukahduttaa vaatimalla mm. keskustelupalstojen sensurointia ja jopa puhelinsalaisuuden ja kirjesalaisuuden rikkomista.

Monikulttuurisuususkontoa kannattavat vallanpitäjät siis yrittävät tukahduttaa kaiken kritiikin hallituksen harjoittamaa politiikkaa kohtaan täsmälleen samoilla metodeilla kuin Hitlerin kannattajat Saksan parlamentissa vuonna 1933.

Ei, tämä ei ole natsikortin käyttöä, vaan Mika Illmanin, Kirsi Westphalenin, Päivi Lipposen ja Mikko Puumalaisen vaatimat sananvapauden rajoitukset ja viestisalaisuuden rikkomiset ovat aivan kirjaimellisesti täsmälleen samoja kuin Saksan parlamentin vuonna 1933 Hitlerin esityksestä säätämät poikkeustilalait.

P.S.

Päivi Lipponen myös valehtelee, että hänen mielipiteensä muka perustuvat joihinkin tutkimustuloksiin:


Julkisessa keskustelussa maahanmuuttajat on nähty herkästi uhkana, joka synnyttää työttömyyttä ja romahduttaa maan hyvinvoinnin. Tutkimusten mukaan uhkakuvat eivät pidä paikkaansa.

...

Teimme tutkimuksen monikulttuuristen nuorten kansallisesta identiteetistä.

...

Talib on kasvatustieteen tohtori ja Helsingin yliopiston dosentti. Lipponen on filosofian tohtori ja sosialidemokraattien kansanedustaja.


Jos kirjoitus perustuu "tutkimuksiin", miksi mitään lähdeviitteitä ei ole?!

Päivi Lipponen ja Mirja Talib väittävät käyttävänsä "tutkimuksia" omien mielipiteidensä perusteluina, mutta he eivät anna mitään lähdeviitettä mihinkään tutkimukseen.

On yllättävää, että noin korkeasti koulutetut ihmiset eivät tajua, että tutkimustuloksia siteerattaessa on annettava lähdeviite ko. tutkimukseen. Muuten lukija ei voi mitenkään tietää, mikä tutkimus on kyseessä.

Jos Päivi Lipponen ja Mirja Talib vain sanovat "tutkimukset osoittavat, että...", antamatta mitään lähdeviitettä mihinkään tutkimukseen, me emme lukijoina voi tietää, onko näitä Lipposen ja Talibin mainitsemia "tutkimuksia" olemassakaan, vai ovatko Lipponen ja Talib vain keksineet omasta päästään jotain mutu-arvauksia ja yrittäneet saada niille jotain uskottavuutta valehtelemalla, että ne mutu-arvaukset ovat muka jotain tutkimustuloksia.

1 kommentti:

Jukka Aakula kirjoitti...

Koko kuviossa on minusta myös syytä tiettyyn optimismiin:

"Suomen väestönkasvusta 56 prosenttia on maahanmuuton synnyttämää. Vuonna 2006 muuttajista yli puolet saapui EU:n alueelta, noin 17 prosenttia Aasiasta, 11 prosenttia Venäjältä ja seitsemän prosenttia Afrikasta. Muuttajat ovat parhaassa työiässä olevia ihmisiä. Valtaosa heistä asettuu asumaan pääkaupunkiseudulle."

Yli puolet tuli EU:n alueelta ja 11 prosenttia Venäjältä. Aasialaisistakin suuri osa oli muita kuin muslimeja.

EU-laisten ja venäläisten kotouttaminen tuskin on mikään ongelma.

Onko suomalainen maahanmuutto lopulta rakenteellisesti parempaa kuin esimerkiksi Ruotsin.