sunnuntai 12. huhtikuuta 2009

Kansalaismielipide vs. massamielipide

Aito kansalaismielipide ja kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa voidaan määritellä seuraavilla kriteereillä:

1. Lähes yhtä moni kansalainen ilmaisee mielipiteitään julkisesti kuin vastaanottaa niitä.

2. Julkinen kommunikointi on järjestetty siten, että kansalaisilla on mahdollisuus välittömästi ja tehokkaasti vastata mihin tahansa julkisuudessa esitettyyn mielipiteeseen. Mielipiteitä muodostetaan tällaisen kansalaiskeskustelun pohjalta

3. Kansalaisilla on käytössään tehokkaita väyliä poliittiseen tms. vaikuttamiseen, myös - jos se on tarpeellista - valtaapitävää "eliittiä" vastaan. Tämä on käytännössä mahdollista vain kansalaisten järjestäytyessä laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Vapaa järjestäytymisoikeus (yhdistys, puolue, yhteisö, liike, jne.) ja sananvapaus ovat välttämättömiä kansalaisten vapaudelle ja vaikutusmahdollisuuksille.

4. Valtaapitävien instituutiot, toimihenkilöt ja heidän resurssinsa eivät ole soluttautuneet ja levittäytyneet hallitsemaan, ohjaamaan ja estämään kansalaisten mielipiteitä ja yhteistä vaikuttamista.

Massamielipide voidaan määritellä seuraavilla kriteereillä:

1. Paljon vähemmän kansalaisia ilmaisee mielipiteitään julkisesti kuin vastaanottaa niitä. Kansalaiset ovat abstrakti kokoelma yksilöitä, jotka saavat mielipiteensä lähinnä massamediasta.

2. Kommunikaatiomahdollisuudet on järjestetty ja ylläpidetty siten, että kansalaisten on vaikeaa tai mahdotonta vastata julkisiin mielipiteisiin välittömästi tai niin, että niillä olisi vaikutusta.

3. Valtaapitävä "eliitti" organisoi ja hallitsee niitä kanavia, joilla mielipide voidaan muuttaa poliittiseksi tms. vaikuttamiseksi.

4. Kansalaisten massalla ei ole autonomiaa suhteessa valtaapitäviin; valtaapitävien instituutiot, toimihenkilöt ja heidän resurssinsa ovat soluttautuneet ja levittäytyneet kansalaisten keskuuteen estäen vapaan mielipiteenmuodostuksen ja niiden yhteisen poliittisen tms. toteuttamisen. Kansalaisten vapaa järjestäytymisoikeus on estetty tai sitä on rajoitettu valtaapitävien eksklusiivisten etujen mukaisesti.

3 kommenttia:

Keskustelua suomalaisista arvoista kirjoitti...

Reipasta keskustelua toivon ma

Tervetuloa keskustelemaan ryssä- ja neekerisanoista

http://keskustelua-neekeri-ja-ryssa-sanasta.blogspot.com/

Kansakunnallinen ryssä- ja neekerivaltuutettu Seppo Lehto
Laukkuryssän poika

Jukka kirjoitti...

Massamielipiteen tarkoituksena on kansan manipulointi valtaapitävien palvelijoiksi ja kansalaismielipiteen funktio on keskustella ja vaikuttaa asioihin.

Kolmas joukkomielipiteen muoto on myös olemassa. Sitä voisi kutsua vaikka kansanmielipiteeksi.

Kansanmielipide on koordinoitu poliittinen ohjelma, jonka päämääränä ei ole enää keskustella päämääristä ja yksityiskohdista, vaan luoda poliittiselle liikkeelle koordinoitu mielipide jota aletaan yhdessä toteuttaa.

Kun Mbuti-keräilijämetsästäjä-heimon miehet ovat keskustelleet aikansa siitä mihin suuntaan metsästysretki tänään kohdistuu ja minkälaista riistaa on tarkoitus metsästää, konsensus saavutaan, se todetaan hyväksi mielipiteeksi ja metsän tahdoksi. Metsän tahto toteutetaan eikä sitä kyseenalaisteta enää. Sen toteuttamiseksi muodostetaan metsästysporukka.

Maahanmuuttokriittinen liike on "ymmärtänyt metsän tahdon" siltä osin mitä islamilaisen maahanmuuttoon tulee. "Metsä" suhtautuu islamilaiseen maaahanmuuttoon kielteisesti. "Metsän tahdon" toteuttamiseksi on luotu porukka, jonka nimi on Homma.

Kalle kirjoitti...

"Maahanmuuttokriittinen liike on "ymmärtänyt metsän tahdon" siltä osin mitä islamilaisen maahanmuuttoon tulee. "Metsä" suhtautuu islamilaiseen maaahanmuuttoon kielteisesti. "Metsän tahdon" toteuttamiseksi on luotu porukka, jonka nimi on Homma."

...no milloin porukka lähtee rynkyt kädessä metsälle?