lauantai 4. lokakuuta 2008

Ulkomaalaiset lapset vievät kouluopetuksen resursseja pois suomalaisilta lapsilta

Kunnallisvaaliehdokas Sonja Kytökangas (kd):


Olen huolissani koulujen määrärahoista. Ulkomaalaistaustaisten oppilaiden määrä kasvaa ripeästi. Heitä on nykyisellään n. 11 prosenttia.


Tämähän on aivan järkyttävää. Jos vieraskielisiä ja etnokulturaalisesti vierasperäisiä on KESKIMÄÄRIN 11 % Helsingin koululaisista, monissa yksittäisissä kouluissa ja yksittäisillä luokilla heitä saattaa olla esim. 20-30% tai jopa yli 50%. Maahanmuuttajathan ovat vahvasti painottuneet tiettyihin kaupunginosiin, joten he ovat vahvasti yliedustettuina näiden kaupunginosien kouluissa.

Sonja Kytökangas:


Vuonna 2025 joka neljäs helsinkiläinen koululainen on taustaltaan maahanmuuttaja.


Aivan järkyttävää. Tämä merkitsee käytännössä jo sitä, että joissakin yksittäisissä kouluissa ja yksittäisillä luokilla heitä saattaa olla aivan ylivoimainen enemmistö, esim. 75 %. Millainen oppimisympäristö on sellaisessa luokassa, jossa suurin osa oppilaista ei puhu äidinkielenään opetuskieltä eli suomea? Sellaisten oppilaiden oppimistulokset ovat tietysti helvetin huonoja.

Vieraskielisten lasten oppimisvaikeudet vievät opettajalta kaiken huomion ja estävät häntä opettamasta suomalaisia lapsia normaalisti. Ulkomaalaiset lapset ovat kiviriippa, joita opettajan täytyy vetää perässään. Suomalaisten lasten opetus heikentyy ulkomaalaisille annettavan hyvin alkeellisen ja hitaasti etenevän opetuksen tasolle.

Suomalaiset lapset kärsivät suuresti. He eivät voi mistään saada omaa osaamis- ja älykkyystasoaan vastaavaa opetusta. Tällöin suomalaiset lapset turhautuvat ja oireilevat mm. koulukiusaamisen ym. häiriköinnin kautta.

Sonja Kytökangas:


Muutoksen syynä on suomenkielisten lasten ikäluokkien pienentyminen sekä vierasperäisten lasten määrän lisääntyminen. Nopeimmin kasvava ryhmä ovat somaliaa puhuvat lapset.


Somaleitahan ei ole viime vuosina juuri lainkaan muuttanut Suomeen, joten somaliaa puhuvien lasten määrän lisääntyminen johtuu Suomessa jo pitkään (keskimäärin n. 15 vuotta) asuneiden somalien suuresta syntyvyydestä.

Kuulin eräältä Stakesin tutkijalta, että tilastojen mukaan Suomessa asuvilla somaleilla on keskimäärin seitsemän (7) lasta. Tätä tilastoa ei tietenkään ole julkaistu, koska se saisi suomalaisten hälytyskellot soimaan.

Sonja Kytökangas:


Koululaitokselle maahanmuuttajien määrän lisääntyminen tietää kasvavaa laskua. Suomea puhuva oppilas maksaa n. 7 000 euroa vuodessa, ulkomaalaisperäinen n. 10.500 euroa. Korkeampien kustannusten syynä on kotouttava opetus, suomen kielen opettamisen kustannukset ja oman äidinkielen opettaminen.

Kymmenentuhatta vieraskielistä koululaista aiheuttaa siis veronmaksajille saman verran kustannuksia kuin 15 000 suomalaista.

Jos näitä ulkomaalaisia lapsia ja nuoria ei olisi, veroja voitaisiin alentaa tuntuvasti leikkaamatta suomalaisten lasten ja nuorten koulutusmäärärahoja lainkaan.

Suomalainen yhteiskunta siis säästäisi valtavasti rahaa, jos maahanmuuttajat lapsineen palaisivat takaisin kotimaihinsa.

Sonja Kytökangas:

Helsinki harjoittaa jo ns. positiivista syrjintää, jossa monikulttuurisille kouluille ja kaupunginosille on annettu enemmän resursseja kuin muille. Tämä linjaus on nykyisellään riittävä. Mutta pelkään, että tulevaisuudessa valtaväestön opetuksen laatu kärsii, jos luokkahuoneessa on liikaa suomea vaillinaisesti hallitsevia oppilaita.


Termi "positiivinen syrjintä" on harhaanjohtavaa propagandadiskurssia, jolla mm. kunnallisvaaliehdokas Nina Suomalainen (kok) on yrittänyt perustella uimahallien varaamista muslimeille. Tämä diskurssi on puhtaasti orwellilaista "sota on rauhaa, vapaus on orjuutta"-tyylistä settiä.

"Monikulttuurisille kouluille ja kaupunginosille" - eli niille kouluille ja kaupunginosille, joissa maahanmuuttajat ovat yliedustettuina - on tietysti budjetoitu enemmän resursseja per oppilas kuin muille, jos kerran ulkomaalainen oppilas aiheuttaa koululle 1,5 kertaa niin paljon kustannuksia kuin suomalainen oppilas.

Kunnallisvaaliehdokas Sonja Kytökankaan mielestä "tulevaisuudessa valtaväestön opetuksen laatu kärsii, jos luokkahuoneessa on liikaa suomea vaillinaisesti hallitsevia oppilaita". Minusta on itsestäänselvää, että se on suuresti kärsinyt monessa koulussa jo nyt. Sonja Kytökankaan mukaan ulkomaalaistaustaisia eli vieraskielisiä oppilaita on jo nyt KESKIMÄÄRIN 11 % Helsingin koululaisista, joten niitä on väistämättä joissakin kouluissa tai joillakin luokilla esim. 20-30 % tai jopa yli 50 %. Tällainen tilanne vallitsee monissa Helsingin kouluissa JO NYT. Tämä ei siis ole mikään tulevaisuuden uhkakuva. On ilmiselvää, että tämä vieraskielisten oppilaiden suuri määrä heikentää opetuksen tasoa todella rajusti.

Jos joku väittää päinvastaista, yrittäköön itse opiskella esim. biologiaa, matematiikkaa tai historiaa esim. ranskaksi. Tulkoon sen jälkeen kertomaan, oliko se yhtä helppoa kuin suomeksi.

Sonja Kytökangas:


Kouluissa ei tarjota räätälöityä oman uskonnon opetusta edes omille uskonnollisille vähemmistöillemme, joten mielestäni kouluissa olisi perusteltua tarjota vain evankelisluterilaista ja ortodoksista uskonnonopetusta sekä muille elämänkatsomustietoa.


Minä olen tietysti sitä mieltä, että mitään uskontoa ei pitäisi opettaa veronmaksajien rahoilla toimivassa koulussa. Koulussa pitäisi opettaa vain tosiasioita. Uskonto ei ole totta. Kouluissa ei siis pitäisi opettaa uskontoa, ei kristinuskoa eikä islamia eikä mitään muutakaan uskontoa.

Sonja Kytökangas:


Katson, että valtion ja kaupungin tasa-arvoperustein linjattu käytäntö islaminuskoisten maahanmuuttajien palveluissa (esim. uskonnon opetus, musliminaisten oma uimavuoro) vain estää kotoutumista. Kotoutuminen ei saa tapahtua oman kulttuurimme kustannuksella.


Näin juuri. Täsmennän vielä, että islamin opettaminen maahanmuuttajien lapsille suomalaisten veronmaksajien rahoilla tai uimahallien varaaminen musliminaisten käyttöön eivät todellisuudessa ole mitään tasa-arvoa. Naisia sortavan, homoille kuolemanrangaistusta advokoivan ja muutenkin perverssin fasistisen vihaideologian tukeminen suomalaisten veronmaksajien rahoilla ei todellakaan ole mitään tasa-arvon edistämistä, vaan päinvastoin ihmisoikeuksien vastustamista ja fasististen syrjinnän ylläpitämistä.

Sonja Kytökangas:


Tällaista näennäistä tasa-arvologiikkaa noudattamalla joudumme pian luopumaan
paitsi kevätjuhlan suvivirrestä myös siniristilipustamme – ja sisältäähän myös
EU-tunnus kristillistä symboliikkaa.


Suvivirrestä pitäisikin luopua. Se on kristillinen laulu. Ei voi kuulua veronmaksajien rahoilla ylläpidetyn koulun tehtäviin, että koulun oppilaat pakotetaan laulamaan:



Se meille muistuttaapi hyvyyttäs, Jumala,

ihmeitäs julistaapi se vuosi vuodelta.

Taas linnut laulujansa visertää kauniisti.

Myös eikö Herran kansa Luojaansa kiittäisi!

Mun sieluni, sä liitä myös äänes kuorohon

ja armon Herraa kiitä, kun laupias hän on.



Tuossahan moneen kertaan puhutaan yliluonnollisesta olennosta, jonka väitetään luoneen maailman ja suhtautuvan hyväntahtoisesti koko maailmaan. Tämä on täysin perusteeton hypoteesi, jolle ei ole sijaa rationaalisessa maailmankuvassa.

Tuon laulun laulattaminen lapsilla siis pakottaa lapset kiittämään ja ylistämään mielikuvitusolentoa, jonka olemassaolon olettamiseen ei ole mitään syytä. Tämä on pedagogisesti äärimmäisen väärin.

Suomen lipun ja EU-lipun näkeminen kristillisinä tunnuksina on sen sijaan paljon subjektiivisempaa ja tulkinnanvaraisempaa. Kuka tahansa voi käyttää logona ristikuviota tai tähtiä, joten niiden käyttäminen lipussa ei ole sinänsä mikään kannanotto kristinuskon puolesta.

Sonja Kytökangas:


Kulttuurimme perustuu kristillisyyteen. Omia juuriaan ei tule kieltää.

Tämä on aivan täyttä roskaa. Kristinusko on eurooppalaiselle kulttuurille yhtä vieras elementti kuin islam.

Eurooppalaisuus on humanismia, realismia, rationalismia ja individualismia. Kristinusko ei ole mitään näistä. Kristinusko on irrationaalista mystistä kollektivismia. Kristinusko on itämainen uskonto, kuten islam tai Baalin palvonta.

Sonja Kytökangas:


Kotoutumisen tavoitteet ovat suomen tai ruotsin kielen oppiminen, uuteen asuinmaahan ja sen tapoihin tutustuminen, työllistyminen ja oman kielen ja kulttuurin säilyttäminen. Mielestäni kotoutumisen palvelutarjonta on nykyisellään painottunut liiaksi viimeiseen. Kotoutuminen ei saa tapahtua oman kulttuurimme kustannuksella. Kotoutuminen ei ole kiinni rahasta, vaan asenteesta.


Tuon voisin allekirjoittaa lukuunottamatta sitä, että maahanmuuttajien kotoutumisen tavoitteena pitäisi olla maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin säilyttäminen. Olen samaa mieltä, että kotoutumisen palvelutarjonta on nykyisellään painottunut liiaksi tähän oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseen. En ymmärrä, miksi tästä tavoitteesta ei voitaisi kokonaan luopua. Miksi jonkun Suomeen muuttavan virolaisen pitäisi välttämättä säilyttää viron kieli ja virolainen kulttuuri? Miksi maahanmuuttaja ei voisi assimiloitua suomalaiseen kulttuuriin eli tulla suomalaiseksi?

Minäkin olen maahanmuuttajien jälkeläinen, koska isoäitini oli syntynyt Saksassa. En ole kuullut, että isoäitini lapsuudessa 1920-luvulla suomalainen yhteiskunta olisi erityisesti panostanut saksan kielen ja saksalaisen kulttuurin säilyttämiseen. En näe mitään syytä, miksi näin olisi pitänyt tehdä.

Miksi somalien, arabien, turkkilaisten, iranilaisten tai pakistanilaisten kieliä tai kulttuureja pitäisi Suomessa erikseen ylläpitää suomalaisten veronmaksajien rahoilla? Häh? Miksi?

Ei kommentteja: