keskiviikko 20. tammikuuta 2010

Afrikkalaisten asuttama maa muuttuu Afrikaksi


Afrikkalaisten mielestä ryöstöt, raiskaukset, nepotismi, korruptio, klaanisodat, taikausko ja hetken mielijohteesta huvin vuoksi tehdyt murhat ovat normaalia meininkiä.

Jos afrikkalaiset muodostavat väestön enemmistön jossain Afrikan ulkopuolisessa maassa, tämä maa muuttuu Afrikaksi.

Näin on käynyt mm. Haitissa, jonka voodoo-kulttuuri ja bolshevistisen anarkian repimä yhteiskunta muistuttavat kummasti afrikkalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa.Normimeininkiä Afrikassa: Haitin pääkaupungissa neekerit puukottavat toisiaan kadulla ryöstääkseen toisiltaan ruokaa. Haiti on afrikkalaisten asuttama maa ja näin ollen afrikkalainen yhteiskunta.Bloggaaja Ironmistress:

Haitin maanjäristys on saanut aikaan täydellisen anarkian. Vaikka itse maanjäristys olikin voimakkuudeltaan sellainen - Richterin avoimella 7,0 -, jonka jälkeen Japanissa yleensä pyyhitään pölyt, pannaan shójit takaisin paikalleen ja buutataan tietokoneet, Haitissa (suomen kielessä saarista käytetään sisäpaikallissijoja eli ollaan saaressa, tullaan saaresta ja mennään saareen) se tuhosi hallintoinfrastruktuurin täysin, ja maa on vajonnut täydelliseen anarkiaan.


Ja Haitissa on käynyt täsmälleen samalla tavalla kuin New Orleansissa kävi Katrinan jäljiltä.


Niinpä. Tämä johtuu siitä, että Haitin väestö on rodullisesti samanlainen kuin New Orleansin.

Kirjoitin New Orleansin tulvakatastrofista kommentteja tuoreeltaan:

New Orleans sijaitsee merenrannan ja järven välissä olevassa joensuistossa, jossa katutaso on sekä meren että järven vedenpinnan alapuolella. Tämä taas johtuu siitä, että valtiovalta on tukenut patojen rakentamista kaupungin ympärille ja talojen jälleenrakentamista kaikkien tulvien ja hurrikaanien jälkeen.

Kyseessä on siis taloustieteellinen malliesimerkki ilmiöstä nimeltä moral hazard, joka on nimenomaan riskien kollektivisoinnin (courtesy of U.S. taxpayers) aiheuttama ongelma.

Järjestyshäiriöt tulvan valtaamassa kaupungissa taas johtuvat a) läsnäolevien tuhansien poliisien ja sotilaiden kyvyttömyydestä tai haluttomuudesta suojella kansalaisia ja heidän omaisuuttaan - jälleen siis näemme julkisen sektorin tehottomuuden - ja b) kaupungin populaation ja ennen kaikkea tulva-alueelle jääneiden ihmisten joukon rodullisesta ja etnisestä kompositiosta.

Rautalankaa: New Orleansin väestöstä enemmistö (n. 2/3) oli neekereitä eli afrikkalaisia (African-Americans) jo lähtökohtaisesti, mutta tulva-alueelle jääneet ihmiset olivat lähes yksinomaan neekereitä. Lähes kaikki kaupungin valkoiset asukkaat olivat lähteneet pakoon hirmumyrskyn lähestyessä.

Tuhannet neekerit olivat jääneet kaupunkiin hirmumyrskyn ajaksi nimenomaan voidakseen varastaa valkoisten ihmisten omaisuutta näiden poissaollessa. Ahneella oli paskainen loppu, kun monet näistä mustista murtovarkaista ja myymälävarkaista hukkuivat tulvan aikana.Ironmistress Haitin väkivaltaisesta anarkiasta:

Maa on vajonnut täydelliseen anarkiaan, jossa jengit ja pyssymiehet pitävät valtaa ja yleinen ryöstely, raiskaukset ja murhaaminen on jokapäiväistä käyttäytymistä. Avustustyöntekijöiden työtä sabotoidaan, ja ulkomaalaiset eivät uskalla mennä ulos ilman aseistusta.

(lihavoinnit M.E.)

Tämä ei ole mikään yllätys. Afrikkalaisten mielestä ryöstöt, raiskaukset, nepotismi, korruptio, klaanisodat, taikausko ja hetken mielijohteesta huvin vuoksi tehdyt murhat ovat normaalia meininkiä. Jos afrikkalaiset muodostavat väestön enemmistön jossain Afrikan ulkopuolisessa maassa, tämä maa muuttuu Afrikaksi.

Yhteiskunta koostuu ihmisistä. Haitin yhteiskunta koostuu afrikkalaisista ihmisistä, joten Haiti on afrikkalainen yhteiskunta.Afrikkalaisten muodostama yhteiskunta on afrikkalainen yhteiskunta, vaikka se sijaitsisi Amerikassa tai vaikka Euroopassa. Tätä afrikkalaista meininkiä Astrid Thors, Tuija Brax, Mika Illman, Johanna Suurpää, Matti Vanhanen, Tarja Halonen ja Ritva Viljanen haluavat Suomeenkin.Ironmistress:

Niinpä tällainen murha-, ryöstö- ja raiskauskavalkadi oli tuonkaltaisessa voodoovaltaisessa kulttuurissa pikemminkin ennustettavissaoleva kuin yllättävä asia.


Niin. Ei ole yllättävää, että Karibianmeren saarella asuvat afrikkalaiset käyttäytyvät samalla tavalla kuin Afrikassa asuvat afrikkalaiset.Ironmistress:

Miksi
Kaakkois-Aasian tsunami ei aiheuttanut Aasiassa samanlaista hirvittävää anarkiaa ja väkivaltaorgioita, vaikka tuhot olivat paljon kamalammat? Miksi ihmiset siellä eivät alkaneet ryöstelemään, raiskaamaan ja murhaamaan toisiaan, vaikka infra tuhoutui aivan täysin?


Siksi, että aasialaiset ovat rodullisesti erilaisia ihmisiä kuin afrikkalaiset.

Rodulliset eli geneettiset eli biologiset erot ovat tosiasia, jonka kiistäminen on mielisairasta.

Afrikkalaisten käyttäytymisestä New Orleansissa ja Haitissa voidaan vetää johtopäätöksiä neekereiden biologisesta kansanluonteesta.

Biologia on kohtalo. Elävät olennot eivät voi biologialleen mitään.

Kaikki sosiobiologian vastustus, mm. feminismi, perustuu siihen, että yritetään kiistää ihmisen luonne biologisena olentona.

Ihminen on kuitenkin eläin, homo sapiens. Ihmistä ei ole luotu minkään jumalan kuvaksi. Mitään jumalia ei ole eikä kukaan ole luonut ihmistä.

Ihminen on geenien muovaamaa biomassaa, jota koskevat tietyt biologiset lainalaisuudet. Samoin kuin ihminen tarvitsee tietyn määrän tietynlaista ravintoa pysyäkseen hengissä, samoin ihmisen toiminnassa on tietynlaisia mm. aggressiivisuuteen, seksuaalisuuteen ja älykkyyteen liittyviä biologisia, geneettisiä lainalaisuuksia.

Neekereillä eli afrikkalaisilla on geneettisesti korkeampi testosteronitaso kuin valkoisilla ihmisillä eli eurooppalaisilla. Testosteroni korreloi positiivisesti aggressiivisuuden kanssa. Väestön korkea keskimääräinen testosteronitaso johtaa väistämättä suureen rikollisuuteen koko yhteiskunnassa. Yhteiskunta koostuu ihmisistä. Jos väestö koostuu korkean testosteronitason omaavista ihmisistä eli neekereistä eli afrikkalaisista, yhteiskunta on väkivaltainen anarkia eli afrikkalainen yhteiskunta.Korkea testosteronitaso johtaa myös voimakkaisiin seksuaalisiin haluihin. Neekereillä eli afrikkalaisilla on geneettisesti korkeampi testosteronitaso kuin valkoisilla ihmisillä eli eurooppalaisilla. Jos väestö koostuu korkean testosteronitason omaavista ihmisistä eli neekereistä eli afrikkalaisista, yhteiskunnassa tehdään paljon seksuaalirikoksia eli raiskauksia.

Tätä taustaa vasten on väistämätöntä, että afrikkalaisten maahanmuutto Eurooppaan kasvattaa raiskauksien määrää Euroopassa.

Astrid Thors, Tuija Brax, Mika Illman, Johanna Suurpää, Matti Vanhanen, Tarja Halonen ja Ritva Viljanen
kannattavat raiskauksien määrän lisäämistä, koska he kannattavat afrikkalaisten maahanmuuttoa Suomeen ja muualle Eurooppaan.

Neekereillä eli afrikkalaisilla on geneettisesti matalampi älykkyystaso kuin valkoisilla ihmisillä eli eurooppalaisilla.

Älykkyyden ja elintason välillä on positiivinen korrelaatio. Kausaliteetti kulkee molempiin suuntiin: toisaalta elintason nousu nostaa älykkyystasoa vähentämällä mm. aliravitsemuksesta aiheutuvia aivovaurioita väestössä, toisaalta älykkäämpi väestö pystyy tuottamaan itselleen korkeamman elintason.

Väestön korkea keskimääräinen älykkyystaso johtaa väistämättä korkeaan elintasoon koko yhteiskunnassa ja väestön matala älykkyystaso matalaan elintasoon.

Yhteiskunta koostuu ihmisistä. Jos väestö koostuu matalan älykkyystason omaavista ihmisistä eli neekereistä eli afrikkalaisista, yhteiskunta on väistämättä köyhä kehitysmaa eli afrikkalainen yhteiskunta.

Kun väestön keskimääräinen älykkyystaso laskee, maan elintaso laskee. Tyhmät ihmiset eivät pysty ylläpitämään korkeaa elintasoa, koska elintaso on yhtä kuin tavaroiden ja palveluiden kokonaistuotannon reaaliarvo per capita; tyhmät ihmiset eivät pysty ylläpitämään yhtä arvokasta hyödykkeiden kokonaistuotantoa kuin älykkäämmät ihmiset, joten tyhmemmällä yhteiskunnalla on matalampi elintaso.

Neekerien tuominen Eurooppaan siis alentaisi Euroopan elintasoa, vaikka neekerit eivät olisi veronmaksajien rahoilla eläviä sosiaalipummeja.

Nykyisin neekerit kaiken kukkuraksi ovat enimmäkseen työttömiä tai muita eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla eläviä loisia. Kun Eurooppaan tulee lisää veronmaksajien rahoilla eläviä pummeja, verovaroja riittää vähemmän.

Mitä enemmän Eurooppaan tulee neekereitä, sitä vähemmän Euroopassa on varaa julkiseen terveydenhoitoon, koulutukseen, eläkkeisiin, lasten päivähoitoon jne.

Astrid Thors, Tuija Brax, Mika Illman, Johanna Suurpää, Matti Vanhanen, Tarja Halonen, Ritva Viljanen ja muut afrikkalaisten maahanmuuton kannattajat haluavat siis:

  • a) alentaa Suomen väestön keskimääräistä älykkyystasoa tuomalla maahan sellaista ihmisainesta, joka on geneettisesti vähemmän älykästä kuin kantaväestö eli suomalaiset,
  • b) alentaa Suomen bruttokansantuotetta per capita eli väestön keskimääräistä elintasoa, koska vähemmän älykäs väestö ei pysty ylläpitämään yhtä arvokasta hyödykkeiden kokonaistuotantoa kuin älykkäämpi väestö,
  • c) romahduttaa Suomen hyvinvointivaltion, koska afrikkalaistaustainen maahanmuuttajaväestö vie resursseja pois suomalaisten sosiaaliturvasta, terveydenhoidosta, lastenhoidosta, vanhustenhoidosta, koulutuksesta jne. aiheuttamalla suuria kustannuksia suomalaisille veronmaksajille.

Kommentti Kauppalehden keskustelupalstalta:

Lähetetään sinne kotimaiset feministit, punavihreät ja mokunistit. Haiti vastaa täydellisesti heidän unelmiensa yhteiskuntaa. Nuorta salskeaa kulttuuria notkuu joka paikassa. Ei ole valkoista miestä riistämässä. Ei suuria yrityksiä sortamassa. Tehtaat ei saastuta. Metsäjätit ei hakkaa metsiä. Autot ei tuki moottoriteitä. Hyönteismyrkyt ei tapa ötiäisiä. Lisäaineet ei pilaa elintarvikkeita.

Siellä Tarjan, Astridin, Johannan, Ritvan ja kaikkien muiden keski-ikäisten tätien on hyvä rakentaa monikulttuurista paratiisia.

Haiti on sellainen yhteiskunta, jollaisen Astrid Thors, Tuija Brax, Päivi Lipponen, Kimmo Kiljunen, Mika Illman, Johanna Suurpää, Matti Vanhanen, Tarja Halonen, Ritva Viljanen ym. mokufanaatikot haluavat luoda Suomeen.

Olisi Suomelle paljon parempi, jos nämä Suomea vihaavat kansallisen itsemurhan kannattajat muuttaisivat ihanneyhteiskuntaansa eli Haitiin, Somaliaan, Kongoon, Sudaniin tms.

8 kommenttia:

Markus Jansson kirjoitti...

Asiatekstiä, asiatekstiä.

On todellakin outoa, miksei mediassa ole ihmetelty, miksi Haitissa on ryöstely-raiskaus-tappo-vimma tuhojen jäljiltä, mutta Aasiassa ei ollut ryöstely-raiskaus-tappo-vimma tuhojen jäljiltä?

Tai oikeastaan, ei se outoa ole, me tiedämme kyllä syyn, mutta...

Mikko Ellilä kirjoitti...

http://www.tiede.fi/arkisto/print.php?id=643&vl=

1950–1970-luvulla synkkiä mielikuvia lujitti Haitin diktaattori François ”Papa Doc” Duvalier. Hirmuhallitsija oli entinen voodoopappi, jonka valtaa turvasivat mustien aurinkolasien taakse kätkeytyneet salaisen poliisin ”kiertelevät noidat”. Duvalier myös kerskui maagisilla taidoillaan. Hän muun muassa ilmoitti aiheuttaneensa presidentti John F. Kennedyn murhan langettamallaan kirouksella.

...

Neljä viidesosaa haitilaisista on katolisia, yksi viidesosa on protestantteja mutta voodoon kannattajia ovat kaikki, sanoo sananlasku.

– Kaikki me olemme syntyneet voodoohenget sielussamme, myöntää vaikutusvaltainen voodoopappi, houngan Pradel.

– Täällä voodoo on aina pyrkinyt pitämään yllä rutiköyhien ihmisten elämänuskoa eikä pelottelemaan heitä, hän korostaa.

...

Presidentti Jean-Bertrand Aristide, ennen vapautuksen teologiaa saarnannut pappi, laillisti voodoon, ennen kuin hänet syrjäytettiin kansannousussa vuonna 2004. Aristide yritti kohentaa eleellä rapistunutta suosiotaan – huonoin tuloksin: kansannousu alkoi nimenomaan voodoopapin suosituksesta.

Kalle kirjoitti...

Ei muuten ole yksiselitteisen selvää, että neekereillä olisi enemmän testosteronia.

Tutkimukset on ristiriitaisia eli joissain olisi neekereiden testosteronitaso korkeampi ja joissakin sama. Voi olla , että kudosten herkkyys testosteronille olisi korkeampi eli sama määrä testoa vaikuttaa neekereillä enemmän, mutta tämäkään asia ei ole saletti.

Eri tutkimuksissa aggressiokäyttäytyminen on kuitenkin selvästi suurempaa, johtui mistä johtui. Esim. neekeridementiapotilailla aggressiokäyttäytyminen on huomattavasti suurempaa.

Pena kirjoitti...

Erinomainen artikkeli. Kiteyttää loistavasti oleellisen.

Linkkasin tämän Kauppalehden palstalle, ehti olla siellä reilun tunnin ennenkuin poistettiin "kiihoittavana kansanryhmää vastaan" (palstan sääntöjen rikkomus)

Mikko Ellilä kirjoitti...

Just. Kauppalehtikin on näemmä suvaitsevainen ja edistyksellinen neuvostotiedotusväline.

Mika kirjoitti...

Vahingossa eksyin tänne etsiessäni tietoa aineesta nimeltä testosteroni ja hairahduin lukemaan artikkelinne, koska se vaikutti mielenkiintoiselta monella tavalla. Luulin sen olevan edes puoliksi läpänderiä, mutta tehän olette aivan tosissanne.

Aloittaisin toteamalla, että olette selvästikin rasisti eli sinulla on vahva ennakkomielipide ainakin neekereistä. "Neekeri" tulkitaan muuten nykyään rasistiseksi sanaksi ja sitä ei tulisi asiatekstissä käyttää. Monista asioista olen kanssasi sivuavasti samaa mieltä, mutta aika monesta eri mieltä ja totesin, että suurissa määrin te ette keskity olennaiseen ja vääristelette asioita/käytätte tutkimustuloksia väärissä asiayhteyksissä.

Profiilissanne sanotte uskovanne objektiiviseen todellisuuteen, mutta lukemani teksti ei tue tätä väittämää. Joko te ette todellisuudessa usko "objektiiviseen todellisuuteen" tai te ette harrasta "rationaalista ajattelua". Tutkimustuloksia kyllä luette ja käytätte tukemaan mielipiteitänne, mutta, kuten sanoin, käytätte niitä vääriin yhteyksiin. TOTUUS tässä on se, että te pönkitätte mielipiteitänne käyttämällä tutkimuksia tekstissänne, mutta surullista tässä on se, että tutkimukset käsittelevät eri asioita kuin mistä puhut TAI vääristelet niiden tuloksia.

Lähinnä tuo afrikkalaisten ihmisten älykkyyden olettaminen alhaiseksi ja geeneistä puhuminen näistä asioista syvällisemmin tietämättä paljastaa tietämättömyyttänne. Eipä ole tutkimuksia siitä. Ehkäpä Afrikan yhteiskuntien (kuten myös Haitin) ongelmat koostuvat enemmän ympäristöllisistä, kulttuurisista ja historiallisista seikoista kuin yksilöiden älykkyydestä tai testosteronitasosta. Tutkippa vaikka noita kolmea.

Sen jälkeen hanki itsellesi korkeasti koulutettu mustaihoinen tuttavuus. Saatat olla jopa tyhmempi.

Äärimmäiset mielipiteet ovat ihan hauskoja ja toimivia komiikassa, mutta harvemmin niitä tosissaan kannattaa kannattaa. Edellinen virke on oikein kirjoitettu. Äärimmäisistä mielipiteistä esimerkkinä äärivasemmistolaisuus, äärioikeistolaisuus, ääriuskonnollisuus. Ääriateismi. Nekin on idiootteja (kevyttä komiikkaa). Mielipidekirjoitus tämä kai tässä onkin, mutta tyhmemmät ihmiset pian menevät lankaan tässä. SE on yksi syy miksi kaikkia tutkimuksia ja tietoja ei aina julkisteta kaikille. Tyhmät ihmiset menee lankaan. Massahysteriaa ja muuta. Kyllä tuo teksti kieltämättä tuommoista propagandatyylistä tekstiä on, joten en ihmettele saamaanne syytettä kansankiihotuksesta.

Kai minä hieman väärälle sivullekin eksyin. En oikein osaa tulkita, että oletteko tosissanne vai heitättekö sisäpiiriläppää. En pahoittele, jos olette tosissanne asianne kanssa ja otitte itseenne, mutta nauran, jos tämän kommentin poistatte trollaamisesta.

Ei, mutta kaikkea hyvää teille. Tarkoitukseni oli sanoa kutakuinkin, että "Älä keskity yhteen puuhun, silloin et näe metsää." Joku voi tulkita teidät vielä idiootiksi.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Mika sanoi...
"Lähinnä tuo afrikkalaisten ihmisten älykkyyden olettaminen alhaiseksi ja geeneistä puhuminen näistä asioista syvällisemmin tietämättä paljastaa tietämättömyyttänne. Eipä ole tutkimuksia siitä."

Päinvastoin asiasta on tutkimuksia hyllymetreittäin. Tutustupa asiaan. Älä esitä tuollaisia täysin vääriä väitteitä."Sen jälkeen hanki itsellesi korkeasti koulutettu mustaihoinen tuttavuus. Saatat olla jopa tyhmempi."

Irrelevanttia. Logiikkasi taso paljastuu tuollaisista virheistä: luulet yksittäistapauksen olevan jotenkin relevantti argumentti miljoonien ihmisten väestöissä havaittuja tilastollisia tendenssejä vastaan. Et siis ymmärrä, mikä on tilasto. Et ymmärrä käsitettä keskiarvo. Suosittelen googlettamaan näitä käsitteitä ja pohtimaan asiaa ahkerasti. Ehkä jonakin päivänä ymmärrät, että "maailmassa on olemassa joitakin koulutettuja ja älykkäitä afrikkalaistaustaisia ihmisiä" ei ole relevantti argumentti afrikkalaisten mediaani-ÄO:n ja eurooppalaisten mediaani-ÄO:n välistä kahden keskihajontaluokan suuruista eroa vastaan.

Mika kirjoitti...

Nähtävästi olet tuon älykkyystutkimusasian puolesta oikeassa. Itse tutkimuksia en netistä löytänyt, mutta tuloksia kyllä. Kiinnostaisi miten tuo on todettu. En kuitenkaan kirjaa sen vuoksi ala hankkimaan. Kompastuin itse lainaamaani kielikuvaani. Pieni naiivi multikulttuurifanaatikko sisälläni nosti päätään ja ohjasi kirjoittamaan noita sanoja eli nähtävästi irrationaalinen tunnepohjainen reaktio, jolla ei ollut faktapohjaa.

"Rodulliset eli geneettiset eli biologiset erot ovat tosiasia, jonka kiistäminen on mielisairasta."

Totta.

Tilasto ja keskiarvo ovat varsin tuttuja käsitteitä.

"Logiikkasi taso paljastuu tuollaisista virheistä: luulet yksittäistapauksen olevan jotenkin relevantti argumentti miljoonien ihmisten väestöissä havaittuja tilastollisia tendenssejä vastaan."

(Olen hieman tuollaista sivistyssanarikasta kapulakielitekstiä vastaan, koska niillekin sanoille on varsin pätevät suomenkielen vastineet.) Tulkitsin teidät hieman väärin ensilukemalta. Luulin teidän olevan ensisijaisesti rasisti, jolloin pyrkisitte pääasiassa vain morkkaamaan mm afrikkalaisia. Siksi toin esille tuon yksilöesimerkin. Asianne nähtävästi on ensisijaisesti tuo maahanmuuttopolitiikka, jolloin tuo yksilöesimerkki ei tosiaan merkitse mitään.

Aiheeseen liittymätöntä:
Kaikesta huolimatta varsin viihdyttävää tekstiä kirjoitat riippumatta kenenkin mielipiteistä. Esimerkiksi Sound System -blogin homojen kanssa keskustelu on erityisen huvittavaa.