torstai 8. heinäkuuta 2010

"Maahanmuuttajia halutaan asuttaa jokaiseen kuntaan"

Turun Sanomat:

Maahanmuuttajia halutaan asuttaa jokaiseen kuntaan


Ai halutaan? Kuka haluaa? En minä ainakaan halua.

Turun Sanomat 6.7 2010 02:32:41

Varsinais-Suomi yrittää parantaa vetovoimaansa monikulttuurisuuden avulla.


Ai yrittää vai? Kuka on tämä taho, joka esiintyy nimellä "Varsinais-Suomi"? Varsinais-Suomessa asuu satojatuhansia ihmisiä. Näistä arviolta 99 % ei halua "parantaa vetovoimaansa monikulttuurisuuden avulla". Kuka siis on se hullu, jonka mielestä "monikulttuurisuus" (=kehitysmaista Suomeen suuntautuva maahanmuutto) jotenkin "parantaa Varsinais-Suomen vetovoimaa"?

Miten "monikulttuurisuus" eli kehitysmaista tulleiden väestöaineksien läsnäolo Suomessa voisi olla millään tavalla hyväksi Suomelle?

Miten kehitysmaista tulevista maahanmuuttajista voisi olla mitään muuta kuin haittaa?

Siirtolaisten sijoittaminen maakunnan jokaiseen kuntaan on yksi Varsinais-Suomen liiton uuden maakuntastrategian monista tavoitteista, joihin kaikkien pitäjien toivotaan sitoutuvan.

"Varsinais-Suomen liitto" siis painostaa kaikkia Varsinais-Suomen kuntia "siirtolaisten" vastaanottamiseen. Tässä olisi hyvä syy antaa kenkää kaikille "Varsinais-Suomen liiton" vastuuhenkilöille.

Katsotaanpas, mitä roskaväkeä on asialla:

Varsinais-Suomen liitto

28 kunnan muodostama kuntayhtymä, joka rahoittaa toimintaansa kuntien väestömääriin perustuvilla maksuosuuksilla. Liitto toimii aluekehitysviranomaisena sekä suunnittelu- ja edunvalvontaorganisaationa. Työntekijöitä liitossa on noin 60.

...

Demokraattinen päätöksentekijä

Korkein päättävä elin on 100-jäseninen maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ovat kotikuntiensa kunnanvaltuutettuja. Maakuntavaltuuston puheenjohtajiston muodostavat pj. Timo Kaunisto (kesk), Mikko Rönnholm (sdp), Aleksi Randell (kok), Pirjo Rinne (vas). Maakuntavaltuuston alaisuudessa toimii 19-jäseninen maakuntahallitus. Maakuntahallituksen puheenjohtajiston muodostavat pj. Ilkka Kanerva (kok), Ari Korhonen (sdp), Pekka Myllymäki (kesk). Viraston esimies on maakuntajohtaja Juho Savo.


Kenkää kaikille, jos ja kun kukaan heistä ei ole vastustanut tuollaista maahanmuuttajien pakkosyöttöä jokaiseen kuntaan.

Mikäs oikeastaan on tämän puljun tarkoitus?

Varsinais-Suomen liitto

Toiminnan tavoitteena on jäsenkuntien asukkaiden hyvinvoinnin, hyvän asumisen ja työllisyyden sekä menestyvän elinkeinoelämän edistäminen ja ylläpitäminen.
www.varsinais-suomi.fi/


Miksi siis lafka tyrkyttää kehitysmaista peräisin olevia väestöaineksia jokaiseen kuntaan?

Miksi pulju toimii omien julkilausuttujen periaatteidensa vastaisesti?

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) lähestyy pian maakunnan eri seutukuntia aloitteella, joka ehdottaa erityisesti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamista.

Tässä siis väkisin tyrkytetään kuntiin juuri sellaisia ihmisiä, jotka ovat sosioekonomisesti, kulttuurillisesti ja geneettisesti kaikkein ongelmallisinta ainesta. Turvapaikanhakijathan ovat poikkeuksetta peräisin kehitysmaista ja useimmat heistä Lähi-idän tai Keski-Aasian islamilaisista maista (Irak, Afganistan) tai Afrikan maista (Somalia, Sudan, Kongo).

Toistaiseksi pakolaisia ja turvapaikanhakijoita ovat vastaanottaneet vain Turun ja Salon seutujen kunnat ja osa niistäkin on lämmennyt hyvin hitaasti. Varsinais-Suomen 28 kunnasta vain kuusi on päättänyt osallistua vastaanottotyöhön.

– Tässä on yllättäen mennyt monta vuotta, Myllymäki toteaa.


Idioottien mielestä on tietysti yllättävää, että ihmiset eivät halua ongelmallisia väestöaineksia kotikuntiinsa.

Useimmat kunnat eivät halua heittää rahaa roskiin eivätkä halua rikollisuuden kasvavan. Tässä ei ole mitään yllättävää. Päinvastoin se on yllättävää, että niinkin paljon kuin 6 kuntaa 28:sta on halunnut vastaanottaa veronmaksajien rahoja kuluttavaa ja rikollisuutta kasvattavaa ongelmaväestöä.

Uuden maakuntastrategian tehnyt Varsinais-Suomen liitto haluaa kaikkien kuntien osallistuvan työhön, koska kansainvälistyvä maailma edellyttää liiton mielestä moniarvoisempaa yhteiskuntaa.


Jopas on sairasta propagandaa.

Maailman "kansainvälistyminen" eli globalisaatio ei mitenkään edellytä monikulttuurisuutta. Moniarvoisuus on eri asia kuin monikulttuurisuus. Se ei mitenkään edistä moniarvoisuutta, että Suomeen tuodaan ihmisiä takapajuisista, ahdasmielisistä kehitysmaakulttuureista.

Varsinais-Suomen liiton johtoportaalle pitäisi antaa kenkä jo siksikin, että pulju tuottaa niin sairasta propagandadiskurssia kuin "kansainvälistyvä maailma edellyttää liiton mielestä moniarvoisempaa yhteiskuntaa" perusteluna kehitysmaalaisten väestöaineksien asuttamiselle Varsinais-Suomen joka kuntaan.

– Yritykset, kunnat ja koko väestö tarvitsevat enemmän tietoa ymmärtääkseen paremmin eri kulttuuritaustan omaavia kanssaihmisiä positiivisemman asenteen luomiseksi.

Kiitos, minulla on jo paljon tietoa "eri kulttuuritaustan omaavista ihmisistä". Juuri siksi minulla onkin negatiivinen asenne islamilaisesta kulttuurista ym. kehitysmaakulttuureista lähtöisin olevien väestöaineksien Suomeen tuloon.

Ne, joilla on positiivinen asenne kehitysmaista Suomeen suuntautuvaan maahanmuuttoon, eivät tiedä ko. maiden kulttuureista yhtään mitään.

Tiedon lisääntyminen ei todellakaan luo positiivisempaa asennetta kehitysmaakulttuureista lähtöisin olevien ihmisten Suomeen muuttoa kohtaan. Toisia kulttuureita eli modernin länsimaisen kulttuurin ulkopuolisia takapajuisia kehitysmaakulttuureita koskevan tiedon lisääntyminen nimenomaan muuttaa kehitysmaista Suomeen suuntautuvaa maahanmuuttoa koskevia asenteita paljon negatiivisemmiksi.

Vasta tällöin siirtolaisista tulee kansainvälistyvän maakunnan voimavara, maakuntastrategia linjaa.

Onpas typerää retoriikkaa jälleen. "Siirtolaisista" tulee "voimavara" vain, jos suomalaiset ottavat "positiivisemman asenteen" kehitysmaista tulleita "eri kulttuuritaustan omaavia kanssaihmisiä" kohtaan.

Eihän maahanmuuton hyödyllisyys Suomelle voi riippua siitä, että suomalaiset itse ottavat "positiivisemman asenteen". Maahanmuuttajista on Suomelle joko hyötyä tai haittaa. Haitallinen, esim. veronmaksajien rahoja sosiaalietuuksien ja julkisten palvelujen muodossa kuluttava tai rikoksia tekevä tai kulttuurillisesti sopeutumaton maahanmuuttaja ei muutu hyödylliseksi, vaikka kukkahattutädit ym. paapojat ottaisivat tätä rikollista/sosiaalipummia/ sopeutumiskyvytöntä kohtaan "positiivisemman asenteen". Se asenne ei mitenkään vähennä suomalaisten veronmaksajien rahoilla elävän maahanmuuttajan aiheuttamia kustannuksia tai rikollisen tekemiä rikoksia tai sopeutumattoman sopeutumattomuutta.

Itse asiassa tämä "positiivinen asenne toisenlaisen kulttuurin omaavia ihmisiä kohtaan" eli toiseuden ihailu (=oikofobia, oman kulttuurin pelko, ksenofobian peilikuva, vieraan kulttuurin ihailu ja oman kulttuurin inhoaminen) nimenomaan estää maahanmuuttajien sopeutumista eli ns. kotoutumista eli integroitumista.

Monikulttuurisuusideologia on juuri tätä: se estää maahanmuuttajien integroitumisen eli sopeutumisen suomalaiseen kulttuuriin, koska ideologia palvoo maahanmuuttajia nimenomaan toiseuden edustajina, mahdollisimman erilaisina. Tästä on esimerkkinä muslimien erilliset uimahallivuorot, muslimien vapautus koulun musiikkitunneilta, islamilainen uskonnonopetus suomalaisissa peruskouluissa suomalaisten veronmaksajien rahoilla, muslimien erityisruokavaliot suomalaisissa kouluissa, lastentarhoissa ja armeijassa, erilliset vieraskieliset lastentarhat jne. Mitä erikoisempia maahanmuuttajat ovat, sitä enemmän heitä ihastellaan jonkinlaisina söpöinä maskotteina, lemmikkeinä, halinalleina, pittoreskeina Toiseuden edustajina.

Kommentteja TS:n keskustelupalstalta (kopioitu tänne talteen siltä varalta, että ne poistetaan TS:n sivuilta Mika Illmanin, Johanna Suurpään, Tuija Braxin, Anne Holmlundin, Ritva Viljasen tms. tahon vaatimuksesta):

Thors syypää ongelmiin.

4000 somalia ottaa jo jonossa, kiirettä pitää. Loput käy lomalla täällä veronmaksajien laskuun.

"Jiihaa!" kirjoitti 6.7.2010 03:40Varsinais-Suomen hautajaiset

No niin, nyt on tulossa sitten Suomen sisäinenkin pakolaisongelma, kaikki ne (99.9%) jotka eivät allekirjoita tuota käsittämätöntä "monikulttuurisuus on ihanaa ja välttämätöntä" jargonia, haluavat pois sen ihanan rikkauden tieltä ja on erittäin vähän alueita, jotka kestävät kymmeniä turkulaisia, joten jonkin asteisia sisäisiä selkkauksia on odotettavissa...

No, ehkä tähän voisi puuttua vielä lähettämällä tuon jorinan laatijat , hyvinä ihmisinä, oikeisiin monikulttuurisuus ja avustus tehtäviin sinne missä on ongelmia tai ainakin vähintään estää heitä tuomasta niitä tänne.

Aukaiskaa ihmiset silmänne ja pistäkää naamat ja nimet ylös näistä virkamiehistä ja poliittisista "päätäjistä", he ovat Teidän palkkaamianne, Teidän etujenne ajajia ja se ei kai ole Teidän etunne, että Suomi muutetaan velkarahalla maailman sosiaalitoimistoksi ja sekakulttuuriksi missä mikään ei toimi, paitsi ihqu värinä ja yllätysseksi.

Suomeen kyllä mahtuu, kaikki maailman ihmiset mahtuisivat vieläkin Inarijärven jäälle, mutta miten toimii yhteiskunta, jonne tuodaan yht'äkkiä ihmisiä, joiden ainoa merkittävä taito on tosiaan seisoa? Tosin ei Inarin jäällä, onhan niitä kauppakeskuksia, niin kauan kuin on maksavia asiakkaita..

"500 000 000 nälkää näkevää" kirjoitti 6.7.2010 08:07Hyysärit herätkää

Eikö demokratiaan kuulu enemmistön mielipiteen kuuleminen ollenkaan? Kansa ei halua loisia elättää. Maahanmuutto ei tule hyväksytyksi propagandalla, vaan hankkimalla oikeasti maallemme hyödyksi olevia ulkomaalaisia markkinaehtojen mukaan. Roskahommiin meillä riittää omakin väki.

"veronmaksaja" kirjoitti 6.7.2010 08:52Joka niemeen, notkoon ja saarelmaan

Haluavat poliitikkomme afrikkalaisia. Hyvin harva ei-poliitikko haluaa.

Mitä jos käytettäisiin varamme oman kansan etujen mukaisesti.

Mitä voimme tehdä? Itse olen lopettanut ylitöiden tekemisen ja alan pian eläkeiläiseksi 50-vuotiaana. Mitä enemmän varoja valtiolla ja kunnilla, sitä mittavampi kansanvaellus Suomeen.

Sitten pitää tietysti myös äänestää oikein, ei niin kuin tähän asti.

"Tomi" kirjoitti 6.7.2010 09:43Roskahommat ja oikeat työt
Vastaus viestiin veronmaksaja 6.7.2010 08:52

Roskahommia ovat vain sellaiset nimikkeet kuin, maahanmuuttoministeri, maahanmuuttoasiantuntija, monikulttuurisuuskoordinaattori, monikulttuurisuusasiantuntija...

Ovat jopa niin roskahommia, että en käsitä, miksi kukaan haluaa maksaa näille suomalaisten syyllistämisestä ja jatkuvasta häpäisystä.

Kuka on se Joku joka maksaa? Miksi? Millä rahalla?

"500 000 000 nälkää näkevää" kirjoitti 6.7.2010 09:45voivoi
Vastaus viestiin Esimerkin voima 6.7.2010 08:50

Vai että katastrofia ollaan oikein tyrkyttämässä joka niemeen ja notkelmaan?

Kohta saa tosiaan alata katsomaan sellaista kuntaa ja aluetta jossa voisi asua turvassa ilman näitä "rikastajia" jotka seisovat kauppakeskusten liepeillä, valtion kustantamina...koko elämänsä.

Lopettakaa jo tämä hullutus, menkää katsomaan Itäkeskukseen näitä "työvoimareservejä" ja sanokaa sitten onko heistä uuta kuin kudsnannuksia veronmaksajille.

"aake" kirjoitti 6.7.2010 14:07Huomioita

"Yritykset, kunnat ja koko väestö tarvitsevat enemmän tietoa ymmärtääkseen paremmin eri kulttuuritaustan omaavia kanssaihmisiä positiivisemman asenteen luomiseksi."

Kuka kirjoittaa näin huonoa suomea? Tämä lausehan on kuin jollakin puppulausegeneraattorilla tehty. Lisäksi sanat 'omata' ja 'kanssaihminen' ovat svetisismejä. Teksti jatkuu:

"Vasta tällöin siirtolaisista tulee kansainvälistyvän maakunnan voimavara, maakuntastrategia linjaa."

Tässähän esitetään, että siirtolaiset eivät ainakaan vielä ole Varsinais-Suomen voimavara. Jos näin on, onko syy tosiaan alkuperäisväestössä? Voisiko kuitenkin olla niin, että esimerkiksi tulijoiden osaamistaso ei vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia? Millä perusteella on syytä uskoa, että kantaväestöön kohdistuva tiedottaminen muuttaisi maahanmuuton kannattavaksi?

"ikjm" kirjoitti 6.7.2010 17:58Kansanvalta vaihtunut virkamiesvaltaan

Uskomattoman röyhkeäksi ovat virkamiehet menneet ajaessaan perusteetonta maahnamuuttoa.

"Heikki Luoto" kirjoitti 6.7.2010 22:31Järki käteen

"Varsinais-Suomi yrittää parantaa vetovoimaansa monikulttuurisuuden

avulla. Siirtolaisten sijoittaminen maakunnan jokaiseen kuntaan on yksi

Varsinais-Suomen liiton uuden maakuntastrategian monista tavoitteista,

joihin kaikkien pitäjien toivotaan sitoutuvan."

Groteskia ja oksettavaa touhua. Vai että monikulttuurisuus on vetovoimatekijä? Hahhah. Kas kun ei ehtymätön voimavara ja ikuinen rikkaus. Tai ikuisen elämän lähde, suoranainen Graalin malja.

Ennemmin tai myöhemmin tämän kaltainen, suomalaisia alentava hulluuspolitiikka tulee päätepisteeseen - tavalla tai toisella. Kaikkien edun mukaista olisi, että muutos toteutuu vaalien kautta.

Kuka kumma voi olla niin täydellisen pihalla, että luulee monikulttuurisuutta toteuttavan humanitaarisen maahanmuuton hyödyttävän meitä millään tavalla? Humanitaarinen maahanmuutto MAKSAA suomalaisille noin 1 miljardia euroa vuodessa. Tämän lisäksi humanitaarinen, islamilaisista maista Suomeen suuntautuva maahanmuutto kavantaa oman hyväksi ja arvokkaaksi havaitun kulttuurimme harjoittamisen mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Näissä asioissa tosiaan olisi ensiarvoisen tärkeää osata pitää perspektiivi ainakin 50 vuodessa tai ehkä vieläkin pidemmällä.

Minä en halua tyttärieni lapsilleni sellaista Suomea, jossa naiset ovat alempiarvoisia kuin miehet, jossa seksuaalivähemmistöjen edustajia syrjitään tai rangaistaan, tai jossa erinäiset heimot, suvut tai klaanit päättävät asiosta ja jossa uskonnollisella satukirjalla on keskeinen asema laeista, säädöksistä ja normeista päätettäessä.

"Perspektiivi" kirjoitti eilen klo. 11:35Pöntöstä alas koko Varsinais-Suomi

"Uuden maakuntastrategian tehnyt Varsinais-Suomen liitto haluaa kaikkien

kuntien osallistuvan työhön, koska kansainvälistyvä maailma edellyttää

liiton mielestä moniarvoisempaa yhteiskuntaa."

Maailmahan on kansainvälistynyt jo monettako tuhatta vuotta mutta nyt, yllätys yllätys se jokin määrittelemätön taho tai voima edellyttää jotain määrittelemätöntä moniarvoista yhteiskuntaa. Siis Suomi monirotuiseksi ja kaikki uskonnot heti joka kulmaan. Miksi? No siis ku se on niinku ihkuu sillai ja siis HEI kaikis niinku kunnon cityis on sellast.

"rontti" kirjoitti eilen klo. 22:072 kommenttia:

Kyllästynyt kirjoitti...

Olen usein ennenkin sanonut tämän saman: MIKSI ihmeessä Suomi väen väkisin tallaa samaa polkua kuin Ruotsi, vaikka kaikkien tiedossa on ns. monikulttuurisuuden tulokset: kaikenlainen kaaos ja epäviihtyvyys. Plus että kuntien resurssit heitetään kaivoon.

Täällä hössötetään että svenssonien täytyy vain tehdä töitä pitempään kuin aiemmin ja veroja korotetaan suoraan tai välillisesti, että saadaan ylläpitää hyvinvointia - voi voi kun se hyvinvointi alkaa näyttää svenssonien silmissä pahoinvoinnilta, varat ja resurssit kun alkavat enenevässä määrin valua ei-svenssoneille.

Kuka enää haluaa maksaa veroja ollenkaan? Rikkaat kunnat pitävät alueensa vapaina ja ostavat hyvän omantunnon maksamalla muille kunnille mamujen huollosta. Mutta kun niihin kuntiin ei tavallisella svenssonilla ole varaa muuttaa, asunnot ovat huippuhinnoissa.

Tämä tilanne on jo nyt kestämätön. Miten lienee 5-10 vuoden päästä?

Olipas ihme kyllä että TS edes päästi läpi tavallisten ihmisten kommentit.

Kohta tulee hulluksi kun lukee noita Ruotsin ja Suomen median välittämiä ääliöehdotuksia.

Mihinkähän tästä lähtisi pakoon? Saisikohan ruotsalainen jostain turvapaikan? Meille ei edes tarvitsisi kustantaa koko elämää, haluaisimme vain päästä elämään rauhassa johonkin, jossa ei ole näitä inhottavasti käyttäytyviä "rikastajia".

Anonyymi kirjoitti...

juu ei TOD. haluta kyllä minunkaan kuntaan. Ps. olen kuullut sellaisen hyvän uutisen että, Parolaan eivät yksinkertaisesti enään ota mitään murjaaneja ! hyvä hyvä hyvä

: )

näissä asioissa ironista kyllä, ovat juntitkin siististi cool !