lauantai 1. joulukuuta 2007

Monikulttuurisia tarinoita tyttöjen elämästä


Tässä yksi esimerkki noin ziljoonasta multikultipropagandaprojektista, johon Suomessa käytetään veronmaksajien rahaa:

Monikulttuurisia tarinoita tyttöjen elämästä 21.11. - 2.12.

Sisters on Tyttöjen Talolla vuonna 2005 käynnistetty monikulttuurisen tyttötyön projekti. Sisters -projektin tytöt ovat tuottaneet Kulttuuribasaarin Kirjasto 10:een. Basaarissa on esillä mm. piirroksia, maalauksia, valokuvia ja naamioita.


Aiheesta enemmän:


MONIKULTTUURISEN TYTTÖTYÖN PROJEKTI 2005-2008
(Rahoittaa RAY)

Tyttöjen Talossa halutaan huomioida ja tukea eri kulttuuritaustoista tulevia tyttöjä sekä vahvistaa ja arvostaa monikulttuurisuutta. Monikulttuurisen tyttötyön kehittäminen on olennainen osa Tyttöjen Talon toimintaa. Monikulttuurisessa tyttötyössä käsitellään tyttöjen elämää ja naiseksi kasvamista kulttuurien välisessä kohtaamisessa sekä pohditaan monikulttuurisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Monikulttuurisissa tyttöryhmissä voi miettiä muiden saman ikäisten tyttöjen kanssa sukupuolten ja sukupolvien välisiä suhteita eri kulttuureissa sekä sitä miten vastata välillä ristiriitaisiinkin odotuksiin. Samalla voi etsiä, kokeilla ja löytää omaa tapaa elää rikkaasti monien kulttuurien keskellä.

Naiseksi kasvaminen jännitteisten roolien ympäröimänä on paitsi vaativa haaste myös voimavara. Monikulttuurisen tyttötyön keskeinen tehtävä onkin [auttaa] tyttöjä kehittämään monen kulttuurin osaaminen moninaisiksi kyvyiksi.


Lisäksi SISTERS tarjoaa:

  • Yksilöllistä tukea
  • Omia ryhmiä
  • Kokemusten jakamista, kuulluksi tulemista
  • Monikulttuurisia tapahtumia
  • Mahdollisuus vaikuttaa
  • Perheiden kanssa yhteistyötä ja verkostotyötä
  • Yhdessä tekemisen iloaprojektityöntekijä Anne Väisänen
anne.vaisanen@tyttojentalo.fi
p. 0400 677250


Samaan aikaan veronmaksajien rahoja ei riitä julkiseen terveydenhoitoon. Suomalia priorisoi jälleen.

Ylläolevat lihavoinnit ja kursivoinnit minun. Halusin korostaa multikultidiskurssin avainsanoja. Ilmeisesti multikultipropagandan tuottajat eivät ole vieläkään tajunneet, että propagandafraasit "kulttuurien välinen kohtaaminen", "monikulttuurisuuden haasteet ja mahdollisuudet", "moniosaaminen", "kulttuurillinen rikkaus" jne. ovat muodostuneen jo Pahkasika-tyylisiksi vitseiksi.


Ei kommentteja: