maanantai 23. maaliskuuta 2009

Maahanmuuttopolitiikan perusasioita


Väännän rautalangasta muutamia maahanmuuttopolitiikan perusasioita, joita monikulttuurisuususkovaiset eivät kerta kaikkiaan tajua:1.) Maahanmuuttajataustainen väestöelementti aiheuttaa nettomääräisesti kustannuksia suomalaisille veronmaksajille, koska maahanmuuttajat maksavat vähemmän veroja kuin kuluttavat julkisia palveluita (koulutus, terveydenhoito, sosiaaliturva, lastentarhat jne.).

Maahanmuutto siis aiheuttaa selkeää rahassa mitattavaa tappiota Suomelle koko ajan, joka hetki.


2.) Maahanmuuttajat tekevät paljon enemmän rikoksia per henki kuin suomalaiset. Ero ei todellakaan ole mitätön, vaan joidenkin kansallisuuksien ja joidenkin rikostyyppien kohdalla monikymmenkertainen jopa tai yli satakertainen. Tätä ei voi kuitata "tekeväthän suomalaisetkin rikoksia"-argumentilla.

3.) Länsimaiden ulkopuolelta Suomeen ja muualle Eurooppaan tulevilla maahanmuuttajilla on sellaisia tapoja ja arvoja, jotka eivät sovi nykyaikaiseen yhteiskuntaan. Esimerkiksi muslimit harjoittavat sukupuolielinten silvontaa, pakkoavioliittoja ja kunniamurhia. Muslimien mielestä mm. homoseksuaalisuus ja jumalanpilkka ovat kuolemantuomiolla rangaistavia syntejä. Mitä enemmän Suomeen ja muualle Eurooppaan tulee tällaisia ihmisiä, sitä enemmän nämä arvot ja tavat vaikuttavat yhteiskuntaamme. Nykyaikainen liberaali demokraattinen yhteiskunta korvautuu keskiaikaisella ahdasmielisellä väkivaltaisella uskonnollisella diktatuurilla.

Yhteiskunta koostuu ihmisistä. Jos väestö vaihtuu aivan toisenlaiseksi maahanmuuton myötä, myös yhteiskunta muuttuu aivan toisenlaiseksi. Kaikki yhteiskunnat ovat tietynlaisten ihmisten rakentamia. Afrikkalaisten ja lähi-itämaalaisten rakentamat yhteiskunnat ovat sellaisia kuin Afrikan ja Lähi-idän yhteiskunnat. Jos nämä ihmiset muuttavat Eurooppaan, heidän tänne muodostamansa yhteisöt ja kulttuurit ovat samanlaisia kuin näiden samojen ihmisten Afrikassa ja Lähi-idässä muodostamat yhteisöt ja kulttuurit.

Jos joku pitää Afrikan ja Lähi-idän yhteiskuntia yhtä hyvinä tai parempina kuin modernia länsimaista yhteiskuntaa, esittäköön jotain perusteluja. Tähän mennessä en ole koskaan kuullut kenenkään ihmisen esittävän yhtäkään perustelua moiselle.

Tästä syystä vastustan Afrikan ja Lähi-idän väestöjen siirtymistä Eurooppaan.
Tämä oman puheenvuoroni lisäksi suosittelen monikulttuurisuususkovaisille tätä nimimerkki J.J.:n kirjoitusta, joissa kiteytetään maahanmuuton kannalta olennaisimmat perusasiat lyhyesti ja ytimekkäästi:

Maahanmuuttopolitiikka, kansan etu ja eliitti


Maamme eliitti on sitoutunut monikulttuurisuuteen, mutta kansa ei. Suomalaiset eivät halua Suomen muuttuvan sellaiseksi, jota he eivät enää omakseen koe. Suomalaiset eivät hyväksy massamaahanmuuttoa, koska se väistämättä muuttaa maata merkittävällä tavalla. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään änkyröinnistä ja muutosvastarinnasta, koska muutosta voi tapahtua sekä positiivisessa, neutraalissa, että kielteisessä mielessä, ja kielteistä muutosta on yksiselitteisen järkevää vastustaa.

Massamaahanmuutto on kielteistä seuraavista syistä:

1.) Suomeen haluavat muuttaa massoittain lähinnä ne ihmiset, jotka ovat kotoisin maista, joilla menee paljon huonommin kuin Suomella.

2.) Koska Suomeen muutettaisiin maista, joilla menee huonommin kuin Suomella, muuttuisi Suomi siis enemmän niiden maiden kaltaisiksi, joilla menee huonommin kuin Suomella. Tästä seuraa väistämättä, että

3.) Suomella menisi huonommin.

Tämä on jo käytännössä osoitettu toteen kaikissa niissä maissa, jotka ovat sallineet massamaahanmuuttoa maista, joilla menee merkittävästi huonommin kuin mailla, joihin massamaahanmuutto tapahtuu. Tämä pointti on täysin irrallaan kulttuurisista ja rasistisista (toisin sanoen erilaisuudesta itsestään johtuvista) konflikteista, joilla myös on suuri ja peruuttamaton vaikutus valtioon, jossa politiikkaa toteutetaan (geneettisen koostumuksen muutos ei ole suoraan todistettavissa yksiselitteisen kielteiseksi vaikutteeksi, mutta sen väitetyt positiiviset vaikutukset eivät ole erityisen vankasti perusteltuja. Oma mielipiteeni on lika barn leka bäst - erilaisuus erilaisuuden itsensä takia ei ole tavoittelemisen arvoista ja sillä on valitettavan korkea hinta). Maahanmuuttajien maassaolo ei ole mikään itseisarvo.

Jos maahanmuuttopolitiikka on toimiakseen ja aikaansaa mahdollisimman vähän ongelmia ja mahdollisimman suurta hyötyä, on maahan päästettävässä aineksessa syytä suosia kulttuureja, jotka eivät eroa suuresti kotimaisesta kulttuurista, ja toisaalta tulevat maista ja yhteiskunnista, joilla voidaan perustellusti sanoa menevän määriteltävissä olevalla tavalla paremmin kuin meillä (tai koostuu yksilöistä, joilla on esimerkiksi korkea koulutustaso tai muu vastaava etu puolellaan, joka vastaa maassamme olemassaolevaan kysyntään).

Tällä en tarkoita neutraalin maahanmuuton kieltämistä saati massamaahanmuuton sallimista edes kulttuureista, joilla menisi omaamme paremmin - tämä johtuu paitsi kansallismielisyydestäni myös pyrkimyksestä rasististen ja kulttuuristen konfliktien minimointiin: jos kohta yhteiskunnastamme löytyykin ainesta, joka kokee ksenofobiaa ja aikaansaa konflikteja vieraan aineksen kanssa jälkimmäisen laadusta riippumatta, on tämä tosiasia, jonka kanssa on elettävä. Me emme voi kitkeä kyseistä ainesta pois enempää kuin voimme kitkeä rikollisuutta ilmiönä, joten maallamme olisi painava motiivi löytää maahanmuuttopoliittinen funktio, joka minimoisi (koti- tai ulkomaisen) haitallisen aineksen aiheuttaman haitan ja maksimoisi vieraan aineksen tuoman hyödyn.

Myös turvapaikan myöntäminen ja pakolaisten vastaanotto tulee hoitaa edellämainitut asiat huomioon ottaen, muussa tapauksessa yhteiskunta on pulassa edellämainituista syistä. Meidän ei siis kannata ottaa pakolaisia esimerkiksi afrikkalais- ja muslimimaista, koska sen yhteiskunnallinen hinta niin turvallisuuden, yhteiskuntarauhan kuin kilpailukyvynkin suhteen on liian korkea. Suomi on tällä hetkellä turvallisuudeltaan, yksilönvapauksiltaan, yhteiskuntarauhaltaan ja kilpailukyvyltään varsin selvästi globaalin keskiarvon yläpuolella. Jos maahan päästää ainesta, joka suoraan laskee suomalaista turvallisuutta, yksilönvapauksia, yhteiskuntarauhaa ja kilpailukykyä, Suomesta tulee yksiselitteisesti huonompi maa.

Suomalaisen eliitin politiikka, joka paitsi toimii kansan tahdon vastaisesti myös maan edun vastaisesti, tekee Suomesta huonomman maan ja lapsillemme ja lastenlapsillemme huonomman paikan kasvaa, elää ja menestyä.

Sinulla on äänestäjänä valta päättää haluatko sitä todella.


Loppukaneettina siteeraan vielä Mikko Kangasojan viestiä Astrid Thorsin laatimaa ulkomaalaislakia käsitelleestä facebook-keskustelusta:

Mikko Kangasoja wrote
on January 17, 2009 at 3:36am

Tietoni mukaan Thorsin lakiehdotus olisi helpottanut humanitaarista maahanmuuttoa (joka ei työvoimapulaa helpota), jonka seurauksia olisi voimistanut monien muiden maiden tiukentuvat politiikat. Kun muualla kotoutus on monin paikoin epäonnistunut, on Suomella aika ottaa oppia ja toimia paremmin. Tämä tarkoittaa tehokkaampaa kotouttamista ja se myös tarkoittaa sitä, ettei oteta liikaa ihmisiä vastaan, jotteivat jää heitteille ja/tai eristäydy valtakulttuurista. Lähtökohta tulee olla, että jokainen maahanmuuttaja kotoutetaan kunnolla. Mitä erilaisemmasta kulttuurista ihminen tulee, sitä vaikeampi on kotoutua. Olisikin paras, jos ihminen voisi asua kotimaassaan. Täten, vaikka maassamme on materiaalista hyvinvointia, mutta tämä EI automaattina tarkoita samaa hyvää muualta tulevalle.

Toisekseen, älkää ummistako silmiänne siltä, että humanitaarisin syin maahan pyrkivien moraali on ehkäpä samanlainen kuin meillä suomalaisilla keskimäärin. Tämä tarkoittaa sitä, että joukossa on mukana muitakin kuin pätevin syin pyrkiviä. Ylipäätään maahanmuuttoilmiöön liittyy monia mielenkiintoisia yksityiskohtia, joista ehdottomasti olisi oltava tietoinen asiaa pohtiessaan.

Rajoja ei olla sulkemassa ja ylimielinen "meidän maamme on pakolaiselle paras"-asenne on yksinkertaistus todellisuudesta, jossa asenteessa ei huomioida kunkin henkilön konkreettista kykyä sopeutua maahan. Sopeutumisvaikeudet voi nähdä myös maamme huonoutena muuttajalle.

Kärjekkäitä maahanmuuton vastustajia löytyy, mutta älkää provosoituko. Väitän, että harvassa ovat varsinaiset rasistit, vaikka moni toisin näkee. Epäoikeudenmukaisuus provosoi ja sieltä moni kitkerä mielipide itää. Jos siis poistamme syyt kitkeryyteen, on kaikilla mukavampaa. Se on siis kylmä fakta: rasistiakin (tai sellaiseksi kuviteltua) on kuunneltava, kuten meitä kaikkia.

Itselläni on ulkomaalaistaustaisia ystäviä (mm. humanitaarisin syin muuttaneita) ja heidän kommenttinsa tuovat syvyyttä näkökulmiin. On selvää, että materiaaliset syyt välkkyvät hienoina mielikuvina köyhän maan ihmisen mielissä, mutta ei liene huonompaa tietopohjaa lähtökohtana unelmointiin kuin tällä ihmisellä. Elämä Suomessa ei ole niin helppoa kuin täällä ajatellaan. Se on erilaista, mutta niihin vaikeuksiin ja rasitteisiin, mitä tämä maa asujalleen luonnostaan antaa, ei ulkopuolisella ole välttämättä ollenkaan samoja valmiuksia kuin meillä ikämme täällä asuneina. Annammeko sittenkin suolavettä janoiselle?

Jottei kellekään käy huonosti, pidetään huoli, että saadaan kotoutettua kaikki meille tulevat ja vasta sen JÄLKEEN mietitään muuton helpottamista, jos se nähdään välttämättömäksi. Parempaa silloinkin olisi "opettaa mies kalastamaan, kuin vain antaa kalaa". Eli tietoa ja taitoa köyhiin maihin, jotta oppivat itse huolehtimaan asioistaan. Yksi hyvä vaihtoehto voisi olla rahoittaa kotimaastaan paenneelle uusi alku samanlaisessa kulttuurissa, mistä on lähtöisin. Raha ei ole sekään kaikkialla automaattinen vastaus: esimerkiksi maahanmuuttajien liiallinen keskittyminen joillekin alueille heikentää sopeutumismahdollisuuksia ja luo ongelmia, joten jo valtaväestön määrä asettaa rajansa, joten emme voi ottaa liikaa muuttajia, jos haluamme välttää sopeutumisongelmia. Tällainen innokas hyvyys kääntyisi näet pahuudeksi pelkästään ajattelemattomuuden takia.

Näitä asioita pitäisi toistaa ja toistaa väsymättä niin kauan kunnes kansan valtaenemmistö ymmärtää vaalien kautta vaatia muutosta nykyiseen maahanmuuttopolitiikkaan.

Suomalaisten enemmistö suhtautuu jo nyt varsin nuivasti monikulttuurisuusideologiaan ja nykyisenlaiseen maahanmuuttotulvaan, mutta tämä kansan syvän rivien todellinen mielipide ei ole vielä juuri näkynyt vaalituloksissa. Syynä moiseen diskrepanssiin kansan mielipiteiden ja äänestyskäyttäytymisen välillä on se, että kaikki puolueet ovat yrittäneet fanaattisesti tukahduttaa keskustelua maahanmuuttopolitiikasta. Niinpä mikään puolue tai minkään puolueen ehdokkaat eivät ole nostaan esille maahanmuuttoon liittyviä teemoja. Kansa ei ole päässyt ilmaisemaan maahanmuuttoa koskevia mielipiteitään vaaleissa, koska puolueet eivät ole antaneet kansalle mahdollisuutta äänestää maahanmuuttoon liittyvistä aiheista.

Nykyinen maahanmuuttopolitiikka ei siis nauti kansan luottamusta, koska kansan mielipidettä maahanmuutosta ei ole kysytty yksissäkään vaaleissa.

Puolueet ovat päinvastoin muodostaneet keskenään kartellin, joka on pitänyt kaikki maahanmuuttopoliittiset kysymyksen julkisen keskustelun ulkopuolella.

Puolueet ovat kuvitelleet voivansa tukahduttaa kansan tahdon yksinkertaisesti olemalla antamatta kansan ilmaista mielipiteitään vaalien kautta.1 kommentti:

Sam kirjoitti...

"geneettisen koostumuksen muutos ei ole suoraan todistettavissa yksiselitteisen kielteiseksi vaikutteeksi, mutta sen väitetyt positiiviset vaikutukset eivät ole erityisen vankasti perusteltuja."

Väärin. Riippuu, miten geneettinen koostumus muuttuu. Mikäli johonkin valkoihoisten ihmisten maahan ruvetaan rahtaamaan neekereitä, kun lopulta maassa valkoiset jäävät vähemmistöön tai sulautuvat neekereihin, maasta tulee afrikkalaisempi hyvässä ja pahassa: klaanisotia, silpomista macheteilla, nälänhätiä, kurjuutta, köyhyyttä, noitavainoja, taikauskoa ja sekasortoa.

Sen sijaan, jos valkoihoisten maahan ruvetaan rahtaamaan tonneittain kiinalaisia tai japanilaisia, todennäköisesti maan talouskasvu voimistuu lisätyövoiman, innovaatioiden ja korkeamman älykkyysosamäärän ja työmoraalin ansiosta. Ei väliä, vaikka valkoihoiset sulautuisivatkin aasialaisiin, maa vaurastuu ja kunnolla.

Minusta nämä voidaan perustella yksiselitteisesti!

Harmi vain, ettei Suomeen saada "maahanmuutettua" lähinnä Euroopasta, Yhdysvalloista tai Aasiasta ihmisiä. Valkoihoiset ja aasialaiset ihmeen kummasti vain "sopeutuvat" yhteiskuntaan viimeistään toisen sukupolven aikana. Oppivat kielenkin ja kulttuuriset normit.