tiistai 6. toukokuuta 2008

Somalien rikollisuudesta


Turun Sanomat
kertoi jokin aika sitten rikollisuudesta:

Ryöstöjen määrä oli vuonna 2007 samaa tasoa kuin vuonna 1980 eli poliisin tietoon tuli 1 796 ryöstörikosta, joista 209 oli törkeätä. Vuotuiset määrät olivat 1990-luvun alussa ja lopussa lähes 2 700, mutta ryöstörikollisuuden taso on pysynyt aina 1970-luvulta alkaen melko vakaana.

Suomen ryöstötaso vastaa Pohjoismaiden ja Länsi-Euroopan keskiarvoa.

Etnisten vähemmistöjen edustajat ovat syyllisistä selvästi yliedustettuina.

Syyllisistä 50 prosenttia edustaa valtaväestöä, 18 prosenttia romaneja, 12 somaleja ja 5 muita maahanmuuttajia. Uhreista 90 prosenttia kuuluu valtaväestöön.Tämä on mielenkiintoista suhteutettuna siihen, että Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa asui vuonna 2007 vain 4 852 Somalian kansalaista. Somalit tekivät 1796 ryöstöstä 12% eli 216 ryöstöä. Tämä on siis 1 ryöstö per 22 somalia.

Suomen kansalaisuuden omaavia somaleja on suunnilleen yhtä paljon kuin Somalian kansalaisia. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2007 Suomessa asui kaiken kaikkiaan 9 810 henkilöä, joiden äidinkieli on somalia. Suomen kansalaisuuden omaavia somaleja on siis 4958. Jos nämä tekevät yhtä paljon ryöstöjä per henki kuin Suomessa asuvat Somalian kansalaiset, tämä merkitsee 225 ryöstöä. Suomessa asuvat vajaat kymmenentuhatta somalia tekevät siis yhteensä n. 440 ryöstöä vuodessa.

Kaikista Suomessa tehdyistä 1 796 ryöstöstä vain 50% oli "valtaväestön" tekemiä. Tässäkin on laskettu valtaväestöksi kaikki Suomen kansalaiset lukuunottamatta mustalaisia. Jostain syystä mustalaiset on tilastoitu erikseen: vaikka mustalaisia on vain noin kymmenentuhatta henkeä eli noin kaksi promillea (0,2%) Suomen väestöstä, he tehtailevat 18% ryöstöistä.

Kaikki Suomen kansalaisuuden saaneiden maahanmuuttajien tekemät rikokset ovat mukana "valtaväestön" tekemien rikosten joukossa. Suomessahan ei ole mitään sellaista väestön rodullista tai etnistä luokitusjärjestelmää, jonka perusteella esimerkiksi rikostilastot voitaisiin jaotella rikoksentekijän rodun tai etnisyyden mukaan. USA:ssa tällainen luokitusjärjestelmä on olemassa, joten USA:n rikostilastoissa on selvästi nähtävissä rotujen väliset erot rikollisuudessa.

Nämä erot ovat tietysti niitä tosiasioita, joiden olemassaoloa valtionsyyttäjä Mika Illmanin ja ex-vähemmistövaltuutettu, nyk. apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen kaltaiset fanaatikot yrittävät epätoivoisesti kiistää.

Koska Suomessa ei ole vastaavia tilastoja Suomen kansalaisten etnisestä jakaumasta, ylläolevassa "valtaväestössä" on mukana Suomen kansalaisuuden saaneet maahanmuuttajat. Kaikista Suomessa tehdyistä 1 796 ryöstöstä 50% eli 898 ryöstöä oli tilastojen mukaan "valtaväestön" tekemiä, mutta tästä on vähennettävä Suomen kansalaisuuden saaneiden somalien tekemät n. 225 ryöstöä.

Muut maahanmuuttajat kuin somalit tekivät 5% kaikista 1 796 ryöstöstä eli 90 ryöstöä. Tähän on laskettu mukaan vain ulkomaiden kansalaiset, joita oli Suomessa tilastojen mukaan 132 708 henkeä vuonna 2007. Näistä ulkomaiden kansalaisista Somalian kansalaisia oli 4852, joten muiden ulkomaiden kansalaisia oli yhteensä 127 856. Nämä ihmiset tekivät yhteensä 90 ryöstöä, mikä merkitsee 1 ryöstöä n. 1420 henkeä kohti. Ero on huima verrattuna siihen, että somalit tekivät yhden ryöstön per 22 henkeä.

Etnisesti vierasperäisiä eli äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia oli Suomessa vuonna 2007 yhteensä 172 928 henkeä. Vuonna 2007 Suomessa asui 8 349 Ruotsin kansalaista, joista valtaenemmistö lienee äidinkielenään suomea tai ruotsia puhuvia.

En löytänyt mitään tilastotietoja siitä, mitä kieltä minkäkin maan Suomessa asuvat kansalaiset puhuvat. Jos kaikki Suomessa asuvat Ruotsin kansalaiset puhuisivat äidinkielenään suomea, ruotsia tai saamea, kaikki nämä 8 349 Ruotsin kansalaista pitäisi vähentää Suomessa asuvien 132 708 ulkomaalaisen joukosta etnisesti vierasperäisestä väestöstä puhuttaessa.

Jäljelle jää siis 124 359 ulkomaalaista. Etnisesti vierasperäisiä ihmisiä oli kuitenkin 172 928 henkeä, joten heistä 48 569 on Suomen kansalaisuuden saaneita maahanmuuttajia. Kun näistä vähennetään 4958 Suomen kansalaisuuden saanutta somalia, muita Suomen kansalaisuuden saaneita maahanmuuttajia on siis 43 611 henkeä.

Jos nämä Suomen kansalaisuuden saaneet ei-somalitaustaiset maahanmuuttajat tekevät yhtä paljon ryöstöjä per henki kuin Suomessa asuvat muiden ulkomaiden kuin Somalian kansalaiset, heidän kontolleen tulee n.30 ryöstöä vuodessa.

Suomalaisten tekemiksi tilastoiduista 898 ryöstöstä oli Suomen kansalaisuuden saaneiden somalien tekemiä n. 225 ryöstöä ja muiden Suomen kansalaisuuden saaneiden maahanmuuttajien tekemiä n. 30 ryöstöä. Suomalaisten tekemiksi jää vain n. 640 ryöstöä.

Suomen koko väkiluku oli viime vuonna 5 300 484, josta etnisesti vierasperäisiä oli 172 928 henkeä. Etnisesti suomalaisia on siis 5 127 556. Laskettaessa etnisesti suomalaisten Suomen kansalaisten tekemiä rikoksia pitäisi vähentää em. etnisesti suomalaisten kokonaisluvusta 8 349 Ruotsin kansalaista, jos he kaikki olisivat etnisesti ruotsalaisia tai ruotsinsuomalaisia. Tämä ei kuitenkaan ole mitenkään itsestäänselvää, koska Suomessa asuvat Ruotsin kansalaiset voivat olla yhtä hyvin vaikka arabeja.

Oletetaan, että etnisesti suomalaisia Suomen kansalaisia asuu Suomessa n. 5 120 000. Kun tämä luku jaetaan suomalaisten tekemillä 640 ryöstöllä, tuloksena on vain 1 ryöstö per 8000 henkeä. Jälleen näemme suunnattoman kontrastin verrattuna siihen, että somalit tekivät yhden ryöstön per 22 henkeä.

Summa summarum:

Suomessa vuonna 2007 somalit tekivät yhden ryöstön per 22 henkeä, muut maahanmuuttajat yhden ryöstön n. 1420 henkeä kohti ja suomalaiset yhden ryöstön per 8000 henkeä; somalit tekevät siis monisatakertaisesti enemmän ryöstöjä kuin suomalaiset (n. 360 kertaa enemmän), muutkin maahanmuuttajat tekivät ryöstöjä moninkertaisesti enemmän kuin suomalaiset (keskimäärin 5-6-kertaisesti enemmän) ja somalit tekivät monikymmenkertaisesti enemmän ryöstöjä kuin muut maahanmuuttajat (yli 60-kertaisesti enemmän).

Tämä on taas niitä tosiasioita, joiden kertomisen Mikko Puumalainen, Mika Illman, Kirsi Westphalen ja nykyinen vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää yrittävät fanaattisella vimmalla kieltää.4 kommenttia:

Kumitonttu kirjoitti...

Mikähän mahtaa olla alaikäisten raskaudenkeskeytyksissä tilanne? Säännöllisesti ympäri maailmaa esiin nousevat kunniamurhat saavat uskomaan, että tietämättömyys ja ahdinko yhdistyisivät tässäkin asiassa varsin kohtalokkaalla tavalla.

Herja kirjoitti...

Suomen kansalaisuuden saaneiden somalien osalta kannattaa huomauttaa, että kyseessä on arvio niin kauan kun kiistämättömiä tilastoja ei ole saatavilla. Heidän osuudellaan rikostilastoissa voi toki spekuloida enkä näe mitään syytä miksi he tekisivät vähemmän rikoksia kun ottaa huomioon, että Suomessa syntyvät somalit saavat kansalaisuuden automaattisesti eikä kansalaisuuden saaminen siis merkitse integroitumista.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Suomen kansalaisuuden saaneet somalit voivat tehdä jopa enemmän rikoksia per henki kuin Suomessa asuvat Somalian kansalaiset, koska Suomen kansalaisia ei voi karkoittaa Suomesta.

Suomessa asuvat ulkomaiden kansalaiset voivat vältellä rikosten tekemistä karkoitusuhan vuoksi. Suomen kansalaisille voidaan antaa rikoksista rangaistukseksi vain sakkoja tai vankeutta, Suomessa asuville ulkomaiden kansalaisille voidaan antaa lisäksi karkoitustuomio. Niinpä samasta rikoksesta annettava rangaistus on kokonaisuudessaan pienempi Suomen kansalaisille kuin Suomessa asuville ulkomaiden kansalaisille, joten rikosoikeudellisten rangaistusten yleisestävä vaikutus eli ns. pelotevaikutus on suurempi Suomessa asuville ulkomaiden kansalaisille kuin Suomen kansalaisille.

Tästä syystä voidaan olettaa, että Suomen kansalaisuuden saaneet somalit tekevät jopa enemmän rikoksia per henki kuin Suomessa asuvat Somalian kansalaiset.

reino kirjoitti...

Stat.fi kertoo, että kansalaisuuden saaneissa alle 10-vuotiaiden somppujen osuus on tuplat (1000 vs. 500) verrattuna kansalaisuudettomiin.

Jos lähdetään siitä, että pikkukakarat ei kuitenkaan aivan kauheasti tee vakavia rikoksia ja siitä (hurskaasta uskomuksestani), että kansalaisuuden saaneet somalit olisivat edes jollain lailla keskimääräistä sopeutuneempaa ja kelvollisempaa porukkaa, niin minun mielestäni on tilastollisesti perusteetonta sanoa, että kansalaisuuden saaneet somalit tekisivät yhtä paljon tai jopa enemmän rikoksia per nuppi kuin kansalaisuudettomat.

Ongelma on se, että me emme voi tietää. Jos myös rikostilastot tehtäisiin etnisten/kieliryhmien perusteella, niin sen jälkeen kellään ei olisi nokan koputtamista.

Toisaalta Suomessa vasta odotellaan kultamunien kuoriutumista. Eli vaikka nämä ensimmäisen sukupolven kansalaisuuden saaneet somalit olisivatkin tavallista kunnollisempia, kuten minä ajattelen, niin Ranskan ja Ruotsin mallin mukaan se toinen eli kultamunasukupolvi pyyhkii mummolla pöydän rikostilastoissa.