perjantai 6. kesäkuuta 2008

Päivän Pahkasika

Ulkomaalaisia muuttaa Suomeen. Heidän suomea osaamattomat lapsensa menevät suomalaisiin kouluihin. Koska he eivät ymmärrä suomenkielistä kouluopetusta, heille palkataan koulunkäyntiavustajiksi suomea osaamattomia ulkomaalaisia aikuisia.

Kaikki tämä kustannetaan suomalaisten veronmaksajien rahoista, siis sekä näiden ulkomaalaisten lasten koulunkäynti että ulkomaalaisten aikuisten palkkaaminen heidän koulunkäyntiavustajikseen ja jopa näiden suomea osaamattomien ulkomaalaisten aikuisten kouluttaminen koulunkäyntiavustajiksi.

Tästä pähkähullusta touhusta käytetään ilmaisua "maahanmuuttajat koulun voimavarana":

MAKOVO-koulutus tarkoittaa maahanmuuttajaa koulun voimavarana. "Joku voi kritisoida, miten maahanmuuttaja, joka ei puhu täydellistä suomen kieltä, voi toimia koulunkäyntiavustajana. Mielestäni tärkeämpää kaksoiskonsonanttien taitamisen sijaan on se, että lapsen lähellä on turvallinen ja ammattitaitoinen aikuinen", miettii Rossi.


Tämä tietysti kuulostaa sellaiselta sairaalta huumorilta, jota ennen olisi julkaistu Pahkasika-lehdessä. Nykyään Pahkasika ei kuitenkaan enää ilmesty, koska se on käynyt tarpeettomaksi: todellisuus on pahempaa läppää kuin Pahkasika aikoinaan.

Suomea osaamattomien ulkomaalaisten lasten koulunkäyntiavustajiksi palkataan suomea osaamattomia ulkomaalaisia aikuisia, jotka eivät pysty erottamaan toisistaan sanoja kuka ja kukka. Koulunkäyntiavustajien kouluttaja Ritva Rossi sanoo, että tämä ei ole ongelma. Koulunkäyntiavustajien kouluttajan mielestä tärkeintä on se, että suomea osaamattoman ulkomaalaisen lapsen lähellä on "turvallinen ja ammattitaitoinen aikuinen". Koulunkäyntiavustajien kouluttajan mielestä siis aikuinen ihminen on ammattitaitoinen koulunkäyntiavustaja, vaikka ei erota sanoja kuka ja kukka.

Lukutaidottomia aikuisia ihmisiä pidetään ammattitaitoisina.

Tätä perusteellaan näin:

Suomessa työperäinen maahanmuutto lisääntyy yhä enemmän. Kouluilla tarvitaan ihmisiä, joilla on ammatillista osaamista ja jotka pystyvät käyttämään omaa äidinkieltään oppilaan sopeuttamisessa uuteen ympäristöön ja maahan.


Suomeen siis tuodaan "työperäisiksi maahanmuuttajiksi" aikuisia ulkomaalaisia ihmisiä, jotka työllistyvät ulkomaalaisten lasten koulunkäyntiavustajiksi suomalaisten veronmaksajien rahoilla. Nämä suomea osaamattomat ulkomaalaiset aikuiset puhuvat työkseen omaa äidinkieltään samasta maasta kotoisin olevien lasten kanssa:

Moni maahanmuuttaja on saanut opinnoissaan apua koulunkäyntiavustajalta. Marraskuussa 2006 alkoi Oulun aikuiskoulutuskeskuksessa ensimmäinen Pohjois-Suomessa kokonaan maahanmuuttajille suunnattu koulunkäyntiavustajakoulutus. Koulutus toteutettiin työvoimapoliittisena koulutuksena, jonka aikana maahanmuuttajat suorittavat koulunkäyntiavustajan ammattitutkinnon ja saavat valmiuksia asioimistulkkaukseen sekä oman äidinkielen opettamiseen. Kurssin aloittaneesta 15 oppilaasta 13 valmistuu elokuun puolivälissä koulunkäyntiavustajiksi. Opiskelijoita on yhdeksästä eri maasta ja he puhuvat yhdeksää eri kieltä äidinkielenään: vietnamia, venäjää, bengalia, turkkia, sibuanoa, thaita, espanjaa, englantia ja assyriaa.


Suomalaisten veronmaksajien rahoista maksetaan siis esim. vietnamilaisille, bangladeshilaisille, turkkilaisille, thaimaalaisille ym. ulkomaalaisille aikuisille palkkaa siitä, että he puhuvat vietnamia, bengalia, turkkia, thaita ym. kieliä vietnamilaisille, bangladeshilaisille, turkkilaisille, thaimaalaisille ym. ulkomaalaisille lapsille.

Tästä touhusta käytetään nimitystä "maahanmuuttajat koulun voimavarana", joten ilmeisesti nykyisen maahanmuuttopolitiikan kannattajat pitävät tällaista toimintaa positiivisena juttuna ja hyvänä argumenttina maahanmuuton ja monikulttuurisuuden lisäämisen puolesta.

Parodia on jo kauan ollut mahdotonta. Ne tekevät sen itse.

- Paavo Haavikko: Puut, kaikki heidän vihreytensä (1966).

Ei kommentteja: