perjantai 20. huhtikuuta 2012

Markku Huusko & Barbra Streisand revisited
Kaksi somalia raiskasi suomalaisen 15-vuotiaan tytön. Tuomio on täysin julkista tietoa. Tuomittujen nimet ovat näkyvillä tuomiossa, jonka kuka tahansa saa vapaasti lukea tilaamalla sen käräjäoikeudesta sähköpostitse.

Tässä kirjoituksessaan Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko selittää, miksi Uusi Suomi sensuroi kaikki tiedot näiden somaliraiskaajien etnisyydestä ja heitä puolustelevien toisten somalien ym. maahanmuuttajien mielipiteistä:
Markku Huusko
Kirjoittaja on verkkolehti Uuden Suomen vastaava päätoimittaja.
Olen myös Kustannusosakeyhtiö Uuden Suomen toimitusjohtaja ja vähemmistöomistaja. 


Ala-arvoista nettikäyttäytymistä

20.4.2012 11:38 Markku HuuskoSosiaalisessa mediassa on levitetty viime päivinä ahkerasti Iltalehden juttua, jonka mukaan kaksi alaikäistä poikaa on saanut käräjäoikeudessa vajaan kahden vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen nuoren tytön raiskauksesta.

...

 Vastuulliset tiedotusvälineet eivät mainitse etnistä taustaa tällaisissa uutisissa. Myöskään nimiä ei näissä tapauksissa tuoda esiin, koska tekijät olivat tekohetkellä alaikäisiä ja vankeustuomio ei ollut ehdoton eli yli kaksi vuotta. Iltalehti toimi uutisoinnissaan tässä vastuullisesti. Sen sijaan oikeuden päätöksen ja törkyviestien nettilevittelijät eivät.
 
Uusi Suomi on poistanut useita tekstejä aiheeseen liittyen ja sulkenut myös joitain käyttäjätunnuksia.  


 


 Kommentteja ylläolevaan Markku Huuskon kirjoitukseen:


20.4.2012 13:56 Aapo Puhakka 

Ao. asiakirja on julkinen.

Oikeudessa tuomittujen nimet ja oikeuden tuomiot ovat Suomessa lähtökohtaisesti julkista tietoa. Niitä voi kuka tahansa saada pyytämällä käräjäoikeudelta.

Osa tästä tuomiosta on salaista ( uhrin ja hänen läheistensä tiedot ) ja ne on poistettu viranomaisten puolesta tästä asiakirjan julkisesta versiosta.

Laajemmin ottaen tässä taustalla on se, että koska valtamedia Suomessa ei rehellisesti ja puolueettomasti kerro tiettyjen vähemmistöjen tekemistä rikoksista ja niiden taustoista, niin kansalaisaktivistit ovat alkaneet tilata oikeuden tuomioita, jotta asioiden todellinen laita selviää. Tieto tästä asioiden todellisesta laidasta levitetään sitten muita kanavia pitkin.
 

 20.4.2012 15:26 Aapo Puhakka
Se, mikä on eettisesti tai moraalisesti oikein tai että millainen olisi ihannemaailma on hieman laajempi kysymys, enkä ala sitä nyt käsittelemään.

Kommentoin sikäli tässä tapauksessa lähinnä tapauksen tosiasioita, oikeuskäytäntöä ja Internetin toimintaa:

- Rikollisten nimet ovat yleensä julkista tietoa.

- Tuomiolauselmat ovat julkista tietoa paitsi ne yksityiskohdat, mitkä on erikseen määrätty salaiseksi. Tässä tapauksessa salaisiksi on määrätty uhrin tiedot.

- Kansalaisaktivistit pettyneinä valtamedian epärehelliseen ja salailevaan uutisointiin ovat alkaneet tilailla julkisia asiakirjoja selvittääkseen asiat itse.

- Tätä kautta rikollisten nimiä ja heidän tekojaan kuvaavia tuomiolauselmia alkaa päätyä Internettiin.

- Se, mikä on joskus laajalla levikillä Internettiin päätynyt, ei sieltä koskaan poistu.

- Sikäli seuraus on se, että jos joku tulevaisuudessa etsii tietoja tietystä henkilöstä Googlella hänen nimellään, niin hänen tekemiset tulevat löytymään.

- Se, että ruoditaanko asiaa jossain tietyssä blogissa on täysin yhdentekevää, koska muilla sivustoilla ja foorumeilla asiat ovat kuitenkin esillä. Ja Google kyllä nämä paikat löytää.

Jos tällaista kehitystä haluttaisiin estää, niin ainoa vaihtoehto nähdäkseni olisi, että valtamedia kertoisi tapauksista rehellisemmin ja sensuroimattomammin, jolloin ao. aktivistien mielenkiinto itse tilailla ja levitellä dokumentteja katoaisi.

Tuomiolauselmien tilailu, muokkaus ja levittely vaatii kuitenkin aika paljon työtä. Jos kiinnostava tieto olisi varsinaisten tiedostusvälineiden puolelta muutoinkin helposti saatavilla, ei näitä aktivisteja ao. työn tekeminen enää kiinnostaisi.
 20.4.2012 12:00 Juha Remes

Asioista vaikeneminen on yleensä ottaen johtanut tuhoisampiin seurauksiin kuin niiden puhuminen selviksi. Kynä (tai näppäimistö) on miekkaa mahtavampi, sillä asioista keskusteleminen on harvemmin ketään tappanut. Asiattomuudet ovat asiattomuuksia, tottakai.

Se, mikä tässä on minusta asiatonta median puolelta, on raiskaajien taustan systemaattinen peittely. Luultavasti poliittisen korrektiuden nimissä.

 20.4.2012 14:39 Aapo Puhakka

Tämän tapauksen takaa on löytynyt varsin hätkähdyttävä tarina, joka kuohuttaa monien kansalaisten mieliä, ja josta valtamedia ei ole suostunut kertomaan. Ja joka kertoo karuja tosiasioita tämän päivän tilanteesta yhteiskunnassa.

On erittäin huonoa toimintaa , että :
- Valtamedia ei suostu tarinaa kertomaan.
- Valtamedia sensuroi yksittäisiä kirjoittajia, jotka tarinasta kertovat.

Tarina siis lyhyesti :

- Konfirmaatioharjoituksesta tuleva tyttö tapaa koraanikoulusta tulevat pojat. Pojat raiskaavat joukolla tytön metsässä.
- Raiskaajat kehuvat teollaan kavereilleen.
- Kun tuomio on tullut julkiseksi, raiskaajien kaverit perustavat heille tukiryhmän, josta löytyy hyvin heidän ajatteluaan kuvaavia kommentteja. Siellä mm. haukutaan uhria ja uhataan raiskata hänet uudestaan.

Raiskaajilla ja heidän kavereillaan on kaikilla sama uskonnollinen ja kulttuurinen tausta. Ao. porukan Facebook-profiileista löytyy viitteitä hartaaseen uskonnollisuuteen; siellä he korostavat tietyn uskonnon pyhiä kirjoja, jumalia, etc.. Toisen raiskaajan isä toimii ao. yhteisön johtotehtävissä Suomessa.

Ja tätä tarinaa ja tekijöiden taustoja ei uskalleta kertoa ?
20.4.2012 16:54 Osmo Ronkanen

Vastuullista on se, että media kertoo ihmisille tarvittavat tiedot, jotta he voivat tehdä elämäänsä koskevia päätöksiä, joihin kuuluu riskianalyysit. Jos tietty etninen ryhmä syyllistyy muita useammin raiskauksiin, on tämä olennainen tieto, jolla ihmiset pysyvät tekemään heitä ja heidän lapsiaan koskevia päätöksiä. Esimerkiksi vanhemmat voivat neuvoa lapsiaan jäämättä yksin kyseiseen ryhmään kuuluvien kanssa. Tässä tapauksessa tilanne oli melkein klassinen riskitilanne. Kahdesta tytöstä toinen lähti pois ja toinen jäi kyseisten henkilöiden seuraan. Sitten hän vielä seurasi heitä syrjäiseen paikkaan. Jos vanhemmat olisivat opettaneet riskejä olisi tapaukselta ehkä vältetty.

Jos tietynlainen kontakti johonkin etniseen tai muuhun vähemmistöön kuuluvan kanssa on riskitilanne, on kansalaisella oikeus varautua siihen, etenkin kun kyse on yksityiselämään kuuluvasta asiasta. Tämä varautuminen edellyttää tietoa ja tässä on parempi erehtyä turvalliselle puolelle. Ennakkoluulot eivät ole aina pahasta vaan ne ovat myös suojamekanismi vaaroja vastaan. Elinkeinotoiminnassa toki on pykälät syrjinnän kiellosta, joita tulee noudattaa.

Minä olen tilastofriikki, jolla on kirjastokortti tilastokirjastoon. En usko, että muut ovat samanlaisia. Monille tilastot ovat hyvin kuivaa luettavaa. Lisäksi kaikkea ei edes tilastoida. Yleensä jos asia on ikävä tai sitä halutaan peitellä, ei asiaa tilastoida. Suomessa esimerkiksi ihmisiä ei tilastoida rodun tai etnisen taustan perusteella. Kansalaisuuden perusteella tilastointi voi antaa väärän kuvan, kun kansalaisuuden saa aika nopeasti. Tilastot eivät myöskään kerro tapausten yksityiskohdista.

Selkeintä olisi, että etninen tausta kerrottaisiin aina ja poikkeuksetta. Tällöin ei siitä, kerrotaanko vai ei syntyisi mitään lisäinformaatiota tai oletuksia. Lukijat voivat sitten muodostaa tästä tiedosta omat käsityksensä. Kertominen myös vähentäisi spekulointia ja kansalaisten omaehtoista tiedonhakemista. Nyt tiedon pimittäminen johti siihen, että päätös julkaistiin sellaisenaan ja henkilöillä on ikuinen julkinen rikosrekisteri, joka löytyy googlettamalla hetun. Eli jos lehdistö haluaa kontrolloida tietoa, joka tulee julkisuuteen, tulee sen valita tämä kontrolloinnin taso sellaiseksi, että kansa sen hyväksyy. Internetin aikakaudella lehdistöllä ja medialla ei ole yksinoikeutta tiedonvälitykseen.

USA:ta usein esitetään mallina toimivasta monikulttuurisesta yhteiskunnasta. Siellä jokaisen pidätetyn (ei siis tuomitun) kuva ja siten etninen tausta julkaistaan. Miksi tämä ei kelpaakaan malliksi Suomelle?20.4.2012 12:16 Olli Pusa

"Vastuulliset tiedotusvälineet eivät mainitse etnistä taustaa tällaisissa uutisissa."

Huusko. Pitääkö tämä lause tulkita siten, että media on yhteisellä sopimuksella päättänyt, että rikoksen tekijöiden etnistä taustaa ei kerrota? Kun täällä on epäilty, että media järjestelmällisesti toimii niin, että tausta voidaan mainita, jos on kyseessä suomalainen rikollinen, mutta ei maahanmuuttaja, siis vahvistat tämän tulkinnan?

Miksi tällainen päätös on tehty ja kenen vaatimuksesta? Ja miksi se on vastuullista? Kun tässä vastenmielisessä tapauksessa oikeuden pöytäkirjoissa kerrotaan, että raiskattu tyttö oli oikestaan hyväuskoinen ja luotti raiskaajiin, eikö olisi perusteltua kertoa erilaisista riskeistä? Mistä he saavat tiedon tällaisista asioista? 20.4.2012 17:20 Osmo Ronkanen

Joukkoraiskaukset ovat lähes yksinomaan maahanmuuttajien tekemiä, joten miten ihmeessä tällaisen kertominen olisi asiatonta. Halventavaa se ei ole, jos se vain kerrotaan yleistämättä tekstissä sitä koko ryhmää koskevaksi. Jos kyse olisi jostain liikennerikkomuksesta ymmärrän, ettei kerrota. Niissä voi hyvin olettaa, ettei etnisellä taustalla ole merkitystä.

Tuollaisen kiellon taustalla on joku ajatus, että ihminen voisi muodostaa asiasta kuvan täyttämättä aukkoja. Näin ei ole. Ihminen täyttää aukot kokemusperäänsä nojaten. Tällöin hän saattaa aiheetta olettaa, että kyseessä olisi kantaväestöön kuuluva tai mahdollisesti johonkin toiseen vähemmistöryhmään kuuluva.

Erityisen outoa on tapa, jolla tausta kerrotaan kiertoilmaisulla, kuten kertomalla miten nainen varasti laittamalla tavaraa hameen alle. Yleensä tällaiset kiertoilmaisut ja rivien välistä lukemiset osoittavat ongelmia sananvapaudessa. Nuo ohjeet eivät ole mikään laki, eikä niitä ole kiveen hakattu. Suomi tarvitsisi mediaa, joka olisi riippumaton journalistin ohjeista. Itseasiassa voisi miettiä ovatko tuollaiset ohjeet laiton kartelli.


Streisand-efektiksi sanotaan sitä, että yrittämällä sensuroida internetiä sensuroija tulee tuoneeksi valtavasti lisää julkisuutta sensuurin kohteelle:
Streisandin ilmiö on internetilmiö, jossa julkaistun tiedon poistoyritykset johtavat tiedon saaman julkisuuden räjähdysmäiseen kasvuun.
Ilmiö on nimetty yhdysvaltalaisen Barbra Streisandin mukaan. Vuonna 2003 Streisand yritti juridisin keinoin estää häntä koskevien tietojen esittämisen, mutta seurauksena oli että sinänsä mitätön asia sai runsaasti julkisuutta.
John Gilmore on kuvannut ilmiötä sanomalla: "Verkko tulkitsee sensuurin vaurioksi ja uudelleenreitittää sen ympäri."


Markku Huusko tuli aiheuttaneeksi somalien tekemiä raiskauksia koskevan Streisand-ketjureaktion yrittämällä sensuroida Anu Palosaaren ja muiden asiasta kirjoittaneiden bloggajien kirjoituksia.


Tässä vielä uusintana Anu Palosaaren kirjoitus somalien yms. maahanmuuttajien facebook-ryhmästä, jossa puolusteltiin raiskaajia. Tämän kirjoituksen Markku Huusko halusi sensuroida. Miksi Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko halusi estää ihmisiä lukemasta tätä?Tässä teille monikulttuurin ihanuutta
19.4.2012 20:13 Anu Palosaari

Kirjoitin aamulla maahamuuttajien raiskaamasta suomalaisesta tytöstä, ja siitä miten vaadin myös suomalaisiin kohdistuvat maahanmuuttajien tekemät väkivalta- ja seksuaalirikokset luokiteltaviksi viha/rasistisiksi rikoksiksi.

Juuri äsken törmäsin tytön raiskaajien tueksi perustettuun fb-sivustoon. Sivuston lähtökohta on, että raiskaajat ovat syyttömiä, ja raiskattu suomalainen tyttö on huora.

Sivu on täynnä kauheaa törkyä raiskatun tytön kustannuksella, todellinen vihasivusto.

Missä on nettipoliisi Fobba nyt?

Entä valtionsyyttäjä Illman?

Tehkää nyt hyvät viranomaiset jotain.

Saatan myös linkata sivuston sisäministeriöön tiedoksi.

Tässä otteita sivuston kommenteista:

"heittäkää sen tytön fb nii meitsi käy hakeee suuseksiii...!!"

"Vittu mikä huora"

"Sakke jäbä jämien peräs..."

"no huhuhh eli toi tyttö teki kaiken rahan takii vai?.."

"Jos sil tytöl ois vähä arvoo ni se ei jäis tommossee tilanteesee..."

"Vittu mitä paskaa!! En jostain syyst usko ollenkaan tohon iltalehti juttuun..."

"lössi vitu räkiksii pitää väkisi kusettaa et o raiskannu vaik o suostunu siihe perusperus sitku ulkomaalane kysees nii ei valtio oikee kysele"

Kaikki tähän lainatut kommentoijat ovat maahanmuuttajataustaisia. Myös ryhmän jäsenistä reippaasti yli 90 % on maahanmuuttajataustaisia.

Kun lukee näitä kommentteja huomaa parhaiten kulttuurien eron, mitä tulee seksuaalisuuden ja naisten kohtaamiseen.

Tällainen kulttuuri, mikä kirjoittelee tällaista, ei sovi pohjoismaiseen kulttuuriin istutettavaksi ollenkaan.

Tavallaan on hyvä, vaikkakin erittäin ikävän ja epätoivotun sivujuonteen kautta, että asia tulee nyt näkyväksi epäuskoisimmilekin.

Käykää lukemassa ja seuratkaa sivustoa.

Minä naisena en halua tätä kulttuuria enää lisää tänne meidän kulttuuriin rikastettavaksi.

Sivuston osoite https://www.facebook.com/groups/215108221935106/ 
 Tässä edellinen Anu Palosaaren kirjoitus, jonka Markku Huusko niin ikään deletoi:

Viharikokset hallintaan
19.4.2012 10:58 Anu Palosaari

... Meillä on poliisin tilastojen mukaan noin 260 viharikosta vuodessa, mitkä tulevat poliisin tietoon.

Tänään silmiini osui linkki uutiseen:

"Helsingin käräjäoikeus on tuominnut kaksi helsinkiläistä nuorukaista liki kahden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen nuoren tytön raiskauksesta, kertoi Iltalehti. Lisäksi heidät määrättiin valvontaan ja suorittamaan yhdyskuntapalvelua 90 tuntia. Uhrille nuorukaisten pitää maksaa noin 9 200 euron kärsimyskorvaus.

Teko tapahtui Iltalehden mukaan metsikössä lähellä Malminkartanon rautatieasemaa elokuussa 2010, kun tuolloin 15-vuotias tyttö oli palaamassa konfirmaatioharjoituksesta. Matkalla tyttö tapasi kaksi ikäistään poikaa. He painoivat tytön maahan ja raiskasivat hänet toisen pitäessä kiinni uhrista. Raiskaus toistettiin.

Tyttö halusi unohtaa tapahtuneen eikä kertonut raiskauksesta edes äidilleen. Iltalehden mukaan tieto raiskauksesta levisi poikien rehentelyn takia useiden muiden koululaisten tietoon. Tapauksen leviäminen kaveripiirin tietoon korottikin nuorukaisten uhrille maksettavaksi määrättyä korvausta."

Linkin kommenteista löytyy mielenkiintoista tietoa:

"tyttö oli palaamassa konfirmaatioharjoituksesta"
Käräjäoikeuden tuomion nro 3338:n mukaan toinen tekijöistä oli tulossa koraanikoulusta. Tätä faktaa en ole löytänyt mistään uutisesta. Eikö suomalaiset ansaitse kuulla totuutta ?"

Niin, ilmeisesti tämä raaka raiskausrikos ei myöskään päädy ns. viharikos/rasistinen rikos-tilastoihin.

Vai päätyykö?

Ainakin viharikosten määrästä voisi päätellä, että sinne ei päädy läheskään kaikki todelliset viha/rasistiset rikokset.

Esimerkiksi Espoon raiskaustilastot osoittavat, että peräti 70 % kaikista Espoon alueen raiskauksista on maahanmuuttajamiesten suomalaisnaisiin kohdistamia, ja koko maan tilasto on noin 40 % kaikista raiskauksista. Jo pelkästään näistä raiskauksista siis ylittyisi reippaaasti tuo poliisin ilmoittama 260 kappaletta viharikosta vuodessa. Mutta tämä ylläoleva tapaus, ja se, kuinka sen faktoja piilotellaan, tai ei osata kertoa, selventää sitä, miksi nämä raiskausrikokset eivät ole päätyneet viharikostilastoihin ollenkaan.

Tilastot täytyy saada hallintaan ja osoittamaan oikeaa, todennettavissa olevaa totuutta.

Maahanmuuttajamiesten tekemä väkivalta suomalaisnaisia kohtaan on tilastoitava viha/rasistisiksi rikoksiksi. Samoin kuin kaikki muukin maahanmuuttajien tekemä väkivalta suomalaista väestöä kohtaan.

Linkki uutiseen

http://www.nelonen.fi/uutiset/kotimaa/uutinen/il-koulupojat-raiskasivat-teinitytön-helsingissäTällaisia kirjoituksia siis Markku Huusko ei halua kenenkään lukevan.  

 Markku Huusko, meet Barbra Streisand.

2 kommenttia:

suvaitsematon kirjoitti...

eihän tuo ole mitään. Onhan meillä kamottava junagaust, jossa joku ilmeisesti persuheteromies on tönäissyt viatonta somalityttörukkaa, ja lehdet pullistelivat tällä viharikoksella!

Mikko Ellilä kirjoitti...

Sitähän ei edes tapahtunut, vaan se oli yhden somalitytön omasta päästään sepittämä, täysin fiktiivinen tarina. Kuitenkin siitä kirjoitettiin monessa lehdessä useita kertoja.

Sen sijaan somalien tekemästä joukkoraiskauksesta, joka todistettavasti on tapahtunut, yksikään sanomalehti ei ole kirjoittanut kertaakaan. Lehdissä on mainittu vain, että kaksi "helsinkiläistä poikaa" on tuomittu 15-vuotiaan tytön raiskaamisesta. Yksikään lehti ei ole vielä maininnut, että nämä raiskaajat olivat somaleita.