tiistai 18. joulukuuta 2007

Euroopan islamilaistumisesta

Bloggaaja Ironmistress:Kriittisellä massalla voidaan memetiikassa tarkoittaa tällä analogialla sitä ihmisyksilöiden määrää, joka riittää vähimmillään ylläpitämään jotakin meemiä tai meemipleksiä. Eli se ihmisyksilöiden määrä, joka kykenee ylläpitämään, uusintamaan ja levittämään jotain meemiä ja näin takaamaan meemin olemassaolon ja kilpailukyvyn.
...
Meidän tulee tunnistaa haittameemit ja pitää huolta, ettei tällaisten haittameemien kantajista pääse muodostumaan kriittistä massaa - niin suuria yhteisöjä, että ne kykenevät ylläpitämään ja uusintamaan itseään omillaan.

Monissa Keski-Euroopan maissa tätä kriittisen massan käsitettä ei ole ymmärretty. Holtiton maahanmuutto on johtanut siihen, että haittameemien kantajista on muodostunut kriittisen massan ylittäviä yhteisöjä, ts. maahanmuuttajat ovat integroitumisen sijaan hankkiutuneet omiensa joukkoon ja muodostaneet sisäänlämpiäviä yhteisöjä, joiden suhtautuminen ympäröivään yhteiskuntaan on ollut vihamielistä.
...
Holtiton maahanmuutto ei suinkaan johda sen enempää kulttuuripohjamme eikä geneettisen pohjamme rikastumiseen, vaan täyteen rähinään - eri meemien ja meemipleksien väliseen avoimeen taisteluun, jossa meemien kantajat ratkovat asiansa fyysisen väkivallan keinoin.

Maahanmuuton tulee siksi olla hallittua, ja niiden meemien ja meemipleksien, jotka ovat omalle arvopohjallemme vihamielisiä, osalta täytyy olla erityisen varovainen, ettei kriittistä massaa pääse syntymään.
Bloggaaja Vasarahammer kommentoi:

Ei laisinkaan huonompi puheenvuoro hallitsematonta maahanmuuttoa vastaan, vaikka vierastan sanoja meemi ja meemipleksi ihan periaatteesta.

Erillisyhteisö ei ole haitallinen, mikäli sen arvot eivät ole suuressa ristiriidassa valtaväestön arvojen kanssa. Esimerkiksi kiinalaisista ja intialaisista (ei-muslimeista) koostuvat yhteisöt voivat elää erillään ja menestyä ilman suurta konfliktia ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Islam on kokonaan toinen juttu ja Ruukinmatruuna kutsuikin sitä oikeutetusti "valloittajameemipleksiksi". Islamin dualistinen käsitys maailmasta vaikeuttaa sopeutumista ja lisäksi uskontoon sisältyy ylivaltapyrkimys.


Vasarahammerin omasta blogista lisää asiaa Euroopan islamilaistumisesta:


Norjalainen bloggaaja Fjordman kysyi LGF-kiistan aikana, miksi LGF lisää Eurabian kieltäjien uskottavuutta (siteeraamalla Öivind Strömmeniä). Kirjoituksessaan Fjordman antaa linkin BBC:n uutiseen, jossa Britannian ulkoministeri David Miliband kehottaa Euroopan Unionia laajentumaan Euroopan ulkopuolelle.

Milibandin mukaan EU:n pitäisi työskennellä, jotta Venäjästä sekä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maista tulisi EU:n jäseniä. Laajentuminen on hänen mukaansa tehokkain työkalu edistää tasapainoa ja vähentää ääriliikkeiden kannatusta. Miliband sanoi myös, että EU:n on pidettävä lupauksensa Turkille, koska epäonnistuminen synnyttäisi syvän ja vaarallisen kuilun idän ja lännen välille.

Milibandin höyrypäiset puheet eivät kuitenkaan ole todiste mistään salaliitosta Euroopan muuttamiseksi Eurabiaksi. Sen sijaan ne kertovat utopistisesta ajattelusta, jossa Euroopan Unionin kyky sulauttaa erilaisia kulttuureja yliarvioidaan ja laajamittaisen muslimien maahanmuuton seuraukset jätetään kokonaan vaille huomiota. Milibandin lausunto ei niinkään kerro tahallisesta pahantahtoisuudesta kuin tietämättömyydestä ja välinpitämättömyydestä päätösten seurauksia kohtaan eli yhdellä sanalla idealismista. Lausunto myös kertoo vasemmistolaisesta ajattelusta, jonka mukaan konfliktien syyt löytyvät taloudellisesta eriarvoisuudesta. Liittämällä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maat osaksi eurooppalaista kehitystä konfliktit vähitellen poistuvat.

Hirttäytyminen Eurabiaan ei kannata

Koska en ole lukenut Bat Ye’orin Eurabia-kirjaa, en myöskään lähde arvioimaan, miten luotettavalle todistusaineistolle kirja perustuu. Myönnän, että kirjan nimen perusteella voi epäillä kyseessä olevan salaliittoteorian.

Jos lähdetään arvioimaan, miksi Eurabia voi toteutua, kannattaa ennemmin keskittyä maanläheisempiin yksityiskohtiin. Euroopan maat muuttivat Lähi-idän politiikkaansa vuoden 1973 Yom Kippur –sodan jälkeen, koska öljyä tuottavat arabimaat kieltäytyivät myymästä öljyä Israelia tukeville valtioille. Tämä johti ns. öljykriisiin. On kuitenkin todistamatta, että laajamittainen muslimien maahanmuutto olisi suoraa seurausta tästä politiikasta.

Ylipäänsä pidän Fjordmanin takertumista Eurabia-teoriaan virheellisenä. Mitään Eurabiaa ei tarvita, jos halutaan todistaa laajamittaisen muslimien maahanmuuton haitallisuus eurooppalaisille yhteiskunnille. Muslimien maahanmuuton taloudellinen taakka on todistettavissa työllisyystilastoilla, joiden mukaan muslimien työllisyysaste on selkeästi kantaväestöä alhaisempi. Muslimien todistettavissa oleva käyttäytyminen myös antaa aiheen epäillä maahanmuuton järkevyyttä. Kun mukaan lisätään muslimien selkeästi kantaväestöä korkeampi syntyvyys, voidaan perustellusti väittää, että Eurooppa islamisoituu.Olen tästä vahvasti samaa mieltä. En ota kantaa Bat Ye'orin väitteiden todenperäisyyteen, koska en ole riittävästi perehtynyt rouvan argumentteihin. En kuitenkaan pidä hänen esittämänsä Eurabia-salaliittoteorian uskottavuutta mitenkään keskeisenä kysymyksenä Euroopan islamilaistumisen kannalta. Eurooppa islamilaistuu matemaattisella väistämättömyydellä, vaikka mitään tietoista Eurabia-projektia ei olisi olemassakaan poliittisella tasolla.

Jos joku väittää päinvastaista, katsokoon tilastoja maahanmuutosta ja syntyvyydestä.

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

"Eurooppa islamilaistuu matemaattisella väistämättömyydellä"

Kyllä, ja se sitä ei voida enää pysäyttää/peruuttaa johtuen poliittisista realiteeteista. Peli on menetetty. Se on nyt hyväksyttävä. Koville se otti. Luulin aikani, että vielä olisi mahdollista puolustaa jotain "länsimaista sivilisaatiota" tai "eurooppalaista kulttuuria". Kai sitä halusi epätoivoisesti ja naiivisti uskoa voiton mahdollisuuteen.

Viimeinen toivon siemen on tietysti siinä, että tulisi jokin valtava luonnonkatastrofi tai maailmansota, joka aiheuttaisi sellaisen kaaoksen ja tuhoaisi niin valtavasti elämää, että ruumiiden, veren, tuhkan ja raunioiden alta luikertelisi voittajana jotain hyvää, edes etäisesti menneisyyden loistoa muistuttavaa. Mutta se - kuten mikään muukaan lännen selviytymiseen johtava ihme - ei ole meidän käsissämme.

Dr. Doctor kirjoitti...

http://www.aamulehti.fi/uutiset/ulkomaat/60163.shtml

Aamulehti on Pravda parempi.

"Euroopan asukkaat vaihdetaan." Väittti suttuinen rasistisivusto vuosia sitten, muistan kun nauroin jutulle.

Enää ei naurata.

Vasarahammer kirjoitti...

Tuo Aamulehden juttu on Britanniasta ja kuvaa sitä, miten reilu kymmenvuotinen Labour-valtakausi on lähes tuhonnut Britannian. Rappion merkit olivat ilmassa jo John Majorin hallituksen valtakaudella mutta vasta New Labourin hallitsematon maahanmuutto, monikulttuuripolitiikka ja julkisen sektorin paisuttaminen palkkaamalla tyhjäntoimittajahumanisteja turhiin virkoihin, on katkaissut kamelin selän.