maanantai 17. toukokuuta 2010

Martti Immonen, meet Barbra Streisand


Facebook-keskustelua sananvapaudesta ja sensuurista:Petri Kaivanto
Petri Kaivanto
Jos tämän ihan saatanan typerän adressin puuhastelijamiehet ja -naiset ynnä allekirjoittajat todella ovat sitä mieltä, että sensuurin harmonisoiminen myös Suomessa Kiinan tai Saudi-Arabian tasolle ("Hallituksen ja eduskunnan on ryhdyttävä riittäviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei maassamme internetin kautta levitetä vihaa lietsovaa tai väkivaltaan yllyttävää aineistoa.") on erityisen kiireellinen asia, niin eihän Suomella ole enää mitään toivoa. Sammuttakaa valot.

Itse keksisin vaikka miljoona tärkeämpää asiaa kuten:
1. Väestöräjähdyksen pysäyttäminen
2. Luonnonvarojen sosialisoiminen
3. Maailmanhallituksen perustaminen korruptoituneen YK:n tilalle
4. Vapaan markkinatalouden lisääminen
5. Tasa-arvon ja sananvapauden edistäminen
10. Tämän adressin allekirjoittajien opintoleiri (esim. 25 vuotta) Saudi-Arabiassa

Voi Suur-Muumi, kuinka tämä kiihottikaan minua vihaan ja väkivaltaan.

http://www.parempisuomi.fi/

Suomalaisuuden päivän aloite
PAREMPI SUOMI -taksvärkki

Olemme ylpeitä Suomesta ja sen parhaista piirteistä. Juhlapäivän kunniaksi olemme päättäneet tehdä taksvärkin vielä paremman Suomen puolesta. Haluamme olla mukana ratkomassa haasteita ja tarttumassa mahdollisuuksiin, joita maahanmuutto meille tuo. Kutsumme samalla kaikki halukkaat mukaan Parempi Suomi -talkoisiin. Vaadimme myös maamme päättäjiltä uusia, hyviä päätöksiä ongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Elämme suurten muuttoliikkeiden aikaa. Lisääntynyt kansainvälisyys avaa meille ja muille uusia mahdollisuuksia asua, opiskella ja työskennellä vieraissa maissa. Tuhoisat tilanteet pakottavat ihmisiä pakolaisuuteen. Taloudellisen kehityksen vinoumat ajavat ihmisiä etsimään parempaa tai edes siedettävää elämää kaukaisistakin maista. Erilaisten ihmisten kohtaamisessa on paljon mahdollisuuksia – hyvään ja pahaan.

Reilun kehityksen ja talouden edistäminen kaikkialla on paras keino ratkaista muuttoliikkeisiin liittyviä ongelmia. Pakolaisia, kodittomia ja hädässä olevia pitää tietenkin yrittää auttaa ensisijaisesti siellä missä he ovat. Se ei kuitenkaan ole aina mahdollista eikä se aina riitä.

Maahanmuutto myös Suomeen tulee monesta syystä jatkumaan. Meidän pitää siksi ottaa maahanmuuttajat hyvin vastaan. Se ei ole aina helppoa, mutta muut vaihtoehdot ovat huonompia.

Muukalaisvihan vaara on suurin taloudellisen taantuman aikoina. Paras vastalääke on todellisten epäkohtien tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen. Selviä epäkohtia näemme tänään varsinkin työelämässä, vihaa lietsovassa nettikeskustelussa sekä turvapaikan Suomesta jo saaneiden kohtelussa.

Maahanmuuttajien työllistyminen edistää onnistunutta kotoutumista Suomeen. Moni kunnollinen työnantaja työllistää jo nyt maahanmuuttajia esimerkillisesti. Kuitenkin Suomessa toimii myös yrityksiä, jotka polkevat suomalaisia työehtoja teettämällä töitä ulkomaisella halpatyövoimalla. Meidän on pidettävä huolta siitä, että työelämässä noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja toimitaan sopimusten mukaan.

Suomessa kenenkään ei pidä pelätä mielipiteidensä vuoksi. Maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista ja ratkaisuista täytyy saada puhua vapaasti ja ennakkoluulottomasti. Myös maahanmuuttoon liittyviä pelkoja, epäluuloja ja toisaalta epärealistisia toiveita pitää kuulla.

Sananvapaus ei kuitenkaan ole täysin rajaton. Laki kieltää väestöryhmien väliseen vihaan kiihottamisen sekä väkivaltaan yllyttämisen ja sillä uhkaamisen. Lain noudattamisesta olisi myös uusissa tiedotusvälineissä pidettävä tiukasti kiinni.

Sotaa tai vainoa paenneet ihmiset ovat usein Suomeenkin tultuaan hyvin haavoittuvassa asemassa. Moni ihminen, jonka kohdalla on jo todettu suojelun tarve ja jolle on myönnetty pysyvä turvapaikka Suomesta, joutuu nykyään asumaan vastaanottokeskuksissa pitkiäkin aikoja vielä päätöksen saatuaan. Se on epäinhimillistä ja typerää.

Suomi voi menestyä vain reiluna ja avoimena yhteisvastuun yhteiskuntana. Käytännöllisten ratkaisujen hakeminen on hyvä suomalainen tapa. Me allekirjoittaneet olemme päättäneet seuraavaa:

1. Ryhdymme tekoihin:
Me allekirjoittaneet teemme vähintään kerran vuodessa, taksvärkin, paremman Suomen puolesta.

Taksvärkin suoritamme osallistumalla jonkin järjestön tai kansalaisliikkeen toimintaan, jolla edistetään eri väestöryhmien yhteisymmärrystä, ehkäistään vastakkainasetteluja tai parannetaan erityisen epäreilun kohtelun kohteeksi joutuneiden suomalaisten, maahanmuuttajien tai pakolaisten asemaa. Toisena vaihtoehtona on päivän tulojen lahjoittaminen tällaisen toiminnan tueksi.

2. Kehotamme muita mukaan:
Pyydämme kaikkia Suomessa asuvia mukaan kampanjaamme paremman Suomen puolesta päivän taksvärkillä.

Voit tehdä aloitteen esimerkiksi asuinpaikallasi, työpaikallasi tai koulussasi, voit osallistua muiden käynnistämään toimintaan tai voit lahjoittaa rahaa (päivän palkan) suomalaiselle kansalaisjärjestölle, jonka toimintaa arvostat. Haasta ystäviäsi ja tuttaviasi mukaan taksvärkkiin.

3. Esitämme päättäjille ratkaisuja:
Seuraavat asiat ovat erityisen kiireellisiä.

* Työelämän hämäräperäiset käytännöt on saatava kuriin. Kaikkien työntekijöiden laillisten työehtojen puolustamiseksi sekä siirtotyövoiman ja maahanmuuttajien epäreilun hyväksikäytön estämiseksi ehdotamme työehtoja valvovien tarkastajien määrän nostamista.

* Laki kieltää vihaan ja väkivaltaan kiihottamisen lehdissä, radiossa tai muussa viestinnässä. Kirjoittelu internetin keskustelupalstoilla ei kuitenkaan aina pysy sallituissa rajoissa. Palstojen ylläpitäjien vastuu rikoksista on liian epäselvä. Hallituksen ja eduskunnan on ryhdyttävä riittäviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei maassamme internetin kautta levitetä vihaa lietsovaa tai väkivaltaan yllyttävää aineistoa.

* Vastaanottokeskus ei ole myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneille ihmisille hyvä koti ja pitkittynyt keskuksissa asuminen on yhteiskunnalle kallista. Valtion on lisättävä avustustaan kunnille, jotta pysyvän turvapaikan saaneet ihmiset pääsevät nykyistä nopeammin kotoutumaan ja kykyjensä mukaan hyödyllisiin tehtäviin.

Esko Mäkinen
Esko Mäkinen
Olet siis sitä mieltä, että kansanryhmien välisen vihan lietsominen on ihan ok? Sanavapauden nimissä?

Petri Kaivanto
Petri Kaivanto
En tietenkään, mutta mm. jo käydyt käräjät ja vireillä olevat jutut tästä kiihotuspykälästä osoittavat, että näissä asianomistajattomissa rikoksissa kiihottuvat lähinnä syyttäjät ja media. Lisäksi tämän adressin allekirjoittajat eivät ymmärrä internetin luonnetta ja lukemaansa, vaan vaativat kansallisen sensuurikoneiston pystyttämistä eräänä kiireellisimmistä asioista, mikä osoittaa täydellistä suhteellisuudentajuttomuutta.

Olen sitä mieltä, että tämä adressi on paljon järkevämpi:

http://www.sananvapaudenpuolesta.fi/adressi/


Martti Immonen
Martti Immonen
Internet ei Petri hyvä mikään vapaa temmellyskenttä, jossa mikään laki taikka sääntö olisi voimassa. Valitettavasti tässäkin kohdassa tarvitaan tiukennusta ja vain siksi, että on olemassa määrätynlaisia huuruhattuja ketään erityisesti nimeämättä, jotka tuhoavat muutoin loistavat mahdollisuudet internetissä. Rajat tulevat ja osa ilo kenties häviää, mutta se on vain kuten mainitsin käyttäjien oma vika.

Petri Kaivanto
Petri Kaivanto
Suomen hallituksella ja eduskunnalla eikä muullakaan yksittäisellä EU-maalla ole mitään valtaa internetiin.
Siksi tämän adressin muotoilu on harvinaisen typerä.
Edes tekijänoikeusteollisuus ei ole onnistunut valvomaan intressejään, tekijöistä puhumattakaan. Tuo "Parempi Suomi" on todellista orwellismia. Sota on rakkautta.

"Rajat tulevat" kuulostaa siltä kuin sinulla olisi sisäpiirin tietoa tai ennustajan lahjoja ;)...

Tai no kyllähän Sokea Reettakin jo ymmärtää, että RKP:n piirissä kaikki RKP:tä liian läheltä sivuava kritiikki lasketaan RKP:läisellä logiikalla jo vihateon suunnitteluksi ja sille vaaditaan kriminalisointia.
Koska alkavat väärinajattelijoiden kyyditykset?


Petri Kaivanto
Petri Kaivanto
Suomen hallitus, johon aina kuuluu Rasistinen KansanPuolue, on halutun tulkinnan mukaan kansanryhmä (koska siihen kuuluu RKP), jonka arvosteleminen on kaikin keinoin vaiennettava!

Tätä tehtävää alkaa omalta osaltaan nyt hoitaa ylioppilas Bidé. Suomi on hulluuden kourissa.

http://takkirauta.blogspot.com/2010/05/pateva-vaiko-sopiva.html

Kaija Irmeli Olin-Arvola
Kaija Irmeli Olin-Arvola
Olen usein huomannut, että kaikkein kiivaimmin sananvapautta haluavat rajoittaa ne ihmiset, jotka eivät ymmärrä sanoja tai antavat itse niille voimakkaita konnotaatioita, etteivät sitten enää itsekään kestä. Menee pää puhki. Se on yhden lajin sanamagiaa.


Petri Kaivanto
Petri Kaivanto
Juuri näin, Kaija. Esim. sanat "liberaali" ja "konservatiivi" tarkoittavat nykypäivänä eri ryhmille jopa täysin vastakkaisia asioita ja ovat siksi menettäneet käyttökelpoisuutensa. Vasemmistosta ja oikeistosta puhumattakaan.


Mikko Ellilä
Mikko Ellilä
Martti Immonen:

"Internet ei Petri hyvä mikään vapaa temmellyskenttä, jossa mikään laki taikka sääntö olisi voimassa. Valitettavasti tässäkin kohdassa tarvitaan tiukennusta"


Hallitus voisi esittää eduskunnalle vaikkapa sellaista sensuurilainsäädännön tiukennusta, että Martti Immonen-nimistä henkilöä kiellettäisiin kirjoittamasta internetiin koskaan mitään. Siinä olisi sitä tiukennusta ihan tarpeeksi. Silloin kenenkään ei enää tarvitsisi joutua lukemaan Martti Immosen vaatimuksia toisten ihmisten mielipiteiden sensuroimisesta.


Petri Kaivanto
Petri Kaivanto
Äläs ny Mikko, Martilla ja mulla on pitkä historia toistemme sananvapauden ja mielipiteiden puolustamisessa ;) Useimmiten osaamme myös olla sivistyneesti eri mieltä, vaikka ulkopuolisesta saattaa näyttää karmealta fleimailulta...


Martti Immonen
Martti Immonen
@Mikko Ellilä Ensinnäkin Sinun on paras poistaa tuo kirjoittamasi viesti mitä pikemmin. Se on erittäin loukkaava ja törkeä. Tuo täyttää jo nykyisen kunnianloukkausten rajan.

Juuri tuollaisten asiattomien kirjoittajien vuoksi tarvitaan lainsäädäntöä, jotta vältytään henkilökohtaisilta loukkauksilta.


Kaija Irmeli Olin-Arvola
Kaija Irmeli Olin-Arvola
Jos ihmiset eivät kykene itse kasvamaan ja kehittymään, on kaikki lainsäädäntökin turhaa. Onhan tämä nähty.

Totalitarismista pitäisi vihdoinkin päästä eroon.


Martti Immonen
Martti Immonen
@ Kaija // Tuo olisi hyvin ideaalista ja toivottavaakin. Kuitenkin tässä iässä on pakko todeta, ettei siinä unelmassa pitäytyminen ole enää mahdollista. Valitettavasti kaikkialle tulee lisää sääntöjä ja rajoituksia tismalleen samoin kuin nuo valvontakamerat ovat lisääntyneet. Siinä vain se pointti, ettei monikaan tajua niiden olemassaoloa laisinkaan.

Ja niitäkään ei olisi ollut pakko asennuttaa jollei ihmiset itse olisi siihen syytä antaneet.


Lainsäädäntö ei ole turhaa,koskapa se turvaa nimenomaisesti tämän loukatun osapuolen oikeudet. Kuten tässäkin ketjussa voidaan todeta. Jollei olisi rikosnimikkeisiin lisätty kunnianloukkausta esimerkiksi niin mihin seikkaan itse vetoaisin, jos niin haluaisin?


Häiriökäyttäytyjiä varten säännöt, lait ym. ovat luodut ja luojan kiitos sääntöjä on, nyt vain tiukennettava tuntuvasti niin saadaan tämä Suomeen pesiytynyt törkeyden ihannointi erilaisilla foorumeilla loppumaan. Asiallisesti kun voi keskustella jopa kirjallisesti täysin ketään muuta henkilökohtaisesti loukkaamatta, eikö?


Kaija Irmeli Olin-Arvola
Kaija Irmeli Olin-Arvola
Joillekin se on ihan itsetarkoitus kaikenmaailman lait ja säännöt. Ja vallanpitäjäthän ovat aina tarvinneet niitä kaikkein eniten. Kuin myös sellaiset ihmiset, jotka eivät älyä pysyä poissa esimerkiksi sellaisilta sivustoilta, missä heitä loukataan. Masokismikin on eräänlainen persoonallisuushäiriö.

Martti Immonen
Martti Immonen
@ Kaija // Vai niin! Hulluutta on kuvitella, että kaikki olisi sallittua. Odota vain Sinun vuorosi koittaa päätyä sylkykupin asemaan ja silloin tuskin allekirjoitat nykyisiä korneja rivejäsi. Vaya con Dios!


Kaija Irmeli Olin-Arvola
Kaija Irmeli Olin-Arvola
Ei minua kukaan kykene uhkailemaan. Jos minä pysyn omissa oloissani, niin tuskin kellään on otsaa iholle hypätä.


Martti Immonen
Martti Immonen
@ Kaija... // Ihan huomioksesi, niin minäkin olen pysynyt omissa oloissani ja silti tuo hemmo päätti hyppiä silmille. Asiallista se ei ole eikä hyväksyttävääkään. Sen sijaan olisi voitu ilman henkilökohtaisuuksiin menemistä keskustella asiasta ja sen vierestä. Ymmärrätkö nyt?


Mikko Ellilä
Mikko Ellilä
Martti Immonen:

"@Mikko Ellilä Ensinnäkin Sinun on paras poistaa tuo kirjoittamasi viesti mitä pikemmin. Se on erittäin loukkaava ja törkeä. Tuo täyttää jo nykyisen kunnianloukkausten rajan.
Juuri tuollaisten asiattomien kirjoittajien vuoksi tarvitaan lainsäädäntöä, jotta vältytään henkilökohtaisilta loukkauksilta."


Tässä näemme, että Martti Immonen taas vaatii sensuuria. En todellakaan poista kirjoitustani, jossa sanoin vastustavani sensuuria. Päinvastoin julkaisen tämän keskustelun omassa blogissani. Minun kirjoitukseni ei ollut millään tavalla asiaton eikä mitenkään täytä kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä. Olet siis täysin väärässä. Teet vain itsesi naurettavaksi vaatimalla sensuuria. Tervemenoa poliisilaitokselle tekemään rikosilmoitusta kunnianloukkauksesta. Silloin minulle muodostuu perusteet vaatia sinulle rangaistusta perättömästä ilmiannosta.


Kaija Irmeli Olin-Arvola
Kaija Irmeli Olin-Arvola
On asioita, jotka voi muuttaa ja asioita, joille ei voi mitään. Viisautta on oppia erottamaan nämä toisistaan. Huumori on kanssa hyvä lääke. Nauru pidentää ikää.

Martti Immonen
Martti Immonen
@ Mikko // On jo selvää, ettet ymmärrä lukemaasi. Kyse ei taaskaan ole sensuurista vaan siitä, että nimenomaisesti teet siitä henkilökohtaisen hyökkäysen. Miksiköhän? Mielipiteestäsi et kirjoittanut ja jos olisitkin, niin en olisi kuin kommentoinut sitä jos sitäkään sen puoleen. Pointti vain on edelleen se, ettei ole tarpeellista tehdä ns. vastineestasi tuon tyylistä. Et ilmeisesti tajua ja silloin taas todetaan miten tarpeellista nuo SÄÄNNÖT ja LAIT ovat, jotta keskustelua voitaisiin käydä ilman, että niitä tietentahtoen käytetään toisia ihmisiä loukaten kuten nyt teet. Outoa myös siksi, ettet tunne minua ja minä vielä vähemmän sinua ja älä pelkää mielenkiintoa EI ole todellakaan tutustuakaan. Jätä vain rauhaan näyttää olevan liikaa vaadittu!

Mikko Ellilä
Mikko Ellilä
Sanoit kannattavasi sensuurilainsäädäntöä. Minä pidän vastenmielisenä sitä, että joku haluaa sensuroida toisten ihmisten mielipiteitä. Tämän jälkeen sinä ryhdyit raivoamaan minulle ja syyttämään minua kunnianloukkauksesta. Reaktiosi ei ole millään mittapuulla adekvaatti tai normaali.


Martti Immonen, meet Barbra Streisand.

(Ks. Streisand-efekti.)


Ei kommentteja: