sunnuntai 8. kesäkuuta 2008

Muslimien maahanmuutto on merkittävä uhka yhteiskunnan turvallisuudelle

Suomen turvallisuusviranomaiset pitävät muslimien maahanmuuttoa merkittävänä uhkana länsimaisen yhteiskunnan turvallisuudelle:

Suomalainen yhteiskunta on muuttumassa monikulttuuriseksi ja monietniseksi, mikä voi lisätä radikalisoitumisen riskiä. Maahanmuutto lisääntyy, ja uudet etniset vähemmistömme hakevat paikkaansa yhteiskunnassamme. Suomessa asuu tällä hetkellä noin 30000–40000 muslimia pääosin suurimpiin kaupunkeihimme sijoittuneena. Eurooppalaiset trendit osoittavat, että muslimimaahanmuuttajien ja käännynnäisten radikalisoituminen on vakavasti otettava uhka. Suomessa tilanne on kuitenkin helpompi kuin monissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Eurooppalaisessa keskustelussa korostuvat monikulttuuristen yhteiskuntien ongelmat: gettoutuminen, ääriliikkeet, sosiaalinen syrjäytyminen, työttömyys ja näköalattomuus. Muslimien keskuudessa radikalisoituminen on edelleen kiihtynyt Euroopassa. Muslimialueiden konflikteilla on keskeinen merkitys radikalisoitumiseen myös länsimaissa asuvien muslimien keskuudessa. Konfliktit saattavat johtaa lisääntyneisiin pakolaisvirtoihin Euroopan maihin, myös Suomeen. Pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien joukossa kohdemaahan saattaa saapua henkilöitä, jotka pyrkivät tukemaan lähtömaansa vastarinta- ja terroriryhmiä eri tavoin. Radikalisoitumista lisäävänä osatekijänä on ollut myös eri tahojen harjoittama yhä tehokkaampi propagandatoiminta.


-- Järjestäytynyt yhteiskunta ja terrorismin torjunta-asiantuntijatyöryhmän loppuraportti.

(Lähde: Ulkoasiainministeriön turvallisuusasiantuntija Kirsti Westphalen.)

Mieti, miksi Yle ja Hesari eivät ole kertoneet sinulle tästä yhtään mitään.

Ei kommentteja: