sunnuntai 13. kesäkuuta 2010

Taas monikulttuurisuuspropagandaa Turun kirjastoissa


Turun ammattikorkeakoulussa koulutetaan huonosti suomea osaavia ulkomaalaisia kirjastonhoitajiksi Suomeen.

Suomalainen hyvinvointivaltio ajetaan alas. Suomalaiset julkiset palvelut tuhotaan. Julkisen sektorin työpaikat annetaan suojatyöpaikoiksi maahanmuuttajille.

Tällaiset huonosti suomea puhuvat afrikkalaiset, arabit ym. maahanmuuttajat tulevat töihin suomalaisiin kirjastoihin, kouluihin, lastentarhoihin, terveyskeskuksiin, sairaaloihin, vanhainkoteihin jne. Suomalaiset eivät enää saa omassa maassaan julkisia palveluita omalla kielellään.Turun kirjastotoimen kotisivulta:


Tutustu kansainvälisiin kirjastolaisiin

Turun AMK:n Open Zone -hankkeessa kirjastoalaa opiskelevat kansainväliset opiskelijat kertovat ohjelmassa mm. mikä sai heidät hakeutumaan kirjastoalan koulutukseen, mitä hyötyä työyhteisölle on monikulttuurisesta työntekijästä ja mitä monikulttuurisuus ylipäätään on. Mukana keskustelemassa ovat Mako Haimi, Piret Luukka, Souleymane Diop, Ekaterina Shklyar, Olga Käiväräinen ja Mohammad Badawieh. Katso videoTurun amk:ssa monikulttuurinen kirjastoalan koulutusohjelma


Kuvaus

Turun ammattikorkeakoulussa käynnistyi tammikuussa 2010 kirjastoalan koulutus,
joka on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Koulutus toteutetaan osana Turun amk:n hallinnoimaa Open Zone –hanketta. Opiskelijat kertovat ohjelmassa mm. mikä sai heidät hakeutumaan kirjastoalan koulutukseen, mitä hyötyä työyhteisölle on monikulttuurisesta työntekijästä ja mitä monikulttuurisuus ylipäätään on. Mukana keskustelemassa ovat Mako Haimi, Piret Luukka, Souleymane Diop, Ekaterina Shklyar, Olga Käiväräinen ja Mohammad Badawieh.
Lisätietoa: Turun ammattikorkeakoulun Open Zone -sivusto

Toimittaja: Riitta Taarasti
Kuvaus ja editointi: Tuomas Lipponen
Kuvauspäivä: 25.5.2010


Toimittaja:

Mitä suomalainen kirjasto hyötyy monikulttuurisesta työntekijästä, joka tulee tähän työyhteisöön?

Virolainen maahanmuuttaja:
Kun aika usein on... jos hankitaan vieraskielistä kirjallisuutta, sitten se on aika... Miten sen sanoisi nyt... Se on aika tällaista sattumankauppaa... Kun ei tunneta sitä kirjallisuutta, ei tiedetä kirjailijoita, se on ihan mahdoton tietää tai tuntea toisten maiden tai kulttuurien kirjailijoita.

Lähi-itämaalainen maahanmuuttaja:
Sanotaan, maahanmuuttaja työskentelee monikulttuurin kirjastossa, se rikastaa koko kirjaston alalla, ja koska maahanmuuttajan tausta ihmisillä, huomaa, että heillä on monikulttuurin asiantuntemus, heillä on oma kielen asioita, joka voi rikastaa koko kirjaston alan.

Aasialainen maahanmuuttaja:

Me voitais ehkä myös vaikuttaa henkisesti, että monikulttuuristen työntekijöiden läsnäolo luo semmosen avoimen tunnelman kirjastoon ja se vois saada kirjaston eritaustaiset asiakkaat tuntemaan kirjaston läheiseksi.

Virolainen maahanmuuttaja:
Koska on helpompi lähestyä tämmöisiä henkilöitä tai henkilöstöä, joka osaa omaa, sitä samaa, tai puhuu sitä samaa kieltä ja tuntee sitä kulttuuria.


Kirjastojen ei ole siis enää tarkoituskaan palvella suomalaisia.

Kirjastot ovat huonosti suomea puhuville maahanmuuttajille tarkoitettuja suojatyöpaikkoja. Näiden huonosti suomea puhuvien ulkomaalaisten ei ole tarkoituskaan palvella suomalaisia asiakkaita. Kirjastojen ulkomaalaisten työntekijöiden on tarkoitus palvella vain toisia samasta maasta kotoisin olevia maahanmuuttajia.

Suomalaisten veronmaksajien rahoilla koulutetaan kirjastotyöntekijöiksi arabeja, afrikkalaisia, venäläisiä jne., joiden tehtävänä on suomalaisten veronmaksajien rahoilla toimivissa kirjastoissa palvella arabeja, afrikkalaisia, venäläisiä jne.

Suomalaisille tulee kaikki kustannukset, ei mitään hyötyjä.

Kuka hullu maanpetturi on keksinyt tällaisen idean, että suomalaisten veronmaksajien rahoilla koulutetaan ulkomaalaisia palvelemaan toisia ulkomaalaisia suomalaisten veronmaksajien rahoilla toimivalla julkisella sektorilla?

Tämä ilmiöhän ei tietenkään rajoitu kirjastoihin. Suomessahan on suomalaisten veronmaksajien rahoilla koulutettu mm. somalinaisia kätilöiksi auttamaan toisia somalinaisia synnyttämään somalilapsia suomalaisten veronmaksajien rahoilla toimivissa synnytyssairaaloissa.

Suomessa on somaleita, arabeja, kurdeja jne. koulutettu suomalaisten veronmaksajien rahoilla mm. "äidinkielenopettajiksi" opettamaan somalin, arabian ja kurdin kieltä somali-, arabi- ja kurdilapsille suomalaisten veronmaksajien rahoilla toimivissa kouluissa.

Kun tällaisiin järjettömyyksiin tuhlataan suomalaisten veronmaksajien rahoja, suomalaiset itse eivät enää saa julkisia palveluita omassa maassaan.

Tämä tilanne on täysin sama kuin se, että Neuvostoliitossa virolaiset joutuivat kustantamaan venäjänkieliset koulut, venäjänkielisen julkisen terveydenhoidon jne.

Suomen nykyinen hallitus ja johtavat virkamiehet kohtelevat suomalaisia samalla tavalla kuin Neuvostoliiton miehityshallinto kohteli virolaisia.

Suomea nykyisin hallitseva multikultiregiimi on samanlainen illegitiimi miehityshallinto kuin neuvostovenäläinen hallinto Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Itä-Saksassa, Tshekkoslovakiassa, Unkarissa, Romaniassa ja Bulgariassa.

Tämä regiimi on sodassa omaa kansaa vastaan, kuten Quislingin hallitus Norjassa.
Ei kommentteja: