maanantai 24. elokuuta 2009

Monikulttuurisuus = sharia


imaami Khodr ChehabSharian virallinen asema lisäisi monikulttuurisuutta

Shari´a-oikeuden virallinen asema lisäisi monikulttuurisuutta Suomessa, sanoo Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan imaami Khodr Chehab. Britanniassa juutalaisten ja muslimien oikeusistuimet voivat sovitella Britanniassa omien lakiensa mukaisesti asioita, jotka eivät ole ristiriidassa valtion lakien kanssa.

- Britannian malli on mielestäni hyvä asia, sanoo Chehab. Silloin jokainen on vapaa valitsemaan sen mukaan, mikä on itselle hyvä systeemi. Se on monikulttuurisempi, avarampi. On vaikea sanoa suoraan tarvittaisiinko Suomeen virallisempaa shari´a –järjestelmää. Ainakin silloin tarvittaisiin hyvät sovittelijat käsittelemään asioita. Oma uskonto pitäisi ymmärtää hyvin ja tuntea myös Suomen lakia.

Virallisen aseman puute näkyy esimerkiksi avioeroissa, kertoo Suomen Islamilaisen Neuvoston tiedottaja Isra Lehtinen. Islamilainen ero ei ole virallinen yhteiskunnan silmissä. Maistraatin paperi ei taas aina riitä eroon islamin lain mukaan.

Suomen Islamilainen Neuvosto ei kuitenkaan vaadi shari´a-tuomioistuinten tai sovittelun roolin virallistamista.

Islamilainen Yhdyskunta on kasvanut sen toiminnan alkuajoista vuodesta 1987. Islamilaisen Yhdyskunnan lisäksi Suomessa toimii useita muitakin islamilaisia yhteisöjä. Islaminuskoisia arvioidaan olevan Suomessa runsaat 40 000. Määrä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina muun muassa maahanmuuton myötä.

- Islaminusko liittyy joka elämän alueeseen. Shari´aan kuuluu kaikki, koko elämä, sanoo imaami Chehab. Shari´a on kokonainen lakisysteemi, kuin oikeusministeriö. Siinä on selkeät ohjesäännöt, minkä tuomion saa antaa ja millä perusteella.

Imaami Khodr Chehab on ennen haastattelua vihkinyt muslimiparin. Kaava ei ole pitkä, toimitus kestää vain noin kymmenen minuuttia.

Avioliiton solmiminen, avioero, rikokset tai vaikka perinnönjako säädetään islaminuskon mukaan shari´assa. Laki perustuu Koraaniin ja perimätietoon, jota profeetta Muhammedin esimerkistä on koottu. Lain tarkoitus on ohjata uskovaa elämään Jumalan tahdon mukaisesti.Ei kommentteja: