maanantai 29. maaliskuuta 2010

Thors-kritiikkiä Hbl:n yleisönosastossaKopioin tähän Hbl:n yleisönosastolla esitettyjä järkeviä mielipiteitä ennen kuin Hbl:n moderaattori sensuroi ne pois. Hbl on propagandalehti, joka ei salli vallanpitäjien kritisointia.


Suomessa ei ole vapaata sanomalehdistöä. Yksikään sanomalehti Suomessa ei suhtaudu kriittisesti hallituksen harjoittamaan politiikkaan. Edes oppositio ja sitä lähellä olevat sanomalehdet (Demari, Kansan Uutiset) eivät kritisoi hallituksen ulkomaalaispolitiikkaa, koska kaikki näennäisesti oppositiossa olevat puolueet kannattavat todellisuudessa samaa ulkomaalaispolitiikkaa kuin nykyinen hallitus.


Suomessa ei siis ole todellista oppositiota eikä todellista sananvapautta. Hallituksen kanssa eri mieltä olevia ihmisiä, joita on yli 90 % kansasta, uhataan poliittisilla oikeudenkäynneillä.


Kaikki kritiikki hallituksen harjoittamaa maahanmuuttopoliittista linjaa vastaan tukahdutetaan a) hallitusta kannattavan propagandalehdistön itse harjoittamalla sensuurilla, b) valtion väkivaltakoneiston masinoimilla poliittisilla syytteillä ja niistä annettavilla sakko- ja vankeustuomioilla. Jos kansalainen ilmaisee eriävän mielipiteensä hallituksen harjoittamasta maahanmuuttopolitiikasta, hallituksen käsikassarana toimivat poliittiset syyttäjät haastavat kansalaisen oikeuteen toisinajattelusta. Kansasta yli 90 % on maahanmuuttopolitiikasta eri mieltä kuin hallitus, joten hallitus ja sitä tukeva propagandalehdistö ja taistolaisten käsissä oleva politisoitunut syyttäjälaitos pyrkivät tukahduttamaan kansan ylivoimaisen enemmistön mielipiteen tulemisen esille uhkaamalla yleistä mielipidettä edustavia kansalaisia ajatusrikossyytteillä.


Tästä syystä kopioin tähän tavallisten kansalaisten järkeviä mielipiteitä Hbl:n yleisönosastosta ennen kuin a) Hbl:n moderaattori sensuroi ne ja/tai b) totalitaarinen, sananvapautta vastustava syyttäjä haastaa ko. kansalaiset oikeuteen hallituksen kritisoimisesta.


Hbl julkaisi tällaisen Thors-haastattelun, jossa Thors saa julistaa omaa ideologiaansa täysin suvereenisti, toimittajan esittämättä minkäänlaista kritiikkiä:
INTERVJU
Thors undrar varifrån allt hat kommer

Publicerad: 27/03 17:33
›uppdaterad: 28/03 17:44

Då kampen om vem som blir störst hårdnar inför riksdagsvalet ökar invandrarkritiken. Migrationsminister Astrid Thors (SFP) vill veta var Matti Vanhanen och de andra partiledarna egentligen står i debatten.

För stunden har migrationsminister Astrid Thors anledning att vara nöjd. De två utvisningshotade kvinnorna Eveline Fadayel och Irina Antonova får stanna i Finland tills vidare. Utlänningslagen skrivs om för att ge mera rum för mänsklighetsprövning.

På nätet rasar visserligen en debatt där många anser att politiker och kvarterspoliser nu har kört över landets lag och domstolsväsende och Finland beskrivs som en bananrepublik. Också rättslärda har ifrågasatt beslutet. Men Thors avvisar kritiken som en rad av missförstånd.

– Saker och ting är inte riktigt som de ser ut. Det handlar varken om politiker eller poliser utan om hur utvisningsbeslutet kom till och om innehållet. Då föredragande och HFD:s president Pekka Hallberg var av olika åsikt fanns det starka argument för en ny granskning. Om praxisen har utformat sig på ett sätt som vi inte avsåg då lagen stiftades måste vi helt enkelt ta en ny diskussion.

Många i nätdebatten befarar också att den förestående lagändringen öppnar dörren på vid gavel för mor- och farföräldrar som vill komma hit för att leva på vår social- och sjukvård.

– En sådan öppning diskuterar vi över huvud taget inte, säger Thors.

I diskussionen om de två gamla kvinnorna verkar majoriteten och politikerna ändå vara överens om att mänsklighetsaspekter måste kunna prövas bättre i framtiden. Men att hantera regelrätta flyktingar och asylsökande är svårare. Lögner, halvsanningar och okunskap florerar i synnerhet på nätet.

Thors är bland annat irriterad över debatten om utkomststödet för asylsökande, bland dem en rad rumäner och bulgarer. Stödet till dem skärs nu ned men ännu denna vecka kritiserade Samlingspartiets Arto Satonen henne för att ha låtit situationen bero allt för länge. Själv parerar hon med att all lagstiftning tar sin tid.

– Och reglerna om utkomststöd är faktiskt från inrikesminister Kari Rajamäkis (SDP) tid. Vår grundlag förutsätter att ingen som befinner sig i Finland ska lämnas åt sitt öde.

Thors har ingen förståelse för kraven om att skärpa utkomstreglerna ytterligare och också för andra asylsökande än dem som kommer från EU-länder.

– I ett land där maten är jättedyr blir det oftast billigare för staten att ge cash än om allt ska fixas färdigt och folk institutionaliseras. Och att bara jämföra vad man får i handen i det ena landet och det andra är en grov förenkling.

SDP blandar äpplen och päron

Förenklingar, jämförelser rakt av och populism är, menar Thors, ett av de största problemen i invandrardebatten. Det gäller inte bara diskussionerna på nätet utan också i partierna. Hittills har det mest handlat om flyktingar och utkomststöd men nu är också den arbetsrelaterade invandringen i skottgluggen.

I riksdagen ligger som bäst en lagändring som ska underlätta arbetskraftsinvandring. Hittills har alla varit överens om att ändringen behövs men nu visar det sig överraskande att man både i Samlingspartiet och också i SDP börjat tveka. Riksdagsledamoten Maarit Feldt-Ranta, som håller i arbetet med SDP:s nya invandrarpolitiska program, säger att läget kanske inte är det rätta eftersom vi har 300 000 arbetslösa och arbetslösheten är speciellt hög just bland invandrare. Hon undrar om man inte i stället borde satsa mera på åtgärder här hemma.

Thors är ett stort frågetecken.

– Nu blandas äpplen och päron ihop. Det pågår en vulgärdebatt om att alla skulle få automatiskt uppehållstillstånd i fem år i och med lagen men det gäller bara vissa situationer, om arbetsgivaren är pålitlig och känd och ger ett arbetsavtal. Och hur ska vi garantera att landsbygdens specialnäringar får den arbetskraft den behöver? Dessutom är vår demografi vad de är. Det handlar om att förbereda sig för framtiden.

Saml skapar motsättningar

Thors ser tecken på att allt mer ifrågasätts i invandrarpolitiken och att attityderna hårdnar ju närmare riksdagsvalet kommer. Hon noterar SDP-ordföranden Jutta Urpilainens uttalande nyligen om att alla som kommer hit ska leva enligt landets sed och att Samlingspartiets ordförande Jyrki Katainen ansett att många finländare helt berättigat upplever att invandrarpolitiken innehåller orättvisor.

– Till herr Katainen vill jag säga att hans parti inför ett val förklarade att motsättningarnas tid är förbi. Nu håller de själva på att bygga upp förenklade motsättningar. Den hårda kampen om vem som blir störst i valet gör att vi behöver en ny genomgång av vad Matti Vanhanen och de andra partiledarna menar med att inte tolerera rasism och främlingsfientlighet. På ganska många ställen körs det nu på två spår.

Hon undrar också varifrån allt hat mot invandrare kommer..

– Min man träffade nyligen en kanadensisk professor som lagt märke till att det finns en rädsla överallt i Europa. Vi vet inte vart vi är på väg och det blandas med rädsla för allt främmande och nytt. Rädsla och hat är närbesläktade. Så har vi recessionen. Vi har stora förändringar på gång där väldigt uppskattade industriarbeten inte har samma privilegierade ställning längre. Dynamiken mellan samhällsgrupperna blir svår.

Systemfel i regeringen

Thors vill ogärna tala om det tryck hon själv har utsatts för som migrationsminister och om hoten mot henne på näten. Men då vi kommer in på riksdagsdebatter, där hon ofta ensam får försvara regeringens invandrarpolitik, tar det eld.

– Jag har frågat mig om det alltid ska vara så att regeringspartiernas ledamöter inte behöver vara lika lojala mot de små partiernas ministrar som mot de storas. De grönas Tuija Brax utsätts ofta för lika stor illojalitet som jag, senast nu i veckan i debatten om regeringsförslaget om elektroniska fängsel. Det finns en polisfalang i de stora regeringspartierna. För dem gäller inga spelregler. Man påstår klarögt det ena och det andra som inte stämmer. Vi har fått ett allvarligt systemfel i regeringen.

Anne Suominen
anne.suominen@hbl.fiHbl on siis hallituksen propagandalehti, joka toimii RKP:n virallisena äänitorvena. Hbl:n linja on aivan sama kuin jos Thors tai RKP omistaisi 100 % Hbl:n osakkeista.


Koska normaalit ihmiset ovat eri mieltä maahanmuutosta kuin Thors, ihmiset ovat kirjoittaneet yleisönosastoon tällaisia kommentteja:
Namnlös 27.3 2010 kl. 18.29
Hat? I vilken drömvärld lever Astrid Thors? Jag välkomnar en normal immigrant varifrån han än kommer, men motsätter mig bestämt den så kallade humanitära invandringen. Människor utan utbildning och i värsta fall analfabeter har inga förutsättningar att försörja sig själv i ett modernt samhälle och förblir därmed samhället till last i hela sitt liv. Utan arbete integreras man inte, och integreras man inte blir man bitter, vilket oundvikligen leder till sociala konflikter. En på rationalitet baserad åsikt, utan någotsomhelst hat.Namnlös 27.3 2010 kl. 18.50
"Hatet" kommer av frustration av att eliten bestämmer emot folkets vilja. Politikerna betalar ju själva
ingenting utan höjer sin lön via "bulvan", reser gratis, äter gratis mm. Lätt att dela ut andras pengar.
Namnlös 27.3 2010 kl. 18.55
Just! De diskuterar ens inte det, att i dag var de 2 st. i morgon är de 200 sedan 2000 och mina föräldrar blir troligvis utan vård fast de byggt upp landet! Invandrare får mediauppmärksamhet och går före i köer med politikers inblandning. Politiker går emot finsk lag så varför skall vanliga skattebetalare följa den?
Kenne 27.3 2010 kl. 20.02
Jag börjar tro att Thors tankevärld mest representerar sjuttiotalets naiva, världsfamnande hippiementalitet. Men i dag är det fråga om konkret politik, och att av princip reducera välgrundad kritik till "hat" är inte konstruktiv debatt. T.ex. har ju Jussi Halla-aho helt rationella och i detalj motiverade argument mot Thors käpphäst, den "humanitära" invandringen, men avfärdas ändå summariskt som en "hatare". Nu skall SFP se upp.
Namnlös 27.3 2010 kl. 20.09
SFPs öde?
Nu har alla partier utom SFP och de gröna börjat skärpa sin inställning till den humanitära invandringen, i riktning mot Sann-Finländarnas. Tror SFP faktiskt att de benhårt kan fortsätta med sin världsfrånvarande linje utan att det kommer att stå partiet dyrt i nästa val? Även om jag personligen tror SFP bäst bevakar de svenskspråkigas interesse, anser jag mig inte längre kunna rösta på partiet.
erik 27.3 2010 kl. 20.31
Massinvandring 20000/år
Det är inte hat att vara orolig för massinvandring av muslimer som SFP driver det har gruvligen misslyckats i andra europeiska länder, naivt att tro att det lyckas bättre i Finland. Massinvandringen tycks vara SFP:s agenda i hopp om att få deras röster att kunna klamra sig fast vid makten, det är att fiska i "grumliga vatten"
PK 27.3 2010 kl. 20.50
Denna aningslösa kvinna får nog ta på sig ansvaret som mannekäng för en verklighetsfrämmande regeringspolitik som dessutom ökat oviljan mot finlandssvenskheten. Svenska folkpartiet borde hellre ha suttit i opposition än att som nu (antagligen) tvingas till akrobatiska manövrer för att inte mista alltför många röstare inför nästa val.
Lina 27.3 2010 kl. 21.48
Finland är inte ett rikt land
Vi är ett land som blev sönderbombat som led av fattigdomen länge, pengar klipptes för att krigsskulderna skulle betalas, och de blev betalda, vi har aldrig haft fantasilöner, t o m nu de flesta lever på lånta fjädrar, är det då så konstigt när regeringen delar ut pengar till höger o vinster som om det vore ett lotteri, fast vi lånar 13 miljard, o skuldbördan ökar, arbetslösheten ökar, lönerna har knappt gått upp på 10 år, priserna stiger osv är det då så svårt att förstå att folk reagerar????
PK 27.3 2010 kl. 23.57
@ Jan: jag tror inte att s.k. agitatörer är vidare intresserade av Hbl. Däremot är många som skriver här säkert liksom jag frustrerade tidigare sfp-röstare som nu insett att den dumsluga mångkultursatsningen slagit totalt fel, och att Thors uppträdande gjort partiet en skada som kan leda till att det faller ur riksdagen helt om 5-9 år.
harry 28.3 2010 kl. 2.14
I den här ödesdigra debatten har SFP (och dess språkrör HBL) målat in sig i ett hörn och stryker ständigt på ny våt färg så långt armen når. Svenskfinland post-Thors kanske behöver ett nytt parti som kan ta till vara de svenska rösterna utan att vara låst vid en ideologisk position som bemöter sansad och välunderbyggd kritik från fältet med invektiv som vulgär, rasistisk och populistisk.
Namnlös 28.3 2010 kl. 9.44
Intolerans alltid av ondo?
Jag är intolerant gentemot en massa saker: hedersvåld, kvinno- och barnmisshandel, doktriner och ismer som anser sig inneha den absoluta sanningen, religioner som anser att icke-troende skall brinna i helvetet, missbruk av socialskydd, skattesmitning, religiöst eller ideologiskt orienterade skolor, etc. Är jag nu då automatiskt både en rasist och xenofob?
Ju mer man hör av årets kvinna desto mer tycker man om henne!
28.3 2010 kl. 9.59
T.om. årets invandrakvinna är emot Thors öppna linje!
Vuoden pakolaisnainen tukee Urpilaisen lausahdusta maahanmuutosta!
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml /arkistot/kotimaa/2010/03/1088526 (mellanslagen bort)
Detta ignorerar Thors! Hon t.om. ändrar lagar enling invandrarnas behov! Inte undra på, att folket blir arga! Och sedan hatiga efter artiklar enligt denna! Där Thors är "förvånad" och beskyller realisterna för allt möjligt!
Namnlös 28.3 2010 kl. 13.25
De liberala politikerna (SFP) vägrar att lyssna på signaler från fältet. På dem biter inte sakargument,
statistik eller expertutlåtanden. Allt avfärdas med mantrat om "enskilda fall". Nå, poliskåren hålls i alla fall sysselsatt. (lol)

Kikken 28.3 2010 kl. 16.33
SFP
Som finlandssvensk kommer jag aldrig att kunna rösta på SFP pga. deras liberala linje i indvandrarpolitiken. Anser att det är viktigt att föra finlandssvenskans sak, men inte på bekostnad av landets framtid. Tror att Thors har förstört det ordentligt för SFP.

Namnlös 28.3 2010 kl. 16.46
Tokliberal
Jag tror det vore bättre beskrivande om SFPs (och HBLs) invandringspolitik beskrevs som tokliberal och inte som liberal. Det är inget fel på att vara liberal, om man med det menar att var och en får nu vara och göra som den tycker, så länge ingen annan tar skada. SFPs linje skadar Finland och finlandssvenskarna och därför är det direkt felaktigt att kalla den för liberal. Tokliberal är vad den är.
Kay-Ove Isaksson 28.3 2010 kl. 18.32
MÄNSKLIGHETSASPEKT?
Från Egypten och Ryssland måste föräldrar få rätt att bosätta sig hos sina barn här. Men i Finland får ännu ingen på anstalt intagen förälder från t.ex. Lappland flytta till anstalt i Helsingfors där barnen bor? Detta är rena rama rasismen emot finländska medborgare. När tänker Thors börja idka medmänsklighet även emot oss finländare?
Ove Stenmark 28.3 2010 kl. 18.43
Thors kunde tänka att hatet kommer från finlandssvenska yttervänstertyper, postmodernister och narcissister som behöver ett substitut för sig själva att hata USA, demokrati,väst och yttrandefriheten ur ett orättvist läge som man själv är ytterst mån om att upprätthålla genom ett försvar av den kulturrelativism som pryglar och kränker. Denna kulturrelativsm står i strid med universella mänskliga rättigheter och söker dispens mot brott här och världen över. Den är en grym rasism riktad mot dem den skenheligt påstår sig försvara.


Namnlös 28.3 2010 kl. 19.47
Astrids Thors bakgrund
Astrid Thors har tidigare varit ordförande för "Suomen Pakolaisneuvonta ry". Man kan ifrågasätta huruvida det är korrekt och framför allt förnuftigt att hon fick och nu har invandringsministerportföljen. På finska finns det ett fint uttryck för det här: "Pukki kaalimaan vartijana".
Dromedaren 28.3 2010 kl. 20.38
Synd om SFP
Tänker på gågna tider o rakryggademän som Ernst v Born, Törngren, Taxell som lotsade landet genom svåra tider. Sen kommer socialtantorna och förstör de med möda uppbyggda. Fy skäms o avgå ju snabbare desto bättre.


Oloneuvos 28.3 2010 kl. 21.41
Makteliten ropar på censur
Makteliten har fått en stor fiende av internet, valboskapen är inte längre så lättlurade.
Namnlös 29.3 2010 kl. 12.16
Hon tar inte emot någon kritik då hon alltid har rätt. Därför kan hon väl sova i riksdagen. Och något
annat än invandrarna är hon inte intresserad av. Det är min uppfattning om henne och hennes inställning till omvärlden.
Undrar just 29.3 2010 kl. 13.20
Var rädslan kommer ifrån
Naturligtvis från att vi har sett och hört hur kul det är i Tyskland, Danmark,Frankrike, Holland, Sverige m.fl. länder där man frikostigt tagit emot invandrare. Jag har inget emot invandrare som enskilda personer, men måtta med allt.

Jussi Tola 29.3 2010 kl. 12.06
"Ett land med våra vålds- och alkoholproblem borde tänka sig noga för innan man talar nedlåtande om utlänningar. De kan bara göra vårt land bättre, för sämre kan det näppeligen bli."
Ta nu och lugna ner dig lite! Alkohol- och våldsproblem är nog i det stora hela relativt marginella företeelser i Finland. Finland har hittills varit ett tryggt land att leva i. Så tro mig, det kan bli mycket sämre än vad det är nu. Det finns både bra och dåliga invandrare men överlag kommer invandringen att ha mycket negativa konsekvenser för Finland.
Namnlös 29.3 2010 kl. 12.28
"Det finns både bra och dåliga invandrare men överlag kommer invandringen att ha mycket negativa
konsekvenser för Finland"
Ja men bara om ni finländare tillåter dessa neg konsekvenser att slå rot.

Jussi Tola 29.3 2010 kl. 14.16
"Ja men bara om ni finländare tillåter dessa neg konsekvenser att slå rot."
Tyvärr så är det just vad man håller på med för fulla muggar i Finland genom att släpa hit massvis med folk från Somalien, Afganistan och Irak. Majoriteten av dessa invandrare kommer aldrig att kunna integreras i ett västerländskt samhälle. Stora problem på kommande med andra ord. Beklagligt nog så har många ännu inte insett hurudan framtid Finland har att vänta om vi fortsätter på den valda vägen.
Namnlös 29.3 2010 kl. 14.34
Jussi Tola 29.3 2010 kl.
14.16

Eller så kan det vara så att vi inte ger dem en möjlighet att integreras med tanke på vår attityd.
Namnlös 29.3 2010 kl. 14.48
Jag rekommenderar namnlös 14.34 att bekanta sig med förhållandena i Malmö, Göterborg eller Stockholm. Sedan kan du ta en sväng till Itäkeskus i H:fors, Varissuo i Åbo vidare upp genom landet till Kajana el Rovaniemi. Samtidigt kan du ta en sväng till Oravais (där någon är hotad) och ta del av problematiken med hedersmord. Återkom sedan för diskussion.Jussi Tola 29.3 2010 kl. 17.39
"Eller så kan det vara så att vi inte ger dem en möjlighet att integreras med tanke på vår attityd."
Vi har nog, som man säger på engelska, gått above and beyond för att försöka hjälpa dessa skojare. Inte i ett enda land i Europa har folk från länder som Somalien, Irak och Afganistan lyckats integrera sig i någon större omfattning. Jag tror nog felet ligger någon annanstans än i finländarnas attityder.
Anonym näthatare 29.3 2010 kl. 15.57
Fniss
Jaha, Hbl lyfter numer fram SENASTE inlägget istället för det POPULÄRASTE... blev diskrepansen mellan folkopinionen och redaktionens linje (även känd som Den universella sanningen) för påfrestande för maktens jakt... förlåt, vakthundar?
Anka 29.3 2010 kl. 16.00
Fakta
Problemet uppstår i och med att media inkusive Hbl skriver om känslor på en och andra sidan, poängterar enskilda fall etc. Det är den personliga vinklingen som gäller inom alla meda nuförtiden. Skulle media ta upp FAKTA om helheter, inte enskilda fall, så kanske folk skulle kunna föra vettigare diskussioner om politikens utformning. Ingen av oss ser den helhet som gör att beslut fattas på ministerienivå. Fram med den så att vi kan misstycka eller gilla allt beroende på men på ett konstruktivt sett.Anka 29.3 2010 kl. 16.03
Tillägg
borde kanske ännu tillägga att individerna är nog så viktiga och de skall förstås inte glömmas i höga av statistik, men enbart individrealterade fall räcker INTE till för att få en vettig diskussion. Journalister ohoj, börja ställa andra frågor än hur känns det etc.
Namnlös 29.3 2010 kl. 17.03
Kan vara att myndigheterna inte vill komma fram med faktauppgifter. Om så är fallet kunde Du gärna fundera på varför. Det är ju så att det enda fallet av öppen rasism gällde en liten flicka som blev utknuffad ur tåget av någon bakfull suput. Detta enskilda fall var nog migrationsministern snabb att kommentera.Namnlös 29.3 2010 kl. 17.27
Angående bakfull suput
Media och politiker var ju nog minsann färdiga att kommentera då en invandrarflicka blev utkuffad ur tåget av någon lokal redneck. Men sedan var man nog så tyst då polisen inte kunde få fram några som helst bevis för att det faktiskt hade hänt; inte bilder från övervakningskameror, inga vittnen, ingenting.Namnlös 29.3 2010 kl. 18.30
Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors (rkp.) korostaa, ettei Suomi ole kuten USA, jossa sanotaan, että tulkaa tänne ja sopeutukaa.
sisäministeriön tiedotustilaisuus 2.1.2008 (Verkkouutiset)Namnlös 29.3 2010 kl. 18.53
Skratta eller gråta?
Om vad "Namnlös 29.3 2010 kl. 18.30" skriver faktiskt stämmer, så är ju nog situtionen alldeles katastrofal. Att man kategoriskt avvisar modellen från det land som är uppbyggt kring immigration och där immigranter på det stora hela integreras, kan inte just vara tecken på annat än obeskrivlig arrogans, enfald eller direkt dumhet.


Bravo 29.3 2010 kl. 19.30

Ingen trovärdighet

Det finns ingen trovärdighet längre, när en somalier som är dömd för ekonomisk brottslighet ställer upp och säger att demokratin är hotad pga nätrasism, jag skulle säga att vår demokrati är hotad av dessa människor som inte förstår vad demokrati är. När HBL dessutom censurerade alla kommentarer är det helt uppenbart att man inte får kritisera invandrare och deras oegentligheter. När man istället angriper en saklig bloggar o kallar oss för hatiska nä då.....är vi inte tysta längre!!! VI VET-sanningen kan ej döljas längre...

(linkitys Mikko Ellilä)


Namnlös 29.3 2010 kl. 19.33

Ett annat AT citat

"Hallitus tieten tahtoen houkuttelee ulkomaista työvoimaa Suomeen, kehittää maahanmuuttoa ”asiakkaiden” eli muuttajien ehdoilla ja yksinkertaistaa lupaviidakkoa." - tyvärr har jag inte kunnat hitta den ursprungliga källan. Men jag är förstummad om en minister faktiskt kan öppet gå ut och säga att hennes högsta prioritet inte är Finland och finländarna.

(linkitys Mikko Ellilä)


Namnlös 29.3 2010 kl. 20.11

Det kanske låter grymt att säga det, men för inte så många år sedan hade hela den nuvarande regeringen blivit anklagade för landsförräderi. Förut var det politikernas uppgift att bevaka folkets rättigheter, öka välfärden och försvara vår nations suveränitet. Idag tävlar de ju om vem som förråder vårt folk och nation mest. Att skänka bort vår nation och vår välfärd till främmande folk hade förut varit landsförräderi. Vårt välfärdssamhälle var ett direkt resultat av stängda gränser, försvarade med vapen i hand.Namnlös 29.3 2010 kl. 20.19

Det galnaste är att vi ju t.o.m. betalar flygbiljetten för våra bidragstagare hit. De betalar över 10 000 dollar åt smugglare för att det 25-åriga "barnet" skall ta sej till Finland. Efter det betalar vi (skattebetalarna) flyget hit för ofta 20 av hans anhöriga som får livstids försörjning, bostad och vård betald av oss. Och finnarna blir bostadslösa då alla stadens bostäder går bara till utlänningarna. Som finländare har du ej längre något människovärde i detta land.Namnlös 29.3 2010 kl. 20.26

År 2008 flyttade 30 000 människor till Finland. Har ej ännu sett någon statistik för 2009, men klart är att siffran är större än någonsin förut. En rekordinvandring media och politikerna försöker dölja för folket. Klart är att finländarna snart kommer vara i minoritet i detta land om inget görs. Sluta rösta på SFP och ge er röst åt sannfinländarna i stället, även om det svider lite först. Åtminstone den i Helsingfors uppställda Jussi Halla-aho har en i grunden god inställning till svenskspråkiga.


Namnlös 29.3 2010 kl. 21.10

Nästa val

Jag, som i 25 års tid har röstat på SFP, kommer i nästa val att rösta på Halla-aho. Jag är inte speciellt pigg på sannfinländarna sådär i övrigt och inte heller på det att jag med min röst kommer även att hjälpa andra sannfinländare att bli valda, men jag upplever att våra politiker behöver en kristallklar och oignorerbar signal att det måste bli en förändring i vår invandringspolitik. Ingen annan fråga är lika viktig.


Röstar inte på SFP 29.3 2010 kl. 21.14

Hur skall vi rösta?

Har tänkt som namnlös att proteströsta på sannfinnländarna, tar emot att skriva detta, men det är enda sättet att få våra naiva politiker att vakna.


2 kommenttia:

Kyllästynyt kirjoitti...

Tack för att du sparat insändarna. Hade själv tänkt att gå och kommentera där, men såg att det var många som sade precis vad jag hade tänkt säga.

Thors lever i någon sorts Teletubbies-värld med ständigt solsken / vackra regnbågar, och pengarna kommer från en öppning i väggen...

Mikko Ellilä kirjoitti...

Precis.